GS Nguyến Đình Huy - người tù chính trị duới chế độ bạo t n CS hơn 26 năm

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ ton những tn Đầu Gấu, Sống v tm quanh bữa tiệc đầu lu,
Ta ci đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Phỏng vấn Gs. Nguyễn Đnh Huy

Trich tu mang Viet Page

Chủ tịch Phong Tro Thống Nhất Dn Tộc v Xy Dựng Dn Chủ

Do k giả Nguyễn Vạn Hng, bo Thời Luận (California, USA) thực hiện bằng điện thoại hồi thng 12 năm 1992.

* Lập trường khng thay đổi, nhưng phương thức đấu tranh phải thay đổi. * Nếu chng ti c mất đi th sẽ c những người khc nối tiếp. * Đảng CSVN phải tho gỡ ch độc ti đảng trị để cho con rồng Việt Nam bay ln . .

. Thời Luận.- Los Angeles. Ngy 11 thng 12 , 1992, chng ti c mặt tại Hoa Thịnh Đốn tham dự buổi lễ giới thiệu Phong Tro Thống Nhất Dn Tộc v Xy Dựng Dn Chủ (PTTNDT & XDDC), do Phn Bộ Hoa Kỳ của Uỷ Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do (international Committee for a Free Vietnam, ICFV) tổ chức tại trụ sở Hạ Viện Hoa Kỳ. Trong dịp ny, người pht ngn của Phong Tro đ loan bo tn tuổi 5 vị trong Ban Lnh đạo m gio sư Nguyễn Đnh Huy tự Việt Huy lm Chủ tịch. Vốn quen biết ng Nguyễn Đnh Huy trong trại t cải tạo ngoi miền Bắc, ti đ hỏi người pht ngn vin ny về ng Nguyễn Đnh Huy. V, do sự dn xếp của nhn vật ny, chng ti đ được phỏng vấn ng Nguyễn Đinh Huy qua điện thoại. Dưới đy l bản chp nguyn văn từ băng ghi m.

Nguyễn Vặn Hng : Knh anh, lu lắm mới nghe lại được tiếng ni của anh. Tiếng ni vẫn chắc nịch v đầy tự tin như lc chng ta sống với nhau nhiều năm tại cng một trại t H Ty.

Nguyễn Đnh Huy : Vng, ti vẫn cn đang sống.

Nguyễn Vạn Hng : Anh nhận định tnh hnh như thế no hiện nay khi anh thnh lập Phong tro Dn tộc v Xy dựng Dn chủ tại quốc nội ?

Nguyễn Đnh Huy: Tnh hnh quốc tế đ thay đổi. Cuộc chiến tranh lạnh khng cn nữa v chuyển từ thế giới lưỡng cực sang thế giới đa cực, hợp tc. Tnh hnh khu vực theo xu hướng tốt để Việt Nam c thể hội nhập vo chung với khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Ring tnh hnh Việt Nam th thật l bi đt. Bức tranh Việt Nam vẫn cn đen tối. Kinh tế vẫn bấp bnh đưa đến tnh trạng khủng hoảng, chnh trị bất ổn. Do sự bất ổn về chnh trị đ nn đ hạn chế việc pht triển nền kinh tế theo chiều hướng tốt, chưa tranh thủ được nguồn đầu tư cũng như kiến thức cng nghệ tin tiến từ bn ngoi để đưa đất nước tiến ln. V vậy nhu cầu bức thiết nhất của Việt Nam hiện nay l nhu cầu pht triển, v pht triển phải đi đi với việc ổn định về chnh trị. V vậy chng ti ra mắt trong lc ny l để đng gp một nhn tố tch cực nhằm thc đẩy tnh hnh đ.

Nguyễn Vạn Hng: Thi độ đấu tranh n ha với chnh quyền hiện tại, phải chăng xuất pht từ lập trường chnh trị của anh hay chỉ thay đổi về mặt chiến thuật?

Nguyễn Đnh Huy: Về lập trường th khng c g thay đổi cả. Xưa kia cn trong Phong Tro Quốc Gia Cấp Tiến của chế độ Việt Nam Cộng Ha th lập trường của chng ti cũng l lập trường đấu tranh cho một nền tự do dn chủ, chống độc ti qun phiệt. Trong bối cảnh tnh hnh lc đ, tnh hnh trong nước cn đang chiến tranh, thế giới cn đang đối đầu th những phương thức đấu tranh chỉ mang tnh chất hạn hẹp tại miền Nam Việt Nam. Tnh hnh hiện nay l tnh hnh của cả nước Việt Nam, tnh hnh của cả thế giới. Xu hướng ngy nay l xu hướng hợp tc. thức hệ cộng sản ngy nay đ sụp đổ, kinh tế th họ đang thay đổi nhưng chnh trị th chưa nn khng pht huy được tnh tốt của nền kinh tế. V vậy, chng ti nhận định rằng, thi độ n ha l thi độ đng nhất để thc đẩy nhanh tiến trnh dn chủ ha. Ni một cch khc l chng ti chẳng thay đổi g về lập trường cả m chỉ l một sự biến cải để thch nghi, đp ứng được với tnh hnh mới.

Việc lm của chng ti khng phải l chiến lược hay chiến thuật m l xuất pht từ con tim, từ tấm lng lương thiện. Đất nước Việt Nam cần hn gắn những g đ đổ vỡ, đất nước Việt Nam cần ổn định, đất nước Việt Nam cần pht triển, dn tộc Việt Nam cần chấm dứt ngho đi, cần chấm dứt chia rẽ. V vậy, việc lm của chng ti xuất pht từ con tim, khng phải l thủ đoạn hay chiến thuật.

Nguyễn Vạn Hng: Thưa anh, trong Tuyn ngn v Cương lĩnh của Phong Tro c đoạn đi hủy bỏ Hiến php độc ti... Anh c nghĩ l chnh quyền hiện tại c chấp nhận đi hỏi đ khng?

Nguyễn Đnh Huy: Tất cả những g lỗi thời đều phải hủy bỏ. Ti nghĩ rằng trong chnh quyền hiện tại vẫn cn c nhiều người đầu c sng suốt, do đ họ phải c những quyết định sng suốt. Đ l điều tất yếu. Sở dĩ by giờ họ chưa lm v họ vẫn cn e ngại. Chnh những nhn tố qu khch đ lm cho họ ngần ngại. V vậy, chỉ c hợp tc n ha mới thc đẩy nhanh tiến trnh dn chủ v hủy bỏ những g đ lỗi thời. Ti nghĩ rằng họ vẫn cn nhiều người sng suốt v họ sẽ c những hnh động sng suốt.

Nguyễn Vạn Hng: Phong Tro TNDT & XDDC c trực thuộc một đảng phi chnh trị no ở trong nước hay ở hải ngoại khng?

Nguyễn Đnh Huy: Đy l một Phong Tro hon ton mới. Lẽ dĩ nhin l mỗi thnh vin trong Phong Tro đều c một nguồn gốc, đều c những xuất xứ. Lập trường khng thay đổi nhưng phương thức đấu tranh th phải thay đổi. Tổ chức ny, đảng phi kia chẳng qua chỉ l những phương tiện để để nhằm đạt đến cứu cnh m thi. Nếu cần phải bỏ tn cũ th phải bỏ để đạt được l tưởng m chng ta theo đuổi. Phong Tro ny được kết hợp do nhiều người trước kia đ từng hoạt động trong nhiều tổ chức đấu tranh khc nhau, nhưng by giờ việc đấu tranh của họ khng cn phải l thối thn của những tổ chức đ nữa. V Phong Tro cũng cn nhiều b bạn khắp nơi trn thế giới, những người cng chung một ch hướng, những người cng chấp nhận một tinh thần dn chủ v nhn quyền theo bản Tuyn ngn của Phong Tro, bất kỳ họ l đảng no, bất kể họ l người cũ hay người mới. Tinh thần của Phong Tro hết sức rộng ri, phải xem như việc chung th mối mong được thnh cng, cn chỉ nghĩ đến ci ring th chỉ chuốc lấy thất bại m thi.

Nguyễn Vạn Hng: Như vậy th Phong Tro ny cũng khng phải thối thn từ Phong Tro Quốc Gia Cấp Tiến do gio sư Nguyễn Ngọc Huy lm Chủ tịch trước năm 1975, anh l Ph Chủ tịch ?

Nguyễn Đnh Huy: Đy cũng khng phải l thối thn của Phong Tro Quốc gia Cấp tiến trước năm 1975 mặc dầu đa phần thnh vin trong Phong Tro đ từng hoạt động trong Phong Tro Quốc gia Cấp tiến trước kia. L Phong Tro mới, hoạt động theo chiều hướng mới, ph hợp với nguyện vọng mới, cởi mở mới m dn tộc Việt Nam đang đi hỏi.

