Tặng ring 80 triệu dn Việtnam: NGƯỜI DN NI G K HI CON TIN NNG ĐỨC MẠNH BỊ L ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CI CỚ "CIA" ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

NGƯỜI DN NI G KHI CON TIN NNG ĐỨC MẠNH BỊ L ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CI CỚ "CIA" ?

Chẳng ai tin vo một ci đảng m đường lối của chng l mị dn 200 phần trăm để cố được tồn tại , đấy l cu trả lời của hơn 60 người trong gần 100 người chng ti phỏng vấn chiều qua khi vụ Nng đức mạnh cng v số lnh đạo cao cấp của chng bị dnh vo CIA của một ng Nam Khnh no đấy .

Cu trả lời của dư luận thật trng khớp với nguồn tin kiểm chứng của to soạn . Cơ quan tnh bo Hoa Kỳ (CIA) khng cần phải ra sức chiu dụ tập thể lnh đạo cộng sản H Nội như tin đồn . Sự thực , chnh đường lối mị dn m chng thi hnh phản ảnh thi độ , sự tin tưởng v kin định trong lập trường cộng sản cuả chng l những con số 0 to tướng .

CIA ngy nay l bộ my của chnh phủ Mỹ bảo vệ cho quyền lợi của Mỹ v sự pht triển của kinh tế tự do đảm bảo dn chủ ton cầu . Đ mị dn th cộng sản khng cần "bị" CIA chiu dụ , chng c thể phất cờ xin "bị dụ" theo bất cứ thế lực no bảo vệ cho chng c quyền hnh lu di ở Việt nam . Mối nguy của nước nh ngy nay l ở chỗ ny .

Lợi dụng tối đa con bi "độc lập" để khi nắm quyền th thi hnh tối đa chnh sch phong kiến phn quyền sứ qun như thời L Hon . Lm sao qua nổi mắt trời của người dn . V vậy , chuyện bm xm ai l CIA chẳng qua l cc phe của L Đức Anh , Đỗ Mười , V Nguyn Gip muốn trm khăn "ơ ka CIA" để lật nhau.

Cu chuyện m người dn hiện nay muốn l : "xử đẹp" v chặt đầu thẳng tay ton bộ bộ my phản dn hại nước của đảng cộng sản Việt nam qua việc tự dng đất bin giới cho Tu để kiếm cơm .

Kẻ no đụng đến cuộc sống của người dn , kẻ no cam tm bn đứng đất đai ng b tổ tin để lại để kiếm miếng ăn , kẻ đ phải bị "xử tử hnh" .

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 25, 2004

Answers

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Xin cc bạn bấm dưới đy để xem chi tiết:

ng Trần Đại Sơn Tố Co Tr Đấu Đ Trong Thượng Tầng Đảng

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 25, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Day la chuyen co that?

Than chao, TAP.

-- Tuan Anh Pham (tt3sta@yahoo.com), July 25, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Dang Vien Ngay Trong Tuan Lam Viec
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Nong Duc ManhRua Cau Tieu Hup Nuoc Muoi An Rau Muon An khoai Mi Hup Chao heo Ngoi Nha Da' nghi
Tran Duc Luong Nhin Doi Chui Cau Tieu
==== x3 ====

Dang Vien Ngay Trong Tuan Lam Viec
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Nong Duc ManhRua Cau Tieu Hup Nuoc Muoi An Rau Muon An khoai Mi Hup Chao heo Ngoi Nha Da' nghi
Tran Duc Luong Nhin Doi Chui Cau Tieu
Nong Duc ManhRua Cau Tieu Hup Nuoc Muoi An Rau Muon An khoai Mi Hup Chao heo Ngoi Nha Da' nghi
Tran Duc Luong Nhin Doi Chui Cau Tieu


-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 25, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Anh ke si Bac Ha biet 1 ma khong biet 10. Tai sao cu phai che trach CongSan , ban co thay doi duoc gi khong ? Ke me no ! Dat nuoc VN khong phai cua VN. Tai sao chung ta tranh danh nhung thu khong phai cua chung ta ??? Ban doc lich su 4000 nam Van Hien chua ? Giong giong Lac Hong tu dau ra ? Co phai phat xuat tu phuong Bac (nuoc Tau) va bi danh phai chay dai xuong chau tho song Hong ? Truoc khi nguoi VN den dinh cu tai day ,da co nhung bo lac khac ( khong phai VN) da song tai day va bi tieu giet sach se ! Nhung do co (trong dong - brone drum) khong phai cua VN ma cua nhung bo lac Tho, Man ,Muong .... lau doi o day ./ Vi vay, khi VN trao tra dat cho Tau cung la viec CHAU VE HOP PHO. Van de chinh tri da co 1001 hoi doan ( than Cong va chong Cong ) lo lang roi, ban ta tu xung la ke si , tai sao khong noi ve van chuong tho thu ,ma chi noi ve chinh tri. Change your subject, will you ? Pho nong dan Bac Ha.

-- pho nong dan Bac Ha (broeker@sbcglobal.net), July 25, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Nhung thang ngu dan ,nhung thang nong can .nhung thang ngu dot thi chi lo cho ban than thoi ..nhung ke vo loai ,,nhung loai thu' .noi duoc tieng nguoi ,,cho nen chang thay gi la nhuc nha cho 1 dan toc ..1 giong noi ...di theo 1 phuong xam lang de giet tat ca dan toc minh ..chi biet lo cho ban than minh .thi nhung thang do la loai suc vat.. khong dang song de lam nguoi ...

1 loai cam thu ban re luong tri minh ..thua 1 dong vat nhu la loai cho'' ..cho' con biet mang on ke nuoi duong song minh ,,hy sinh gi cho chu?...con loai nguoi nhung ke ban re than minh ..ban re dan toc minh la loai suc vat khong dang de lam 1 con nguoi trong xa hoi nay..

-- nong bi dich'' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 25, 2004.Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

pho nong dan Bac Ha broeker@sbcglobal.net thuoc phe tau phu ?

Tau phu da an cap cua Viet Nam khong biet bao nhieu cua cai hoi ngay xua.

Toi la nguoi Viet Nam, khong muon Viet Nam bi mat dat cho tau phu.

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), July 25, 2004.


Response to Tặng riĂŞng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DĂN NĂI GĂŚ K HI CON TIN NĂNG ĐỨC MẠNH BỊ LĂ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CĂI CỚ "CIA" ?

PHO NONG DAN BAC HA .....cai chu*~ ke? si~ khng chi? co nghia~ la` ngu*o*i` chi? chuyn la`m tho* va(n .....ke? si~ nobao g`m >> ho.c si~ ,si~ khi,lim si~,chi si~ .......cho nn theo ti thu*a anh ngu*o*i` nao` co hoc ma` khng coquan tm ..khng nghi~ ddn nhu*~ng ngu*o*i` khac ddang ddau kh?..khng nghi~ ddn qu hu*o*ng ddang l`m than thi` khng goi. la` si~ ddu*o*.c cho nn chuyn la`m chinh tri. hay ba`n v` chinh tri dd? ti`m 1 phu*o*ng hu*o*ng tt ddep ho*n cho ngu*o*i` dn , cho ddt nu*o*c la` chuy.n la`m cua~ nhu*ng ngu*o*i` mang chu*~ si~ .....anh co nghi~ ging ti khng ???? ... vai` lo*i` non no*t cua~ mt ke? chi? hoc ting VIET ddu*o*c 8 na(m ,khng bit co ddung khng ...mong ngu*o+i` cao kin PHO NONG BAC HA chi? giao ...... :-))

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 25, 2004.

