Thư gởi Nong Bu' Mạnh cùng các đảng cộng sản Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thư gởi Nong Bu' Mạnh cùng các đảng cộng sản Việt Nam,

ông bà nắm hết chính quyền và đất nước trong tay đă hai mươi tám năm rồi. Tại sao:

 • 1/ Bờ cỏi đất nước Tổ Tiên đă dựng và giữ từ ngày lập quốc ngày càng lớn ra về phía Nam và bây giờ ngày càng nhỏ lại từ phía Bắc?

 • 2/ Nhà thờ, Chùa chiền mỗi ngày không chân mà biến mất?

 • 3/ Người Dân ai cũng c̣n có bộ xương sườn?

 • 4/ đảng viên ai cũng béo ph́, lỡ té th́ có thể chảy ra mấy lít nước nhờn?

 • 5/ Người dân không có tiền mua gạo đổ vào nồi mỗi ngày hai bữa?

 • 6/ đảng viên phải đem tiền ra ngân hàng Quốc tế bỏ v́ ngân hàng cộng sản không đủ sức chứa?

 • 7/ Nhà người Dân th́ rách nát

 • 8/ Tại sao nội bộ CS cứ hô hào là đất nước giàu mạnh trước những cảnh trái ngang này?

 • 9/ Các ông bà thường bắt dân lành làm kiểm điểm. Như vậy có bao giờ tự ḿnh làm kiểm điểm đễ coi ḿnh lầm đường lạc bước đến cỡ nào không?

 • 10/ CSVN chê chế độ tư bản, dân chủ, đa đảng.v.v... là xấu, sao con cán bộ cao cấp như con ông giáp.v.v...và hầu hết con của các ông lớn khác lại đi du học ở những nước đó ? Có phải đang lừa gạt dân hay không?

 • 11/ Có thấy thẹn cho đất nước khi những cô gái Việt Nam yêu kiều tuổi đôi mươi phải bán ḿnh cho những ông tàu Đại hàn làm vợ bé, con ở, và c̣n là tṛ chơi khiển thú ở đất khách quê người kiếm hai bữa cơm một ngày không?

 • 12/ Hăy nh́n xung quanh trong ông cùng bà coi được mấy người biết làm toán lớp sáu " Trục căn thức ở mẫu số." làm bài toán đó không được th́ tŕnh độ ở đâu mà lănh đạo đất nước và người dân đói rách là điều dĩ nhiên. Một chế độ hoang đường đến nỗi mới đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất là đă thấy những khuôn mặt đảng viên cộng sản nhơ nhuốt chờ sản để tham nhủng và bóc lột rồi th́ ông bà nghĩ rằng chế độ sẽ tồn tại được sao? Hay ông bà c̣n ôm trong ḷng cái thuyết tồn tại của mác: rằng làm nhửng việc bỉ ổi tầm thường mỗi ngày không chịu thay đổi và hy vọng kết quả lạ thường sẽ đến với ông bà?
 • Nếu không trả lời nổi chỉ có một vài câu hỏi trên th́ đă đến lúc ông bà phải rút chân và nhường bước cho một chế độ mới ra đời. Chế độ cộng sản phải chấm hết.

  Tốt nhất là đi con đường như Liên Xô đễ tránh khỏi đổ máu cho dân tộc. Nếu các ông bà c̣n ngu mụi chưa hiểu điều này. Đại học Phục Quốc xin nhắc lại mục đích ra đời của chúng tôi chỉ để làm có một việc và chỉ một việc mà thôi.

  Đó là gom góm những tấm ḷng yêu nước, lănh đạo từ khắp năm châu bốn bễ đễ làm một cuộc cách mạng triệt tiêu chế độ này bằng những luận án, kế hoạch có sự nghiên cứu và bàn tính kỷ lưỡng của khối óc có đầy chất xám Việt Nam. Ông bà vào phần mục đích của đại học đễ tham khảo đường lối và tầm nh́n cùng sự sáng tạo đễ biết thêm. Nhưng nếu vẫn c̣n cứng ḷng và tham lam.

