Cháu Bác Hồ con nuôi Tây

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cháu Bác Hồ con nuôi Tây (*)

Nguyễn Văn Lan

Thị B́nh phó chủ tịch
Sang Tây lượn phất phơ
Kư giấy này giấy nọ
Cho xuất khẩu trẻ thơ
Món hàng này nặng kí
Cỡ chị sang mới vừa
Pháp Việt đề huề quá
Mê nhau thế th́ thôi
Tây tăng tiền viện trợ
Ta nâng số con nuôi
Đầm Tây vốn ham chơi
Có thai là cứ phá
Đầm ta mắn đẻ quá
Gạo mắm đâu mà nuôi
Hai nước yêu nhau nhiều
Người người đều có lợi
Cháu nhỏ trong nôi hồng
U, ơ nh́n mẹ mới
Có nhớ dáng ai xưa
Góc lều tranh tăm tối
C̣n nhớ giọng à ơi
Xứ sở nào nhức nhối
Da vàng dự án đất người
Măng sữa mất nguồn cội
Mây trắng mây vời vợi
Có ai đợi con về
Ở nơi đó con ơi
Người với người rất tệ
Đồng tiền to hơn trời
Và con người rất rẻ
Đất Việt không c̣n mẹ
Trời Việt chẳng c̣n cha
C̣n cái đảng quỉ ám
Mang trẻ đổi đô la
Chúng bán con người ta
Con chúng sao không bán
Ôi bầy đoàn yêu ma
Các mẹ ḿn cách mạng
Ôi một thời xung trận
V́ nhân dân quên ḿnh
V́ nhân dân hy sinh
Anh em ơi
V́ dân quên ḿnh
Ai yêu Hồ Chí Minh
Hơn các cháu nhi đồng
Đảng yêu cháu vô cùng
Tặng cháu diện xuất khẩu
Đảng sang Tây ăn nhậu
Cháu sang làm con nuôi
Nhờ Bác Đảng vĩ đại
Cháu sang Tây làm người
Tổ quốc nay giàu rồi
Các đồng chí béo tịt
Cái mặt núng nính thịt
C̣n biết nhục là ǵ
Những trái tim bằng ch́
Có bao giờ đau xót

Từ vua Hùng dựng nước
No đói có mẹ cha
Nay Bác Đảng nhảy ra
Con mất cha mất mẹ
Đảng nhậu nhiều đảng khỏe
Lănh đạo rất tài t́nh
Việt Nam Hồ Chí Minh
Thắng Tây Điện Biên Phủ
Việt Nam Nguyễn Thị B́nh
Sang Tây tặng máu mủ
Vinh quang nào đă cũ
Vinh quang này mới tinh
Vinh quang Mác Lênin
Người đúng là hàng hóa
Rồng chạy chợ muôn phương
Tiên bán trôn thiên hạ
Gạo cà phê nhi đồng
Đảng xuất khẩu tất cả
Đă duy vật sử quan
Người hơn ǵ đất đá
Đă biện chứng vô thần
Không ǵ thiêng liêng cả
Phá thai th́ đă sao
Bán trẻ có ǵ lạ
Dây trí tuệ đỉnh cao
Dây thiên tài thổ tả
Dây lương tâm loài người
Đảng ta xài tất cả
Thôi cháu về phương Tây
Xứ rất nhiều bơ sữa
Xứ cũng nhiều dang dở
Nhưng ấm cái dạ dày
Bác Đảng không nuôi nữa
Th́ đành là con Tây
Ṇi giống không nh́n nữa
Th́ Tây giấy Tây lai
Tổ quốc đă vứt bỏ
Th́ buồn vui xứ này
Hỡi đồng bào bé bỏng
Nhận đi đời lạc loài
Hỡi Việt Nam oan nghiệt
Khóc đi đêm c̣n dài
Và mẹ cha ở lại
Sống nốt đời ăn mày
C̣ng lưng kiếp trâu cày
Nuôi vua quan cộng sản
Nuôi mẹ ḿn mẹ dạn
Nuôi quư vị công an
Nuôi bọn đỏ tư bản
Những đại biểu vinh quang
Của mafia vô sản
Của cái đảng bội phản
Đảng ăn thịt tổ quốc
Đảng hút máu nhân dân
Có con vàng mẹ trắng
Vui công viên chiều nay
Có một thời khốn nạn
Cháu Bác con nuôi Tây
Có vài người viễn xứ
Hoang mang nơi lưu đày

Nguyễn Văn Lan (Paris)

__________________________________________________________

(*)Trong lần ông Lê Khả Phiêu sang Paris cuối năm 1999, vấn đề duy nhất được thỏa thuận giữa ông và tổng thống Chirac đă là vấn đề con nuôi.As I approached the intersection I saw this beautiful little child sitting in the gutter.She was cold and wet and so alone. She sat and shivered. People passing by would tell her to get up on the curb, where she would be safer. I think someone told her this is where she belonged and so this is where she stayed.I am afraid we will all have to answer for this one day

-- Dương Dê Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), July 26, 2004

Moderation questions? read the FAQ