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 25, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

CHUI CAU TIEU VOI NGOI NHA DA LA MAY CAI PROFESSIONS CUA TUI NGUY TAC VNCH CHUNG MAY (SAU 1975?). DIT ME LU KHI GIO NHAN CU VI BAT THIEN SAP XUONG LO DEN NOI MA VAN CA CUONG CHET DEN DIT CON CAY AN TUC NOI PHET BA SAO CHO MOT CAY. DIT ME CHUNG MAY TOAN LU SHITHEADS THANH RA NGAY XUA MY NO PHI BAO TIEN CUA VA SINH MANG MEO TRANG MEO DEN DE "BAO VE" CHO MAY THANG DAU BUOI NHU CHUNG MAY MA ROI VAN CHANG NEN COM CHAO GI, VAN THUA IA ME NO RA QUAN. DIT ME LU CHO DE PHAN QUOC NGUY QUAN NGUY QUYEN SAI GON, CHUNG MAY CHET CHON LO DIT, CON CHAU MAY DE RA KHONG CO LO DIT PHAI LAY CAI SOI RA MOI IA DUOC.

-- DIT ME CHUNG MAY NGUY SAI GON (VNCH@LUCHODEDIEMTHUI.COM), July 25, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

D sao Mỹ trả tiền cho mấy ng cũng xứng đng qu. Ci l luận VC l tay sai của Tu, Lin x. Mỹ qua VN l để chặn sự bnh trướng của Tu l để hợp thức ho việc Mỹ đưa qun xm lược VN, tn sat dn VN. C c ng c đọc sự lừa dối ho nhong của Mỹ xuất bản o? Cc lũ ngu cc ng c đọc sch vở bao giờ đu ? MỘt cậu b du kch cng sản 16 tuổi cn đủ l lẽ để dập tắt nhn vin CIA. Chng ti khng sợ TQ, tổ tin chng ti đ nhiều lần đnh bại họ, họ khng lm gi đươc chng ti đu. HỌ sẽ o dm gặm khc xương m 1 đế quốc hng mạnh nhất trn thế giới đ gy răng nhả ra. Thực tế cho thấy CS VN lun th địch TQ do truyền thống dn tộc, hiện nay cũng vy. Chnh v vậy TQ mới đi với Mỹ p vng biển VN mặc d cả 2 đều l CS.

-- dadaonhung ke theoMY (yeunuoc@yahoo.com), July 25, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Trong những gio điều cuả b lũ quỷ đỏ cộng sản c 3 điều cơ bản, goị l TAM V = V thần, v tổ quốc, v gia đnh..Kể từ ngy thằng quỷ đỏ đầu đn h-ch-minh n quỳ lạy được liếm đt/lm ti mọi/ dng dn tộc/đất nước cho thằng quỷ đỏ cs tu ph mao-ton-lng v thằng ch di đi mả tổ sht-ra-ta-clean, để n đem ci thuyết quỷ đỏ vo Vn, l lc những con quỷ cs VN ny khng cn đất nước/ dn tộc..V cũng từ lc ny lũ quỷ ti mọi Nga Tu ny bắt đầu tn thờ ci dẻ mu cuả con đĩ hoang lậu mủ ở tỉnh Phc Kiến bn Tu, v chng gọi l cờ..V cũng l lc thằng quỷ đỏ đầu đn của lũ ti mọi Nga tu ny thọc t thằng con ch-hủi thay mặt cho loi quỷ đỏ ti mọi nng đt nng di thằng mao & thằng sht ln bn thờ để thờ "Thờ mao chủ địt, thờ sht- ra-ta-clean chết tiệt (Tố-Hưũ)".Rồi b lũ quỷ đỏ ny cũng nhận lệnh Nga Tu lm nghi vụ quốc tế/ Nhuộm đỏ Đng Dương, v xua qun cướp chiếm Nam VN, gy ln cuộc chiến 54-75. Đến ngy nay b lũ ti mọi Tu ph ny cn ngu xuẩn tr độn dng trn 10.000km2 đất đai, sng biển, mồ mả tổ tin dn tộc VN cho b lũ quỷ đỏ cộng sản Trung quốc..Đ l minh chứng hng hồn cho NHN LOẠI hiểu r được B LŨ QUỶ ĐỎ CS ĐNG DƯƠNG chng ngu xuẩn, tr độn mọi rợ & LIẾM CHUYN NGHIỆP TỚI CỠ NO RỒI Tụi bay khỏi cần quảng co thm về những ngu xuẩn cuả b lũ ti mọi Tu ph nữa nh.. lũ quỷ đỏ ti mọi nga tụ.

-- (tosu_cs@yahoo.com), July 25, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

" Nguoi dan noi gi; nghi gi khi viet cong chup mu viet cong la CIA ? "

Hi !!! Hi !!! Hi !!!

Cong san tu sup do; cong san tu huy diet; cong san giet cong san.

-- Long Duc Mach. (nongducmanh@phuchutit.com), July 25, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

gui thang ngu yeunuoc@yahoo.com May yeu nuoc cai kieu ngu ngoc ay thi tao chiu thua may day, May bao dua tre 16 tuoi ma co nhan thuc tot hon ca CIA thi may that su mat tri roi, tao hoi may da di ra nuoc ngoai bao gio chua, may biet bao nhieu thu tieng tren the gioi, may da dat tren len nhung dat nuoc ma trinh do dan tri cua ho da vuon toi cac vi sao chua ( anh, phap, my, thuy dien , phan lan..) May khong thay rang cong san viet nam dang co hoc theo nhung gi cua Trung Quoc sao Tao cam thay xau ho vi nuoc viet nam nay co nhung thang nhu may. Tao khuyen may hay chiu kho doc sach de nang cai hieu biet cua may len ngang tam voi the gioi nha!

-- thuy (ngocthuyxd@yahoo.com), July 26, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

xin chao ngoc thuy ,,well come home ,,,,ranh nho vao xi may thang nay phu nhe ,,chu tui nay met dut hoi roi ...tui nao giao duc tui no het duoc roi ngu qua xa di.. dem di xu ban vua roi

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 26, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Chng ti khng những học TQ m cn học kinh tế của Mỹ, Nhật, Php... Nhưng những g m bọn CIA ni, chỉ những kẻ nhận tiền, bn Tổ quốc mới tn thờ thi. Hng chục năm nay chng ti khng bao giờ hon ton sợ, hay nghe lời TQ. CHỉ thay đổi uyển chuyển như tổ tin chng ti đ từng lm với Thin triều thi. Về phương diện yu Tổ quốc, CIA lấy tư cch g cho l nhận thức nước VN hơn đứa b 16 tuổi. Nhn vin CIA cn cm miệng như trong sch Mỹ, chỉ c bọn ăn bm chng mới bnh vực cho chng thi. Ci l lẽ tay sai Tu cũ rch đ bị CIA quăng vo thng rc, chỉ cn bọn VNCH li ra xi thi. Ti thừa nhận cc nước kia c nền dn chủ cao, nhưng bao nhiu nước trn thế giới tiu ho được ci 'dn chủ' của họ (đơn giản nhất l Iraq, Mỹ v l đnh liền). ng/b Ngọc thuỷ chắc c đi nhiều nước, ni được nhiều thứ tiếng, trnh độ chắc cao lắm. Nhưng lại thiếu lng yu nước nn mới ni vậy. Đồng bo chng ti chỉ cần những người yu nước, sống chết v dn tộc thi. Chứ nếu khng, chng ti lại mời mấy thằng Mỹ, Php về cai trị nước VN để hưỡng cơm thừa hoặc trở thnh thuộc địa của tụi n rồi. Th sống ngho m hnh diện với tổ tin cn hơn.