  Lúc đó không ai có thể bảo đảm cho tương lai của ông bà đâu. Hăy nh́n quân đội và đảng viên cứng đầu của Sadam và Taliban đễ làm gương. Chi bằng bây giờ làm không xong hay không nỗi th́ rút lui có trật tự. Đồng Bào sẽ làm một cuộc tổng tuyễn cử cho ra đời một chế độ mới đa Đảng không cộng sản, có nhân quyền. Chắc chắn ông bà sẽ được Liên Hiệp Quốc sắp xếp cho tị nạn ở một nước thứ hai hoặc ba hay nhận khoan hồng của chính phủ Lâm thời trong kế hoạch giải thể chế độ cộng sản sau khi cuộc cách mạng thành công . Chắc chắn nó không phải là chính sách học tập cải tạo man rợ có tính cách hút máu và lừa đảo như ông bà đă áp đặt lên những người tù chính trị Việt Nam Cộng Hoà.

  Ông Mạnh cùng các đảng viên cộng sản phải tức thời lập kế hoạch đễ làm những việc sau đây:

 • 1/ Lập tức huỷ bỏ điều bốn của hiến pháp, chấm dứt sự hoạt động của chế độ cộng sản tức thời và phải thành lập một chế độ đa Đảng, không cộng sản v́ đảng này đă đem lại quá nhiều máu và nước mắt cho dân tộc và phải tự ḿnh giải tán và rút lui.

 • Hơn Nữa thế giới ngày nay không c̣n chấp nhận chế độ độc tài, độc đảng nữa.

 • Đại học mong rằng ông, bà hiểu được điều này và lấy chế độ Sadam.H ở Iraq và Taliban ở Afganistan ra đễ làm gương. Chúng tôi hy vọng rằng chế độ cộng sản Việt Nam sẽ không chọn con đường đẫm máu như hai chế độ trên đễ cùng đi với họ một lần nữa. Như đă nói trên, thế giới ngày nay chắc chắn sẽ không chấp nhận chế độ độc đảng hiện hành của các ông nữa, v́ nó không chỉ là mối đe doạ cho riêng dân tộc Việt Nam và con cho cả thế giới nữa.

 • Chế độ này không tự huỷ diệt ḿnh hôm nay th́ cũng phải làm ngày mai. Hy vọng các Ông bà làm sớm đễ tránh vung váy thêm máu của dân tộc và khỏi phải đương đầu với sự căm phẫn của dân tộc và thế giới như Sadam phải bị xấu hổ và đễ bị ṿ đầu, ṿ cổ trên hệ thống truyền h́nh của thế giới và cuối cùng chắc sẽ phải nhận cái án tử h́nh. Mong rằng Đại học sẽ là tiếng chuông đánh thức các ông trước giờ quá trễ.

 • 2/ Phải có tự do ngôn luận, tự do Tôn giáo và các cái quyền tự do căn bản thật sự khác mà người Việt Nam không cần phải xin xỏ các ông đễ có. Hăy nên nhớ rằng các ông không thể cho đi những ǵ các ông không có.

 • Chế độ cộng sản nói chung và cộng sản Việt Nam nói riêng lâu nay vốn vẫn lừa gạt thế giới và đồng bào Việt Nam rằng: Nước Việt Nam có đủ các quyền tự do nói trên. Như vậy chẳng những ông bà muốn lừa gạt mọi người mà c̣n lừa gạt chính ḿnh nửa. Cái loại tự do mà ông bà rêu rao chỉ là một loại tự do đóng khung mà thôi.

  Có nghĩa là đảng sẽ ra chỉ thị đễ nói và mọi người phải nói theo, làm theo. Các Tôn giáo muốn phong chức cho các vị tu sĩ th́ những người này phải được cộng sản chấp thuận. Ai đă cho chế độ cộng sản cái quyền này vậy. Nói thiệt các ông bà đảng viên cộng sản đă đi quá xa và cần phải biết là ḿnh đi lạc đường.