Nguyễn Vạn Hng: Thưa anh, trong bản Cương Lĩnh, Phong Tro đ ku gọi một cuộc đại phản tỉnh của ton dn , xin anh giải thch r thm, đại phản tỉnh theo chiều hướng no?

Nguyễn Đnh Huy: Phản tỉnh ton dn l một nhu cầu cấp thiết bằng cuộc vận động lịch sử. Bởi v những ai c lin hệ trực tiếp hay gin tiếp trong cuộc xung đột mấy chục năm vừa qua để đưa đất nước đến tnh trạng ngy nay đều phải phản tỉnh, đều phải kiểm điểm để nhận ra ci đng cũng như ci sai của mnh. Khng ai c quyền tự cho cng việc lm của mnh hon ton đng. Do đ chng ti đề ra một cuộc đại phản tỉnh, nghĩa l mọi người phải vượt ra khỏi mọi thức hệ, gio điều, phải vượt ra khỏi mọi mặc cảm tự ty tự tn, phải bỏ quyền lợi b phi ring tư, phải xa bỏ hận th, phải lm việc với tnh thương theo nghĩa Bầu ơi thương lấy b cng, tuy rằng khc giống nhưng chung một gin, Nhiễu điều phủ lấy gi gương, người chung một nước phải thương nhau cng. Đ l phương chm của cuộc phản tỉnh.

Về pha người quốc gia chống cộng cũng phải nhn thấy sự thất bại của mnh v by giờ cũng cần biến cải trở thnh những nhn tố tch cực, n ha, phải c tinh thần dn chủ. Như cố gio sư Nguyễn Ngọc Huy đ từng ni: Bản chất của chế độ dn chủ l phải chấp nhận những thế lực đối khng với nền dn chủ v tm cch thuyết phục n, chứ khng phải tiu diệt n.

Đối với những người cộng sản, họ phải thấy ci cng v ci tội của mnh. V sao m đất nước đi tới tnh trạng ngy nay nn họ cần phản tỉnh để c những quyết định thật sng suốt, phải c những tinh thần như nh văn nữ Dương Thu Hương đ ni: Đảng Cộng sản m cn biết thương nhn dn Việt Nam th phải c những quyết định để đưa đất nước tiến ln, bất kể những quyết định ấy mang đến hậu quả g cho đảng Cng sản.

Cn một vấn đề quan trọng nữa đang lm trở ngại cho cng cuộc pht triển Việt Nam, l họ vẫn cn trng ln dn tộc Việt Nam ch độc ti đảng trị. Ti nghĩ rằng họ phải tho gỡ ch độc ti đảng trị đi cho con rồng Việt Nam được bay ln cng với những con rồng khc tại Đng Nam Chu .

Nguyễn Vạn Hng: Liệu chnh quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay c chấp nhận đường lối m Phong Tro đ đưa ra đ khng?

Nguyễn Đnh Huy: Những ci g phải th họ phải chấp nhận. Đường lối v chủ trương của chng ti khng phải l thuộc một phe nhm no. Đy l một giải php cho vấn đề Việt Nam. Họ l những người sng suốt v ti tin l họ sng suốt, ti tin l trong họ cn rất nhiều người yu nước tha thiết, nghĩ đến tiền đồ của dn tộc, nn họ phải chấp nhận nếu họ khng muốn tự đo thải. Họ phải chấp nhận ci đ họ mới cn giữ lại được một cht vinh quang. Họ phải chấp nhận ci đ họ mới cn đng giữ được vai tr đưa đất nước đi ln.

Nguyễn Vạn Hng: Thưa anh, Phong Tro cn tiếp tục hoạt động được khng nếu những người lnh đạo Phong Tro đ được cng bố bị chnh quyền đn p, bắt bớ như trường hợp bc sĩ Nguyễn Đan Quế v gio sư Đon Viết Hoạt?

Nguyễn Đnh Huy: Lẽ dĩ nhin chng ti đ hoạch định nhiều phương thức để hoạt động. Những chiến sĩ trong Phong Tro chng ti đ hoạt động ngay từ lc chng ti cn nằm ở trong cc nh t.

Nguyễn Vạn Hng: Anh c dự định cng khai ha Phong Tro ngay tại quốc nội khng?

Nguyễn Đnh Huy: Chắc chắn l phải cng khai ha. Cn cng khai lc no th cn ty thuộc vo tnh hnh. Song ti nghĩ, tnh hnh đ, ti nghĩ khng xa nữa.

Nguyễn Vạn Hng: Trong những thng sắp tới, Phong Tro c những bước tiến cụ thể no khng?

Nguyễn Đnh Huy: Bất cứ hoạt động no cũng phải khởi đầu bằng cch xy dựng nền tảng. Từ b mật chuyển sang bn cng khai rồi đến cng khai hoạt động.

Nguyễn Vạn Hng: Thưa anh, vũ kh sắc bn m Phong Tro đang trang bị để đấu tranh hiện nay l vũ kh g?

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), August 06, 2004

Answers

Response to GS Nguyến Đình Huy - người tù chính trị duới chế độ bạo tàn CS hơn 29 năm

Nguyễn Đnh Huy: Đ l chng ti chỉ c những tấm lng. V chng ti đưa ra đường lối đấu tranh ph hợp với nguyện vọng bức thiết của dn tộc Việt Nam. Điều quan trọng m chng ti c l chng ti đ đng gp một nhn tố tch cực để đưa tnh hnh chnh trị đến sự ổn định. Chnh trị ổn định th nước ngoi mới chịu đầu tư, mới tranh thủ v chấm dứt được tnh trạng đất nước bị bao vy c lập. Như anh đ biết, ti l cnh tay mặt của cố gio sư Nguyễn Ngọc Huy, những g m gio sư Huy đ xy dựng được tại hải ngoại từ sau 1975 đến nay l những vốn qu rất cần thiết cho đất nước sau ny. Đất nước sẽ c rất nhiều những chuyn vin để về ti tạo lại đất nước. Hiện nay trong nước họ vẫn mở ra những trường trong một hai năm để đo tạo ra chuyn vin, nhưng họ qun một điều l đo tạo ra những người bắn sng th nhanh, nhưng đo tạo ra chuyn vin giỏi th phải qua một huấn luyện lu di. Những chuyn vin ti giỏi ấy hiện nay tại hải ngoại đ c. Chỉ c chng ti mời gọi những chuyn vin, nhn ti ấy về xy dựng đất nước th họ mới về, cn họ mời th khng.

Nguyễn Vạn Hng: Lm thế no để Phong Tro c thể pht triển trong khi những phương tiện truyền thng, bo ch đều do nh nước kiểm sot?

Nguyễn Đnh Huy: Khi phương tiện truyền thng, bo ch phổ biến cho d ở hải ngoại, th chnh quyền họ phải biết, phải nghin cứu, họ phải hiểu rằng chng ti l những nhn tố g, chng ti lm lợi cho đất nước hay lm hại? Chng ti gip vo việc đưa đất nước đi ln hay kiềm hm đất nước đi xuống? Nếu chng ti l những nhn tố tch cực, lm lợi cho đất nước ny th họ phải c thi độ sng suốt đối với chng ti, phải đến với chng ti.

Nguyễn Vạn Hng: Nguyn nhn su xa no đ thi thc cc anh cho ra đời Phong Tro hiện nay trong khi nh nước vẫn cn mang nặng tnh độc ti độc đảng?

Nguyễn Đnh Huy: Trước hết, chng ti khng nhn sự việc một cch bất biến. Họ đang muốn thay đổi đấy nhưng vẫn cn ngần ngại v họ vẫn c những l do. Thứ nhất, họ sợ tnh trạng chnh trị bất ổn th khng thể pht triển được kinh tế. Thứ hai th v quyền lợi của họ, họ chưa dứt bỏ được. Thứ ba l họ sợ c sự trả th. Nhưng chng ti chủ trương xa bỏ hận th l v nghĩa lớn m lm. Lm việc theo tinh thần của Lạn Tương Như ở nước Triệu hồi thời xưa.

Ni đến hận th th c lẽ chng ti l những người hận th nhiều hơn ai ht, v gần 17 năm nằm trong cc trại t. Thế nhưng chng ti phải lấy sng để tự bắn vo tri tim th hận của chnh mnh v bắn cy sng khc vo sự chia rẽ v ngho khổ của dn tộc. Chứ khng phải bắn ai cả. V tự tin vo việc chng ti lm l phải, l việc lm đại cuộc, nn chng ti chẳng sợ điều g sẽ xảy đến cho chng ti.

