xưng tội mấy cha

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

XƯNG TỘi

 • Cáo ḿnh xưng tội mấy cha
 • Đôi hàng tâm sự dăm ba chuyện đời
 • Thư nhàn rảnh rỗi đọc chơi
 • Rồi cha thử nghiệm xem đời có đúng không ?
 • Bạn bè c̣n nghĩa chữ Đồng
 • T́nh nghĩa vợ chồng c̣n giữ Thủy Chung
 • Vua Tôi c̣n có chữ Trung
 • Gia đ́nh Hiếu Đễ người dưng chữ Thành
 • Đời phàm trong đục trọc thanh
 • Đạo đức hiền lành lẫn lộn quỉ ma
 • Dốc ḷng thú tội cùng cha
 • Nhờ ơn Xá Giải thứ tha lỗi lầm.

 • Tay ai che kín bầu trời
 • Mỗi khi tác giả làm ra thơ này
 • Hoàn toàn không phải bịa bày
 • Nhưng là sự thật hằng ngày xẩy ra
 • Đôi điều đụng chạm mấy cha
 • Cuốn phim thời sự rất là vô tư
 • Vạch ṿi cái Xấu cái Hư
 • Dám xin bạn đọc nhân từ thứ tha
 • Trước là xưng tội mấy cha
 • Sau là đền tội quí bà quí ông
 • Đồng hương đồng đạo cộng đồng
 • Dẫu có phật ḷng xin cũng bỏ qua
 • Biết thói xấu để tránh xa
 • Làm lành lánh dữ ắt là thánh nhân
 • Bạn bè xí-xá t́nh thân
 • Cũng xin đừng có hiểu lầm về thơ

 • Ranh ngôn :

 • Biết chắc th́ mới nên làm
 • Nông cạn làm Càn nào khác khùng điên

 • VIET NAM ĐẤT NƯỚC MUÔN ĐỜi NHỚ ,TIÊN TỔ ĐỒNG BÀO NHẤT DA THƯƠNG

  -- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 28, 2004

 • Moderation questions? read the FAQ