gửi các đồng chí:

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

gửi các đồng chí:

Tổng bí thư, Uỷ viên bộ chính trị, Uỷ viên ban bí thư, Uỷ ban kiểm tra trung ương khoá 9, Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trung ương khoá 7 và 8.

Thời gian gần đây, chúng tôi đă được đọc bức thư dài đề ngày 17 tháng 6 năm 2004 của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh gửi Ban Chấp hành Trung ương và các đồng chí. Bức thư đă tố cáo rất cụ thể và chi tiết sự thật các hành vi phạm tội và tính chất nguy hại có hệ thống rất nghiêm trọng của lănh đạo Tổng cục 2, kể từ khi đồng chí Tư Văn và Vũ Chính, Nguyễn Chí Vinh nắm cương vị lănh đạo Tổng cục 2. Với vụ T4, Tổng cục 2 bịa đặt ra một nhân mối của CIA, một cơ quan đặc tính "ma" lấy bí danh là T4 dựng ra hàng trăm bản tin bịa đặt, lừa dối, vu khống chính trị nhiều cán bộ cấp cao và nhiều cán bộ khác của Đảng và Nhà nước. Trong bức thư trên, đồng chí Nam Khánh đă dẫn chứng cụ thể nội dung một số bản tin bịa đặt và vu khống.

Trong những năm 1996,1997,1998 và 1999 của Tổng cục 2 đối với các đồng chí Vơ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Khải, Trương Tấn Sang, Vơ Viết Thanh, Năm Xuân, (Mai Chí Thọ), Vơ Thị Thắng, Vũ Quốc Hùng (Uỷ viên Trung ương Đảng khá , Phan Diễn, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Trần Tiến Cung (Thiếu tướng, Tổng cục phó, Tổng cục 2) ....

Đồng chí Nguyễn Nam Khánh nêu rơ nội dung Tổng cục 2 vu khống chính trị là đưa tin: CIA đă nắm được, CIA đă tiếp cận được, đă cho người liên hệ, đă chỉ đạo các đồng chí Vơ Nguyên Giáp, Vơ Văn kiệt, Phan Văn Khải, Lê Khả Phiêu, Mai Chí Thọ, Trương Tấn Sang, Vơ Trần Chí, Bùi Thiên Ngộ, Trương Vĩnh Trọng, phạm Gia Khiêm, Vơ Thị Thắng, Vũ Quốc Hùng, Nguyễn Khánh Toàn (Thứ trưởng thường trực Bộ Công an), Phan Diễn, Lê Văn Dũng, Phan Trung Kiên, (Uỷ viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Quân sự TP Hồ Chí Minh), Vơ Viết Thanh, Đoàn Mạnh Giao ...; Vu khống cả một số tướng lĩnh trung thành và kiên cường chiến đấu trong kháng chiến: Thượng tướng anh hùng Nguyễn Chơn (Phó tổng tham mưu trưởng QĐND, Uỷ viên Trung ương khoá 7), Trung tướng Nguyễn Huy Chương (Uỷ viên Trung ương Đảng khoá 6), Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh (Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Uỷ viên trung ương Đảng các khoá 5,6,7). Ngoài các đồng chí bị vu khống trên đây, đồng chí Nam Khánh c̣n nêu nhiều vụ vu khống chính trị khác do Tổng cục 2 thực hiện: Từ vụ Sáu Sứ, Cục 2 đă nguỵ tạo tài liệu dựng chứng cứ giả, nặn thêm t́nh tiết, đánh lừa Bộ chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thực chất là vu khống 2 đồng chí Vơ Nguyên Giáp và Trần Văn Trà,đến các vụ vu khống các đồng chí Nguyễn Văn Thắng (Thường vụ quận 6 TP Hồ Chí Minh), Phạm Chánh Trực, các vụ tung tin về các đồng chí Nguyễn Văn An, Tô Kỷ, Đồng Văn Cống, v.v.., các vụ làm tài liệu giả khác, vụ quân báo liên quan đến bè lũ Năm Cam, v.v...