Nguyễn Vạn Hng: Anh c nghĩ l chnh quyền đang thu băng những điều anh trả lời ti qua điện thoại, v dng n như một chứng cớ để đn p cc anh sau ny khng?

Nguyễn Đnh Huy: Chng ti nghĩ rằng họ thu băng. Thế nhưng chng ti chẳng sợ điều g hết. Bởi v lm việc phải, chng ti phải lm. Nước non cn nặng n tnh, đời chưa cho nghỉ th mnh cứ đi.

Nguyễn Vạn Hng: Thưa anh, mục tiu tranh đấu của PTTNDT & XDDC c khc g với mục tiu của những tổ chức đ hnh thnh trong nước trước đy như Cao Tro Nhn bản của bc sĩ Nguyễn Đan Quế v Diễn Đn Dn Chủ của gio sư Đon Viết Hoạt?

Nguyễn Đnh Huy: Ti chưa c điều kiện đọc được những cương lĩnh của họ để c một nhận định đng đắn. Thế nhưng được biết cc ng ấy cũng chủ trương đấu tranh để đi dn chủ, nhn quyền. Mục tiu của Phong Tro chng ti cũng tương tự như vậy nn cc ng ấy cũng l những người đồng ch hướng với chng ti m thi.

Nguyễn Vạn Hng: Phong Tro c lượng gi những điều kiện tất yếu để Phong Tro c thể tồn tại v tranh đấu khng?

Nguyễn Đnh Huy: Tnh hnh hiện nay rất thuận lợi. Thời đại của thế giới ngy nay l dn chủ. Đất nước Việt Nam đang cần sự pht triển, nhn dn đang cần sự tự do dn chủ. Chng ti lượng gi việc lm của chng ti c đủ ba yếu tố: Thin thời, Địa lợi, Nhn ha. Nn sẽ phải tất thắng. Nhưng ci thắng lợi ny l thắng lợi của đất nước Việt Nam, của dn tộc Việt Nam chứ khng phải của ring ai, ti xin nhấn mạnh như vậy.

Nguyễn Vạn Hng: Thưa anh, cc anh l những hạt trn chu rất hiếm hoi cn lại ở trong nước. Nếu việc lm của cc anh khng thnh cng, cc anh sẽ thm một lần nữa đnh mất niềm tin của đồng bo trong nước. Cc anh c biết điều đ khng?

Nguyễn Đnh Huy: Thời thế tạo ra những người để phục vụ cho đất nước. Nếu chng ti c mất đi th sẽ cn những người khc. Dn tộc Việt Nam vốn l một dn tộc tha thiết yu nước. Khng c một dn tộc bị trị no m khng yu nước. Lịch sử chng ta trải qua 1000 năm bị đ hộ đ chứng minh điều đ. V vậy ni đến dn tộc Việt Nam l hai chữ yu nước phải gắn liền. Nỗi khắc khoải của người Việt Nam hiện nay l sự ngho khổ, cho nn phải lm bất cứ điều g để chấm dứt được nạn ngho khổ đ, để cho đất nước được pht triển. Hiện giờ sự sống của dn tộc Việt Nam đang bị uy hiếp nặng nề. V vậy, nếu chng ti c chết đi th vẫn cn nhiều người khc nổi ln tiếp tục lm cng việc đ.

Nguyễn Vạn Hng: Một số người hải ngoại lo lắng rằng c thể cc anh bị chnh quyền hiện tại khuất phục nn đ hợp tc với họ để dụng ra Phong Tro ny hầu phục vụ cho những mưu đồ của chế độ Cộng sản Việt Nam đang suy sụp hiện nay. Anh nghĩ sao về điều ny?

Nguyễn Đnh Huy: C lẽ những người ấy họ nghĩ chng ti l những người thiếu can trường v chắc chắn rằng nhn quan chnh trị của những người ấy rất khc xa với nhn quan chnh trị của chng ti. Nếu chng ti thuyết phục được chế độ hiện nay chấp nhận được những tuyn ngn cũng như cương lĩnh của Phong Tro chng ti, ti tha thiết nghĩ rằng, đ l đại phước cho dn tộc.

Nguyễn Vạn Hng: ng Nguyễn Minh Sang, người pht ngn của Phong Tro ở hải ngoại cho biết đi pht thanh RFi của Php đ phỏng vấn anh trước ti, c đng vậy khng?

Nguyễn Đnh Huy: Đng vậy.

Nguyễn Vạn Hng: Trong buổi lễ giới thiệu Phong Tro hm 11/12/92 tại Hoa Thịnh Đốn, người pht ngn của Phong Tro tại hải ngoại đ cng bố danh tnh v qu trnh hoạt động của thnh phần lnh đạo Phong Tro m anh l Chủ tịch. Anh c cho php sự cng bố đ khng?

Nguyễn Đnh Huy: Ti xc định đng v ti đ đồng điều đ.

Nguyễn Vạn Hng: Cũng trong buổi lễ giới thiệu Phong Tro tại phng họp trong Quốc hội Mỹ, lại c sự ủng hộ của tướng Vessey, đặc sứ ton quyền của Tổng Thống Bush về vấn đề t binh tại Việt Nam, gio sư Stephen Young, cố vấn của Bộ Ngoại Giao Mỹ, dn biểu Robert Dornan, Chủ tịch Phn bộ Hoa Kỳ Uỷ Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do v nhiều nhn vật khc đ ca ngợi sự ra đời của Phong Tro. Phải chăng Phong Tro đ c những lin hệ với Hoa Kỳ?

Nguyễn Đnh Huy: Ti nghĩ sự hiện diện của cc vị đ l kết quả hoạt động của gio sư Nguyễn Ngọc Huy đ vận động quốc tế ni chung v Hoa Kỳ ni ring để ủng hộ cc phong tro đấu tranh xảy ra ở trong nước cho nền dn chủ tại Việt Nam.

Nguyễn Vạn Hng: Thưa anh, sự thất bại của cc phong tro đấu tranh trong nước như bc sĩ Nguyễn Đan Quế, gio sư Đon Viết Hoạt c đng gp kinh nghiệm cho cc anh trước khi ra mắt PTTNDT & XDDC khng?

Nguyễn Đnh Huy: Chắc chắn l c nghĩ đến điều đ. Thế nhưng theo ti, chớ nn lấy thnh bại m suy luận anh hng. Hơn nữa, tnh hnh hiện nay chưa phải l lc kết thc để kết luận cng cuộc đấu tranh của cc anh ấy l thất bại. Cho d hiện tại cc anh ấy đang nằm trong nh t, nhưng việc lm của cc anh ấy vẫn gy được tiếng vang m ảnh hưởng của n đ thc đẩy v lm phấn khởi những người khc. Ring đối với chng ti, chng ti nhận định rằng lm cng việc g cũng phải đng lc, đng thời, v lập trường phải hợp tnh, hợp l. Ni như người xưa l phải c thin thời, địa lợi, nhn ha. Ti nghĩ Phong Tro chng ti ra mắt lc ny c đủ những yếu tố đ nn chng ti vững tin l sẽ thnh cng.

Nguyễn Vạn Hng: Anh c mong mỏi g ở cc đon thể đấu tranh chnh trị hiện đang hoạt động ở hải ngoại khng? V đồng bo ở hải ngoại khng?

Nguyễn Đnh Huy: Vng. Chng ti tha thiết ku gọi cc đon thể v đồng bo tại hải ngoại hy ủng hộ cuộc đấu tranh của chng ti tại trong nước để c một nước Việt Nam tự do.

Cn đi su vo cc tổ chức ở hải ngoại th chng ti chưa nắm vững. Chng ti chỉ nghe một số tn tuổi đang hoạt động, chng ti phải tự hỏi, tại sao những tn tuổi như thế, những người đ chịu trch nhiệm về sự đổ vỡ Việt Nam Cộng Ha như thế, những người m sau mười mấy năm đồng bo trong nước lầm than, chiến sĩ t đy, đồng bo tha phương cầu thực, chết trn rừng, chết trn biển, khng thấy họ ni đến g m tại sao từ năm 1990 đến nay lại thấy họ xuất hiện? Đ l điều lm cho chng ti ngạc nhin. V c lẽ những người đ cũng khng hiểu cả chnh mnh!

Nguyễn Vạn Hng: Thưa anh, cn đối với những chiến hữu đồng chịu cảnh t đy như anh v hiện nay may mắn ra được hải ngoại, anh muốn gửi gấm g?