-- Độc lập- Tự do - rồi mới Hạnh phc cho ring mnh (yeunuoc@yahoo.com), July 26, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

me kiep, toan bia ra nhung cai nick leu lao, thuy thiec gi cung la 1 thu bi dai, Maco, dam tac thoi... Tao cam doan trong forum nay co khoang 5,6 thang la het. Duoc phan dong ngoai bang cho tien de noi xau xa hoi VN. Cho nen bon no moi ranh the, ngay nao cung post len hang chuc bai...Bon nay ma ko post bai len thi chi co ngoi ma an cut. Cho nen nhung nguoi viet nam yeu nuoc dung phi loi voi bon nay nua. Vi cai nhau voi bon no thi chi phi cong thoi, bon no lai con duoc them tien. Chui no no cung phai sua lai de lay tien ma..

O nuoc ngoai dau thieu gi cong viec de lam, de kiem tien muu sinh. The ma may cai thang nay no lai nhan lam cai cong viec thoi tha do...Bon no chi dang bi khinh bi nhu nhung con vat thoi... Mot lan nua keu goi anh em yeu nuoc dung co vao cai forum nay nua, cho may con cho nguy doi ra hong ra la chung tu chet ay ma. Chung chi co 5,6 thang thoi, toan sap chet den noi roi. Cho chung chet luon di. Chung ko xung dang duoc song. To Viet Cuong : Mot so nguoi nhu ong ban van con post bai qua lai, xung anh xung em... voi lu nay thi cung nen tinh ngo di. Ong la Cong An dang nhe phai chui bon no nang hon toi moi dung chu. Ong dung co cai kieu nua nac nua mo the anh em khinh cho day...Du sao bon no cung chi la nhung con suc vat loe nghoe vai thang thoi ma. Bon nay no chang co chinh tri chinh em gi het, chung phai lam the chang qua de do phai bo cut vao mom nhai thoi...Neu tinh cam dam da qua thi nen chui cho chung tu bo cai nghe nay de di lam viec khac co ich hon, duoc ton trong hon chu dung tranh cai chinh tri, phi loi lam...

-- yeutoquoc (datnuocthanyeu@yahoo.com), July 26, 2004.Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Chao hai anh yeunuoc va datnuocthanyeu.

Cac anh yeu nuoc va yeu que huong, dieu do rat tot, nhung cac anh hay mo mang cai dau cua cac anh them mot ti nua, nhin xa hon, nhin rong hon. chu neu cac anh cu om khu khu may cai kien thuc cong san no nhoi nhet vao dau cac anh thi chi ton lam hai dat nuoc Viet nay ma thoi. Mong cac anh hay mo to con mat, mo rong tam nhin, va dau tranh chong tham nhung, cuong quyen thi do moi la yeunuoc, do moi la To Quoc Than Yeu.

Than chao. Tuan Anh Pham

-- Tuan Anh Pham (tt3sta@yahoo.com), July 26, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

"To Viet Cuong : Mot so nguoi nhu ong ban van con post bai qua lai, xung anh xung em... voi lu nay thi cung nen tinh ngo di. Ong la Cong An dang nhe phai chui bon no nang hon toi moi dung chu. Ong dung co cai kieu nua nac nua mo the anh em khinh cho day...Du sao bon no cung chi la nhung con suc vat loe nghoe vai thang thoi ma. Bon nay no chang co chinh tri chinh em gi het, chung phai lam the chang qua de do phai bo cut vao mom nhai thoi...Neu tinh cam dam da qua thi nen chui cho chung tu bo cai nghe nay de di lam viec khac co ich hon, duoc ton trong hon chu dung tranh cai chinh tri, phi loi lam... "

-- yeutoquoc (datnuocthanyeu@yahoo.com), July 26, 2004.

Ti cũng muốn tin lời anh bạn lắm, anh c bằng chứng no chứng minh mấy ng trn đy nhận tiền CIA đi chửi bới qu hương th mang cho ti xem, ok? Chứng minh mấy ng ny l Ngụy gi 50-60 thất nghiệp, ăn tiền Mỹ ni xấu qu hương, mang ra đy , nếu ti thấy l đng th ti theo CS liền.

Tiếp nữa, ti anh anh ti ti với họ v họ cũng anh anh ti ti với ti rất lịch sự. Khng lẽ họ lịch sự gọi ti l anh ti xưng my tao ch tớ với họ . Lịch sự tối thiểu để đu?

Tiếp nữa, giờ đy ti khng tranh luận chnh trị với họ nữa, v nhỡ mồm ni năng chi đ, c cng an mạng vo pht hiện VC ny ni xấu Đảng v Chnh phủ th đi t mọt gng v tội sử dụng quyền tự do ngn luận để ni xấu chnh quyền. Chả dại. Cn cc chuyện trn trời dưới bể khc th ok, miễn lm sao mnh biết nhiều hơn, học hởi được nhiều hơn.

Ai đ khinh ti, I dont care! Đường ti ti đi.

" D ai ni ngả ni nghing

Lng ta vẫn vững như kiềng ba chn"

Nhớ ca dao ny chứ?

-- Viet Cuong ( Viet Nam Hung Cuong ) (wilson_beng@yahoo.com), July 26, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

VC choi Vay No Fair )) Viet cong bo chay rao troi het roi ...

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 26, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Troi oi, ong VC oi la VC, con phai chung minh nua ah. Toi da noi roi do, bon no moi ngay post ca vai chuc bai, luan dieu thi nhu nhau, chi can tinh y mot chut la nhan ra nhung ngon tu cua chung kha giong nhau( du lay nick khac...).Ong ko nhan ra toi moi khuyen ong tinh ngo. Voi cai lu moi ro thoi tha nay ma ong con mo mom binh dang voi tui no sao, bon no noi xau xuyen tac che do, nha nuoc VN, chui boi lanh tu... the ma ong van con co the bo qua de noi nhung chuyen gi voi lu suc vat nay nua ha? Ong het nguoi noi chuyen, het nguoi de ong hoc hoi tim hieu kien thuc hay sao ma danh ban voi lu man di moi ro nay. Ong lam xau ho nguoi chien si cong an nhan dan qua...

-- yeutoquoc (datnuocthanyeu@yahoo.com), July 26, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Dit me cai thang bi dai nay, ai cho may sua cai mom cut cua may vao day the ha. hom nay an may bo cut roi? Me kiep, dung la cut no lap het cai tu trong cua may roi con cho gia ah. tao chui may hon chui cho the ma cu thay tao o dau may lai van sua len mung ro la the deo nao? Tao ko nuoi loai cho gia nhu may dau. May U70 roi, lai chi co 45kg, rang thi rung het roi, trong nha the deo nao duoc...

-- yeutoquoc (datnuocthanyeu@yahoo.com), July 26, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Chao Viet Cuong! Chi noi rieng voi anh thi dung ra voi tu cach la Cong An thi anh qua nham duong! Anh khong co ly luan chinh tri chi ca. Toi chi co nghe anh voi tam trang:"Nguoi ba phai - Noi gi cung phai". Voi tam huyet la mot nguoi Cong An nhan dan thi chi can anh hoc du 6 DIEU BAC HO DAY la anh co the the hien ban linh cua minh tren trang web nay! That la nuc cuoi! Toi thay anh xuat hien hau nhu thuong xuyen, trong khi do toi dang lam tai cong ty trong thanh pho, luc nao cung co the len mang (ADSL) the ma khong duoc 1/10 cua anh! DANG TIEC DOI VOI ANH! ANH KHONG PHAI LA CHIEN SI CONG AN CHINH TRUC! NHUNG NGUOI NHU ANH (NEU CO) DANG BI NHUNG TEN PHAN DONG LOI DUNG VA CHUI RUA! VA NEU ANH CO BI PHAT HIEN THI CHUNG TOI NHAT QUYET CUNG PHAI TO CAO ANH LEN BO CONG AN DE LOAI NGU SOM NHUNG NGUOI NHU ANH! CHUNG TOI HOAN NGHENH BAO CHI VIET NAM! THAT SU TU DO NEU THAY NHUNG GI BAT BINH, BAT MINH, CHINH NHUNG DIEU DO SE GIUP XAY DUNG XH TOT HON. XEM LAI TU CACH DOM CUA ANH DI! ANH KHONG PHAI LA CONG AN NHAN DAN VIET NAM!

