NHN VIÊN AN NINH MY~ ddanh doanh nhn trung quc

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nhn viên an ninh Mỹ nh ập một nữ doanh nhn Trung Quốc 27/07/2004 9:39:47 AM GMT +7 "Ti ã tới rất nhiều nước ể làm n, nhưng Mỹ là tàn bạo nhất".

Tờ nhật bo Trung Quốc ra ngày 26/7 tại Bắc Kinh ã ng trên trang nhất bức ảnh nữ doanh nhn Triệu Yến một mắt bị sưng vù cùng với tuyên bố trên của bà. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ngu*o*i` trung quoc bi ddanh ...ddai su* quan TQ can thiê.p ngay ......co`n ngu*o*i` VN o*? bên Nga bi cong an NGa ddanh dd.p ...cng an Tiep khac ddanh ..may thang su*quan VN miê.ng cm nhu* hên

Vụ việc xảy ra ngày 21/7, khi bà Triệu Yến bị R-bớt R-ết, một nhn viên an ninh nội ịa Mỹ dùng bình xịt hơi cay tấn cng và x bà ngã vào tường, dùng ầu gối huch vào ầu và ấn ầu bà xuống nền ất, khi bà tới thm thc Ni-a-ga-ra, gần biên giới Ca-na-a.

Trong khi R-ết ni rằng bà Yến bỏ chạy khi bị gọi ến kiểm tra giấy tờ thì bà Yến khẳng ịnh rằng bà ang ni với nhn viên an ninh này rằng bà c hộ chiếu và thị thực nhập cảnh hợp php, thì liền bị nh ngay. Bà cho biết bà sẽ kiện òi bồi thường 5 triệu USD.

Trước hành ộng trên của nhn viên an ninh Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc L Triệu Tinh ã c cuộc iện àm với Ngoại trưởng Mỹ C-lin Pao-oen, trong , ng L Triệu Tinh ã yêu cầu Mỹ trừng phạt nhn viên trên.

Theo Tn Hoa Xã (THX) , Ngoại trưởng L Triệu Tinh ã ề nghị Mỹ tiến hành "một cuộc iều tra nghiêm tc và toàn diện" ối với vụ việc này và yêu cầu "những kẻ chịu trch nhiệm phải bị trừng trị theo php luật".

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 27, 2004

Answers

Response to NHÂN VIÊN AN NINH MY~ dda´nh doanh nhân trung quô´c

Toi qua ,phai chi ba nay bat chiec ngai dai su VC khi di mo ngheu lau bi canh sat My bat lien noi " no English " la song ngay

-- thich du thu (toollover@comcast.net), July 27, 2004.

Response to NHĂN VIÊN AN NINH MY~ dda´nh doanh nhân trung quĂ´c

so*~ di? ti dda(ng cai tin ny` ln la` vi` co nhiu` cng an NGA ddanh ngu*o*i` VIETNAM o*? tre^n ddt NGA ma`cha(?ng thy tha(`ng ddai su* VIT cng nao` ln ting bnh vu*c cho ba` con mi`nh ca~ ... v~ tay hoan h can b.chi? lo la`m " kinh t " qun b?n ph.n

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 27, 2004.

Response to NHÂN VIÊN AN NINH MY~ dda´nh doanh nhân trung quô´c

Cch đy vi năm tui cai Hn Quốc đnh đập cng nhn VN ngay tại Si Gn m CP VN khng hề ln tiếng bnh vực cng nhn VN???? Ti chưa hề nghe ni đến người dn c hộ chiếu (PassPort) CHXHCNVN khi bị hnh hiếp , đnh đập ở hải ngoại m được ta đại sứ nước đ đứng ra bnh vực???

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 27, 2004.

Moderation questions? read the FAQ