Nguyễn Đnh Huy: Những anh em ấy lc no cũng l niềm tin cậy của chng ti, lc no chng ti cũng nhớ đến. Chng ti tha thiết, khi nghe tn chng ti, những chiến sĩ t đy ấy sẽ vui mừng v sẽ hết lng yểm trợ chng ti, những người t vẫn tiếp tục ở lại trong nước để thực hiện những cng việc khai thng mọi bế tắc hầu họ với chng ti sẽ ti ngộ với nhau ngay tại qu nh.

Nguyễn Vạn Hng: Kể từ khi bo ch v giới truyền thng tại hải ngoại đưa tin về Phong Tro ny, cc anh đ bị chnh quyền gy kh dễ g chưa?

Nguyễn Đnh Huy: Cho đến nay chng ti chưa gặp kh khăn g. Ti nghĩ rằng họ sng suốt v v sự sng suốt đ nn họ khng lm kh dễ chng ti.

Nguyễn Vạn Hng: Cầu chc cc anh thnh cng.

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), August 06, 2004.


Response to GS Nguyến Đình Huy - người tù chính trị duới chế độ bạo tàn CS hơn 29 năm

Chung quanh vấn đề niệm Dn chủ

Trich tu mang http://www.pttndt.org/ Bảo Dn

Sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt , những luồng tư tưởng dn chủ đnh bại những chế độ phong kiến. Nhưng trong diễn tiến những luồng tư tưởng hai niệm dn chủ tự do v dn chủ x hội đều ni đến tự do v bnh đẳng , thật sự th niệm dn chủ tự do nghin về tự do nhiều hơn , niệm dn chủ x hội nghin về bnh đẳng nhiều hơn - Tuy nhin kết quả gi trị của n khng phải như nhau , đưa đến kết quả tốt xấu lợi hại han ton khc nhau xt dưới kha cạnh l tưởng tự do v bnh đẳng .

Trong chế độ dn chủ tự do nghin về việc bảo vệ tự do , n đưa đến bất bnh đẳng , nhưng nhờ c tự do m người dn tự vệ được đối với chnh quyền nn c một số quan niệm khc nhau chung quanh vấn đề

niệm Dn chủ

Sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt , những luồng tư tưởng dn chủ đnh bại những chế độ phong kiến. Nhưng trong diễn tiến những luồng tư tưởng ấy c một hiện tượng đối chọi nhau mảnh liệt đưa đến mức độ thanh ton nhau một mất một cn đ l niệm dn chủ x hội v niệm dn chủ tự do .

Xt về mặt căn bản th 2 phe đều tự xưng l dn chủ, v lẽ cng chủ trương l con người phải c tự do v bnh đẳng , do đ quốc gia l sở hửu của ton dn chứ khng thuộc về c nhn no, ging họ no hay đảng phi no , người dn trong một quốc gia chỉ phục tng theo luật php. m luật php được soạn thảo theo muốn của ton dn, luật php khng dựa vo kiến của một c nhn hay một đảng phi no , luật php rất quan trọng nn cộng đồng phải c một thủ tục lm luật php r rệt v tất cả mọi việc đều lm theo luật php qui định . Theo thng thường cc nước dn chủ p dụng c một luật căn bản gọi l hiến php , hiến php soạn thảo phải c tnh cch lu di , luật php phải ph hợp với hiến php . Chnh quyền được bổ nhiệm theo luật php , v chiếu theo luật php m lm việc . Một số quyền lợi đặc biệt cuả người dn dựa trn căn bản tự do v bnh đẳng phải được hiến php v cc luật php bảo đảm .

Trn đy l những nguyn tắc căn bản m cả hai phe tự xưng c phần giống nhau , nhưng dựa trn cứu cnh v chủ trương đ đưa ra những qui tắc p dụng khc nhau trong đời sống thực tế .

Về cứu cnh , theo quan niệm dn chủ tự do th lấy việc bảo vệ c nhn tức l con người l trọng , cn dn chủ x hội lấy việc bảo vệ tập thể tức l bảo vệ cộng đồng l trọng .

Xt về tập thể v cộng đồng chỉ c quyền lợi vật chất v tinh thần l duy nhứt , trong khi c nhn trong tập thể th c nhiều quyền lợi v tinh thần khc nhau . V chỗ lấy tập thể , lấy c nhn lm trọng cho nn quan niệm dn chủ x hội v quan niệm dn chủ tự do c những chủ trương khc nhau - Dn chủ tự do chủ trương đa phương - Dn chủ x hội chủ trương ton diện .

Những quốc gia theo l tưởng cộng sản p dụng chế độ dn chủ x hội theo qui tắc độc đảng khng cng nhận đối lập - Những quốc gia theo l tưởng tự do p dụng chế độ dn chủ tự do theo qui tắc đa đảng .

Quan niệm dn chủ x hội lấy việc bảo vệ tập thể lm cứu cnh , nhưng tập thể chỉ c quyền lợi vật chất v tinh thần , đảng Cộng sản được thnh lập để phục vụ quyền lợi đ . V vậy, chỉ c đảng Cộng sản mới được cầm quyền điều khiển cng việc quốc gia , trong khun khổ dn chủ x hội , ai chống lại đảng Cộng sản, chỉ trch đảng Cộng sản l chống lại quyền lợi tập thể tức l quyền lợi chung cuả mọi người - Do đ ai c khuynh hướng đối lập th bị ghp tội danh như phản quốc hại dn - Trong chế độ dn chủ x hội chỉ c đảng Cộng sản hoạt động cầm quyền , cũng c những đảng nhỏ khc được tồn tại v những l do đặc biệt được dung nạp , chẳng qua những đảng nhỏ khng được tự do hoạt động thường khi đng vai tr phụ trợ cho đảng Cộng sản - Những ngi vị lnh đạo được hạn chế trong khun khổ đảng Cộng sản chứ khng được sự tham dự của tan dn .

Quan niệm dn chủ tự do lấy việc bảo vệ c nhn l cứu cnh, mỗi c nhn c quyền lợi vật chất v tinh thần ring, quyền lợi nầy khng hợp nhứt l một được - Do đ trong chế độ dn chủ tự do chấp nhận để cng dn kết hợp nhau trong nhiều đảng , mỗi chnh đảng bnh vực một số quyền lợi c nhn đ - Cc chnh đảng được tự do hoạt động bnh trướng thế lực v được tham dự chnh quyền qua tinh thần dn chủ phổ thng đầu phiếu , nếu chnh đảng no c đường lối hoạt động ph hợp với quyền lợi của ton dn th được bầu lnh đạo chnh quyền , cn đảng no khng được đủ tn nhiệm th lm đối lập , điều nầy chng ta thấy hầu hết cc quốc gia c nền dn chủ tự do như Canada, Hoa Kỳ , c Chu - V họ lấy nền tảng căn bản vững chắc như vậy m lm cho việc pht triển đất nước giu mạnh .

V cứu cnh v chủ trương của quan niệm dn chủ tự do v quan nệm dn chủ x hội đưa đến những qui tắc khc nhau - Chế độ dn chủ x hội theo nguyn tắc tập quyền , chế độ dn chủ tư do theo nguyn tắc phn quyền .

Việc tổ chức hnh chnh trong nước - Cc nước cộng sản theo chế độ dn chủ x hội đều tập trung quyền trong tay đảng Cộng sản nắm quyền tối hậu mọi vấn đề , dầu c nhiều cơ quan khc nhau nhưng quyền quyết định đều phải qua chỉ thị của đảng cs chớ khng thể quyết định khc được - Cc nước theo chế độ dn chủ tự do th c sự phn quyền giư 3 cơ quan : lập php , hnh php v tư php - Sự lin hệ 3 cơ quan ấy c sự khc nhau tuỳ theo mỗi nước , nhưng ni chung mỗi cơ quan đều c quyền ring của mnh , khng c cơ quan no được trọn quyền quyết định v bắt cơ quan khc phải theo mnh , sự hiện diện nhiều chnh đảng v chấp nhận cho đối lập tự do hoạt động lm cho khng chnh đảng no c thể nắm giữ hết cc cơ quan khc .

Chế độ dn chủ x hội lấy việc bảo vệ tập thể lm cứu cnh , coi nhẹ quyền lợi c nhn . Do đ , khi quyền lợi tập thể bị đe dọa , nh cầm quyền c thể sẽ trừng phạt những c nhn m họ cho rằng c những hoạt động bất lợi cho tập thể . Những hoạt động bất lợi cho tập thể theo quan niệm của nh cầm quyền cộng sản theo chế độ dn chủ x hội khng được minh xc r rng thường được gồm chung vo những tội danh mơ hồ như " phản động " , nhiều khi trừng phạt khng đủ bằng cớ , do đ c nhiều người bị xử oan ức m đối với chế độ dn chủ x hội khng quan trọng v c nhn phải hy sinh cho tập thể .

