KHÔNG HOÀ HỢP DÂN TỘC VỚI BỌN LỢI DỤNG CHỮ DÂN TỘC ĐỂ BẢO VỆ THAM NHŨNG

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

KHÔNG HOÀ HỢP DÂN TỘC VỚI BỌN LỢI DỤNG CHỮ DÂN TỘC ĐỂ BẢO VỆ THAM NHŨNG

Người dân trong nước sáng nay đều đồng ư chung một điểm : không bao giờ và không thể hoà hợp được dân tộc nếu c̣n cộng sản độc quyền hành , bảo vệ quyền lợi , tham ô của cải đất nước.

Tờ tuổi trẻ sáng nay in đậm ḍng tít lời phát biểu kêu gọi đơn độc của bộ trưởng ngoại giao Hà Nội Nguyễn Di Niên kêu gọi hoà hợp dân tộc theo nghị quyết của đảng đă không gây được phản ứng có lợi nào cho cộng sản .

Ngược lại , khi Tờ An Ninh thế giới quyết định hạ nhục nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Kôn , dựng h́nh tượng một trong những tên mafia cộng sản đă chôm chĩa hàng tỷ đồng trong vụ dựng phim Kư Ức Điện Biên , tên hoạ sĩ Đức Huy tức Huy "voi" cùng các cộng sự của y như Hồng Ngát , Minh Tuấn , Minh Lộc … th́ bạn đọc trong nước vỡ oà ra : th́ ra nhóm Phóng viên ANTG thực chất là bọn làm báo để ăn tiền bọn chôm chĩa này . Chỉ v́ ông Kôn dám lên tiếng tố cáo hành vi tham ô hàng tỷ đồng của bọn này , mà bọn chúng rắp tăm gây h́nh tượng xấu về một ông tiến sĩ "thoá mạ" một hoạ sĩ "chân chính?!!" hết ḷng v́ bộ phim ca ngợi Điện Biên Phủ ?

Chân chính hay ăn cắp ? . Lại một lần nữa , bọn ăn cắp tiền quốc gia lại lôi cái tên Điện Biên như chúng từng lôi thây ma Hồ chí Minh ra mà ăn vạ , che dấu hành vi ăn cắp trắng trợn tiền quốc khố .

Nếu chỉ cần một tŕnh độ cơ bản về cách sử dụng điện thoại di dộng , các bạn trẻ trong nước cũng tin ông Kôn không thể tự dưng dám tuyên bố số máy 0904 của Huy "Voi" c̣n để lại tang chứng về những lời đe doạ thoá mạ ông trong số máy di động của ông .

Bằng chứng quá rơ ràng , há sao bọn an ninh thế giới này lại bao che cho tên Huy voi bằng cái ngôn từ gọi là "bảo vệ văn hoá"? .

Hoà hợp ǵ ? hoà hợp với ai? Hoà hợp vời những kẻ cướp chăng ? bắt tay khen bọn bảo vệ tham nhũng làm đúng chăng ? .

Cộng sản đừng bao giờ mơ tưởng về điều đó , mỗi khi chúng dùng từ "nhân dân" . V́ nhân dân đă cho chúng nếm mùi rồi mà .-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 23, 2004

Answers

Response to KHĂ”NG HOĂ€ HỢP DĂ‚N TỘC VỚI BỌN LỢI DỤNG CHỮ DĂ‚N TỘC ĐỂ BẢO VỆ THAM NHŨNG

NGAY TAN CONG SAN XAP TOI NOI ROI....-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), July 23, 2004.

Moderation questions? read the FAQ