THANH NIEN VIET NAM

-- thanh nien viet nam (daisy_mu_quang@yahoo.com), July 26, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Khong hieu noi 1 loai hang nguoi that su vo giao duc ...that xau ho cho dan toc vn co nhung loai nhu vay...

trong 1 xa hoi ma nhu vay chac chet con suong hon la song voi loai nguoi nhu vay ? ..toi nghiep thay cho dat nuoc vietnam nuoi nhung thang nhu the'

-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), July 26, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

me may! neu tao song trong thoi khang chien chong My! TAO MUON XIN CAI MANG CHO CUA MAY DO! LU CHO NGUY! May cam cai mom vao khong lieu hon voi tao day! Thang nguy gia! VE VIET NAM MA XEM MA BINH PHAM DUNG CO O BEN MY MA LA LANG NHA! TAO CON DUOC BIET LA BEN DO KHU PHO NGUOI VIET NO CON BEO HON LA CAI XO CHO!

-- thanh nien viet nam (daisy_mu_quang@yahoo.com), July 26, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

haha Nong duc manh ong con khong so ..thi dam cho'' cac ke` tui may co cai quai gi ? ...ve nha rua mat di con a... cai dam ngu dot tui bay la dech cho' gi ?

-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), July 26, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Co con cho nao o VN phai so Nong Duc Manh ko. Hay chi co nhung con cho o hai ngoai. THang"bi dai" nay sua len la thay ngu roi ba con thay khong. Nhung thang cho Nguy cung dong y la thang bi dai nay no ngu nen chang co thang nao them benh cai thang gia nhat hoi cho

-- yeutoquoc (datnuocthanyeu@yahoo.com), July 26, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Một thằng hi hm nhc con ngu đần như my để 1 mnh NĐM xử tội đủ rồi, đừng c nằm mơ tưởng đến những người khc CHỬI my. Nn nhớ chửi my l một N HUỆ. Got it.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 26, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Yutoquoc, nghe cau noi toi mac cuoi dn chet mat. ma thoi bo qua moi chuyen di, bay gio VC hoi Yeutoquoc cau nay nhe.

Nha yeutoquoc co ai bi chet vi an dan cua VNCH khog vay? Ly do nao de anh ghet VNCH va may anh chang tren forum den vay??? VC thay anh cu mo mo la phun phan tro , cac dai( Cock,penis) day forum.

Nha VC thi khong co ai chet vi VNCH, cung khong co ai di Bo Doi, nhung co Ong Noi chet nam 1954 vi CS dau to, loi ra treo tren cay Da dau lang, roi ban...Bum Bum Bum. Mac du da ung ho cach mang rat nhieu lua gao, giau ca Can Bo trong chuong bo nha minh ma van bi ban vi co 1 con Trau, 2 manh vuon con con, bi gan la Dia Chu, the la chet hehehe

-- Viet Nam Hung Cuong (wilson_beng@yahoo.com), July 26, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

To Viet Cuong: Toi day thi toi da hieu roi. Bac noi som hon thi toi do phai thac mac. Nhung du sao cung ko can thiet phai loi chuyen ong noi nha bac ra lam gi. Nghe chuong tai lam

-- kts (kts@yahoo.com), July 26, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Toi chang tin vao tuong lai hien tai cua dat nuoc mac du chinh toi la Dang vien dang Cong san. Toi biet truoc sau gi roi cung se phai thay doi nhung lam sao biet duoc den bao gio????????????????????

5 nam 10 nam 20 nam hay 100 nam. Tat ca chung toi deu phai song va ton tai. Tuy toi chang tin nhung vao Dang bay gio la co hoi de kiem tien no nhu mot tam bang lam nguoi tai VN. Ai cung muon vao khong phai vi niem tin ma la vi quyen loi de kiem tien va co hoi thang tien.

Dam tre chung toi ai cung so mot ngay nao do se bi lien lua co the 5 nam 10 nam nua khi tinh hinh da thay doi Lieu nhung ke Gio chieu nao theo chieu do nhu toi co lam sao khong Toi nam nay moi co 24 tuoi la mot ky su dang cong tac tai So QHKT Hanoi Toi khong muon vao cung phai vao neu khong se chang co co hoi gi ca khong the theo cac anh de gia dinh toi chet doi biet lam sao day??????????????????

-- Hoang Dinh Tuan (tuan_so_qhkt@hotmail.com), July 26, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

to VC : ti cũng l người trong nước. Ti ủng hộ cc kiến tranh luận của anh trn đy.
"Gần bn m chẳng hi tanh mi bn" ... đ mới l "Một người Cảnh St Nhn Dn Việt Nam" chn chnh.
Lịch sử "chiến tranh" của VN đ sang trang. Hiện nay mọi người cần fải c 1 nhận thức mới về cng việc xy dựng đất nước.
Với ti ngy no VN cn những người "lnh đạo ngu tr, yếu km" v tầng lớp "cn bộ tham , lạm quyền" th ngy đ ti vẫn ln tiếng phản đối để tm "dn chủ, tự do" cho ring ti v những người cng mu Việt như ti.
Chnh quyền v Chủ Nghĩa g cũng k quan trọng v mục đch cuối cng của bất k đất nước no đạt tới đều l "giu mạnh, pht triển, văn minh, cng bằng x hội v ha bnh thịnh vượng". Ci dẫn tới sự bất cng trn l nằm ở con người. Khng ai đi chống lại ci gọi l Qu Hương v Tổ Quốc của mnh cả. Những con người đang "cầm quyền" bp chết "qu hương" mnh mới l "thứ" mọi người dn muốn xa bỏ.
Nếu những con người đ cn 1 cht lương tri v trch nhiệm với "Đất Nước Việt Nam" của mnh th hy hnh động cho đng với lương tri của mnh đi đ. Nếu những con người đ thật sự chọn 1 con đường "sng suốt" cho cả dn tộc VN bước đi th cho d con đường đ "kh khăn" cỡ no, tất cả nhn dn VN sẽ đồng lng đi con đường đ.
... Con đường của VN hiện nay uh ... Khng hề thấy nh sng v điểm đến pha trước ... Họa chăng lu lu nghe người dẫn đường la ln "pha trước l ho quang chi la rồi ... tiến ln thi ... " .

... PCẳng-BịtMiệng.Im ...

-- NhatChiMai (koco@yahoo.com), July 26, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Đảng CSVN l lũ ti đi của b lu CS Trung-Quốc/lũ bun dn bn nuớc. Đảng Cộng-Sản l những lu tham nhung thối nt/gian manh bịt bợm/tn c phi nhn/những lu giết nguời cuớp của trắng trợn, l những lu qủy đỏ nhai xương uống mu nhn dn..CẦN PHẢI TẬN DIỆT...

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHIA L TẬN DIỆT GIAN MANH TN C

L TẬN DIỆT THAM NHUNG THỐI NT

L TẬN DIỆT NGU XUẨN DỐT NT

L TẬN DIỆT ĐI NGHO LẠC HẬU

L TẬN DIỆT BUNG BT BỊT BỢM

L TẬN DIỆT ĐN P PHI NHN

L TẬN DIỆT BUN DN BN NUỚC

L TẬN DIỆT BN RT TI TIỆN

L TẬN DIỆT XUYN TẠC XẢO TR

L TẬN DIỆT THỦ ĐOẠN Đ HN

L TẬN DIỆT TN C MAN RỢ

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHIA L CỨU DN-TỘC THOT KHỎI NGỤC T GIAN MANH BUNG BT, THOT KHỎI NỌC ĐỘC TỪ NHỮNG NANH VUỐT TUYN TRUYỀN XUYN TẠC/ NHỒI SỌ LO KHOT CUẢ LOI QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN.