Chế độ dn chủ tự do th ngược lại , lấy việc bảo vệ c nhn lm cứu cnh , luật php bảo vệ quyền lợi cho người dn khng bị trừng phạt oan ức , người dn chỉ bị truy tố trước php luật khi vi phạm một điều luật đ được ban hnh , c khi một việc lm m mọi người cho l sai quấy , nếu khng c điều luật no cho đ l vi phạm v ấn định sự trừng phạt th người dn lm việc đ sẽ khng bị truy tố . Muốn trừng phạt một người trong chế độ dn chủ tự do phải c đủ bằng cớ chứng minh người ấy vi phạm php luật , nếu khng c bằng cớ r rệt th phải tha bổng người đ, qui tắc tha lầm một người c tội chứ khng thể trừng phạt một người v tội , v qui tắc nầy m vai tr vị thẩm phn rất quan trọng , phải độc lập với nh cầm quyền lập php v hnh php . Chế độ phn quyền v sự hiện diện của đối lập gip cho sự bảo đảm độc lập vai tr của cc vị thẩm phn .

Đối với quyền tư hữu, theo quan niệm dn chủ x hội khng chấp nhận cho tư nhn c quyền tư hữu trn cc phương tiện sản xuất , v cho rằng việc nầy đưa đến nạn tư bản bc lột nhn dn . V vậy trong chế độ cộng sản tất cả phương tiện sản xuất đều thuộc nh nước gọi l quốc hữu ho , quốc doanh , do chnh quyền điều khiển, tất cả cng dn đu lm cng cho nh nước . Trong chế độ cộng sản, quan niệm dn chủ x hội kiểm sot đời sống người dn rất chặt chẽ, sự sinh sống của ton dn hon ton lệ thuộc nh cầm quyền .

Trong chế độ tự do xem quyền tư hữu l quyền căn bản cuả người dn , do đ sự giới hạn quyền tư hữu tuy c thể chấp nhận v l do cng ch ,nhưng khng đi qu xa, đa số người dn điều c quyền c của cải ring được dng vo việc sản xuất . Về sự sinh sống của người dn trong chế độ dn chủ tự do t tuỳ thuộc vo nh nước hơn trong chế độ dn chủ x hội .

Để so snh hai chế độ , dn chủ x hội v dn chủ tự do , ta nhận thấy chế độ no cũng c ưu v nhược điểm của n.

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), August 06, 2004.


Response to GS Nguyến Đình Huy - người tù chính trị duới chế độ bạo tàn CS hơn 29 năm

Về mặt thuần tu - Chế độ dn chủ x hội c ưu điểm : quyền lợi chung của tập thể so với quyền lợi c nhn th quyền lợi chung ton thể nhn dn rỏ rng l quan trọng hơn , v đng được bảo vệ - Người cầm quyền c cng v c ti được tn sng v phục vụ lu di khng bị cc cuộc bầu cử loại bỏ khi dn chng thay đổi kiến bất thường , hoặc bất mn v l v những kh khăn tự nhin m chnh quyền no cũng gặp phải .

Về mặt thực tế - Chnh quyền trong chế độ dn chủ x hội quyết định được nhanh chng kn đo, v c thể huy động tan dn được dể dng ,nn rất hiệu quả trong sự hoạt động chnh trị v qun sự.

Nhưng trong chế độ dn chủ x hội mang cc nhược điểm tai hại - Chnh quyền trong chế độ dn chủ x hội lun lun nằm trong tay một chnh đảng duy nhất , khng c đảng no hoặc nhm no khc hơn để thay thế một cch bnh thường , do đ nh cầm quyền dễ trở thnh chuyn chế ,v dễ đưa đến phục vụ quyền lợi ring m nhn dn khng sao chống chọi được , nh cầm quyền nắm giữ cả cc lực lượng hnh chnh , qun sự , cảnh st , giữ lun cả lực lượng kinh tế trong tay nn người dn bị chế ngự khng cch g đứng dậy , ngay cả c kiến đng gp cho d kiến đ c hay m ngược lại chnh sch của nh cầm quyền cũng bị kết tội , ni chung l người dn bị chế ngự khng sao c thể đương đầu lại chnh quyền một cch c hiệu lực , người dn cam chịu khng thể no ngc đầu ln nổi. Mỗi một lần thay đổi quyền lực l sự tranh ginh xảy ra trong đảng , sự tranh ginh thường được kết thc bằng sự thanh ton lẫn nhau chứ t khi được thay đổi bằng phương php ha bnh . Những sự thanh ton nhau như vậy lm cc phần tử c khả năng bị loại trừ , mặt khc lm cho cc nhn vin chnh quyền khng c sng kiến . Đời sống nhn dn khng được bảo đảm , bị p chế thường trực c thể bị bắt giam hay thanh ton lc no cũng được .

Về kinh tế , trong chế độ dn chủ x hội , người dn bị bắt buộc phải phục vụ cho cc mục tiu do chnh quyền ấn định v khng được hưởng trọn kết quả cng việc mnh lm - Thiếu quyền lợi c nhn lm động lực , người dn khng hăng hi lm việc , do đ , chế độ dn chủ x hội thường thất bại về sản xuất kinh tế. Lnh vực cng nghiệp , c thể do lường được mức lương cao thắp khc nhau , dng sự khen thưởng để khuyến khch những cng nhn lm việc giỏi được đnh gi qua cc sản phẩm tạo ra hằng ngy , do đ nền cng nghiệp cc nước cộng sản đạt được một số kết quả tốt - Ngnh nng nghiệp khng phn biệt kết quả cng việc hằng ngy mt cch cụ thể , chnh quyền cộng sản khng c biện php hữu hiệu để phn biệt người lm việc giỏi v người lm việc dở để thưởng phạt một cch cng bnh , do đ nền nng nghiệp cc nước cộng sản thường bị thất bại nặng nề .

Trong chế độ dn chủ tự do , người dn thật sự c tự do , chnh quyền khng thể bức hiếp người dn , nếu người dn khng c lm điều g phạm php - Người dn c quyền lm chủ cc ti sản của mnh , lm việc được hưởng trọn vẹn kết quả mnh lm , do đ m người dn hăng hi lm việc , hăng hi hoạt động tăng sản xuất mọi ngnh - Ni chung , về mặt kinh tế trong chế độ dn chủ tự do thường thnh cng hơn chế độ dn chủ x hội

Về chnh trị - Cc chnh đảng hoạt động cng khai ,cc chnh đảng thay phin nhau nắm lấy chnh quyền qua cc cuộc bầu cử , sự chuyển quyền m thắm ha bnh . Sự tự do tranh luận lm cho những sai lầm về đường lối chnh sch c thể được nhận thức r v điều chỉnh sửa đổi n ha .

Tuy vậy, chế độ dn chủ tự do c những yếu điểm , chẳng hạn như sự tự do hoạt động kinh tế v quyền tư hữu nảy sinh ra một số người qu giu c , đa số người sống trong thiếu thốn - Những người giu c thường c nhiều phương tiện dĩ nhin được hưởng v ưu đi hơn người ngho , từ đ sự tự do bnh đẳng cho mọi người trn l thuyết thật sự c lợi cho người giu hơn người ngho - Trước kia chế độ dn chủ tự do đưa đến tnh trạng tư bản bốc lột , nhưng ngy nay chế độ dn chủ tự do đ cải thiện rất nhiều , nhưng sự chnh lệch giư giu ngho v việc người giu được ưu đi vẫn khng chấm dứt được - Chnh quyền dn chủ tự do c nhiều cơ quan khc nhau, nn nh cầm quyền dễ bị ngăn trở, thường khi phải thuyết phục, tranh luận trước khi quyết định giải quyết một vấn đề , do đ cng việc thường chậm chạp khng kn đo , c khi khng c hiệu lực - Sự tự do qu độ lm cho tệ trạng x hội xảy ra như khiu dm , ma tu , ghiền ma tu , để tiết lộ b mật một cch bừa bi, rất kh khăn giải quyết v sự tự do khng được ấn định rỏ rng .

