Trên đường đua ấy, Việt Nam đi bằng ǵ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thanh niên Việt Nam hội nhập bằng ǵ? Hội nhập nghĩa là học, để không bị đánh bại ngay tại nhà ḿnh! Hội nhập quốc tế là tất yếu.

Nhưng hội nhập như thế nào? Đây chính là vấn đề mà gần 20 bản tham luận cùng đặt ra tại hội thảo Hội nhập quốc tế thanh niên tổ chức ở Hà Nội.

Hội nhập bằng xe đạp ?

Hội nhập không phải một sân chơi.

Để cho người thắng kẻ thua có cơ hội tay bắt mặt mừng v́ cùng được giao lưu, học hỏi. Hội nhập là một đường đua được phép sử dụng tất cả các loại phương tiện: máy bay, ô tô, xe đạp... Và chung cuộc, dễ h́nh dung nhất là người về sau sẽ làm thuê cho người về trước.

Trên đường đua ấy, Việt Nam đi bằng ǵ?

Theo các số liệu trong Báo cáo Phát triển con người 2003 của UNDP, Việt Nam tụt hậu so với Trung Quốc ít nhất 10 năm, Thái Lan 15 năm, Malaysia 20 năm, Hàn Quốc 25 năm, Singapore 35 năm và Nhật Bản 40 năm.

Một số liệu mới do Bộ Kế hoạch- Đầu tư công bố: Chỉ số trí tuệ của thanh niên Việt Nam đạt 2,3/10 điểm; ngoại ngữ 2,5/10; khả năng thích ứng với khoa học kỹ thuật 2/10; thể lực cũng xếp gần cuối so với khu vực.

Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế thế giới nghiên cứu xếp loại 32/100 điểm, đứng thứ 53/59 quốc gia, có nguy cơ mất sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Cho dù Việt Nam liên tục giữ tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 7,5% th́ so với tốc độ đi như vũ băo hiện nay của các quốc gia, chúng ta vẫn sẽ tụt hậu và khoảng cách tụt hậu sẽ ngày càng lớn hơn.

Chúng ta lạc quan v́ chiếc xe đua của ḿnh chạy ro ro, nhưng đó chỉ là tiếng ro ro của xe đạp.

Hội nhập bằng...Mom đi ra đi vào?

Giới trẻ Việt Nam thường thụ động trong việc tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu - Đó là nhận xét của thạc sĩ Đoàn Văn Thái, Bí thư Trung ương Đoàn.

Thanh niên Việt Nam đang được thụ hưởng một nền giáo dục mà chất lượng thua xa các nước trong khu vực - Giáo sư Phạm Minh Hạc, cựu Bộ trưởng Giáo dục nh́n nhận.

Nguyễn Hồng Nhung, SV năm thứ hai trường CĐ Lao động Xă hội: "Cũng như đa số bạn bè, tôi coi Internet là cửa sổ chính để nh́n ra thế giới. Nhưng, bơi giữa biển cả thông tin người ta vẫn có thể chết đói về tri thức, nếu thông tin không được xử lư một cách có hệ thống". GS. TS Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam thất vọng: Hội nhập quốc tế của thanh niên, một vấn đề tầm cỡ mà sao lại bị đặt ở tầm thấp như vậy? Đó là khi một đại biểu bày tỏ mong muốn và hy vọng trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 10 tới đây sẽ ưu tiên... một ḍng nói về hội nhập quốc tế thanh niên. Và một đại biểu khác đề xuất các vị trưởng đoàn Việt Nam đi ra nước ngoài nên biết ngoại ngữ.

Mục đích của hội nhập quốc tế thanh niên là để xây dựng nên một thế hệ thanh niên Việt Nam hiện đại. Một lực lượng lao động mới và trẻ, được tăng cường năng lực ngoại giao và năng lực sáng tạo. Một vốn liếng mới của dân tộc đủ sức nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Đi cùng mục đích lớn phải có một hệ thống hỗ trợ thực hiện. Thanh niên, theo GS Phạm Tất Dong, không thể nghe kêu gọi hội nhập suông. Đường lối giáo dục và văn hoá phải tập trung cho hội nhập. Chính phủ phải có những chính sách cụ thể. Hoạt động đối ngoại, hội nhập của Đoàn Thanh niên không thể chấm hết ở việc tổ chức đoàn ra đoàn vào du lịch như hiện nay.

Cần thiết một chiến lược, cũng như một quỹ hỗ trợ hội nhập quốc tế thanh niên. Đặt vấn đề ở tầm cao nhưng phương thức thực hiện cụ thể, thay v́ đặt vấn đề thấp và giải pháp lại chung chung.

Hội nhập bằng mũi nhọn

TS Trần Văn Miều, Giám đốc Trung tâm Văn hoá giáo dục tổng hợp TƯ Đoàn có một ư kiến: Không phải cái ǵ cũng thanh niên ta sẵn sàng. Thanh niên chỉ nên xung kích vào những mũi nhọn. Đất nước tụt hậu về kinh tế, mũi nhọn đầu tiên của thanh niên là phát triển kinh tế, làm giàu.

Ngoại ngữ và tin học là điều kiện bắt buộc, nhưng nói được tiếng Anh không đồng nghĩa với hoàn thành mục tiêu hội nhập (!). Các ngành khoa học mới là mũi nhọn.

Chất lượng nguồn nhân lực đang báo động. Đoàn Thanh niên có thể làm một cuộc cách mạng nâng cao chất lượng bắt đầu từ đội ngũ cán bộ Đoàn?

Và hội nhập, không có nghĩa phải ra khỏi biên giới.

Hội nhập, không phải là việc riêng của lớp thanh niên trí thức hay doanh nhân tiên tiến.

Hội nhập nghĩa là học, để không bị đánh bại ngay tại nhà ḿnh.

Lệ B́nh Báo Sinh viên Việt Nam

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 24, 2004

Answers

Response to TrĂŞn đường đua ấy, Việt Nam đi bằng gì?

chiê´c xe thô` ddiên biên na(`m o*? trong ddâu` tui VIET CONG ..se~ ddu*o*.c ddem ra ddua tr^n sân grand price

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 24, 2004.

Response to TrĂªn đường đua ấy, Việt Nam đi bằng gì?-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), July 24, 2004.

Moderation questions? read the FAQ