KHONG CAN VIET MINH THANG TRAN DIEN BIEN PHU. VIET NAM VAN DA CO DOC LAP.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

( Theo bai cua luat Su nguyen Huu Thong trong website http://www.vietnamvietnam.com/en/articles/giai_the_cs.html )

Sau the chien thu II, hai nuoc Anh Phap da bi tan pha nang ne, kinh te suy kiet,dan chung tung thieu, nan that nghiep tram trong, va hang trieu cuu chien binh giai ngu khong co cong an viec lam, thang 5,1954 Duc dau hang Dong Minh, hai thang sau,thang 7,1945. Chinh phu Anh to chuc tong tuyen cu. Nguoi anh hung dan toc Winston Churchill, lanh tu Dang Bao Thu van chu truong duy tri thuoc dia de lay lai vinh quang cho dat nuoc. Trong khi do Dang lao Dong Anh da dua ra duong loi doi lap, chu truong tai thiet quoc gia, xau dung kinh te, cai tien dan sinh, giai phong lao dong VA DAC BIET LA GIAI PHONG THUOC DIA ,khai phong thuoc dia von la chinh sach co huu cua cac Dang Lao Dong va Dang Xa Hoi Au Chau tu thap nien 1930.

Sau 1945, phong thep mo hinh cua lien Hiep Quoc, cac Dang lao Dong Anh va Xa Hoi Phap chu truong thanh lap Lien Hiep Anh va Lien Hiep Phap trong tinh than binh dang; hop tac va huu nghi. Cac thuoc dia se tro thanh cac quoc gia lien ket,voi chinh sach ngoai giao va phong thu chung.Nhung tuong quan kinh te va van hoa se duoc phat trien. Tuy nhien ve mat chinh tri, CAC THUOC DIA SE DUOC GIAI PHONG VA HOAN TOAN DOC LAP. Duong loi nay da duoc da so cu tri Anh chap thuan. Va Dang lao Dong cua Clement Attlee da thang Dang Bao Thu cua Winston Churchill. hai thang san khi hoa binh van hoi, nguoi anh hung dan toc Churchill da nga ngua.

TRUNG THANH VOI Y NGUYEN CUA QUOC DAN, TRONG HAI NAM 1947 VA 1948 , CHINH PHU LAO DONG CLEMENT ATTLEE DA TRA DOC LAP CHO AN DO, DAI HOI, MIEN DIEN, TICH LAN VA PALESTIN .

Tai Phap cung vay, thang 10, 1945. Tuong De Gaulle, nguoi anh hung giai phong dan toc, to chuc trung cau dan y, va de nghi mot chinh the tap trung quyen luc 9 voi ngu y duy tri thuoc dia ). tuy nhien. 2/3 cu tri phap da bac bo de nghi nay de ung ho lap truong Dan Xa hoi Phap tuong tu nhu dang Lao Dong Anh nghia la : Tai thiet quoc gia; xau dung kinh te, giai phong lao dong VA GIAI PHONG THUOC DIA .

NHU VAY, LA TU SAU THE CHIEN II, TAI A CHAU; KY NGUYEN DE QUOC DA CAO CHUNG DE NHUONG CHO CHO KY NGUYEN LIEN HIEP.

Nam 1949, sau khi De Gaulle tu nhiem, chinh phu Xa Hoi Leon Blum da ky hiep uoc voi Syrie va Liban de tra doc lap cho hai quoc gia nay.

Cung nam 1946, phap thuong nghi voi Ho chi Minh, sau khi ong nay tuyen bo giai tan Dang Cong San Dong Duong va thanh lap chinh phu Lien Hiep Quoc Gia voi Quoc Dan Dang va Dong minh Hoi. Hai ben da ky hai hiep uoc : Hiep Uoc so bo Sainteny ( thang 3/1946) va Hiep uoc tam thoi Moutet (thang 9/1946). Tuy nhien ba thang sau, thang 12/1946, Ho Chi Minh tro mat phat dong chien tranh vo trang, va da trang tron vi pham cac hiep uoc quoc te.

Luc nay, chinh phu Lien Hiep cua Viet nam da giai tan. Sau khi quan doi Trung Hoa triet thoai, cong San thang tay tan sat cac can binh Quoc Dan Dang va Dong Minh Hoi. Nhu vay ; chinh phu Lien Hiep chi la buc Binh phong de thuong nghi voi Phap. Va su giai tan Dang Cong San Dong Duong cung chi la chien thuat nguy trang va doi tra.

vi Dang CS ky hiep uoc khong phai de thi hanh hiep uoc, nen chinh phu Phap quyet dinh khong thuong nghi voi Ho Chi Minh nua . VA NAM 1947. TONG THONG XA HOI VINCENT AURIOL CHU TRUONG THUONG THUYET VOI PHE QUOC GIA VIET NAM DE TRA DOC LAP CHO VIET NAM .Hai ben da ky ba hiep uoc: Hiep uoc So Bo Vinh ha Long ( thang 12/1947), thong cao chung Vinh Ha Long ( thang 6/1948)va HIEP UOC ELYSEE KY KET GIA TONG THONG VINCENT AURIOL VA QUOC TRUONG BAO DAI THANG 3/ 1949.

Qua thang sau, thang 4/1949 quoc hoi nam ky bieu quyet giai tan che do Nam ky tu tri de sat nhap Nam Phan vao LANH THO QUOC GIA VIET NAM, DOC LAP VA THONG NHAT.

Hai thang sau,thang 6/1949, Quoc hoi Phap phe chuan Hiep Dinh Elysee. TU DO, CHIEU THEO CONG PHAP QUOC TE, VIET NAM DUOC HOAN TOAN DOC LAP. Cac Hiep uoc thuoc dia va Bao ho ky ket voi Phap hoi cuoi the ky 19. Da bi Hiep Dinh Elysee bai bo.

Mac dau vay, Dang Cong San Viet nam da phu nhan nen Doc lap nay va da pha hoai nen thong nhat nay. ho tiep tuc chien dau vo trang, voi su yem tro cua Cong San Quoc Te de cuop chinh quyen tai mien bac nam 1954, va cuop chinh quyen mien nam nam 1975....

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 04, 2004

Answers

Xin noi them ve danh sach 12 nuoc thuoc dia da duoc cac nuoc Thuc Dan De Quoc Tay phuong nhu Anh; Phap; Hoa Ky, Hoa Lan da lan luot tu giai the de tra Doc lap sau nam 1949:

-Anh Quoc tu y trao tra doc lap cho 5 nuoc la : An Do; Dai Hoi, Mien Dien; Tich lan va Palestin.

-Phap tu y trao tra doc lap cho 5 nuoc la LiBan; Syrie, Viet nam; Ai lao va Kampuchea.

-Hoa lan ty y trao tra doc lap cho Nam Duong.

-Hoa ky tu y trao tra doc lap cho Philippine.

Viet minh cuop chinh quyen nam 1945 tai Viet Nam va tuyen bo Doc lap, that ra khong phai do cong khang chien cua Viet Minh ma do Nhat Ban dau hang vo dieu kien vi hai qua bom nguyen tu cua Hoa Ky tha xuong dat Nhat Ban.

Truoc do; khoang thang 3/1945. Hoang De Bao Dai da tuyen bo Doc lap.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 04, 2004.


Ngoai van de pha hoai nen Doc lap va Thong Nhat da san co tai Viet Nam, bon Cong San da cam tam cung voi thuc dan Phap chia doi dat nuoc qua hiep dinh quan su dinh chien Geneve 1954.

Trong bai "50 nam cua tham kich chia doi - Hiep dinh Geneve " cua Ly Thai Hung, co doan viet :

"..Chien thang dien Bien Phu khong phai la cua Dang Cong San VN, ma la cua nhung nguoi Viet yeu nuoc chong Phap, nhung da bi dang Cong Dan dieu huong vaomuc tieu danh dat cho chu nghia cong san, nen da tu minh qua dai dien la pham van Dong, noi voi dai dien Phap trong mot hoi nghi kin giua ho va phap, de nghi thiet lap gioi tuyen quan su, dua den viec chia cat Viet Nam, vao ngay 25 thang 5 nam 1854. DE NGHI CUA PHAM VAN DONG DA TAO MOT SU BAT NGO DOI VOI PHAP VI HO KHONG TIN LA PHIA VIET MINH MO LOI DE NGHI CHIA CAT VIET NAM MA LUC DO, PHAP CHI MUON TIM MOT THOA HIEP NGUNG BAN...."