ĐNG U & NGA L NOI Đ PHT SINH RA THUYẾT CỘNG-SẢN, NN NHỮNG DN TỘC NY Đ HIỂU ĐUỢC SỰ THẬT BẢN CHẤT THẾ NO L CỘNG-SẢN SỚN HON TẤT CẢ NHỮNG DN TỘC KHC. V KHI NHN DN Đ HIỂU R BỘ MẶT THẬT CỦA CỘNG-SẢN RỒI, TH PHẢN ỨNG CỦA NHỮNG DN-TỘC Đ RA SAO?.

Thua l. ĐỒNG LNG ĐỨNG LN TẬN DIỆT QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN

V NHỮNG DN TỘC NY Đ TIU DỆT ĐUỢC LOI QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN TRN ĐẤT NUỚC HỌ, ĐỂ CỨU DN TỘC HỌ ..

ĐẾN NGY NO NGUỜI DN VIỆT-NAM MỚI CỨU ĐUỢC CHNH MNH????

TỰ DO DN CHỦ / CHNH NGHI DN TỘC KHNG BAO GIỜ CHẾT=====TỰ DO DN CHỦ & CHNH NGHI DN TỘC SẼ TON THẮNG TRN MỌI HUNG THẦN-- (tosu_cs@yahoo.com), July 27, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

cai thang Viet Cuong nhoc nay! May ma lam Cong An thi tao chac bi cui luon do! Chinh tao da cho may loi ra cai duoi cho cua may. Bo doi cu Ho thoi 1954 khong bao gio la may chuyen doi vo Ong noi may nhu vay. May bi tao chui ma am uc: HOI 1954 ONG MINH LA DIA CHU TAN BAO BI NONG DAN KHOI NGHIA LAT DO MAT MANG, MAT CA TRAU BO (HAHA...TRAU BO HOI DO DIA CHU NHIEU LAM). THE LA DAM RA AM UC VA THEO VNCH DE HAI DAN QUA SU VIEN TRO CUA THANG MY. Den bay gio ngam minh cung la con cho "an bam hai dan" ma doi gia danh anh Cong An Cong San de len WEB. TOI HOI ANH? BO CONG SAN CHO TIEN ANH LEN WEB SUOT NGAY A? ANH CO THOI GIAN DAU NHIEU VAY! DUNG LA MOT LU CHO LINH NGUY AN KHONG NGOI ROI HUONG MAY DONG USD TU HR1587 DE NGOI CHUI DAN TOC VIET NAM? ANH CO GI KHONG TU HAO VE DAN TOC? TOI SE GIUP ANH?

DUNG DOI LOT CONG AN NHAN DAN NHA! GAP LA TOI CHO ANH AN CAI GAY DO!

-- Tuoi tre Viet nam (daisy_mu_quang@yahoo.com), July 27, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Ci thằng daisy_F...mqung ny, my chỉ cần ni đng Bc v ảng của my từ khi ở hang Pc Po đ v đang lm điều g tt cho nhn dn v tổ quốc VN được ấm no hạnh phc. My chỉ ni đng 3 điều thi, chỉ 3 điều th tao xin thề với my, bất cứ thằng Phản ộng no kể cả trong v ngoi nước dm ni xấu đảng v Bc . Tao xin thề sẽ bắn bể sọ thằng đ ra.

Cn nếu my khng ni ra nổi 1 điều tốt cho ci F...ing đảng của my th cũng chnh tao đy sẽ đặt bom THI vo ci nh xc HCM ở Ba nh.

Tao cứ suy nghi khng biết ci đảng đo của my c được ci đo g tốt.

-- Dương D Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), July 27, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

haha ..viet cong chuoi VNCH thi con xia duoc ,,chu Viet gian ma chui viet cong ,,thi toi xin thu roi ....may anh tu giai thanh toan' di hen'''...

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 27, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Sao nghe mấy thằng nhc hỉ mũi chưa sạch ni chuyện chnh chị, chnh em chn thế. VC ni yutổc v thanhninchậmtiến đ.

VC Stop discussion với hai thanh nin mới lớn ở đy. 2 anh bạn nhạt hơn nước ốc, chả biết ci mẹ g ngoi 3 bt cơm v 1 đĩa rau muống chấm tương Bần mỗi bữa. :-(( Chn!!!

-- Viet Cuong ( Viet Nam Hung Cuong ) (wilson_beng@yahoo.com), July 27, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Sao nghe mấy thằng nhc hỉ mũi chưa sạch ni chuyện chnh chị, chnh em chn thế. VC ni yutổc v thanhninchậmtiến đ. VC Stop discussion với hai thanh nin mới lớn ở đy. 2 anh bạn nhạt hơn nước ốc, chả biết ci mẹ g ngoi 3 bt cơm v 1 đĩa rau muống chấm tương Bần mỗi bữa. :-(( Chn!!!

-- Viet Cuong ( Viet Nam Hung Cuong ) (wilson_beng@yahoo.com), July 27, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

Nghe qua la tao biet mat cho cua may Viet cai con cac Cuong a! May lieu than hon voi tao! Loile khong dau noi gia danh Cong An! Dung co ma nhu "Oc muon hon". Con may thang phan dong khac nua! May co ve Vietnam may xem co tot hon cai xa hoi cho cua tui may dung len thoi My _ Nguy khong? Truoc 1975: Sai gon la mot chon an choi co tieng! Lu cho tui may song thoi do cung suong that! Tien My ma! Tui may chi can lam thang linh quen cung du de nuoi may cai MOM HA o nha! Tui may dau co dam chiu cuc! Tao o thoi do thi lu cho tui may cung phai quy goi truoc mat tao! Ca thang Viet Cuong cho kia cung vay! Tao khong the ngo lu cho tui may co the bat tay than My de no co dieu kien thau tom Viet Nam, cha dap len loi ich dan toc. THE MA LU CHO TUI MAY CON NOI TU DO! TU CON ME MAY! TUI MAY DAM VAC MAY CHEM DE CO THE BINH DINH THIEN HA! GIET LAM CON HON BO XOT, LUAT MUOI NAM CHIN,... Con trong chien tranh chong My - Nguy: Tui may chac duoc nghe su tich nhan dao cua "Khachsan tu cho may thang Phi cong My - Nguy khong" va cac nha tu nua. Co ai phan doi cach giao duc lu cho tui may cua tui tao khong? The ma doi voi lu cho My - Nguy tui may day doa nhan dan, danh dap khong thuong tiec bang du hinh phat ma CA THE GIOI len tieng! CHAC TUI MAY MU! THANG CONG AN DOM VIET CUONG! LIEU HON MA O BEN MY NHA! CONG AN BEN NAY KHONG RANH CHAY XAC NHU MAY DAU!

-- Tuoi tre Viet nam (daisy_mu_quang@yahoo.com), July 27, 2004.

Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

KU GỌI NHN DN V CC TỔ CHỨC QUỐC TẾ YU CẦU CHẤM DỨT SỰ LỢI DỤNG CƯỚP ĐOẠT TRẮNG TRỢN TI SẢN QUỐC GIA VIỆT NAM

Trong qu trnh xy dựng v pht triển khng một quốc gia no trn Thế giới khng phải cần đến sự gip đỡ, chi viện v cho vay mượn tn dụng của cc tổ chức, quốc gia khc. Trong thời đại hiện nay với sự tiến bộ v pht triển khng ngừng của nghiệp vụ tn dụng Ngn hng trn Thế giới th việc đ lại cng trở nn bnh thường v c hiệu quả cao. Nhưng r rng điều đ trở nn c hiệu quả hay khng, tch cực hay tiu cực cn phụ thuộc rất nhiều vo chủ quan của cc quốc gia vay mượn đ. Cụ thể như chnh quyền cộng sản Việt Nam, họ đ gy ra những tiu cực rất lớn trong việc sử dụng cc khoản tn dụng đ.

