Nhiều người đang nói tới nạn chảy máu chất xám!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nhiều người đang nói tới nạn chảy máu chất xám!

Mới đây, chúng tôi có buổi giao lưu với một số lưu học sinh, những người đă đoạt giải tại một cuộc thi lớn và giành được học bổng hoặc du học bằng học bổng của chính phủ bạn cấp. Sau đây là một phần nội dung cuộc tṛ chuyện:

- Khi hoàn thành chương tŕnh, em sẽ trở về nước chứ?

Lưu học sinh 1 (xin được không đưa họ tên và tạm gọi như thế):- Chắc chắn là em sẽ trở về nước nhưng vào thời điểm nào th́ em cũng chưa biết được. Nhiều khả năng em ở lại thêm một thời gian.

Lưu học sinh 2: - Có chứ ạ!

- Nếu như em có một cơ hội hấp dẫn để ở lại th́ sao?

(Ngập ngừng): - Nếu có điều đấy th́ em sẽ xem xét.

Lưu học sinh 3: - Em học bằng học bổng do Chính phủ bạn cấp nên khi hoàn thành chương tŕnh cũng khó ở lại. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng t́m kiếm xem có cơ hội nào không.

- Em có nghĩ rằng, hễ có cơ hội trí thức trẻ lại ra đi như thế th́ thế hệ đàn em, những người không có điều kiện du học, sẽ phải chịu thiệt tḥi không?

- (Cả ba cười).

Người Việt Nam thông minh nhưng nước ta đến bây giờ vẫn là nước nghèo. Có thể giải thích rằng tại chiến tranh kéo dài, tại...tại.... Nhưng chảy máu chất xám cũng là nguyên nhân khiến ta lâu thoát nghèo.

Có thể chia sẻ với một ư kiến rằng, trên ti- vi, trên báo nên đưa những thông tin hàng ngày về khoản nợ của nước ta với nước ngoài, về thứ hạng phát triển của nước ta... Giống như ngày xưa một thế hệ thanh niên mỗi lần đi qua cổng thành cửa Bắc nh́n vết đạn đại bác Pháp trên tường mà sục cu vùng dậy tham gia cứu nước.

Không phải chỉ tại cơ chế mà lưu học sinh ra đi ít về.

-- nong bi dich'' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 30, 2004

Answers

Response to Nhiều người đang nĂ³i tới nạn chảy mĂ¡u chất xĂ¡m!

Dân VN th́ nghèo chớ tuị cán bộ th́ không? Cán bộ là ṇng cốt của nưóc nhà nên nói Việt Nam nghèo là sai v́ thành fần cốt cán giàu hơn tổng thống Mẻo nửa á. C̣n chảy máu chất xám là đúng chính sách v́ lảnh đạo th́ không cần có học - hiểu là vô học cũng ok. Ví dụ Đổ Muời học có lớp 3 th́ phải, c̣n Lê Đức Anh th́ hay hơn. h́nh như không học luôn á. do đó mấy thằng học tṛ th́ đảng đâu cần tới. mà tụi nó cũng biết ḿnh là thứ thừa thải nên đành ở lại fục vụ cho tư bản. nước ta giàu và đẹp nắm nắm!

-- (hailua@vnn.net.vn), July 30, 2004.

Response to Nhiều người đang nĂ³i tới nạn chảy mĂ¡u chất xĂ¡m!

Ông bà ta có nói là 'Đi một ngày đàng, học một sàng khôn' mà lại.

Ở nhà vơí 'bác & đảng' biết ngày nào khôn đây ???

-- Long Quan (but_chang_ta@yahoo.com), July 31, 2004.


Response to Nhiều người đang nĂ³i tới nạn chảy mĂ¡u chất xĂ¡m!

O VN chiu kho lam ma co dan gai hay lam moi nhung nguoi muon hoi lo cho can bo la kiem gap 10 gap 100 lan luong ky su bac si thu hoi coi co con ma nao co hoc thuc lai chiu giup bon cong san .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), August 03, 2004.

Moderation questions? read the FAQ