"..

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 04, 2004.


***

Khổ 1 nỗI l cc anh Vẹm đực/ci lc no ci lỗ mồm cũng vnh vo rằng "Thề phanh thy v uống mu qun th "

Vậy th Ve.m O giết người, O khủng bố, cc anh Vẹm buồn nn phải lm 1 ci g c MU ME, cho d l giết anh em của chnh mnh

-- Địt mẹ tin nhn shư ch lũ Vietcong :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), August 04, 2004.


Việt-Cộng thch khoe khoang về Chiến thắng Điện-Bin-Phủ. Giả sử chng ta co th giờ sang Bắc-Kinh để nghin cư nguồn gốc của ci chiến thắng Điện-Bin từ kho ti liệu của Hồng Qun cho những năm 1950-1954, ta sẽ thấy nh sng cuối đường hầm của cuộc chiến thắng ny ... Bắc Bộ Phủ sẽ li cai bản mặt ni pht như thằng điếc khng sợ sng! Nếu Chu-Tch đội mồ sống lại sẽ nực cười, theo protocal cả Trường Tham Mưu Qun Sự Ty Phương sẽ khng ni ra mặt nhưng bề sau họ đều biết chiến thắng ny c bn tay Lng L Trung Cộng nhng vo. Họ ap lực chia đi VN để lấy miền bắc lm tri độn cho khối Đồng Minh Ty Phương va SEATO khỏi va chạm đến Trung Cộng, mục tiu cc anh Con Trời thật thm, họ dzng xương mu Việt để bảo vệ sự tồn tại của Cộng Ho

-- Ngo Quyen (ngo.quyen@yahoo.com), August 04, 2004.

Việt-Cộng thch khoe khoang về Chiến thắng Điện-Bin-Phủ. Giả sử chng ta co th giờ sang Bắc-Kinh để nghin cư nguồn gốc của ci chiến thắng Điện-Bin từ kho ti liệu của Hồng Qun cho những năm 1950-1954, ta sẽ thấy nh sng cuối đường hầm của cuộc chiến thắng ny ... Bắc Bộ Phủ sẽ li cai bản mặt ni pht như thằng điếc khng sợ sng! Nếu Chu-Tch đội mồ sống lại sẽ nực cười, theo protocal cả Trường Tham Mưu Qun Sự Ty Phương sẽ khng ni ra mặt nhưng bề sau họ đều biết chiến thắng ny c bn tay Lng L Trung Cộng nhng vo. Họ ap lực chia đi VN để lấy miền bắc lm tri độn cho khối Đồng Minh Ty Phương va SEATO khỏi va chạm đến Trung Cộng, mục tiu cc anh Con Trời thật thm, họ dzng xương mu Việt để bảo vệ sự tồn tại của Cộng Ho Nhn Dn Trung Hoa khi cn sơ khai chưa đủ mạnh để đương đầu với Ty Phương. Sự việc ny đ chứng tỏ Hồ v lũ Cộng N l bọn hại dzn ban nước.

-- Ngo Quyen (ngo.quyen@yahoo.com), August 04, 2004.


Hi !! Hi !!!

Hai anh chuyen tri HOI NACH va NGO QUYEN noi dung lam lam.

Khi xua - khi con la dan vo bien; khong biet ti gi ve chinh tri -toi cung yen chi Phap chi trao tra Doc lap cho VN sau tran Dien Bien Phu.

Nhung sau nay nghien cuu lai ca khoi tai lieu quoc te. moi vo le ra anh Vem nha ta bi cong san quoc te thuc vao lo dit de nhat dinh gianh lay 1/2 dat nuoc ve tay cong san quoc te, neu khong thi toan the dat nuoc VN se bien thanh mot quoc gia doc lap; tu chu theo khuynh huong cua tu ban tay phuong; dac biet la nam trong khoi Lien Hiep Phap.

Chinh 2 thang to dau cua khoi cong san la Lien So va Trung Cong cung dong y the che chinh tri " 2 quoc gia trong 1 nuoc VN " trong hiep dinh dinh chien quan su Geneve 1954. Va chinh Viet Minh doi chia doi dat nuoc khien Phap phai kinh ngac, Va chinh Quoc Gia VN ( VNCH sau nay ) da phan doi quyet liet y dinh chia doi dat nuoc cua Viet Minh The ma chung cu sua ong ong len la VNCH chong lai su thong nhat va Doc lap cua To Quoc . Dung la mot lu bip bop va hiep dam lich su.

Cay kim o trong bi lau ngay cung phai loi ra , lam sao chung no dau diem; bip bom lich su mai duoc.

-- Nhan Dan Tu VeVNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 04, 2004.


Trong khi ca the gioi cong nhan chien dich hien hach "Dien Bien Phu" cua nhan dan ta thi o day co nhung ke mang tieng cung chung giong noi ma phu nhan cong lao cua dan toc, phu nhan su chien dau dung cam cua biet bao con nguoi. Day phai chang la nhung ke hen nhat, khong co niem tu hao dan toc de dan toc nam chong tro va phu thuoc vao cac quoc gia chiem dong nhu Phap. Nhung ke nay co dam song o que huong dau ma phai song luon cui, ninh hot tren xu nguoi. Phai cho nuoc bao tro biet minh ghet Viet the nao moi la yeu My. That dang xau ho thay.

Chinh quyen cua Bao Dai lieu co thuc su la mot chinh quyen doc lap tu do hay khong, day la dieu ban cai. Nhung Bao Dai la moyt ong vua phong kien, ong ta dung dau co nghia la che do phong kien van con. Va thuc te hien nhien o VietNam cung nhu tren the gioi la Phong kien phai sup do de nhuong cho cho che do khac tien tien hon, nhan ban hon. Viec VietNam lat do che do Bao Dai cung nhu nhiteu quoc gia chau Au khac lat do che do phong kien nhu Phap, Anh ma thoi,..

-- MotSinhVien (Tkc8302@yahoo.com), August 04, 2004.


Ti khng biết anh ăn ni thế no, chứ ti cũng c 2 người anh đi bộ đội thuộc Đại Đon 304 v 308 sau Điện Bin l những thng ngy t tội khu Việt Bắc c phải Gi Hồ dng Điện Bin để thủ tiu những người Việt Nam yu nước chn chnh khng thn Cộng Sản. Cc tn tội đồ CS lc đ cn chốn trong hầm như Sadam Hussein khi bi lin qun bắt sống ở khuSunni Trianglẹ. Cc tn CS chỉ chiếm cng trang sau khi chiến thắng đ đạt bằng xương bằng mu của cc con yu của Tổ Quốc nhưng ko l đảng vin Đảng C.S. Hai người anh con ng Bc ti đ bỏ thn nơi Vit bắc v những năm t tội v ko l đảng vin CS biết ăn thật ni thẳng những ci g tri với quyền lợi của nhn dzn va đất nước.

-- Ngo Quyen (ngo.quyen@yahoo.com), August 05, 2004.