Đi su vo sự dị biệt giữa hai quan niệm dn chủ x hội v dn chủ tự do ,n pht xuất từ bản chất dị biệt giữa hai nguyn tắc lm gốc cho tư tưởng dn chủ l tự do v bnh đẳng - Hai nguyn tắc nầy khng phải lc no cũng tc động theo một chiều hướng với nhau - Quan niệm dn chủ tự do đ nghin về tự do nhiều hơn - Quan niệm dn chủ x hội đ nghin về bnh đẳng nhiều hơn .

niệm dn chủ dựa trn nguyn tắc tự do v bnh đẳng , những nh l thuyết về dn chủ thường ghp tự do v bnh đẳng đi chung với nhau - Trong cng cuộc tranh đấu giải phng n lệ th tư tưởng tự do v bnh đẳng hổn hợp vo nhau - V theo luồng tư tưởng tự do v x hội th con người sinh ra ai cũng như ai nn những người chủ trương hủy bỏ chế độ n lệ khng chấp nhận việc người nầy bắt giữ người kia trong địa vị t hm v thấp km - Trong sự pht triển cc x hội ty phương th l tưởng tự do v bnh đẳng pht triển một chiều hướng chung về mặt chnh trị .

Những chế độ qun chủ u chu xy dựng phn chia giai cấp, v quyền chuyn chế của nh vua - Khi chế độ tự do mới được thnh lập th chỉ c những người nam giới thuộc hạng qu tộc, ho ph, tr thức mới được tham dự chnh quyền qua việc bầu cử v tranh cử , nhưng đối với mọi người đều c quyền tự do căn bản , nhờ vậy m người dn c tiếng ni , dần d đi hỏi được quyền phổ thng đầu phiếu cho đn ng , sau đ đến phụ nữ - Như vậy , trong chế độ dn chủ tự do tạo ra được sự bnh đẳng về chnh trị .

Trn bnh diện thực tế th hai nguyn tắc tự do v bnh đẳng đối chọi nhau - V con người mạnh yếu , giỏi dở , khn dại khc nhau , d cho khởi đầu bằng nhau th người mạnh phải hơn người yếu, người giỏi hơn người dở , người khn hơn người dại - Muốn cho mọi người cng địa vị như nhau th phải kềm chế người mạnh , người giỏi , người khn để cho người yếu , người dở , người dại tiến ln , lm như vậy đu cn tự do nữa .

Trong lnh vực kinh tế , hai nguyn tắc tự do v bnh đẳng đối chọi nhau r rệt. Tuy chế độ dn chủ tự do c nhn được tự do hoạt động , do đ sự chnh lệch giu ngho xảy ra , đưa đến nạn tư bản bốc lột người v sản - Những người theo quan niệm dn chủ x hội muốn chấm dứt tệ trạng tư bản bốc lột v sản để mang lại bnh đẳng kinh tế - Cho nn những nước cộng sản theo chế độ dn chủ x hội chủ trương hủy diệt quyền tư hữu trn cc dụng cụ sản xuất v thực hiện x hội cộng sản khng cn hạng tư bản lm chủ phương tiện sản xuất v v sản lm cng cho tư bản - Nhưng khi tất cả cc phương tiện sản xuất đều quốc hữu ha th người dn phải ty thuộc vo chnh quyền trong việc sinh sống - Những người chống đối chnh quyền khng thể tm được việc m sinh sống ,do đ đời sống người dn bị chnh quyền kềm chế v mất hết tự do - Chế độ cộng sản khắc nghiệt hơn cc chế độ chuyn chế khc như chế độ ton diện hữu phi , trong chế độ nầy chnh quyền nắm độc quyền về chnh trị , hnh chnh , cảnh st , qun sự - Cn chế độ chuyn chế cộng sản nắm độc quyền lun cả kinh tế .

Qua sự phn tch trn cho thấy sự khc biệt v xung khắc nhau giữ hai niệm dn chủ : dn chủ x hội v dn chủ tự do , sự dị biệt chung qui l sự p dụng thực hiện hai nguyn tắc tự do v bnh đẳng , thực tế nhứt về mặt kinh tế - Muốn con người c tự do , chế độ dn chủ tự do bảo vệ quyền tư hữu trn phương tiện sản xuất, nhờ quyền tư hữu trn phương tiện sản xuất m người chống đối chnh quyền c thể tiếp tục sống một cch bnh thường v tranh đấu thay thế nh cầm quyền . Nhưng sự bảo vệ quyền tư hữu trn phương tiện sản xuất đưa đến tnh trạng bất bnh đẳng về kinh tế v nạn bốc lột - Để chấm dứt sự bất bnh đẳng đ , chế độ dn chủ x hội hủy diệt quyền tư hữu trn phương tiện sản xuất , nhưng việc nầy đưa đến người dn mất tự do .

Như vậy , trn mặt l thuyết , hậu quả sai lầm của chế độ tự do đ được sửa chửa lần lần , cuối cng lm bớt sự bất bnh đẳng - Hiện nay sự chnh lệch ngho giu vẫn cn , nhưng tư bản khng bốc lột v sản một cch thi qu , chế độ an ninh x hội như việc php đnh thuế của cc x hội tự do lm sự bất bnh đẳng giảm bớt .

niệm dn chủ x hội chủ trưong thực hiện bnh đẳng kinh tế bằng chế độ cộng sản - Chế độ nầy lm người dn mất tự do,chnh v mất tự do m người dn trong chế độ cs khng tranh đấu được bảo vệ quyền lợi của mnh - Từ đ , đảng Cộng sản đ để cho cc lảnh tụ , cn bộ v cc đảng vin của mnh được hưởng nhiều đặc quyền ,đặc lợi ,người dn cam chịu phục tng giai cấp nầy , chứ khng thể đứng dậy đi hỏi chấm dứt được .

Vậy, chế dn chủ tự do bảo vệ được tự do , cn lm dịu bớt sự bất bnh đẳng - Trong khi chế độ dn chủ x hội đ hủy diệt tự do rồi lm xuất hiện sự bất bnh đẳng - Cuối cng trong x hội dn chủ tự do , tự do v bnh đẳng cn duy tr được , cn trong x hội dn chủ x hội, tự do v bnh đẳng đều mất hết.

Bi viết " Một ci nhn trở lại " của cựu tướng cộng sản Trần Độ mới đy ( 23-9-1998 ) - ng tự ph , ph bnh chnh ng , ph bnh đảng cộng sản từ tư tưởng đảng , tổ chức đảng , lnh đạo đảng , dn chủ tập trung của đảng đ đưa đến kết quả l nhn dn mất hết tự do v bnh đẳng - Bi viết của ng c tnh cch thuyết phục v thc giục đảng CSVN phải chọn kết quả tối hậu - " Cần phải thấy nguy cơ tụt hậu - Đất nước th tụt hậu với thế giới , cn đảng th tụt hậu với x hội v dn tộc - Phải vượt qua nguy cơ đ bằng quan niệm : đổi mới l dn chủ ha trong đảng , cũng như dn chủ ha ton x hội - Phải quan niệm như vậy v hnh động đng như vậy "

C phải chăng đảng CSVN khng cn chất keo để hn dnh - Từ hiện tượng Trần Độ đến giới tr thức được gọi l sĩ phu đ chuyển ha tư duy qua cc bi viết gởi đồng bo, gởi cho đảng - Chỉ c một con đường đảng CSVN phải đi l để cho nhn dn được hưởng tự do v sau đ sẽ chấm dứt sự bất bnh đẳng - Điều nầy , những người cộng sản chnh thống đ mơ ước m khng thực hiện được , v chnh họ p dụng lạc hướng từ lc khởi đầu./.

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), August 06, 2004.


Response to GS Nguyến Đình Huy - người tù chính trị duới chế độ bạo tàn CS hơn 29 năm

Tương lai của chế độ Cộng sản H Nội v nhận thức cần thiết cho hnh động của cộng đồng người Việt hải ngoại

Trich tu mang http://www.pttndt.org/ Nguyễn Cao Quyền

Trước ngưỡng cửa của thin nin kỷ mới sắp sang, cu hỏi liệu Việt Nam c sẽ trở thnh một quốc gia dn chủ trong mười năm sắp tới hay khng , hiện đang chiếm một vị tr quan trọng trong niềm suy nghĩ của tất cả những ai quan tm đến dn tộc v tiền đồ của Tổ quốc.

Căn cứ vo hiện tnh của thế giới hậu cộng sản, cảm tưởng chung l lịch sử đang c những chuyển động mạnh theo chiều hướng dn chủ để đưa nhn loại đến một tương lai đồng nhất. Tuy nhin, ring đối với trường hợp của Việt Nam, cảm tưởng ny vẫn chưa được đn nhận một cch rộng ri với nhiều tin tưởng.