Trước hết, chng ta xin cm ơn cc tổ chức tn dụng như Ngn hng Hợp tc quốc tế Nhật Bản (JBIC) (*), Ngn hng pht triển chu (ADB), Ngn hng Thế giới (WB) ... đ quan tm gip đỡ cho sự pht triển của đất nước, của dn tộc Việt Nam. Nhưng chng ta - đại diện của những người Việt Nam chn chnh v yu nước ở trong nước cng hng triệu kiều bo ở nước ngoi - cng đứng ra yu cầu họ ngay lập tức chấm dứt cc hoạt động cung cấp tn dụng cho chnh quyền cộng sản Việt Nam dưới mọi hnh thức, cc khoản tn dụng đang thực hiện v chưa thực hiện.

Chng ti xin viện dẫn cc l do sau đy:

Thứ nhất: do sự yếu km về trnh độ v v trch nhiệm đến mức biến thnh ph hoại của lnh đạo cộng sản Việt Nam cng bộ my gip việc của họ, họ đ sử dụng tuỳ tiện, khng đng mục đch v pht huy hết hiệu quả gi trị tn dụng m cc tổ chức quốc tế đ cho vay (chng ti khng qun v khng đnh gi thấp cc cng việc thẩm định của cc tổ chức tn dụng, cng vai tr của cc cng ty tư vấn với trnh độ rất chuyn nghiệp của họ, song ở đy tnh chất chiến lược v ph hợp với đặc điểm từng quốc gia, từng dn tộc th chỉ c người Việt Nam mới c thể nhn nhận v đnh gi chnh xc cho quốc gia họ m thi).

Thứ hai: tự bản chất tham nhũng v cơ hội cng với sự v trch nhiệm của lnh đạo cộng sản v bộ my Chnh phủ của họ (trong đ cần nhắc đến c sự tc động mang tnh chất tư lợi c nhn của nhiều lnh đạo cao nhất) đ biến cc khoản tn dụng đ thnh những cơ hội tham nhũng, lm giu qu bu của c nhn họ, lm cho cc khoản tn dụng đ khng đạt được đng v đủ cc nội dung v mục đch về mọi mặt (ở đy cũng khng loại trừ việc cc tổ chức tn dụng đ tiến hnh gim định độc lập trong qu trnh giải ngn v đnh gi hiệu quả của dự n, tuy nhin bộ my cộng sản rất c kinh nghiệm với việc ny, họ biết rất r việc ăn vụng phải biết chi mp để qua mặt cc cơ quan gim định độc lập đ).

Thứ ba: do bệnh tham nhũng l căn bệnh rất trầm kha v ăn su vo trong mu của ton bộ hệ thống Chnh phủ v cc doanh nghiệp Nh nước Việt Nam nn cc khoản tn dụng đ chnh l nguồn nui dưỡng họ pht triển thm chứ khng c một lợi ch g thực sự lu di cho người lao động Việt Nam. Điều đ đồng nghĩa với sự nguy hại v đen tối sẽ ko di cho dn tộc Việt Nam.

Thư tư: v nắm được cc điểm yếu đ cho nn cc tổ chức tn dụng, hoặc cc c nhn c quyền quyết định trực tiếp (đặc biệt l cc tổ chức tn dụng của chỉ một quốc gia như JBIC của Nhật Bản, v cũng l tổ chức đang ti trợ tn dụng cao nhất cho Việt Nam) đ lợi dụng để vơ vt lợi ch cho doanh nghiệp của họ, cho quốc gia họ, sự vơ vt đ cần phải bị mạnh mẽ ln n. Bề ngoi th họ tỏ ra l nhn đạo, tốt đẹp, khch quan, c xt duyệt cn nhắc từng chi tiết nhỏ v rất ưu i gip đỡ đất nước Việt Nam nhưng thật ra họ lm những việc đ chnh l đang trực tiếp (xin nhấn mạnh từ ny) bn rt ti sản quốc gia của Việt Nam, ht mồ hi v mu của người dn Việt Nam, họ muốn người dn Việt Nam nhiều thế hệ sau biến thnh con nợ của họ. R rng họ lm những việc đ l c mục đch rất đen tối.

Xin đưa ra một số dẫn chứng rất điển hnh để nhận thấy sự nguy hiểm, tn bạo v hậu quả của n:

- Cc khoản tn dụng lớn cho Việt Nam vay chủ yếu l với mục tiu pht triển cơ sở hạ tầng, giao thng, điện lực v cấp thot nước. Vậy một người c tri thức, hiểu biết v c lương tm no m lại chấp nhận được gi thnh trn luận chứng kỹ thuật, gi dự ton v gi thnh thực tế chi ph cho cng trnh thực hiện ton bộ dự n tại Việt Nam th đều ngang bằng hoặc gần bằng với cc cng trnh xy dựng tại Nhật Bản (đến trẻ con v những người km hiểu biết nhất cũng khng thể chấp nhận được sự thật phi l đ, c lẽ v thế m gi nh đất tại H nội mới đắt bằng đất ở Tokyo ?). Khi giải thch v giải trnh những chi ph đ đm quan chức tham nhũng bao giờ cũng c kiểu bo co thnh tch rất quen tai như: tổng dự ton cng trnh A c thấp hơn cng trnh B đ thực hiện trước đy ..., tổng chi ph thực hiện dự n c giảm (x %) so với dự ton được duyệt, tiết kiệm cho Ngn sch (yz đồng) ... . C lẽ cần phải nhắc lại cho mọi người rằng ở thời kỳ La M c ci thước ngọc l tiu chuẩn đo lường cho cả x hội, nếu vin quan giữ thước cắt bớt đi một cht l ton bộ gi trị thật của x hội sẽ thay đổi. Khng hiểu đm quan chức tham nhũng Việt Nam lấy đu ra ci thước Made in Japan để đo những dự n ở Việt Nam ?

- Tổ chức JBIC đưa ra những quy định rất khắt khe trong việc được nhận những khoản tn dụng của họ (thật ra việc ny cũng chẳng c g l lạ v đ l những qui định của những người c quyền ra điều kiện với người khc, đang ban pht phương tiện, ban ơn cho người khc). Trn thực tế th tất cả cc khoản tn dụng cho vay của một quốc gia no th đều cho php ưu tin cc doanh nghiệp của quốc gia họ, hoặc chỉ định sử dụng cng nghệ, hoặc thiết bị của những quốc gia đ, v gần như 100% l sẽ do cc doanh nghiệp của họ đng vai tr thầu chnh, điều đ l dễ hiểu v chấp nhận được hay khng l tuỳ người sử dụng tn dụng, họ đu c p phải vay.