Biết bao quốc gia thuộc điạ khc ngy nay đều đ được độc lp trong nền tự do dn chủ, m khng mất đến một mạng người..V cộng sản m dn tộc VN phải gnh chiụ biết bao tang thương dau khổ, qu hương VN bị tn ph đổ nt, tan hoang v bom đạn xuốt 20 nam khi lửa, giết chết cả 4 triệu sinh mạng, để đổi lấy ngy nay l một qu hương hoang tn, một dn tộc ngho nn lạc hậu trong ngục t bưng bt dưới sự thống trị cuả một b lũ tn thờ l thuyết cs v thần, v tổ quốc, v gia đnh..Nếu khng c CS. th nước ta ngy nay đ hon ton độc lập trong nền tự do dn chủ, văn minh tiến bộ. Chứ khng phải gian lao trong vũng lầy lạc hậu cuả "thin đng XHCN" lạc loi, trn đầy tuyn truyền nhồi sọ, gian manh xảo quyệt, tham nhũng thối nt v một x hội đầy ắp những tật nguyền bệnh hoạn, bởi một lũ cầm quyền gian t ngu xuẩn như ngy nay....L thuyết CS lỗi thời lạc hậu kia đ bị CON NGƯỜI quăng vo bi rc từ lu rồi. Nhưng một lũ CSVN tn dư ti mọi, vẫn cn ngu xuẩn tn thờ ci l thuyết bi rc nước người v cn lấy đ lm tự ho, ru rao ph trương sự tr độn khốn cng đ l đĩnh cao tr tuệ?
CSVN l một lũ v tm linh, v lương tri, v nhn bản. Một lũ ngu muội chuyn tn thờ l thuyết bải rc nước người, chuyn tn thờ những tn ĐỒ TỂ khốn nạn dơ dy. (Thờ mao chủ địt, thờ sht-ra-ta-clean chết tiệt "tố-huỉ")..
ĐY..TN SHT-RA-TA-CLEAN. CHU CUẢ LOI CỘNG SẢN VẪN TN THỜ, L VỊ THẦY CAO CẢ CUẢ HỒ CH MINH ĐY...N Đ BỊ LOI NGƯỜI QUĂNG VO BI RC TỪ LU RỒI ..
.Nhưng tại sao b lũ quỷ đỏ CSVN vẫn bắt nhn dn ta tn thờ ci l thuyết bi rc Lin-X, tn thờ những tn CS lnh tụ đồ tể kht mu????????

-- (Tosu_cs@yahoo.com), August 05, 2004.

Cac vi cko truc tiep dau tranh, co truc tiep hy sinh cho tran chien hom ay ma dam cao giong. Cac vi chi la nhung ke hen nhat o ben kia chien tuyen, ngay ca chien tich cua dan toc du no thuoc phe Cong San hay Tu Ban thi Dien Bien Phu van mai luon la chien tich cua dan toc VietNam. Chi co nhung ke khong co niem tu hao dan toc, luon phai luon cui ninh bo ke khac moi phu nhan dieu ay hay noi cach khac la khong dam thua nhan dieu ay. Cai ay ma cung goi la tu do hay sao hoi nhung ke quen mat duong ve Dat Viet kia.

Cac vi bao co the gianh doc lap ma khong can chien tranh do mau u. The cac vi quen rang lich su 4000 nam cua dan toc Viet la lich su cua cac cuoc dung nuoc va giu nuoc. Dan toc ta da phai do biet bao suong mau de bao ve manh dat nay tu cac cuoc chien tranh dau Cong nguyen nhu khoi nghia Hai Ba Trung khien ba phai tram minh xuong song tu van, cuoc khoi nghia chong quan Nguyen mong khien ca trieu dinh phai bo ca kinh thanh. Khong co su gianh doc lap nao ma khong co su tra gia cua no, khong co do mau va hy sinh. Cac vi phu nhan cuoc chien tranh bao ve to quoc hien nay cung la phu nhan su bao ve dat nuoc trong suot 4000 nam lich su cua dat nuoc. Toi quen qua khu , quen cong lao cua to tien moi la toi loi lon day hoi nhung ke cung dau o ben kia dai duong.

-- MotSinhVien (Tkc8302@yahoo.com), August 05, 2004.V Ngy hm Nay Đảng Cộng Sản bn Đất Đai của Tổ Tin chỉ Qua Ci chữ k để Dng Đất Dng Biển cho ch con trời

-- Ngo Quyen (ngo.quyen@yahoo.com), August 05, 2004.

***

Ve.m BULLSHIT, while US warShip came to Saigon and Danang, blow them up and make a histroy de Lamour :)

-- Fuck VC, 4000 VC thi` De Shit cu~ng O co`n :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), August 05, 2004.


Goi Motsinhvien (Tkc 8302...)

Anh ban noi gianh doc lap thi phai co chien tranh do mau ?

Dung lam, dung lam..Gianh lai doc lap thi phai co chien tranh do mau.

NHUNG DUOC TRAO TRA DOC LAP THI KHONG CO CHIEN TRANH DO MAU.

Hieu ro su khac biet chua ?

Hoa ky do mau ra ; danh duoi nguoi Anh de Gianh lai doc lap.

Canada khong ton giot mau nao vi duoc Anh quoc TRAO TRA doc lap.

CUBA do mau ra de danh lai doc lap tu Tay Ban Nha.

Cac nuoc Chau My La tinh con lai duoc Tay Ban Nha trao tra Doc lap, Quoc Gia nao cung co nen kinh te va tu do dan chu hon han Cuba. ma chang ton mot giot mau nao.

Ai Nhi lan, To Cach lan, Uc Dai loi, Tan Tay Lan; An Do; Dai Hoi, Tich Lan, Mien Dien, Palestin duoc Anh Quoc TRAO TRA doc lap.

Cac Quoc Gia nay chang ton mot giot mau nao trong tran Dien Bien Phu nao ca.

Quoc Gia Viet Nam cua Quoc Truong Bao Dai duoc duoc Tong Thong Phap trao tra Doc lap Vincent Auriol ky Hiep dinh Elyse nam 1949 de TRAO TRA doc lap. Qua Hiep dinh nay; Phap cong nhan su Doc lap va Thong Nhat cua Quoc Gia VN co chu quyen trong lien Hiep Phap, Tat ca cac hiep uoc truoc kia khi Vn con la thuoc dia deu bi huy bo, Nam Ky thuoc phap sat nhap vao lanh tho thong nhat cua Quoc Gia Vn....

Nhu vay thoi, con muon gi nua ? co khac gi Canada duoc Anh Quoc TRAO TRA doc lap hay khong ?

Dat nuoc VN le ra da phat trien theo mo hinh xa hoi dan chu va duong loi kinh te thi truong theo cac nuoc Tay Phuong, Nhung bi cong san VN pha dam, vi chung no muon bien VN thanh mot xa hoi theo mo hinh Xa Hoi Chu nghia theo cong thuc cua cong san quoc te...Cho nen Ho chi Minh khong cong nhan hiep dinh Elysee.

Bay gio may thu nhin quanh the gioi thu coi, Cac quoc gia duoc Anh, Phap trao tra doc lap, co mot xa hoi to chuc theo duong loi kinh te thi truong va tu do dan chu theo mo hinh cua cac nuoc Tay Phuong..Nhu the nao ??

De thay quyet dinh cua Quoc Gia VN va Cong san VN truoc kia ai dung , ai sai ?

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 06, 2004.


Cac ong dung thouc dang kem van dong. Khong tu minh dung len ma phai doi may chuc nam cau xin no tra doc lap tu do cho minh. The ma cung goi lfa tu do hay sao. Toi nghi day chi la duong loi cua cac ong ma thoi. VietNam ma roi vao tay cac ong chac con lau moi gianh lai doc lap, nhung ke ninh hot kia.

-- Mot sinh vien (Tkc8302@yahoo.com), August 06, 2004.

***

FREEDOM, My house is in Saigon, now VC-Congan took all

DocLapTuDo ANCUOP

-- Give my house back to me :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), August 07, 2004.VIET NAM MA ROI VAO TAY CAC ONG CHAC CON LAU MOI GIANH LAI DOC LAP

Lam to roi. Con lau voi con mau cai noi gi.

Quoc Truong Bao Dai. Vi lanh tu cua Quoc Gia Viet Nam, da tim lai duoc doc lap ;thong nhat va tu chu cho Quoc Gia Viet nam tu nam 1949, 5 nam truoc khi Viet Minh do mau ra o tran Dien Bien Phu de gianh 1/2 mien dat nuoc ve tay cong san quoc te.

Doc ky lai dau bai coi; dot gi ma dot qua di vay. Kem hieu biet qua.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 07, 2004.