Đồng chí Nam Khánh đă khẳng định: Đây là một vụ án chính trị cực kỳ nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần các vụ Năm Cam, Lă Thị Kim Oanh, liên quan đến sự mất c̣n của chế độ Xă hội Chủ nghĩa và Tổ quốc, đến sinh mệnh chính trị, uy tín hạnh phúc của rất nhiều đồng chí, cả những đồng chí lăo thành. Do đă được sự tham gia lănh đạo của Trung ương Đảng 15 năm, tham gia lănh đạo về công tác tư tưởng, tổ chức bảo vệ chính trị nội bộ quân đội hơn 20 năm , đồng chí Nam Khánh đă yêu cầu và kiến nghị với đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Ban chỉ đạo liên ngành:

Phải tiếp tục kiểm tra sâu hơn, kỹ hơn, đến nơi đến chốn về tính chất rất nghiêm trọng của vụ T4, vụ Sáu Sứ, vụ đồng chí Vơ Viết Thanh và các vụ liên quan khác. Thông báo kết quả kiểm tra làm rơ các vụ trên cho các uỷ viên Bộ chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ ban kiểm tra Trung ương và các Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá trước (v́ các vụ này (kể từ vụ Sáu Sứ) diễn ra từ khoá 6, khoá 6 bàn giao cho khoá 7, khoá 8 đă bàn giao cho khoá 9. Báo cáo với Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 9 vụ Sáu Sứ, vụ T4 và các vấn đề của Tổng cục 2 v́ Bộ chính trị không được phép đặt ḿnh cao hơn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Mọi việc quan trọng trong Đảng đều phải báo cáo với Ban chấp hành Trung ương Đảng để Trung ương thực hiện quyền hạn ra nghị quyết và chịu trách nhiệm trước toàn Đảng. V́ Ban chấp hành là cơ quan lănh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội Đảng. Vấn đề nghiêm trọng này là vấn đề của chế độ, của Tổ quốc, của dân tộc, của Nhà nước. Phải xử lư đúng pháp kluật của Nhà nước theo đúng tinh thần các Hội nghị Trung ương Đảng đă xác định: Pháp luật không trừ một ai, dù người đó ở cương vị ǵ, không được xử lư nội bộ những việc liên quan đến Pháp luật giải quyết, nói đi đôi với làm. Đồng chí Nam Khánh nhận định: Đă có hiện tượng bao che ngăn cản làm rơ sự thật, bao che ngăn cản xử lư nghiêm minh các vụ vu khống chính trị trên đây do Tổng cục 2 đă thực hiện. Căn cứ luật pháp Nhà nước, điều lệ và nguyên tắc của Đảng, quyền dân chủ và quyền kiểm tra của Đảng viên, đồng chí Nam Khánh đă yêu cầu phải làm rơ tính chất nghiêm trọng của các tội phạm, phải trừng trị nghiêm khắc cả những kẻ phạm tội và những kẻ bao che ngăn cản bất kể người đó là ai. Nếu các đồng chí Tổng Bí thư, nguyên Tổng Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Uỷ viên Đảng uỷ Quân sự Trung ương, nguyên là Cố vấn, đă biết các vụ này mà muốn cho qua, làm chiếu lệ, cũng là hành động bao che ngăn cản, nói mà không làm. Không được viện cớ giữ ổn định mà không kiên quyết làm. Những vụ án vu khống Chính trị do Tổng cục 2 gây nên thực sự đă làm mất ổn định Chính trị, tạo ra nguy cơ tan ră Đảng và mất Độc lập Chủ quyền, mất chế độ Xă hội Chủ nghĩa. Phải kiên quyết làm rơ và xử lư nghiêm minh th́ mới thực sự củng cố và giữ vững ổn định. Nếu không chính là càng làm cho mất ổn định thêm. Viện cớ giữ ổn định để không kiên quyết làm tức là bao che ngăn cản việc xử lư giải quyết. Chúng tôi nêu lại nội dung chính về bức thư ngày 17/6/2004 của đồng chí Nam Khánh với sự nhất trí đồng t́nh về những kiến nghị hoàn toàn chính xác của đồng chí Nam Khánh với ḷng căm phẫn mong muốn nghiêm trị thích đáng bọn tội phạm trong Tổng cục 2 và kiên quyết xử trí bọn người bao che ngăn cản việc giải quyết triệt để những vụ việc rất nghiêm trọng trên đây. Chúng tôi tha thiết yêu cầu các đồng chí Tổng bí thư, Bộ Chính trị, Ban bí thư, Uỷ ban kiểm tra Trung ương khoá IX làm đầy đủ trách nhiệm cao cả của ḿnh trước toàn Đảng và toàn thể nhân dân trong việc giải quyết triệt để những vụ việc trong thư của đồng chí Nam Khánh ... Đảng cộng sản Việt Nam chúng ta sẽ thực sự trong sạch vững mạnh do trách nhiệm và việc làm cụ thể của tất cả các đồng chí về vụ án chính trị " Siêu nghiêm trọng này" bức thư ngày 17/6/2004 của đồng chí Nam Khánh được lan truyền rộng răi sẽ chỉ làm cho toàn Đảng, toàn dân củng cố thêm ḷng tin tưởng và sức mạnh của Đảng ta ngày càng được nâng cao, nhất định bọn phản bội, bọn phá hoại và thoái hoá biến chất, nêu trên sẽ phải chịu những h́nh phạt thích đáng và nghiêm minh!

