Tại sao bọn Vẹm vo diển đn đều bị chửi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nếu chng ta thường gh vo cc forums bnh luận chnh trị, chng ta thường xuyn gặp những bi viết c tnh cch lời qua tiếng lại, v cũng c khi tc giả những bi posted bị cc thnh vin trong diễn đn quay như quay chong chng, c lc cn bị sỉ vả chề nữa.

Người t kinh nghiệm trong đời sống với lũ vẹm việt cộng v ngy thơ với đường lối của chng hảng th... chau my cho rằng c sự xc phạm đến quyền tự do ngn luận

Nhưng đ hiểu mặt thật của vẹm việt cộng v bọn chng hảng th... sẽ chấp nhận được những c quay chng chng v những bợp tai, đ đt dnh cho chng :

Tại sao? ... 80 triệu con người ngy đm tăm tối nụ cười ho hon; tại sao chng n nỡ lng ha theo vẹm hủi đnh cồng khua ching, ba hoa đổi mới, moi tiền gip cho việt cộng xy thm ngục t! Trong nước bp nghẹn tự do, bn ngoi vờ vịt qun th hận xưa...

C ngu th cũng vừa vừa, chứ đu nhục mạ nghĩa cha ơn thy; rồi rằng sự thật tỏ by, m v tnh đ đoạ đầy Việt Nam...

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), August 05, 2004

Answers

Response to Tại sao bọn Vẹm vào diển đàn đều bị chửi

Cong san lay phuong tien lam cuu canh de dat muc tieu ,do do chung da khong tu bo bat cu mot hanh dong nao de thanh cong ,chung cho nhung thang vo loai vao trang Web nay de viet tuc tieu va chui bay ba de lam nhung nguoi trong va ngoai nuoc thay nham chan khong doc va tham gia ,chung ta hay lam nhu 2 Lua tu nguyen khong chui ,noi bay ,chi vach tran toi ac va nhung hanh dong phinh gat dong bao cua bon ac on cong san ,ho hao doan ket dan toc ,phat trien y thuc tu do ,cam on moi nguoi .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 05, 2004.

Response to Tại sao bọn Vẹm vào diển đàn đều bị chửi

80 triệu con người ngày đêm tăm tối nụ cười héo hon; ================== May bac Nguy gioi the, con biet ca nguoi Viet Nam dang cuoi heo hon voi ca ngay dem tam toi nua..Hi. 80 trieu nguoi VN so voi khoang bao nhieu mong chong cong the. 80 hay la 8..he .Thinh thoang vao day nghe cac bo Nguy nay "tu trao" vui that.Co hieu cau "chau chau da xe" khong. Cau day chi o trong chuyen ngu ngon thoi..

-- kts (kientrucsu@yahoo.com), August 06, 2004.

Response to Tại sao bọn Vẹm vào diển đàn đều bị chửi

Phải ấy nh anh kts, mấy nh bc ở haỉ ngoại pht biểu 'vung t mẹt' qu sức !!! Nh tớ phục vin nh nớc m chả 'kiện ợc ci củ khoai' nữa m lm gì cc 'chu chấu xe' ấy ! Tớ chả sợ hão ci bọn ấy u, nhng m anh kts cũng phải cảnh gic phòng hờ ci bọn 'khc ruột phản ộng lắm tiền nhiều ' ấy nh chng n by giờ cũng nh ri ở VN ta ấy chứ. Tớ lun cảnh gic ấy vì vế sau ọc l 'Tởng rằng chấu ngã ai d xe nghing" nghe mới kinh !!! Khng kho thing nh sấm Trạng thì chết cả nt.

Ci nh cầu c dồ nh tớ lc ny xiu vẹo qu, chắc bữa no nhờ anh kts ến thẩm ịnh lại v nng cấp dm tớ ci ! Mất gì thì mất, 1 chầu nhậu cầy t nh ! Chịu cha no ? Thi cho.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 06, 2004.


Response to Tại sao bọn Vẹm vào diển đàn đều bị chửi

ĐY...Một pht minh kiến trc, v khm ph thực phẩm đột ph cuả thế kỷ, trong thin đng XHCN...

-- (tosu_cs@yahoo.com), August 06, 2004.

Response to Tại sao bọn Vẹm vào diển đàn đều bị chửi

Nh anh Tổ s ny hay thật. Tớ ang khẩn trng lm việc thế m nh anh TS ny chụp ợc cch no m lại mất mặt tớ l thế no !!! Phải ủ 2 mắt, 2 tai chứ ? Ci ny dm l khng ảnh của my bay 'chinh thm' của bọn Mỹ ang bay dò thm v chụp bằng 'Bức Xạ nng' ấy phải khng, Từ ny l từ mới ấy, hm rồi tớ ợc anh sinh hòn giảng về ci kỹ thuật mnh khe mới ny của mấy anh Xịa (CIA).

Ngoi bắc khng ai n nẩu c cha bao giờ nh anh Tổ s. Tớ nghe ồn ci ng VÕ vn Kiết gì ấy thch ci mn nẩu c cha lắm, vì nghe u ng ấy n nhiều thứ ại bổ dng nn m ra nng qu thnh Kiết. Ci mn ruột c cha (ngời bắc chng tớ gọi l c dồ) m mới vớt ở cầu c dồ về, mổ bụng lấy ruột c ra m lm nẩu thì gọi l nhuận trờng phải biết.... C lẽ ai mch nh ng Kiết nn nghe u ng Kiết n ci mn ny 1 thời gian kh lu, nghe u nay ã hết bệnh kiết lỵ rồi. Khổ nổi l by giờ ng Võ vn Kiết ghiền ci mn ruột c dồ ny mới phiền chứ. Thiếu l ng ấy bỏ cm khng n. Cho nh.

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), August 07, 2004.Moderation questions? read the FAQ