To dong y voi cau, mot sinh vien a. Nhung cau cung nen biet rang dan toc Viet Nam ta ben canh nhung anh hung cuu nuoc, cung con mot bo phan luon cui, ninh bo, bam dit quan thu de xin manh xuong thua, nguoi ta goi chung la VIET GIAN. Chung tim moi cach noi xau dat nuoc, noi xau dan toc, chi can ong chu tay cua chung cho vai mau xuong la chung vay duoi can lai dong bao ngay. Cau nen danh thoi gian hoc tap di, vao nhung web vo bo nay lam gi, to vo tinh vao day, chac cung la lan cuoi thoi. Dat nuoc dang can nhung nguoi tre tuoi, hoc tap, xay dung dat nuoc. Con bon VIET GIAN thi cung gia roi, vai nam nua la chet thoi, viec gi phai quan tam den chung. BYE.

-- Vietnamese_01 (kho01@email.com), August 08, 2004.

Dung lam ;Dung lam .

Viet gian la nguoi Viet nam gian ac . Nhung ai la nguoi Viet nam nhung ma gian ac ?

Do chinh la lu mang chu thuyet cong san doc hai vao de ham hai dan toc Viet nam; chung no chac chan se bi troi tru dat diet.

Chung no chinh la lu luong gat giai cap cong nong; loi dung xuong mau giai cap cong nong de mang loi ich rieng cho ban than va gia dinh chung no; trong khi giai cap cong nong ngheo van ngheo; kho van kho,

Viet Gian la nhung lu chong lai su Thong nhat va Doc lap ma phe Quoc Gia da kho cong muu tim, Dung vo luc de cuop 1/2 mien dat nuoc cho phe cong san quoc te.

Viet Gian la lu loi dung long yeu nuoc cua toan dan; roi sau do ham hai nhung nguoi yeu nuoc nay vi ho khong phai la nhung dang vien cong san.

Viet Gian la nhung ten khon nan da sat hai tap the dong bao Phat Giao Hoa Hao sau khi chung cuop chinh quyen nam 1945.

viet Gian la lu mang chu thuyet ngoai bang de giet hai nong dan ruot thit trong chien dich cai cach ruong dat nam 1956 o ngoai Bac.

Viet Gian la nhung ten bat bo; giam cam nhung van; thi si dam noi len su that trong vu an Nhan Van Giai Pham khoang nam 1957.

Viet Gian la nhung ten da xui duc dan chung lam bia do dan trong cuoc chien cong san hoa mien Nam.

Viet Gian la nhung ten khon nan da sat hai thuong dan vo toi trong Tet Mau Than 1968 tai Hue.

Viet Gian la nhung ten sat nhan sat hai dong bao ruot thit Quang Tri thao chay ra khoi thanh pho tren Quoc lo 1 mua he do lua 1972.

Viet Gian la nhung ten cuop boc tai san dong bao mien nam sau nam 1975.

viet Gian la nhung ten da xo day hang trieu dong bao VN ruot thit bo nuoc ra di; luu vong o xu nguoi,

VIET GIAN LA NHUNG KE CAM TAM CAT DAT; CAT BIEN CUA TO TIEN DE DANG LEN NGOAI BANG; MAI QUOC CAU VINH.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 08, 2004.


Cam on VietNamese-01 da dong quan diem voi minh

-- MotSinhvien (tkc8302@yahoo.com), August 08, 2004.

BI HỌC VỠ LNG VỀ HOẠ CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM: - Chủ nghia Cộng Sản l một học thuyết hoang đuờng v ngu xuẩn, học thuyết ny đ đua nhn dn Việt Nam đến ngho đi v tụt hậu nhu ngy nay. - Học thuyết Cộng Sản đ tạo ra những chế độ bất nhn v tn bạo nhất trong lịch sử nhn loại, tn c hon cả Hitler v đảng Nazi ở Đức. Hon 85 triệu nạn nhn khắp thế giới đ chết v học thuyết ny. Trong khi nạn nhn của Hiler chỉ khoảng 65 triệu nguời. - Đảng Cộng Sản Việt Nam c hnh vi nhu một đảng Mafia. Sự thnh cng của Cộng Sản tại Việt Nam nhờ vo thanh ton v m st cc lnh tụ của cc đảng phi khc tại Việt Nam để cuớp quyền lnh đạo. Đảng Cộng Sản Việt Nam đ đua dn tộc Việt Nam vo 2 cuộc chiến tranh tuong tn trn 30 năm. - Hồ Ch Minh l chủ muu của những cuộc thanh ton, m st. V Nguyn Gip, Phạm Văn Đồng, L Duẩn, Truờng Chinh v một số nguời đầu sai khc l kẻ thừa hnh muu kế m st thanh ton. - Nh t Cộng Sản tn bạo v nghiệt ng hon hng trăm lần nh t thực dn Php. - Tội c Cộng Sản trong cải cch ruộng đất ở miền Bắc 1953-1956 tn bạo v bất nhn snh ngang với tội c trong cc trại tập trung Do Thi của Hitler v đảng Nazi ở Đức. - Cuớp bc của cải, kiểm k ti sản tại miền Nam sau khi chiếm miền Nam đ chứng tỏ sự man rợ của Cộng Sản. - Bỏ t, bắt giam, cải tạo qun, cn, chnh của VNCH sau 1975, lm hại hng triệu sinh linh l những tội c lớn trời khng dung đất khng tha. - Sau khi Hồ Ch Minh chết, những kẻ đi theo cn lại nhu: Đỗ Muời, Nguyễn Văn Linh, V Văn Kiệt, L Khả Phiu, Nng Đức Mạnh cho đến nay vẫn chua định nghia đuợc độc ti l g. Họ chỉ nhắm mắt đi theo Trung Quốc, tun thủ thin triều. Bọn nguời ny chẳng biết lm g để đua Việt Nam ra khỏi ngho đi. - Cn Cộng Sản, Việt Nam cn ngho đi, p bức, bất cng. HOẠ CỘNG SẢN L TAI HOẠ LỚN NHẤT, DAI DẲNG NHẤT TRONG 4000 NĂM LỊCH SỬ VIỆT NAM!-- (tosu_cs@yahoo.com), August 08, 2004.

Than chao cac ban

Han cac ban nao vao trang website nay thuong xuyen chac co le cac ban biet minh chu , minh la BIBAOQUOC

Hom nay minh cung co them 1 thac mac mong cac ban giai dap gium :

Gan day minh co nghe 1 so thong tin qua bao cong an thanh pho , ho noi la nghe si Minh Nhi qua do bi nghe loi du do kich dong cua 1 so ong bau ben My , ho con noi la nghe si , ca si VN muon gia nhap PARIS BY NIGHT thi phai dung ra cong khai chui cong san , minh da coi 4 cuon dac san Cong an thanh pho gan day nhat thi thay hau nhu la ho deu chui Thuy Nga (nao la ca si HO LE THU, THU PHUONG , BANG KIEU , ) , khong biet co phai nhu vay khong??

Nhung nguon tin do khong biet ho lay tu dau ra , ho da ghet coi bang Thuy Nga thi tai sao lan nao ra Thuy Nga moi ho deu chui , phai chang co 1 su sui giuc nao do cua cap tren , boi vi 1 nguoi da ghet coi cai gi roi thi khong bao gio ma ho coi cai do , Minh cung la 1 nguoi tre tuoi , nhung ma tai sao ho noi nhung nguoi phan dong bi nhoi so da phan la nhung nguoi tre tuoi , vay tai sao ho cung la nhung nha bao tre khong le ho cung bi cong san nhoi so,

Cac ban cho minh 1 cau tra loi chinh xac nhat , boi vi minh coi bao cong an thay ho dang nhu vay , dang chui riec ma bay gio minh khong biet co tin hay khong nua ??,

-- bibaoquoc (bibaoquoc@thpcm.com), August 10, 2004.


chao ban. De toi trinh bay su hieu biet cua toi.

Tai Hoa Ky, co 2 Trung Tam bang nhac lon nhat, do la : Trung Tam Paris By night cua Thuy Nga va Trung Tam Asian.

Trung Tam Asian cua Viet Dung chu truong, co khuynh huong chong cong san ro rang hon. Trung Tam nay thinh thoang cho phat hanh nhung bang hinh ( hay DVD ) nhung bai ca ve linh chien VNCH, co hinh anh ca si hat mang quan phuc VNCH.Hoac cac DVD tuong thuat lai tham canh vuot bien tim tu do cua dan VN sau khi cong san cuong chiem mien Nam VN - Tat nhien la de len an cong san - Va con co DVD de ca ngoi nguoi linh chien VNCH trong nhung tran chien dau cho tu do cua mien nam VN.

