....Đồng cha Phanthy Thanh ...bỏ o di mặc đồ Ty do Mỹ/Ngụy tailor mode .....

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

***

Đồng cha Phanthy Thanh nay l T?ng lNh Sứ qun Vẹm tại Belgique cắt tc tm bỏ o di mặc đồ Ty do Mỹ/Ngụy tailor mode cho v tay cầm tập thư của Đảng Vẹm-Hậnoi dng cho khối Kinh tế uu chu để xin cứt người mang về Vietnam lm phn bn :)

Chừng no em Phanthy Thanh lấy chồng th anh xin gởi tặng 1 thng giấy chi đt, 3 ci khăn tắm, v 2 ti vng xoắn để thực thi kế hoạt TAM V :)

B gi Nguyễn thị Bnh Vice Pres Hanoi thấy em Thanh cn son chẻ nn bả ghen lắn đ nhe em :)

-- Tr thức O bằng 1 Đống phn.. :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), July 24, 2004

Answers

Response to ....Đồng chĂa PhanthĂşy Thanh ...bỏ áo dĂi mặc đồ Tây do Mỹ/Ngụy tailor mode .....

heheh nho* nha ti ddang la`m mai PHAN THUY THANH cho tha(`ng cha b tru*o*?ng b thng tin cua~ ch dd. sadam husein ri` ddo dda`ng trai ok rui` chi? co`n dda`n gai co`n e p chut khi nao`bu*o+m ht kha(m thi cu*o+i va` dd^.ng pho`ng ..... na(m sau ba.n se~ thy 1 by` ve.t ra ddo*i`

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 24, 2004.

Response to ....Đồng chía Phanthúy Thanh ...bỏ áo dài mặc đồ Tây do Mỹ/Ngụy tailor mode .....

a quen nu*a~ vo`ng xoa(n xin hay~ la`m ba(`ng lo` xo ng nhun cua~ xe T 54 nha ....khng thi` tha(`ng ch`ng no d.p gy~ ddo .... :-)))))

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 24, 2004.

Response to ....Đồng chía Phanthúy Thanh ...bỏ áo dài mặc đồ Tây do Mỹ/Ngụy tailor mode .....

Ông anh ChuyênTrịHôiNách, em đeo mắt kiếng là ai vậy, coi được gái quá chứ hả. Cả con mẹ PTT thì vừa lùn vừa xấu , giống mẹ mìn. Khuôn mặt như thế này mà làm đại sứ thì...Việt cộng sắp chết đến nơi rồi.

-- Dương Dê Cụ (Duong_De_Cu@yahoo.com), July 24, 2004.

Response to ....Đồng chía Phanthúy Thanh ...bỏ áo dài mặc đồ Tây do Mỹ/Ngụy tailor mode .....

***

DươngConCu ny kh tnh qu, với ti chỗ no shồn shồn m chửa chồng la ti m ngay tt shuỵt :)

Ngoại trừ b gi trầu Nguyễn thị Bnh MTphongiaMNVN th ti xin nhường cho đấy :)

Em đeo kiếng nom như l ty vin "Qun Sự" nom ngon như thịt ch li, em ny phải xin để cho KeShỹ Bắc Hn tưng tửng mỗI khi tối trời mưa gi :)

Ni vậy chứ, cả hai nng trng shng shủa lắm, co' co`n ho+n O . ....

-- ....tm hồn 2 em th cn Ba Liềm :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), July 24, 2004.


Response to ....Đồng chía Phanthúy Thanh ...bỏ áo dài mặc đồ Tây do Mỹ/Ngụy tailor mode .....

Chit Me vo toi ma may ong than o dau co bo vao day vay con noi la tra gia chu may cha... toi ban may ong do''

-- nong bi dich'' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 24, 2004.


Response to ....Đồng chía Phanthúy Thanh ...bỏ áo dài mặc đồ Tây do Mỹ/Ngụy tailor mode .....-- nong bi dich'' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 24, 2004.

Response to ....Đồng chía Phanthúy Thanh ...bỏ áo dài mặc đồ Tây do Mỹ/Ngụy tailor mode .....-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), July 25, 2004.

Response to ....Đồng chía Phanthúy Thanh ...bỏ áo dài mặc đồ Tây do Mỹ/Ngụy tailor mode .....

That mot lu vo hoc Het cach noi

-- Mot sinh vien (Tkc8302@yahoo.com), August 01, 2004.

Moderation questions? read the FAQ