Những bộ c bi quan cho rằng chế độ độc ti ở Việt Nam, sau khi thot chết vo năm 1986, hiện nay đ sống lại v khoẻ mạnh. Cộng sản Việt Nam c thể sẽ vĩnh viễn ở lại chnh quyền v cc định chế cộng sản đ bắt rễ su đậm tại xứ ny, nền kinh tế Việt Nam đ chạy lại bnh thường v giới lnh đạo ngồi trong Bắc Bộ Phủ chưa bao giờ c định rời bỏ quyền lực với l do l họ đ c cng lm cho kinh tế tăng triển v đ trnh cho Việt Nam một sự sụp đổ giống trường hợp của Lin X. Họ vẫn ra sức đn p đối lập v vẫn tăng cường bộ my cng an để theo đuổi mục tiu ny. Phải c một cuộc cch mạng bạo động hay một biến cố chnh trị cực kỳ trầm trọng th chế độ cộng sản hiện nay mới cảm thấy bị đe dọa nhưng ngay cả trong trường hợp ny vẫn c nhiều phần chắc l một hnh thi độc ti no khc sẽ xuất hiện chứ khng phải l một thể chế dn chủ sẽ thnh hnh. Trường phi bi quan ny cho rằng những người đối lập ở trong nước cũng như ở hải ngoại sẽ chẳng lm được g trong khoảng thời gian 10 năm trước mắt.

Thật ra bức tranh chnh trị của Việt Nam khng đến nỗi u m như trường phi bi quan m tả. Cộng sản Việt Nam chưa sụp đổ như Lin X khng c nghĩa l Cộng sản Việt Nam sẽ khng bao giờ sụp đổ v lịch sử nhn loại đ chứng minh l khng một thể chế chnh trị tham nhũng v thối nt no lại c thể trường tồn một khi đi ngược lại xu thế pht triển tất yếu của nhn loại v bị ton dn ght bỏ. Nam Dương l một dẫn chứng hng hồn v một th dụ điển hnh. Tnh ngoan cố của giới lnh đạo Cộng sản Việt Nam thuộc thế hệ đầu tin đang được giới lnh đạo thuộc thế hệ thứ hai v thứ ba xt lại v những người ny khng c hấp lực chnh trị (charismatic) như cc nhn vật thuộc thế hệ đn anh. Hơn nữa việc nước cũng khng cn đơn giản như trong thời kỳ chiến tranh du kch. Ngy nay muốn ở lại chnh quyền họ phải tỏ ra l những người thật sự c khả năng quản l kinh tế v điều hnh cng việc của đất nước l những nhiệm vụ cng ngy cng kh khăn phức tạp v n đ vượt ra khỏi tầm vc quốc gia để mang thm kch thước quốc tế.

Nền kinh tế từ ngy Đổi Mới tuy đ tạm thời cứu sống chế độ nhưng trn thực tế đang tc động tch cực để tạo một sự chuyển thể chnh trị su rộng tại Việt Nam theo đường hướng dn chủ. Đổi Mới l con dao hai lưỡi m ảnh hưởng đối với tnh hnh chnh trị tại Việt Nam đang được ton dn v thế giới ghi nhận như sau.

Từ ngy mở cửa cho tư bản ngoại quốc xm nhập, nền kinh tế của Việt Nam c tiến triển tốt đẹp thật v mức sống của một vi thnh phần dn tộc quả c ln cao nn người ta gọi tnh trạnh thịnh vượng sơ khởi ny l tuần trăng mật giữa nh nước v x hội. X hội đy cần được hiểu l đm cư dn thnh thị lm việc cho cc x nghiệp quốc doanh, cn người dn thn d th chưa được sơ mi g nhiều trong đợt thịnh vượng sơ khởi ny. Nhưng tuần trăng mật no rồi cũng qua nhanh. Nhận xt ny quan trọng v n l căn bản để nhận định tnh cch non yểu hay lu di của thể chế chnh trị độc ti đang ngự trị tại xứ ny.

Sự thịnh vượng sơ khởi của Việt Nam về mặt kinh tế trong những năm gần đy được giải thch l nhờ 2 yếu tố: Yếu tố thứ nhứt l việc đầu tư dồn dập v rộng ri của tư bản quốc tế như l hậu quả của khuynh hướng ton cầu ha kinh tế thế giới. Yếu tố thứ hai l việc cc ngn hng Việt Nam đ dnh tới 85% cc ngn khoản đầu tư cho lnh vực quốc doanh l lnh vực c hiệu năng thấp nhứt.

Hai yếu tố ni trn đ khiến nền kinh tế tại một số đ thị trở nn thịnh vượng v lợi tức người dn tại cc đ thị ny đ tăng gấp đi trong vng 4 năm. V được hưởng lợi nn đm cư dn thnh thị ny đương nhin ủng hộ chế độ với lập luận : khng thể c tiến bộ kinh tế nếu khng c ổn định chnh trị. Chnh sch o bế khu vực kinh tế nh nước của giới lnh đạo Cộng sản Việt Nam được mệnh danh l chnh sch mua ổn định. Trong những năm thng trước mắt, tc dụng của chnh sch mua ổn định giảm dần. Sự cạnh tranh km hiệu quả của cc x nghiệp quốc doanh v tnh trạng tham nhũng phổ biến đang lm nản ch cc nh đầu tư nước ngoi. Lợi tức thấp của khu vực nng thn cũng khng thể đng gp g nhiều để gip giải quyết cc kh khăn ti chnh của cc đơn vị kinh tế v trch nhiệm. Bn cạnh đ, điều quan trọng hơn cả l cc tệ nạn thăm căn cố đế trong khu vực quốc doanh đang đưa dẫn hệ thống ngn hng đến chỗ ph sản. Ngn khố trung ương, nếu muốn gip đỡ cc ngn hng khỏi vỡ nợ, chắc chắn sẽ lm vo tnh trạng kiệt quệ ngoại tệ dự trữ khng phương cứu chữa.

Do đ c thể ni rằng Cộng sản Việt Nam hiện đang đứng trước một tnh trạng khủng hoảng khng lối thot. Thật vậy, nếu phải cải tổ kinh tế một cch nghim chỉnh theo những đi hỏi của qui luật thị trường (được hiểu l phải ph bỏ hệ thống x nghiệp quốc doanh) th lấy tiền đu ra để tiếp tục mua ổn định. V nguy hiểm hơn thế nữa, khu vực quốc doanh một khi bị ph bỏ sẽ dẫn đến tnh trạng thất nghiệp hng loạt của cư dn thnh thị. Đm người ny sẽ khng bao giờ chịu quay trở lại nng thn đ l điều chắc chắn. Họ sẽ phản ứng bằng cch đi hỏi chnh quyền cung cấp cng ăn việc lm v an sinh x hội. Cng cuộc đấu tranh của họ sẽ l dịp tốt để nng dn ha đồng tiếng ni v từ lu nng dn như một l thuốc sng, chỉ chờ đợi cơ hội thuận lợi để bung ph. Kh khăn được coi như khng thể giải quyết đối với những người cầm quyền quen thi gian manh, quen dng tiền bạc để mua chuộc sự tun phục của quần chng.

Để ra khỏi ng b ny, nhiều người tin đon rằng Cộng sản Việt Nam sẽ lại theo chn giải php dn chủ ha nng thn của Trung Cộng ngỏ hầu tạo cho cc thế lực chống đối ở trong nước một trạng thi trung ha. Tuy nhin ước mơ ho huyền ny xem chừng khng c nhiều hy vọng sẽ gip Cộng sản Việt Nam thực hiện đồ mong muốn l ko di thm thời gian ở lại chnh quyền v căn bản của vấn đề hiện nay l cc lnh tụ thuộc cc thế hệ thứ hai v thứ ba phải tm cch chnh danh ha quyền hnh qua đường lối sinh hoạt dn chủ v phải dứt khot đoạn tuyệt với chnh sch mua ổn định lỗi thời. Chnh sch đ đ lỗi thời v khi đ đi su vo kinh tế thị trường rồi th đương nhin gnh nặng v trch nhiệm của Nh nước x hội chủ nghĩa cũng phải được gở bỏ dần dần. Lẽ logic của sự việc l như vậy v khng c con đường no khc.

Sự phn tch nu trn vạch ra một cch rất r nt con đường sinh tồn m những người cộng sản Việt Nam bắt buộc phải đi theo. Tiến trnh dn chủ ha đất nước, d chuyển động theo nhịp độ tiệm tiến, c thể cũng sẽ khng lu như nhiều người dự đon. Người Việt tự do hải ngoại hiện đang nắm trong tay nhiều phương cch để thc đẩy tiến trnh dn chủ ha ni trn. D khng lạc quan thi ha cũng nn tin tưởng rằng, trong khoảng thời gian khng qu di trước mắt, sẽ c nhiều triển vọng l lịch sử, một lần nữa, sẽ lại tỏ ra thuận lợi cho những người quốc gia yu nước.