Cuối cùng, với bức thư này, chúng tôi trân trọng đề cập tới việc cơ quan Công an đă đột ngột xâm phạm, khám xét trái pháp luật chỗ ở của gia đ́nh đồng chí Lê Hồng Hà ( nguyên uỷ viên thường trực Đảng Đoàn Bộ Công an 1956-1974, nguyên Chánh Văn pḥng và Vụ trưởng Vụ tổng hợp Bộ Công an, cán bộ lăo thành ngành Công an tháng 8/1945, Quân hàm Đại tá Công an ...) tại số nhà 62 phố Ngô Quyền – Hà Nội vào đêm ngày 10/7/2004, đă xâm phạm thô bạo quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân và vi phạm trắng trợn Điều 24 bộ luật h́nh sự nước ta về tội xâm phạm chỗ ở của Công dân.

Điều 140 Bộ luật tố tụng h́nh sự về căn cứ khám chỗ ở, đă quy định rơ: " Việc khám chỗ ở chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong chỗ ở của một người có công cụ, phương tiện phạm tội, đồ vật tài sản do phạm tội mà có, hoặc đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án". Điều 143 Bộ luật này c̣n quy định rơ: " Không được khám chỗ ở vào ban đêm, trừ trường hợp không thể tŕ hoăn ..." Đại tá Đào Trọng Sĩ ( Phó Giám đốc Công an Hà Nội) đă giải thích khi khám chỗ ở gia đ́nh đồng chí Lê Hồng Hà là với mục đích chỉ t́m bức thư ngày 17/6/2004 kể trên của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh mà cơ quan Công an nghi rằng có bức thư này tại nhà đồng chí Lê Hồng Hà. Nhưng Đại tá Đào Trọng Sĩ đă không nêu được cụ thể việc khám chỗ của gia đ́nh đồng chí Lê Hồng Hà có liên quan đến vụ án nào ? Và tại sao phải khám vào ban đêm ?

Điều 149 Bộ luật tố tụng h́nh sự đă quy định rơ: " Người ra lệnh, người thi hành lệnh khám xét, thu giữ đồ vật, tài liệu ... trái pháp luật th́ tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lư kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm h́nh sự ?

Việc khám xét, truy t́m bức thư ngày 17/6/2004 của đồng chí Nam Khánh phải chăng là nhằm bao che, ngăn cản việc giải quyết xử lư các vụ việc rất nghiêm trọng mà đồng chí Nam Khánh đă nêu công khai với các đồng chí lănh đạo của Đảng ? Chúng tôi khẳng định việc khám xét trái pháp luật chỗ ở của gia đ́nh đồng chí Lê Hồng Hà chứng tỏ rằng các thế lực đen tối (muốn bao che ngăn cản việc xử lư nghiêm minh vụ án chính trị cực kỳ nghiêm trọng này) đă thực sự trà đạp rất thô bạo pháp luật Nhà nước ta. Họ đă không nắm được những nguyên lư cơ bản của bộ luật h́nh sự và Bộ luật tố tụng h́nh sự v́ những hành động bao che ngăn cản của họ không chỉ là trốn tránh trách nhiệm đấu tranh chống tội phạm, mà c̣n là những hành vi phạm pháp thực sự, mang tính chất ṭng phạm, che dấu tội phạm, không tố giác tội phạm, cản trở việc phát hiện tội phạm, cố t́nh bao che người phạm tội, hoàn toàn làm tổn hại lợi ích của tổ quốc và nhân dân – thực chất họ đă trở thành những kẻ ṭng phạm cùng với bọn tội phạm trong Tổng Cục 2.

Chúng tôi chân thành kiến nghị đồng chí Lê Hồng Anh ( Bộ trưởng Bộ Công an) với vị trí và trách nhiệm của ḿnh, cần tích cực góp phần vào việc xử lư nghiêm minh những vụ việc rất nghiêm trọng do đồng chí Nam Khánh đă nêu trước tập thể lănh đạo đảng, đồng thời cần tiến hành kiểm tra và xử lư kịp thời những người có liên quan đă không chấp hành đúng luật h́nh sự và luật tố tụng h́nh sự trong việc khám xét trái pháp luật chỗ ở của gia đ́nh đồng chí Lê Hồng Hà đêm ngày 10/7/2004.

Một số hội viên câu lạc bộ Sĩ quan công an hưu trí tại Hà Nội

Đồng kính gửi: - Các đồng chí đă bị vu cáo, bịa đặt trong vụ T4 có tên trên đây - Các cơ quan báo chí - Các ban bạn bè quan tâm

-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), August 05, 2004


Moderation questions? read the FAQ