Thế nhưng những quy định của JBIC cho họ những đặc quyền cn hơn vậy rất nhiều v l những đnh đố để khng c một tổ chức, quốc gia no khc c thể can thiệp vo được. Họ hiểu được sự kh khăn của Nh nước cộng sản v sự tham nhũng của bộ my chnh quyền nn họ ra sức chn p, tạo ra những quyền lợi rất lớn cho cc doanh nghiệp của Nhật trong suốt qu trnh từ chuẩn bị dự n đến thực hiện v hon thnh dự n. Chẳng hạn như quy định: chỉ duy nhất doanh nghiệp Nhật Bản v Việt Nam được tham gia dự n (khng chấp nhận tất cả cc hnh thức lin doanh hoặc thầu phụ m c cc doanh nghiệp cc quốc gia khc tham gia) họ lm như vậy l loại bỏ tất cả cc đối thủ, chỉ cn lại cc doanh nghiệp Việt Nam (khng thể gọi l đối thủ) th họ đưa ra cc điều kiện như ti chnh v kinh nghiệm (chẳng hạn như khả năng ti chnh phải c 1 tỉ USD ..v.v v v.v...) để loại ra nốt. Vậy l chỉ cn duy nhất c một mnh họ, họ tha hồ m tung honh, ty h ht, ni g cũng đng, bo gi bao nhiu cũng được. Cuối cng cc cng ty của Nhật chỉ cần bắt tay với nhau vậy l hơn 80 triệu người dn Việt Nam để cho họ qua mặt, họ bc lột. Vậy mới c việc cng trnh tại Việt Nam gi trị lại đắt ngang bằng tại Nhật Bản. Rất đơn giản v việc thiết kế do họ, việc lập dự ton do họ, gi trị họ tnh bao nhiu m mấy ng chủ đầu tư chẳng phải thng qua (v sự bắt buộc, v sự tham nhũng v khng c năng lực). Cuối cng đến giai đoạn thực hiện th những ci g c gi trị như my mc thiết bị th họ cung cấp, cc ng chủ chỉ cn được họ giao cho những cng việc lao động nặng nề, bn sức lao động lấy cht gi trị rẻ mạt, cũng l để chiếu cố với nước chủ nh v để tỏ tnh hữu nghị. Chnh v vậy theo con số của cc chuyn gia kinh tế th khoảng từ 25% đến 40% số tiền m JBIC cho vay đ chnh thức ở lại nước Nhật (đy l gi trị khng cần phải giải ngn, v tổng gi trị người Nhật giữ lại tnh cả chi ph thực th rất nhiều, c khi ln tới 80%). Thật l kinh khủng, thật l một sự ăn cướp trắng trợn, v họ cn ngạo nghễ coi thường cả một dn tộc vốn c lng kiu hnh rất cao. Thử hỏi nếu chỉ cần li suất 1/10 như vậy cả nhn dn Việt Nam, cc kiều bo ở nước ngoi v cc tổ chức tn dụng khc trn Thế giới sẽ dồn tiền để cho chnh phủ Việt Nam vay c gấp bao nhiu lần phải vay của người Nhật khng ?

- Tổ chức JBIC vừa được quyền ăn vừa được quyền ni. Bn ngoi th họ tỏ ra l c thiện ch gip đỡ, c xt duyệt chiếu cố (trn thực tế th hng năm Việt Nam l quốc gia nhận được khoản tn dụng lớn nhất của JBIC, đy cũng l nguyn nhn khẳng định được cả mặt thật của vấn đề), tỏ ra ban ơn, gia n. Thực chất th họ trắng trợn coi thường v đn p Chnh phủ Việt Nam m cấp cao nhất l Thủ tướng chnh phủ, rất nhiều lần JBIC huỷ bỏ cc quyết định của Thủ tướng Chnh phủ Việt Nam m cụ thể nhất l ở cc dự n Nh my nhiệt điện Phả Lại 2 v hiện tại l Đường hầm Thủ Thim (cũng như ADB trong dự n Cải tạo, nng cấp hệ thống thot nước thnh phố Hồ Ch Minh), họ đ khng chấp nhận quyết định trng thầu của Thủ tướng Việt Nam v nh thầu đ khng phải l đối tượng đ được họ chọn v phn chia quyền lợi từ trước. Vậy l Chnh phủ Việt Nam chỉ cn biết lm lại quyết định khc để chọn nh thầu m cc tổ chức tn dụng đ chỉ định bn cng khai. Đấy l những thực tế m cc nh thầu Nhật lun lấy lm bi học răn đe Chnh phủ Việt Nam. Thật l nhục nh cho Nh nước, cho Chnh phủ cộng sản v thử hỏi như vậy th lm sao m họ khng coi thường cả dn tộc Việt Nam ? (**)

- Thật ra, ci nguyn nhn cốt li của việc họ lm được như vậy phải xuất pht từ đm quan lại tham nhũng cộng sản Việt Nam. Như trn đ ni, v nắm được những điểm yếu của cộng sản, v đ khn kho đưa b lũ quan lại tham nhũng của cộng sản vo trng nn người Nhật mới dm lm như vậy. Họ đ dng đồng tiền mua chuộc hết bộ my lnh đạo Việt Nam, từ quan chức đứng đầu Nh nước, đứng đầu Chnh phủ v rất nhiều lnh đạo cc cơ quan quyền lực khc. Hơn nữa đ cũng l mục đch của quan lại cộng sản, thật l mo mả g đồng gặp nhau. Trong bộ my quyền lực v tham nhũng của cộng sản hiện nay khng ai lại khng biết tứ đại gia đnh quyền lực. Giai đoạn trước đy người ta biết đến nhất Kỳ, nh Lan, rồi sau đ đến con trai Phạm Hng, Mai Ch Thọ, con rơi V Văn Kiệt, con rể V Nguyn Gip ..., khi Đỗ Mười cn lm Tổng b thư Đảng cộng sản trước đy th người ta đ truyền tụng những ci tn như Phương Mười, Thuỷ Mười (con gi v con rể Đỗ Mười) nổi tiếng vơ vt tn bạo. Đến gần đy th phải ni đến Sơn Mạnh, Tuấn Mạnh (trợ l v con trai Nng Đức Mạnh); Hon ty (con trai Phan Văn Khải); Tuấn Anh, Đức bo (con, chu Trần Đức Lương); Ho An (vợ Nguyễn Văn An), những kẻ ny đ lm mưa lm gi trong chnh quyền cộng sản, tội lỗi của bọn họ th c trong tất cả những tiu cực lớn của cộng sản, khng kể sao cho xiết. Chỉ tnh ring những dự n lớn vay tiền của nước ngoi th khng c một dự n no trnh được sự điều khiển, chi phối của một vi kẻ trong bọn họ, việc bắt tay, bật đn xanh với nh thầu nước ngoi ny, ban ơn cho nh thầu Việt Nam khc l họ đ nghiễm nhin sở hữu hng triệu đến vi chục triệu USD (đấy l số % được phn chia của những dự n nhiều trăm triệu USD). Những con số đ nếu ni với những người thiếu hiểu biết th coi như l l chuyện thần thoại, cn nếu l người lao động chn chnh Việt Nam th c thể c người v bất ngờ v căm giận qu m đau tim, đứt mạch mu no.

- Cn hậu quả của n ư ? Chắc cc tổ chức tn dụng vẫn tự ho về việc đ gip Việt Nam lm thay đổi r nt hệ thống hạ tầng cơ sở giao thng v điện lực. Họ lun c cc cng ty thẩm định v đnh gi tnh hiệu quả của từng dự n theo đng cc quy trnh đ quy định, vậy th đ qu chuyn nghiệp v chnh xc rồi cn g ? Ai c thể bc được họ nữa ?