Trung Tam Paris By night cua Thuy Nga thi noi tieng hon va duoc gioi ham mo ua chuong hon vi ky thuat tot hon - Thuong chi trinh bay thuan tuy ve nghe thuat; khong co xu huong chinh tri - mac du cac bai hat ; va cac nhac si duoc gioi thieu deu thuoc ve che do cu VNCH truoc kia -

coi nhu Paris By Night va Asian deu la cac Trung Tam van nghe duy tri van hoa VNCH.

Gan day, Trong DVD Paris By night 73. Trung Tam Thuy Nga co " trinh dien " nhung ca si moi tu VN sang nhu Bang Kieu va mot so ca si khac da sang hai ngoai lau hon nhung dang o Phap nhu cac ten ma ban da neu ra o tren. Sau do,M.C noi tieng nhat o hai ngoai cua Trung Tam thuy nga la nha van Nguyen ngoc Ngan da " phan tran " nhu the nay :

" MOT NGUOI O VN LAM THO MOC THI SANG DAY CUNG LAM THO MOC. MOT NGHE SI O VN CA HAT THI SANG DAY CUNG CA HAT. CHU LAM CAI GI KHAC BAY GIO. CHUNG TOI DON NHAN CAC CA SI TAI VN SANG HAI NGOAI DE TIEP TUC CON DUONG NGHE THUAT. CHUNG TOI CHI CHONG DOI CAC CA SI DO NHA NUOC GOI SANG. CHU KHONG CHONG DOI CA NHAN CAC CA SI DO."

Toi co xem Thuy nga 73. Dai loai la loi nha van Nguyen ngoc Ngan la nhu the.

" Chung toi chi chong cac ca si do nha nuoc VN goi sang trinh dien; chu toi khong chong ca nhan cac ca si do; neu ho tu y ra hai ngoai. Mot ong tho moc; thi ra hai ngoai tiep tuc lam tho moc, mot ca si; thi tiep tuc lam ca si; chung toi tiep nhan ho de tao moi truong cho ho tiep tuc con duong phuc vu nghe thuat ".

Cau phat bieu nay cu nguyen ngoc ngan rat phu hop voi luong tam, nhung duoc coi nhu " Phan Dong "

Vi le Nha nuoc VN lay quyen " doc tai " . Cu nhat dinh coi la cong dong VN hai ngoai la thuoc duoi quyen dieu khien cua chung no. phai ngoan ngoan tuan theo lenh cua chung no, Chung no muon cong dong VN hai ngoai phai don tiep ram ro nhung phai doan van nghe do chung no goi sang; va phai " tay chay " nhung ca si da tron ra nuoc ngoai ma khong xin phep chung no. Va cau tuyen bo cua Nguyen Ngoc Ngan la mot su chong doi ra mat. Chi co the thoi.

Toi chua thay He " Minh Nhi " xuat hien trong Paris By night 73

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 10, 2004.


Toi hoan toan khong thay mot ca si tu VN moi qua nao len tieng cong khai chui cong san trong Paris By night 73..

TRUNG TAM PARIS BY NIGHT CU THUY NGA KHONG BAO GIO CONG KHAI CHUI CONG SAN.

Chi co Bang kieu len tieng xin cong dong VN hai ngoai tiep nhan anh ta .

Ngay ca tai tu " phan quoc " Don Duong xuat hien trong " Mua he Ruc Ro " cua Asian cung len tien cam on su can thiep cua van nghe si hai ngoai de anh ta duoc xuat canh sang qua My. va cam on thinh tinh cua khan gia hai ngoai da don nhan anh ta. KHONG CO AI CHUI CONG SAN.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 10, 2004.


Chỉ cần ni đơn giản 1 cu: trong mắt nh cầm quyền VN, ai khng ưu thch v khng ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, chế độ cộng sản. Đều l phản động hết cho d người đ c l người yu nước thiết tha đi nửa. V vậy nếu hỏi cc vị tiền nhn như cc vị vua Hng Vương, Hai B Trưng, L Cng Uẩn, L Lợi, Nguyễn Tri, Trần Hưng Đạo nếu cc ngi c pht biểu "linh tinh" v cho l chủ nghĩa cộng sản l đất nước tồi bại, quan chức cộng sản qu tham v dm dật, đạo đức của xả hội qu suy đồi th đảng ta cũng cho cc ngi l "phản động" tuốt tuồn tuột! Dưới chế độ xả hội chủ nghĩa chỉ c những thằng "dốt, dc, dối" l khng c phản động m thi cn tất cả cn lại ai dm ni ln sự thật th kẻ đ l phản động.

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), August 10, 2004.

***

Riêng theo cái nhìn của tôi, các văn nghệ sỹ chỉ là PHƯỜNG TUỖNG cho khán giả mua vui, họ diễN dở, xấu xí hoặc Ca hát như khỉ ho cò gáy thì khán giả chê

Do đó họ (90%) chỉ là múa may quay cuồng theo $$$ cùng dục vọng, bên cái giới Sỹ loại Văn nghệ văn gừng này có ngày mất gia phả -dấy :)

They DONT KNOW much about POLITICAL

-- Take a good look at KieuChinh or KhanhLy ???? those are Bitches too :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), August 10, 2004.


DAI HOC PHUC QUOC
http://daihocphucquoc.com
Moi cac ban den tham
Sinh Vien

-- Sinh Vien (sinhvien@daihoccuunuoc.com), August 13, 2004.

Toi la mot nguoi vn toi sanh ra va lon len tren dat viet nhinh nhung canh doi thay tren dat nuoc minh ma long thay trao ngap mot liem vui. Cac vi o ben kia the gioi khong biet ve vn duoc bao nhieu lan ma cac vi noi vay cac vi noi truoc kia dang cong san vn da sai lam nhieu toi cong nhan nhung cac vi ve vn ma xem mot dat nuoc hoan toan thay da doi thit cac vi o ben kia dai duong cho rang vn la mot dat nuoc bao thu tri tre khong co tu do vay theo cac vi the nao la tu do ? chung toi nhung nguoi thanh nien di choi uong ruou or bia say khuot nhung ai noi gi` cac vi bao nuoc nay nuoc no trao quyen doc lap cho nuoc kia : Palestin da ha minh voi Mi de duoc co tu do nhung bay gio thi sao cu 1 nguoi Isaren chet thi thay vao do la 4 nguoi Palestin neu ho khong do mau thi den bao gio ho moi danh duoc doc lap neu ly luan nhu cac vi thi bao gio dat nuoc duoc giai phong .Tui la mot nguoi sinh sau de muon chi co su sach de lai cac vi noi sao khi chinh toi tiep chuyen voi mot cuu dai ta cua MI ong noi sao cac vi biet khong : ngay xua toi chi duoc tiep xuc voi linh cong hoa toi hoi ong ong thay doi quan do the nao thi ong noi do la mot doi quan o hop khi mat chi huy thi nhu mot con ran mat dau chay lung tung nhung cai quan trong hon la hoc hien dau khong vi mot ly tuong nao ca cac ban nghi sao ? voi triet ly cua mot nguoi vietnamese thi co le lam mat long cac vi nhung cac vi hay nhin nhan vao chinh ban than minh xem cac vi da lam duoc gi` cho dat nuoc hay chi ngoi do boi xau dat nuoc dem dat nuoc ra ma chui rua the thi co ich loi gi` cac vi cu noi la tu do dan chu vi nhan dan nhung toi thay cac vi chi vi chinh ban than cac vi ma thoi . Neu cac vi chui rua dat nuoc minh bao nhieu thi nhung nuoc thu dich cang them thich thu va nguoi huong loi nhieu nhat la ai khong phai cac vi khong phai dat nuoc vn ma chinh la nhung ke thu cua dat nuoc vn cac vi nghi sao khi ma tuong Nguyen Cao Ky ve tham vn ve tham lai chinh noi ong sinh ra dat nuoc vn luon luon rong tay don chao tat ca nhung nguoi co thanh tam xay dung dat nuoc nhung no cung khong dung tha cho nhung ke ban nuoc cau vinh .......Viet Nam muon nam Ho Chu Tich Muon nam

-- mot nguoi viet chinh goc (ong_gia_chan_ga@yahoo.com), September 20, 2004.

www.vnn-news.com/article.php3?id_article=321

TỰ DO DÂN CHỦ LÀ GÌ ???, XIN HÃY ĐỌC BÀI NÀY.

