ba(`ng chu*´ng ddây nha´ ...nhiêu` tha(`ng ca´n bô to ngu nhu* bo`

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Sự kiện & Dư luận:

Đừng để tồn tại “phép vua thua lệ làng”!

TT - Trong khi bà con ta đang thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” thì nhiều vị lãnh đạo lại đưa ra, rồi cố tình bảo vệ những chính sách sai trái hoàn toàn với pháp luật, ngược với lòng dân.

Chuyện là đêm 21-3-2004, trên VTV3 có phóng sự ghi lại cuộc họp giữa Bộ Tài nguyên - môi trường và UBND TP Hà Nội về việc chính quyền sở tại không cấp sổ đỏ cho dân ngoại tỉnh, không có hộ khẩu Hà Nội. Ai cũng phải cười khi một quan chức cỡ bự khăng khăng bảo vệ quan điểm: chúng tôi làm vậy để lo cho “người Hà Nội”, lo cho “người trong nhà” trước...

Khi ông bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường chỉ rõ đây là việc làm trái pháp luật, vậy mà ông quan kia cứ ấm ức, ngô ngô nghê nghê thế nào ấy. Phải chăng ông muốn áp đặt cái lệ “phép vua thua lệ làng” từ ngày xửa ngày xưa?

Tôi cảm thấy không ít “quan bác nhà ta” có học về quản lư nhà nước và pháp luật nhưng lại quên hay... không biết áp dụng thế nào (!).

hic quan to ma` noi´ chuyên ngu nhu* con bo`..... tri`nh ddô cua~ UBND ha noi chi? co bao nhieu ddo´ sao ???? hihihi ho?ng phai? quo* ddua~ ca~ na(´´m ..BL biet co´ em tên la` TRA My vu*a dde.p vu*a` dê? thu*o*ng va` noi´ tiê´ng Anh cu~ng ra hô`n phê´t lam pho´ tô?ng gia´m ddô´c công ty VINXPO cua~ UBND ha` nôi ...hôm sang THailand ddi hop ddê? gap thu? tu*o*´ng THAI ....em co´ nho*´ em ma(c cai quâ`n lo´t mau` gi` không ???

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 30, 2004

Answers

Response to ba(`ng chu*´ng ddĂ¢y nha´ ...nhiêu` tha(`ng ca´n bĂ´ to ngu nhu* bo`

Bat cu mot quoc gia nao cung co su khac biet ve chung toc ,tap quan ,dia hinh ,dia du . . . va VN da biet tu ngan xua nen moi co danh tu "phep vua thua le lang" Toi thi du nuoc My ,tren het la luat lien bang ,ke la luat tieu bang ,roi quan hat ,cuoi cung la thanh pho ,co nhung viec hop le tai thanh pho nay lai trai phep o thanh pho kia ,day la mot hinh thuc tan quyen cua nhung nuoc van minh .

-- thich du thu (toollover@comcast.net), July 31, 2004.

Moderation questions? read the FAQ