Forum sach se.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Forum thom tho sach se hon han khi thang Yeu to co ra di

-- Chua biet chung no quay lai luc nao khong biet.......vi nho cut cua no (wilson_beng@yahoo.com), July 27, 2004

Answers

Tao ia vao ma noi chuyen chinh tri voi lu cho chung may.... Loi noi tu te cuoi cung danh cho nhung nguoi ko phan dong nhung thich giao du voi phan dong ..

yeutoquoc (datnuocthanyeu@yahoo.com), July 27, 2004"

Tư lc my vo forum ny tao c thấy my ni được ci g đu, chỉ thy my hết ỉa rồi tới đi. Ci đầu cũa my chỉ c ton ỉa với đi. My c muốn bỏ đi cũng chưa yn thn được với tao đu. Cha my mẹ my đẻ my ra khng biết dạy my th để cho tao dạy my.

-- Dương D Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), July 27, 2004.


Thơm đu m thơm. Forum ny vẫn thi rnh . VỪa v l thấy mi thi liền.

-- (van khoi@yahoo.com), July 27, 2004.

Khởi đầu thread ny rất thơm tho gọn ghẻ, sạch sẽ, mọi người đều khng c ghẻ. Nhưng my vừa mới l ci đầu ghẻ, ci hm răng cả năm khng biết đnh răng, mun đời khng biết tắm. Cho nn thấy my l thấy NGAY CẢ MỘT ỐNG CỨT.

-- Dương D Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), July 28, 2004.

Đng l mấy lo gi o bit xấu hổ. Tui mới v Forum m mấy lo đổ thừa liền. Nghe ni ci Forum ny thi cả mấy năm nay khng ai dọn dẹp, khiến nhiều người bỏ đi. M thi nhất theo bnh chọn l ci lo gi D Cụ . Ai o tin cứ xem mấy bi của lo, mỗi bi cả mấy kg cứt. Chắc lo gi ny bị bại liệt rồi, nn chỉ nằm một chỗ ị, đi lun. Ai thương tnh người gi đưa lo ra khỏi Forum dm coi.

-- (vankhoi179@yahoo.com), July 28, 2004.

My vừa l đầu vo th đ thi, tới khi mở miệng ra th cn nặng mi hơn trước. Về nh đnh răng đi my. Chịu hết nổi rồi.

-- Dương D Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), July 28, 2004.


Moderation questions? read the FAQ