Cuộc Tranh Đấu Cho Tự Do, Dân Chủ Và Cuộc Tranh Đấu Chống Cộng Sản Độc Tài Khác Nhau Và Giống Nhau Thế Nào (LÊN MẠNG Thứ tư 9, Tháng Sáu 2004) Trực Ngôn Chu chi Nam

Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và cuộc đấu tranh chống cộng sản độc tài, có nhiều người cho là hoàn toàn giống nhau; người khác thì nghĩ ngược lại. Vậy đâu là những điểm tương đồng; đâu là những điểm dị biệt?

Cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ

Tự do, dân chủ là gì? Tự do là những quyền căn bản của con người đi từ quyền tự do đi lại, tự do sinh sống, tự do mưu cầu hạnh phúc, qua quyền tự do tín ngưỡng,tư tưởng, ngôn luận, tư hữu, kinh tế tới quyền tự do chính trị, tự do nghiệp đoàn. Những quyền tự do căn bản này đã được ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, và Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chấp nhận vào ngày 10/12/1948. Ngày này được tất cả thế giới kỷ niệm như Ngày Quốc Tế Nhân Quyền.

Dân chủ là một chế độ trong đó mọi quyền tự do căn bản của con người được tôn trọng; nó khác với những chế độ độc tài đàn áp những quyền tự do căn bả của con người.

Nhiều người cho rằng tự do, dân chủ là sản phẩm của Tây phương, không có liên quan gì tới Đông phương. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai. Một con chim kia nhốt trong lồng, dù là lồng vàng, ăn uống sung sướng, thế mà nó còn muốn xổ lồng, đi tìm tự do trong khoảng không gian. Huống chi là con người! Có người còn đưa ra hình ảnh là giữa một bát cơm và một quyển sách về nhân quyền, thì người dân chọn bát cơm; vì vậy phải lo về kinh tế trước, rồi mới lo về tự do, dân chủ, nhân quyền sau. Đây chỉ là một lý luận đơn giản hóa tối đa vấn đề và sai sự thật, chẳng khác nào như lý luận của Marx, theo đó kinh tế quyết định tất. Nhưng thực tế, nhất là ở những nước cộng sản, chính trị quyết định tất. Kinh nghiệm trước mắt cho ta thấy những nước không có tự do, dân chủ, không những đã công có nhân quyền mà còn không có cả bát cơm. Ngược lại, những nước có tự do, dân chủ, thì không những nhân quyền được tôn trọng, mà họ còn phồn thịnh. Thí dụ điển hình là trường hợp Nam Hàn và Bắc Hàn. Nam Hàn không những có tự do, dân chủ, cựu tổng thống Kim Dae Dzung mà gia đình, con cái ăn hốí lộ phải đứng ra xin lỗi quốc dân, đương kim tổng thống bị nghi ngờ là ăn hối lộ, bị quốc hội bỏ phiếu truất phế, may nhờ đảng ông mới thắng cử và nhờ Tòa Án Tối Cao bênh vực cho ông, nên ông còn tại chức. Nam Hàn không những có dân chủ mà còn là cường quốc kinh tế thứ 10 trên thế giới. Sản lượng hàng năm tính theo đầu người là 10.000$; trong khi đó thì dưới chế độ độc tài cộng sản, Bắc Hàn đã và đang chết đói. Tổng sản lượng hàng năm của 82 triệu người Việt Nam dưới chế độ độc tài cộng sản là 34 tỷ $, hàng năm, tính theo đầu người là 430$; trong khi đó tổng sản lượng hàng năm của gần 3 triệu người Việt ở tất cả các nước tự do trên thế giới là 90 tỷ$, vì sản lượng trung bình của mỗi người hàng năm là trên 30.000$.

Năm 1992, khi khánh thành Hội Nghị Pháp ngữ ở Hà Nội, tổng thống Pháp F. Mittérand đã tuyên bố: "Dân chủ là mảnh đất mầu mỡ cho phát triển kinh tế nẩy mầm." Điều này, hiện nay các nhà chính trị sáng suốt và các nhà kinh tế đều đồng ý. Ông Amartya Sen, người Ấn Độ, giáo sư đại học Oxford Anh, giải thưởng Nobel kinh tế năm 1998, về công trình nghiên cứu sự liên quan giữa chậm tiến, thiếu phát triển, giữa những nạn đói và những chế độ độc tài, thì ông đi đến kết luận: "Độc tài là nguyên nhân chính của chậm tiến và các nạn đói đã xẩy ra trên thế giới". Ông nói: "Kinh nghiệm của nửa thế kỷ qua cho chúng ta thấy những dân tộc Á Phi, Nam Mỹ chậm tiến, ít là nạn nhân của những thiên tai, của đế quốc bên ngoài, mà là nạn nhân của những chính quyền độc đoán, bảo thủ, ngu độn bên trong của chính nước họ."

Vì vậy cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ chính là cuộc đấu tranh cho nhân quyền, nó không mang màu sắc chủng tộc màu da; nó còn đồng thời là cuộc đấu tranh để phát triển kinh tế. Chúng ta có thể nói, như những nhà kinh tế hiện tại, nơi nào không có tự do dân chủ, thì nơi đó không có phát triển kinh tế. Đó cũng là công trình nghiên cứu vừa mới thực hiện vào đầu năm 2004 này của viện Heritage Foundation với sự cộng tác của tờ báo Wall Street, theo đó thì những nước nào người dân có nhiều quyền tự do nhất, thì nước đó phát triển nhất, người dân sống sung túc nhất.

Cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ còn là một cuộc chiến đấu cho lương tâm, lương tri của con người. Những người có lương tâm, lương tri, khi thấy nơi nào con người bị đàn áp, nhân quyền bị vi phạm, thì phải lên tiếng. Hơn thế nữa, phải nhập cuộc, không thể thờ ơ, trung lập. Trung lập chính là khuyến khích đàn áp bóc lột, vi phạm nhân quyền và nên ý thức rất rõ nhân quyền của tôi tùy thuộc nhân quyền của anh và của mọi người. Ngày nào nhân quyền của anh bị mất, thì nhân quyền của tôi sớm muộn sẽ mất theo; ngày nào những tiếng nói lương tâm, lương tri không lên tiếng, thì ngày đó những bạo chúa, bạo quyền dễ xuất hiện, dễ hoành hành.

Cuộc đấu tranh chống cộng sản độc tài

Cộng sản là gì? Cộng sản là một chế độ độc tài, nhưng khác những chế độ độc tài khác, vì nó chủ trưong độc tài tòan diện, dựa trên lý thuyết Mác Lê, chủ trương độc khuynh, độc đảng, độc tài trong mọi lãnh vực, từ văn hóa tư tửong, kinh tế, chính trị, tới xã hội, như điều 4 Hiến Pháp Cộng sản Việt Nam qui định: "Đảng cộng sản Việt Nam, đại diện tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tửơng Hồ chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nứoc và xã hội."

Ở đây chúng ta không thể đi sâu vào việc lạm dụng danh từ, mạo nhận dại diện cho công nhân, nhân dân lao động, cho cả dân tộc của những ngừơi cộng sản, vì thực tế những ngừoi lao động bị bóc lột chưa từng có, dân tộc Việt căm thù cộng sản, chúng ta chỉ muốn nói đến tính chất độc tài tòan diện, độc khuynh, độc đảng của cộng sản Việt Nam nói riêng và cộng sản nói chung.

Độc khuynh vì cộng sản chủ trưong chỉ chấp nhận một luồng tư tửơng, đó là tư tửơng Mác Lê. Còn tư tửơng Hồ chí Minh thì không có, như chính ông nhiều lần nói rằng ông chẳng có tư tửơng gì cả. Độc khuynh chống lại đa khuynh, vì đa khuynh chủ trương chấp nhận mọi tư tửơng ở trên thế giới.