Trong trận đnh cuối cng ny, một yếu tố v cng quan trọng đi hỏi chng ta phải lưu tm. Yếu tố đ l Niềm Tin bởi v khng thể c thắng lợi nếu khng c sự lạc quan. Niềm tin ny c 3 vế: tin ở sự sụp đổ chắc chắn của chế độ cộng sản để chuẩn bị cng tc tư tưởng v một phong tro hnh động lun lun phải được một luồng tư tưởng đi trước hướng dẫn; tin ở thế tất thắng của dn chủ để từ bỏ những ảo tưởng trong đấu tranh v hy hnh động như những người dn chủ chn chnh; tin ở thiện ch của nhau để dẹp bỏ những tị hiềm khng cần thiết v tạo một thế đon kết vững mạnh.

Một điểm quan trọng khc cần được ghi nhận l trận đnh cuối cng ny khng phải l một cuộc chiến bằng sng đạn. N l cuộc chiến giữa lương tri v bạo lực. Bạo lực của 2 triệu đảng vin cộng sản biến chất v thối nt, lương tri của 75 triệu đồng bo đang nung nấu tinh thần quyết tử để đổI lấy tự do. Khng cần phải chứng minh thm cũng thấy rằng cn cn lực lượng đ ngả về pha những người khng cộng sản.

Đảng Cộng sản Việt Nam đ tiu xi hết vốn liếng của họ. Vai tr lịch sử của họ đ thực sự chấm dứt. Trước những vấn đề lớn của đất nước họ chỉ cn l chướng ngại, nhưng họ vẫn ngồi đ vi biết khai thc một qun tập của qu khứ. Qun tập ny c tn l sự sợ hi.

Thật vậy, dưới nanh vuốt của bạo quyền, dn tộc Việt Nam đ sợ hi suốt 50 năm của chiều di lịch sử. Sự sợ hi đ đ trở thnh một thi quen đeo đuổi họ mi cho đến ngy nay. Lịch sử sẽ khai thng ngay vo lc khng cn ai sợ hi nữa như cuộc Đại cch mạng dn chủ tại Đng u năm 1989 đ chứng minh.

Như một tri cy đ chn, chế độ Cộng sản Việt Nam sắp rụng. Đất nước cần một giải php thay thế. Chng ta đang c cơ hội thuận lợi nhưng tiếc rằng 23 năm nay chng ta vẫn chưa lm g để chuẩn bị. Tnh hnh đất nước hiện nay c một sự tương đồng với thờI kỳ 1940 - 1945, v đy l một điểm đặc biệt cần lưu . Năm 1940 Php đ thua trận, hoang mang v r rượi, nhưng Chnh quyền thuộc địa Php vẫn tồn tại v cc đảng phi quốc gia đ khng chuẩn bị trước để nắm lấy cơ hội. Trong cuộc cch mạng giải phng dn tộc v hnh động qu chậm nn họ đ bị Việt Minh hớt tay trn. CSVN ngy nay cũng vậy. Từ ngy hệ thống Cộng sản quốc tế sụp đổ, chế độ H Nội đ trở thnh đứa con ci ct của một sự ph sản. Khng cn người Việt Nam no, kể cả những người trong guồng my cộng sản, muốn chế độ ny tiếp tục nữa. Trước cơ hội lịch sử mới ny, một lần nữa, chng ta lại hnh động do dự, nhung cơ hội vẫn cn đ v vẫn chờ đợi chng ta.

Thời gian lun lun l đồng minh thn thiết của con người. Đối với cộng sản H nội, thời gian vo la ny l vốn lớn. Suy sụp tan tnh trn mọi mặt, cộng sản H nội dng thời gian để từ từ, chậm chạp nhưng chắc chắn b ln miệng vực. Trong khi đ chng ta bỏ qun người đồng minh qu gi l thời gian ấy. V nguy hiểm hơn nữa, chng ta lại trao tặng thời gian cho cộng sản. By giờ tại hải ngoại, cộng sản đu cần ta theo chng. Chng chỉ mong ta ch th lm ăn, ch th học hnh. Cứ ch th như thế th cn đu l tnh chiến đấu để thay đổi cơ đồ. Trước nạn quốc ph gia vong, một sự bất động như vậy sẽ lm đng lạnh quần chng, sẽ l một trọng tội đối với nhn dn. Cho nn, triệu ngườI như một, chng ta phải quyết tm ph vỡ tnh trạng đng lạnh nguy hiểm ny. Hy đốt thời gian thnh ngọn lửa phừng phực đấu tranh. Khng lm g cả để ngăn chặn nạn độc ti v ngu dốt đang ph nt Việt Nam l tiếp tay với kẻ th đưa đất nước vo chốn diệt vong.

Ngy 30 thng 4 năm 1975 khng phải l ngy quốc hận như lu nay nhiều người vẫn lầm tưởng. Ngy ấy chỉ l ngy tan hng r đm của một nhm lnh đạo tham nhũng v bất ti v tướng. Nhưng ngy ấy lại l ngy gic ngộ của qun nhn, ngy quật cường của ton dn, ngy của thức quốc khng thnh hnh. Miền Nam tuy thất trận nhưng vẫn kin cường gấp bội trong ch chiến đấu v quật khởi. Thực ra, ngay từ đầu, thất bại nhất thời ấy đ hm chứa mầm thắng lợi, v tri lại, trong ci chiến thắng của đối phương cng ngy ta cng thấy r nt những yếu tố tiu vong.

C ba việc cụ thể m người Việt chống Cộng no cũng phải lm ngay để khng bỏ lỡ chuyến tu lịch sử thm lần nữa:

1. Kết hợp ton dn theo tinh thần lin kết để cứu người Việt, cứu Tổ quốc Việt Nam chứ khng phải kết hợp để chia ăn, chia ghế lưỡng viện, chia ghế chnh quyền.

2. Chuẩn bị một giải php thay thế: đy chnh l sự tập hợp cc tinh no (chất xm) của người Việt hải ngoại, những bộ c đứng đầu v chuyn nghiệp trn mọi lnh vực của sinh hoạt chnh trị v x hội. Chuẩn bị giải php thay thế l chuẩn bị một cơ cấu nh nước mới bảo đảm cng bằng x hội, bảo đảm cc quyền tự do của con người v pht triển quốc gia. Hiểu theo nghĩa ny, cộng đồng Việt Nam hải ngoại l viện lực cần thiết cho cc lực lượng dn chủ trong nước đang mỗi ngy một nhn ln gấp bội.

3. Cộng đồng Việt hải ngoại phải tập họp thnh khối để củng cố hng ngũ, chống chủ trương ph hoại, chia rẽ của cộng sản. Thnh khối th mới mở rộng được hiệu quả trong cuộc vận động quốc tế đồng thời xiết chặt vng vy tập đon cộng sản ngoan cố hiện vẫn đang ra sức tn ph quốc gia. Ngoi ra, thnh khối th mới c uy thế v quyền lực để đặt điều kiện v chủ động trong mọi cuộc thương thảo tương lai.

Việc nước, việc dn khng thể khon trắng cho ai. Luận cứ khon trắng chỉ l ci cớ để khước từ sự dấn thn. Tiền nhn chng ta khng bao giờ c tư tưởng khon trắng ny. Trần Hưng Đạo, L LợI, Nguyễn Tri, Quang Trung v gần đy hơn Phan Bội Chu, đ khng khon trắng việc nước cho ai cả. Họ đ đưa vai ra gnh vc sơn h v tự thấy bản thn mnh gắn liền với vận mệnh của dn tộc. Những vị anh hng yu nước v thương dn đ đ chiến đấu chống sự vong thn v vong quốc. Sự nghiệp bao la của họ đ lm rạng rỡ con người v non sng nước Việt, rất đng được hậu thế noi theo trong cơ hội ngn năm một thuở hiện nay.

Phương chm của cộng đồng Việt Nam tự do hải ngoại cũng như của mọi người Việt dn tộc lc ny l quyết liệt đấu tranh để thay đổi tận gốc một nh nước phi dn chủ. Tnh chất của cuộc đấu tranh hiện nay l tiến hnh một cuộc cch mạng dn tộc, dn quyền. Đối tượng của cuộc đấu tranh l chủ nghĩa độc ti cộng sản cộng với chế độ cng an trị v chế độ quan liu tham nhũng thối nt đang gy đại họa cho Tổ quốc. Nhiệm vụ của cuộc đấu tranh l giải phng con ngườI, xc định quyền tự chủ dn tộc, thực hiện dn chủ cho ton dn v tự cường cho đất nước.

Nguyễn Cao Quyền (Hoa Thịnh Đốn)

-- Khao Khat Cho VN Duoc Tu Do (khao_khat_cho_vn_duoc_tu_do@yahoo.com), August 06, 2004.


Moderation questions? read the FAQ