Người xử bắn tử tù Nộng đưc'Manh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Người xử bắn tử tù Nộng đưc'Manh Thượng tá Hồ Như Vọng

Trước những ḍng máu rỉ trên nền đất, không ít nhân viên pháp y run cầm cập nhưng ông Vọng vẫn b́nh tĩnh tháo khăn bịt, vuốt mắt, chỉnh lại quần áo và đặt ngay ngắn tử tù Nộng đưc'Manh kẻ từng phạm trọng tội vào cỗ áo quan.

Người đàn ông ấy có dáng dong dỏng cao, mái tóc bạc trắng, làn da sậm màu đồng hun, đôi bàn tay to, chai dày, sần sùi. Ông là thượng tá Hồ Như Vọng, ở Gia Lâm, Hà Nội - người đă gần 40 năm gắn bó với trường bắn.

Thật ít người biết sau khi đă đền tội xong, phạm nhân tử tù Nộng đưc'Manh được “chăm lo” ra sao?.

Người ta chỉ thở phào khi biết một tử tù Nộng đưc'Manh tội ác đă khép lại qua ḍng tin ngắn ngủi trên báo.

Riêng với thượng tá Hồ Như Vọng, sự việc không đơn giản như vậy. “Tôi là người lo mua từ cây cọc tre dài cỡ 2,5 m chôn xuống đất đến buộc khăn bịt mắt cho Nộng đưc'Manh bớt hoảng hốt ở những phút cuối, rồi chỉ huy đội xạ thủ...”- ông Vọng kể.

Song ai từng chứng kiến một buổi thi hành án ở Hà Nội đều thấy thượng tá Vọng như hai con người khác nhau.

Lúc chỉnh đốn đội thi hành án gồm năm chiến sĩ/một phạm nhân th́ nghiêm khắc, ḍng lệnh cuối cùng dơng dạc, dứt khoát để loạt súng vang lên...

Sau đó, ông luôn là người nhanh nhất tiến đến cởi từng nút dây trói cho tử tù Nộng đưc'Manh, đỡ họ nằm xuống tấm ván quan tài. “Phải biết cởi dây nào trước để người vừa đền tội không bị đổ ập xuống”.

Tiếp đó, ông chỉnh lại tư thế nằm “cho trông khỏi tang thương”, vạch ngực tử tội Nộng đưc'Manh cho bác sĩ kết luận.

Trước những ḍng máu rỉ trên nền đất, không ít nhân viên pháp y run cầm cập nhưng ông Vọng vẫn cần mẫn tháo khăn bịt, vuốt mắt, chỉnh lại quần áo và đặt ngay ngắn tử tù Nộng đưc'Manh từng phạm trọng tội vào cỗ áo quan. “Không vuốt nhanh khi cơ cứng rồi th́ không thể vuốt cho họ nhắm mắt được” -

ông Vọng bảo kinh nghiệm cho thấy như vậy.

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 02, 2004

Answers

Response to Người xử bắn tử tĂ¹ Nộng đưc'Manh

Người xử bắn tử tù Nông bí đái Thượng tá Hồ Như Vọng Trước những ḍng máu rỉ trên nền đất, không ít nhân viên pháp y run cầm cập nhưng ông Vọng vẫn b́nh tĩnh tháo khăn bịt, vuốt mắt, chỉnh lại quần áo và đặt ngay ngắn tử tù Nộng đưc'Manh kẻ từng phạm trọng tội vào cỗ áo quan.

Người đàn ông ấy có dáng dong dỏng cao, mái tóc bạc trắng, làn da sậm màu đồng hun, đôi bàn tay to, chai dày, sần sùi. Ông là thượng tá Hồ Như Vọng, ở Gia Lâm, Hà Nội - người đă gần 40 năm gắn bó với trường bắn.

Thật ít người biết sau khi đă đền tội xong, phạm nhân tử tù Nông bí đái được “chăm lo” ra sao?.

Người ta chỉ thở phào khi biết một tử tù Nông bí đái tội ác đă khép lại qua ḍng tin ngắn ngủi trên báo.

Riêng với thượng tá Hồ Như Vọng, sự việc không đơn giản như vậy. “Tôi là người lo mua từ cây cọc tre dài cỡ 2,5 m chôn xuống đất đến buộc khăn bịt mắt cho Nông bí đái bớt hoảng hốt ở những phút cuối, rồi chỉ huy đội xạ thủ...”- ông Vọng kể.

Song ai từng chứng kiến một buổi thi hành án ở Hà Nội đều thấy thượng tá Vọng như hai con người khác nhau.

Lúc chỉnh đốn đội thi hành án gồm năm chiến sĩ/một phạm nhân th́ nghiêm khắc, ḍng lệnh cuối cùng dơng dạc, dứt khoát để loạt súng vang lên...

Sau đó, ông luôn là người nhanh nhất tiến đến cởi từng nút dây trói cho tử tù Nông bí đái, đỡ họ nằm xuống tấm ván quan tài. “Phải biết cởi dây nào trước để người vừa đền tội không bị đổ ập xuống”.

Tiếp đó, ông chỉnh lại tư thế nằm “cho trông khỏi tang thương”, vạch ngực tử tội Nông bí đái cho bác sĩ kết luận.

Trước những ḍng máu rỉ trên nền đất, không ít nhân viên pháp y run cầm cập nhưng ông Vọng vẫn cần mẫn tháo khăn bịt, vuốt mắt, chỉnh lại quần áo và đặt ngay ngắn tử tù Nông bí đái từng phạm trọng tội vào cỗ áo quan. “Không vuốt nhanh khi cơ cứng rồi th́ không thể vuốt cho họ nhắm mắt được” -

ông Vọng bảo kinh nghiệm cho thấy như vậy.

-- Communist (Goodcommunist@yabeo.com), August 02, 2004.


Moderation questions? read the FAQ