Độc đảng chủ trương chỉ có một đảng, khác với đa đảng chủ trương chấp nhận nhiều đảng.

Đó là trên lý thuyết, trên thực tế thì tòan dân Việt Nam và cả thế giới đều phẫn uất và phản đối chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. Những vụ đàn áp tôn giáo, đàn áp dân tộc Tây Nguyên mới đây, bắt bỏ tù Lê chí Quang, Nguyễn vũ Bình, bác sĩ Nguyễn đan Quế, giáo sư Nguyễn đình Huy và nhiều nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền khác ở Việt Nam hiện nay chứng tỏ điều đó.

Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ và Quốc Hội Âu châu gần đây bỏ phiếu chấp nhận những đạo luật tố cáo cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, công nhận tổ chức Phật Giáo Thống Nhất lãnh đạo bởi hòa thựơng Huyền Quang và Quảng Độ là tổ chức Phật Giáo duy nhất ở Việt Nam. Trừơng hợp đáng lưu ý là Quốc Hội Âu châu, với 426 nghị sĩ, đại diện cho 15 quốc gia, cho 76 đảng, trong đó có nhiều đảng cộng sản, ngày xưa đã giúp đỡ, ủng hộ cộng sản Việt Nam; 426 nghị sĩ này đều bỏ phiếu thuận, tố cáo cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, không có một phiếu trắng, không có một phiếu chống. Điều này chứng tỏ không còn một ai, ngay cả những đảng cộng sản ngày xưa là đồng minh đã giúp đỡ cộng sản Việt Nam, không còn một quốc gia nào ngày nay ủng hộ cộng sản Việt Nam.

Sự tương đồng và dị biệt giữa cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và cuộc đấu tranh chống cộng sản

Hai cuộc đấu tranh trên giống nhau ở chỗ là đều chống độc tài. Nhưng cuộc đấu tranh chống cộng sản ngòai việc chống độc tài, còn mang ý nghĩa quốc gia, dân tộc, chống việc cộng sản Việt Nam dâng đất và nhựơng biển cho Trung cộng; chống cộng sản Việt Nam phá hủy tất cả những giá trị tốt đẹp của tiền nhân, chống việc cộng sản Việt Nam đưa đất nứơc chúng ta tụt hậu về kinh tế, băng họai về đạo đức và tinh thần. Cuộc đấu tranh của dân Việt chống cộng sản hiện nay, ngòai việc chống độc tài, còn là cuộc đấu tranh cho quốc gia, dân tộc, cho lương tâm và lương tri của con ngừơi. Có thể nói, đó là cuộc đấu tranh của những ngừơi văn minh chống lại những ngừơi man rợ, vì theo nhà văn Dương thu Hương, thì cộng sản là những ngừơi man rợ, theo cựu đại tá cộng sản Phạm quế Dưong, thì "cộng sản vừa bất tài, bất lực, vừa bất lương".

Nhưng cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ cũng không thể chỉ nhằm vào độc tài cộng sản, mà phải chống tất cả mọi hình thức độc tài, như độc tài phát xít Hitler, độc tài quân phiệt Suharto mới đây ở Nam Dưong như sinh viên nứơc này đã làm, độc tài quân phiệt Miến Điện như dân tộc Miến Điện và bà Au Aung Shuki đang làm.

Thế giới hiện nay đang ở trong kỷ nguyên của văn minh tri thức và điện tóan, nó đòi hỏi mô hình tổ chức nhân xã dân chủ, tự do và kinh tế thị trừơng. Những chế độ độc đóan, độc tài từ tả qua hữu sẽ bị bánh xe tiến hóa của văn minh nhân lọai nghiền nát. Nói như vậy không có nghĩa là những ngừơi đấu tranh cho tự do, dân chủ khoanh tay ngồi chờ. Hãy tận lực đấu tranh, để giải thóat những dân tộc bị trị khỏi những chế độ độc tài càng sớm càng tốt.-- (Tosu_cs@yahoo.com), September 21, 2004.


==TỰ DO DN CHỦ L G??? XIN HY ĐỌC BI NY

Cuộc Tranh Đấu Cho Tự Do, Dn Chủ V Cuộc Tranh Đấu Chống Cộng Sản Độc Ti Khc Nhau V Giống Nhau Thế No

http://www.vnn-news.com/article.php3?id_article=321

Trực Ngn Chu chi Nam

Cuộc đấu tranh cho tự do, dn chủ v cuộc đấu tranh chống cộng sản độc ti, c nhiều người cho l hon ton giống nhau; người khc th nghĩ ngược lại. Vậy đu l những điểm tương đồng; đu l những điểm dị biệt?

Cuộc đấu tranh cho tự do dn chủ

Tự do, dn chủ l g? Tự do l những quyền căn bản của con người đi từ quyền tự do đi lại, tự do sinh sống, tự do mưu cầu hạnh phc, qua quyền tự do tn ngưỡng,tư tưởng, ngn luận, tư hữu, kinh tế tới quyền tự do chnh trị, tự do nghiệp đon. Những quyền tự do căn bản ny đ được ghi trong Bản Tuyn Ngn Quốc Tế Nhn Quyền, v Đại Hội Đồng Lin Hiệp Quốc chấp nhận vo ngy 10/12/1948. Ngy ny được tất cả thế giới kỷ niệm như Ngy Quốc Tế Nhn Quyền.

Dn chủ l một chế độ trong đ mọi quyền tự do căn bản của con người được tn trọng; n khc với những chế độ độc ti đn p những quyền tự do căn bả của con người.

Nhiều người cho rằng tự do, dn chủ l sản phẩm của Ty phương, khng c lin quan g tới Đng phương. Đy l một quan niệm hon ton sai. Một con chim kia nhốt trong lồng, d l lồng vng, ăn uống sung sướng, thế m n cn muốn xổ lồng, đi tm tự do trong khoảng khng gian. Huống chi l con người! C người cn đưa ra hnh ảnh l giữa một bt cơm v một quyển sch về nhn quyền, th người dn chọn bt cơm; v vậy phải lo về kinh tế trước, rồi mới lo về tự do, dn chủ, nhn quyền sau. Đy chỉ l một l luận đơn giản ha tối đa vấn đề v sai sự thật, chẳng khc no như l luận của Marx, theo đ kinh tế quyết định tất. Nhưng thực tế, nhất l ở những nước cộng sản, chnh trị quyết định tất. Kinh nghiệm trước mắt cho ta thấy những nước khng c tự do, dn chủ, khng những đ cng c nhn quyền m cn khng c cả bt cơm. Ngược lại, những nước c tự do, dn chủ, th khng những nhn quyền được tn trọng, m họ cn phồn thịnh. Th dụ điển hnh l trường hợp Nam Hn v Bắc Hn. Nam Hn khng những c tự do, dn chủ, cựu tổng thống Kim Dae Dzung m gia đnh, con ci ăn hố lộ phải đứng ra xin lỗi quốc dn, đương kim tổng thống bị nghi gờ l ăn hối lộ, bị quốc hội bỏ phiếu truất phế, may nhờ đảng ng mới thắng cử v nhờ Ta n Tối Cao bnh vực cho ng, nn ng cn tại chức. Nam Hn khng những c dn chủ m cn l cường quốc kinh tế thứ 10 trn thế giới. Sản lượng hng năm tnh theo đầu người l 10.000$; trong khi đ th dưới chế độ độc ti cộng sản, Bắc Hn đ v đang chết đi. Tổng sản lượng hng năm của 82 triệu người Việt Nam dưới chế độ độc ti cộng sản l 34 tỷ $, hng năm, tnh theo đầu người l 430$; trong khi đ tổng sản lượng hng năm của gần 3 triệu người Việt ở tất cả cc nước tự do trn thế giới l 90 tỷ$, v sản lượng trung bnh của mỗi người hng năm l trn 30.000$.

