Xin qu độc giả tự trả lời

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Những tn như

Bi Tn, V Nguyn Gip, L Hồng H, L Khả phiu, H Sĩ Phu nguyễn Xun Tụ, Nguyễn Ch Thiện Nguyễn Thanh Giang v đồng bọn c bao giờ chng dm ni ln tất cả tội c ny của chng khng?.

Nhiệm vụ của mọi người chng ta l phải viết lại những trang sử đau thương ny cho đời sau biết r tội c của Cộng sản đối với dn tộc Việt Nam ra sao, tội c ty trời ny đều do Cộng sản gy ra thảm họa cho dn Việt, th nay những tn dưa hấu như Nguyễn Ch Thiện, Nguyễn Thanh Giang, Bi Tn v đồng bọn lại ku gọi ho hợp ho giải th qu độc giả thấy c hợp l hay khng?.

Xin qu độc giả tự trả lời).

-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), August 01, 2004

Answers

Response to Xin quí độc giả tự trả lời

Anh NDM nn khẳng định lại nguồn tin Nguyễn ch Thiện ku gọi "ha hp ha giải dn tộc"?.

C phải NCT m anh ni đến l nh thơ Ngục Sĩ Nguyễn ch Thiện?????.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), August 01, 2004.


Response to Xin quí độc giả tự trả lời

Neu noi dung cong tam thi tat ca chung ta dieu co toi voi to quoc khong it thi nhieu ,truc tiep hay giang tiep ,bon cong san va tay sai (ngay la dan dem la VC)la truc tiep , trong chanh the VNCH thanh phan hoi lo ,buon quan ban chuc ,lam dung quyen the ,tham nhung tham quyen co vi da giang tiep xua day dan theo VC ,thanh phan ton giao noi giao cho VC ,tat ca nhung bon nguoi nay la toi do cua dat nuoc .Toi nhe la thanh phan ngu xuan Mien Nam khong hieu the nao la cong san va nhung thanh phan nhu toi ,chua giet duoc mot ten VC nao.Toi rat buon khi nghe vai nhom thanh nien tre ben Canada goi co vang ba soc do la co bai tran trong khi ho la con cai cua nhung nguoi lam den cap ta cua QLVNCH ,ho khong duoc huong dan day du ve cuoc chien quoc cong cung lich su VN can dai .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 01, 2004.

Response to Xin quí độc giả tự trả lời

MOI BAN BAM VAO LINK !...- http://community.webshots.com/album/47863808uUALAZ

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 01, 2004.


Response to Xin quí độc giả tự trả lời

MOI BAN BAM VAO LINK !...- http://community.webshots.com/album/47733914ifLVXG

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 01, 2004.

Response to Xin quí độc giả tự trả lời-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 01, 2004.


Response to Xin quí độc giả tự trả lời

MOI BAN BAM VAO LINK !...- http://vanctnguyen.tripod.com/

MOI BAN BAM VAO LINK !...- http://community.webshots.com/user/vanct

Toi nghi nhieu day du ba con doc roi ?

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 01, 2004.


Response to Xin quí độc giả tự trả lời

MOI BAN BAM VAO LINK !...-http://www.lenduong.net/print.php3? id_article=3319

tra loi KSBH

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), August 01, 2004.


Moderation questions? read the FAQ