Xin thưa rằng, liệu cc con số thẩm định c thống k hết sau mỗi dự n đ l c bao nhiu người dn mất nơi cư ngụ, thờ cng tổ tin ? Bao nhiu người mất cng ăn việc lm, mất đất đai canh tc (do việc đền b khng thỏa đng, v nhn đạo v ch đạp nhn quyền của chnh quyền cộng sản) ? Bao nhiu người thất nghiệp, bị đẩy ra đường th x hội sẽ sinh ra bao nhiu vấn nạn x hội khc? V km theo đ l mất những phong tục, tập qun đ lu đời v mang tnh bản sắc ring của từng dn tộc (như người Bana, người Mn đ quen với phong tục ở nh sn đơn giản, họ khng cần ci tiện nghi của những khu nh ti định cư dnh cho họ - nếu c), những ci mất đ cn dẫn đến ci mất ổn định chnh trị, l một trong những nguyn nhn dẫn đến những cuộc bạo động của người dn tộc sau đ. Những con số bo co đ liệu c đầy đủ cả những hư hỏng dẫn ra chỉ sau khi nghiệm thu một thời gian ngắn ? những đoạn đường phải sửa chữa, đắp v lại nhiều lần ? những số tiền phải bỏ ra để sửa chữa sau đ ở gần như tất cả cc cng trnh khng (cần phải ni r lại l: những đồng tiền bỏ ra lm cơ sở hạ tầng l những đồng tiền khng tận dụng lại được, c nghĩa l khi n hư hỏng, phải sửa chữa n sẽ thnh đất ct, tro bụi, thậm ch cn phải chi ph thm để khắc phục, người ta khng lấy lại được g như l mua một thứ hng ho hay my mc) ? Ci thiệt hại hiện hữu v nghim trọng l nui dưỡng bộ my tham nhũng để gy đau khổ cho nhn dn Việt Nam th chắc l cc bo co về tnh hiệu quả của dự n cũng khng ni đến v họ cũng khng cần biết đến. Ci mất mt lu di l con chu chng ta - những thế hệ cng dn nối tiếp của dn tộc Việt Nam - sẽ phải gnh vc trn vai những khoản nợ bất hợp l đ, th họ c cần ni đến khng ? Trong đnh gi về mi trường bao giờ họ chẳng nu ln lợi ch của dự n l: giải quyết được những thin tai lũ lụt hng năm, giải quyết nguồn nước sinh hoạt v sản xuất cho nhn dn cc địa phương ..., nhưng về lu di th sự ph rừng, xẻ ni, hủy hoại thin nhin, thay đổi quy luật tự nhin tất yếu sẽ dẫn đến việc chống được lũ lụt chỗ ny lại sẽ ngập lụt chỗ khc, cải tạo thủy lợi chỗ ny sẽ lại hạn hn chỗ khc, điều đ l tất yếu v chnh người dn Việt Nam sẽ phải ghnh chịu hậu quả đ. Cũng như việc cải tạo, hiện đại ho hệ thống giao thng, điều đ l tất yếu v rất cần thiết song n lại chưa thể ph hợp ngay với điều kiện thực tế x hội Việt Nam khi người dn cn khng biết luật giao thng l ci g, phương tiện tham gia giao thng th đủ loại (từ thế kỷ 19 đến 21, chắc chắn l đa dạng hơn cả Hoa Kỳ), qu cũ, khng đạt chất lượng lưu hnh, vậy th tất yếu sẽ dẫn đến thảm trạng giao thng, tai nạn giao thng, v những tai nạn đ tất nhin l xảy ra với người Việt Nam, vẫn l người Việt Nam phải gnh chịu chứ khng phải l người Nhật Bản, người c, người Hoa Kỳ. Chắc l khi lập luận chứng khả thi v thẩm định, đnh gi hiệu quả dự n người ta khng bo co điều đ ? (khng cần phải quan tm đến điều đ lm g) (***). Chng ta cm ơn sự gip đỡ, chia sẻ của cc tổ chức tn dụng Quốc tế, những khoản tn dụng đ đ cho x hội Việt Nam những cng trnh mới, đng gp vo sự pht triển chung một số mặt của x hội nhưng xt ra về gc độ ton diện do cch vay mượn v sử dụng của chế độ cộng sản Việt Nam đ lm cho n mất tnh hiệu quả v thậm ch cn gy ra một số biến chứng chưa lường trước được, do vậy một lần nữa chng ta xin khước từ sự gip đỡ của họ.

Cuối cng, để khng cn phải bất ngờ với những sự việc tương tự như vậy, để chấm dứt ngay những hậu quả như vậy, để đi lại quyền lợi, sự tn trọng v kiu hnh cho người Việt Nam, chng ta những người Việt Nam chn chnh cng đứng ln đề nghị tổ chức JBIC cng một số tổ chức ti chnh cơ hội khc phải ngừng ngay cc hnh động bc lột v tiếp tay cho bọn cộng sản ăn cướp mồ hi, sức lao động của nhiều thế hệ con người Việt Nam. Nếu họ cn tỏ ra l c lương tm v thiện ch th họ cn phải bồi đắp cho nhn dn Việt Nam những thiệt hại đ. Việc lm đ của họ sẽ bị nhn dn Việt Nam ngn đời ln n giống như sự tồn tại của chế độ cộng sản tiếp tay với họ, nếu họ khng ngừng ngay những việc ny th cng với sự sụp đổ của chế độ cộng sản trong thời gian sắp tới họ cũng sẽ phải đối mặt với To n cng l. Để bọn họ khng được coi thường về tnh thực tế v chnh xc của chng ta, ngay sau khi họ khng c sự hnh xử chnh đng no chng ta sẽ kiện cc tổ chức tn dụng ny ra To n Quốc tế (chng ta khẳng định c đầy đủ cc bằng chứng để kết tội họ, nhn dn Việt Nam l những bằng chứng sống v cc chứng cứ khc cn dnh dnh m họ sẽ khng thể thủ tiu v che dấu hết được).

Chng ta cũng hết sức ku gọi cc tổ chức Quốc tế v cc Quốc gia tiến bộ đon kết gip đỡ nhn dn Việt Nam vạch bộ mặt thật của chế độ cộng sản tham nhũng Việt Nam, vạch ra những bằng chứng tội lỗi kết tội những kẻ đ lợi dụng chế độ đ để cướp ti sản của dn tộc Việt Nam.

Chng ta xin gửi tới họ lời cm ơn chn thnh nhất, nhn dn Việt Nam sẽ nhiều đời ghi ơn của họ như một dấu ấn tốt đẹp của tnh đon kết v lng nhn i.

TỔ CHỨC NHN DN YU NƯỚC VIỆT NAM

Ghi ch:

* Km theo văn bản ny l Yu cầu JBIC ngừng ngay việc cấp cc khoản tn dụng cho Việt Nam (Cc ti liệu bằng Việt ngữ v Anh ngữ) Gửi tới:

Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Ngn hng Thế giới (WB)

Ngn hng pht triển chu (ADB)

Văn phng cc tổ chức cung cấp tn dụng cho Việt Nam dưới hnh thức ODA

Văn phng Tổ chức Lin hợp quốc

Văn phng thủ tướng Nhật Bản

Văn phng tổng thống Hoa Kỳ

Văn phng nghị viện Lin minh chu u

Cc Chủ tịch lưỡng viện Hoa Kỳ v Nhật Bản

Cc tổ chức ti chnh quốc tế

Cc tổ chức đon kết-hữu nghị với nhn dn Việt Nam

Cc tổ chức dn chủ v bảo vệ nhn quyền Thế giới

Ton thể nhn dn Việt Nam yu nước trn khắp Thế giới-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), July 27, 2004.


Response to Tặng riêng 80 triệu dân Việtnam: NGƯỜI DÂN NÓI GÌ K HI CON TIN NÔNG ĐỨC MẠNH BỊ LÊ ĐỨC ANH "CHẶT ĐẦU" BẰNG CÁI CỚ "CIA" ?

to : yeu to cuoc ! (why did you have a long fucking name ?) you're stupid. Uncle Sam was not stupid, he never had one cent to those people talk shit in this forum . A hint for you : -those people talked shit who make their money by Vietnamese newspapers or some private groups around US... -Some guys wrote those stupid books and blamed themself politicians (I hated that)-Their purpose is try to become leaders of Vietnamese people oversea. ( whatever small group 5 people or big group 5000 people...) At last : I just show my freedom and just want to be boss of my own dick !

-

-- Chi bua (broeker@sbcglobal.net), August 15, 2004.


Moderation questions? read the FAQ