Năm 1992, khi khnh thnh Hội Nghị Php ngữ ở H Nội, tổng thống Php F. Mittrand đ tuyn bố: "Dn chủ l mảnh đất mầu mỡ cho pht triển kinh tế nẩy mầm." Điều ny, hiện nay cc nh chnh trị sng suốt v cc nh kinh tế đều đồng . ng Amartya Sen, người Ấn Độ, gio sư đại học Oxford Anh, giải thưởng Nobel kinh tế năm 1998, về cng trnh nghin cứu sự lin quan giữa chậm tiến, thiếu pht triển, giữa những nạn đi v những chế độ độc ti, th ng đi đến kết luận: "Độc ti l nguyn nhn chnh của chậm tiến v cc nạn đi đ xẩy ra trn thế giới". ng ni: "Kinh nghiệm của nửa thế kỷ qua cho chng ta thấy những dn tộc Phi, Nam Mỹ chậm tiến, t l nạn nhn của những thin tai, của đế quốc bn ngoi, m l nạn nhn của những chnh quyền độc đon, bảo thủ, ngu độn bn trong của chnh nước họ."

V vậy cuộc đấu tranh cho tự do, dn chủ chnh l cuộc đấu tranh cho nhn quyền, n khng mang mu sắc chủng tộc mu da; n cn đồng thời l cuộc đấu tranh để pht triển kinh tế. Chng ta c thể ni, như những nh kinh tế hiện tại, nơi no khng c tự do dn chủ, th nơi đ khng c pht triển kinh tế. Đ cũng l cng trnh nghin cứu vừa mới thực hiện vo đầu năm 2004 ny của viện Heritage Foundation với sự cộng tc của tờ bo Wall Street, theo đ th những nước no người dn c nhiều quyền tự do nhất, th nước đ pht triển nhất, người dn sống sung tc nhất.

Cuộc tranh đấu cho tự do, dn chủ cn l một cuộc chiến đấu cho lương tm, lương tri của con người. Những người c lương tm, lương tri, khi thấy nơi no con người bị đn p, nhn quyền bị vi phạm, th phải ln tiếng. Hơn thế nữa, phải nhập cuộc, khng thể thờ ơ, trung lập. Trung lập chnh l khuyến khch đn p bc lột, vi phạm nhn quyền v nn thức rất r nhn quyền của ti ty thuộc nhn quyền của anh v của mọi người. Ngy no nhn quyền của anh bị mất, th nhn quyền của ti sớm muộn sẽ mất theo; ngy no những tiếng ni lương tm, lương tri khng ln tiếng, th ngy đ những bạo cha, bạo quyền dễ xuất hiện, dễ honh hnh.

Cuộc đấu tranh chống cộng sản độc ti

Cộng sản l g? Cộng sản l một chế độ độc ti, nhưng khc những chế độ độc ti khc, v n chủ trưong độc ti tan diện, dựa trn l thuyết Mc L, chủ trương độc khuynh, độc đảng, độc ti trong mọi lnh vực, từ văn ha tư tửong, kinh tế, chnh trị, tới x hội, như điều 4 Hiến Php Cộng sản Việt Nam qui định: "Đảng cộng sản Việt Nam, đại diện tin phong của giai cấp cng nhn Việt Nam, đại biểu trung thnh quyền lợi của giai cấp cng nhn, nhn dn lao động v của cả dn tộc, theo chủ nghĩa Mc-Lnin v tư tửơng Hồ ch Minh, l lực lượng lnh đạo Nh nứoc v x hội."

Ở đy chng ta khng thể đi su vo việc lạm dụng danh từ, mạo nhận dại diện cho cng nhn, nhn dn lao động, cho cả dn tộc của những ngừơi cộng sản, v thực tế những ngừoi lao động bị bc lột chưa từng c, dn tộc Việt căm th cộng sản, chng ta chỉ muốn ni đến tnh chất độc ti tan diện, độc khuynh, độc đảng của cộng sản Việt Nam ni ring v cộng sản ni chung.

Độc khuynh v cộng sản chủ trưong chỉ chấp nhận một luồng tư tửơng, đ l tư tửơng Mc L. Cn tư tửơng Hồ ch Minh th khng c, như chnh ng nhiều lần ni rằng ng chẳng c tư tửơng g cả. Độc khuynh chống lại đa khuynh, v đa khuynh chủ trương chấp nhận mọi tư tửơng ở trn thế giới.

Độc đảng chủ trương chỉ c một đảng, khc với đa đảng chủ trương chấp nhận nhiều đảng.

Đ l trn l thuyết, trn thực tế th tan dn Việt Nam v cả thế giới đều phẫn uất v phản đối chế độ độc ti cộng sản Việt Nam. Những vụ đn p tn gio, đn p dn tộc Ty Nguyn mới đy, bắt bỏ t L ch Quang, Nguyễn vũ Bnh, bc sĩ Nguyễn đan Quế, gio sư Nguyễn đnh Huy v nhiều nh đấu tranh cho tự do, dn chủ, nhn quyền khc ở Việt Nam hiện nay chứng tỏ điều đ.

Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ v Quốc Hội u chu gần đy bỏ phiếu chấp nhận những đạo luật tố co cộng sản Việt Nam vi phạm nhn quyền, cng nhận tổ chức Phật Gio Thống Nhất lnh đạo bởi ha thựơng Huyền Quang v Quảng Độ l tổ chức Phật Gio duy nhất ở Việt Nam. Trừơng hợp đng lưu l Quốc Hội u chu, với 426 nghị sĩ, đại diện cho 15 quốc gia, cho 76 đảng, trong đ c nhiều đảng cộng sản, ngy xưa đ gip đỡ, ủng hộ cộng sản Việt Nam; 426 nghị sĩ ny đều bỏ phiếu thuận, tố co cộng sản Việt Nam vi phạm nhn quyền, khng c một phiếu trắng, khng c một phiếu chống. Điều ny chứng tỏ khng cn một ai, ngay cả những đảng cộng sản ngy xưa l đồng minh đ gip đỡ cộng sản Việt Nam, khng cn một quốc gia no ngy nay ủng hộ cộng sản Việt Nam.

Sự tương đồng v dị biệt giữa cuộc đấu tranh cho tự do, dn chủ v cuộc đấu tranh chống cộng sản

Hai cuộc đấu tranh trn giống nhau ở chỗ l đều chống độc ti. Nhưng cuộc đấu tranh chống cộng sản ngai việc chống độc ti, cn mang nghĩa quốc gia, dn tộc, chống việc cộng sản Việt Nam dng đất v nhựơng biển cho Trung cộng; chống cộng sản Việt Nam ph hủy tất cả những gi trị tốt đẹp của tiền nhn, chống việc cộng sản Việt Nam đưa đất nứơc chng ta tụt hậu về kinh tế, băng họai về đạo đức v tinh thần. Cuộc đấu tranh của dn Việt chống cộng sản hiện nay, ngai việc chống độc ti, cn l cuộc đấu tranh cho quốc gia, dn tộc, cho lương tm v lương tri của con ngừơi. C thể ni, đ l cuộc đấu tranh của những ngừơi văn minh chống lại những ngừơi man rợ, v theo nh văn Dương thu Hương, th cộng sản l những ngừơi man rợ, theo cựu đại t cộng sản Phạm quế Dưong, th "cộng sản vừa bất ti, bất lực, vừa bất lương".

Nhưng cuộc đấu tranh cho tự do, dn chủ cũng khng thể chỉ nhằm vo độc ti cộng sản, m phải chống tất cả mọi hnh thức độc ti, như độc ti pht xt Hitler, độc ti qun phiệt Suharto mới đy ở Nam Dưong như sinh vin nứơc ny đ lm, độc ti qun phiệt Miến Điện như dn tộc Miến Điện v b Au Aung Shuki đang lm.

Thế giới hiện nay đang ở trong kỷ nguyn của văn minh tri thức v điện tan, n đi hỏi m hnh tổ chức nhn x dn chủ, tự do v kinh tế thị trừơng. Những chế độ độc đan, độc ti từ tả qua hữu sẽ bị bnh xe tiến ha của văn minh nhn lọai nghiền nt. Ni như vậy khng c nghĩa l những ngừơi đấu tranh cho tự do, dn chủ khoanh tay ngồi chờ. Hy tận lực đấu tranh, để giải that những dn tộc bị trị khỏi những chế độ độc ti cng sớm cng tốt.

-- (Tosu_cs@yahoo.com), September 21, 2004.


Moderation questions? read the FAQ