 • Đại học một lần nữa xin đánh tiếng chuông đễ đánh thức ông bà tỉnh dậy đễ trao lại cái ch́a khoá tự do này cho chủ nhân của nó. Nếu ông bà vẫn chưa hiểu hai chữ "Tự Do" thật sự nghĩa ǵ? Đại học chúng tôi xin được chỉ cho ông, bà vài cách thử đễ biết:

 • Thí dụ 1: Nếu chúng tôi đặc đại học Phục Quốc ở giữa thành phố Sài G̣n th́ liệu nó có tồn tại được hai tiếng đồng hồ hay không? Nếu không th́ tự do này ở Việt Nam chỉ là bánh vẽ mà thôi.

 • Thí dụ 2: Các đài phát thanh ở Việt Nam có được điều hành bởi tư nhân không? Có được tự do nói lên điều muốn nói hay không? Nếu không th́ không thể gọi là có tự do ngôn luận ở Việt Nam được. Tự do ngôn luận là một loại tự do mà không những chỉ đơn giản nghe những điều ḿnh muốn nghe mà c̣n tôn trọng và không cấm phá những điều bất đồng quan điểm ḿnh không muốn nghe nữa.

 • Thí dụ 3: Các Tôn giáo có được phong chức cho các vị tu sĩ mới đễ tiếp tục phục vụ đời sống tâm linh cho người dân trong tự do không? Hay vẫn c̣n phải chờ được sự chấp thuận của cộng sản. Nếu không th́ không thể gọi có tự do Tôn giáo. Đễ cho người dân đi Chùa và nhà Thờ th́ chưa gọi là tự do Tôn giáo đâu. Nếu cộng sản đễ cho dân đến Chùa Chiền Và nhà thờ nhưng không cho phong chức cho các tu sĩ mới như : Sư Tăng, Linh Mục.v.v... Như vậy không phải là các ông đang tiêu diệt Tôn giáo sao?

 • Ba ví dụ này mong rằng nó giúp các ông hiểu được sự khác biệt giữa tự do đóng khung và tự do thật sự.

 • Hai điều trên không phải là một sự thương lượng giữa đại học Phục Quốc và chế độ cộng sản Việt Nam mà là tiếng chuông đánh thức ông bà đảng viên cộng sản và cũng là mệnh lệnh đễ ông, bà thực hiện hai lệnh trên. Lệnh này xuất thân từ câu tục ngữ " Tức Nước Vỡ Bờ "

 • Lệnh này CSVN phải sắp xếp dự án đễ thi hành càng sớm càng tốt v́ mỗi ngày qua đi các ông sẽ thấy nhiều luận án và phong trào dưới đây sẽ phát động từ đại học âm thầm trong sinh viên yêu nước và khi nó bễ ra th́ các ông sẽ không c̣n đường chạy nữa đâu. Ngay cả cái mạng của các ông cũng sẽ giống như Sadam bây giờ. Đây là những việc đại học sẽ kêu gọi sinh viên thực hiện trong những ngày tới và cũng xin được báo trước việc chúng tôi làm đễ các ông liệu bề suy tính chứ không phải như CSVN bán đất cho Tàu xong rồi mà dân trong nước không được mấy ai biết tới.

 • Nếu điều hành bất cứ đất nước hay một công xưởng nào trong bóng tối th́ sẽ luôn bị áp lực và sự sợ hải cái ngày đem ra ánh sáng. V́ vậy tự ḿnh đem nó ra ánh sáng là điều cần làm chứ đừng đễ người ta phải kéo ra như kéo Sadam từ dưới ổ tối lên. Lịch sử thế giới đă và sẽ ghi lại rất rơ việc làm của Sadam và Gopbachop. Hăy nh́n hai ông này mà chọn một con đường cho ḿnh và cho dân tộc. Mời các ông đọc tiếp tục phần c̣n lại.

 • 1/ Tăng lên hai chục ngàn email gởi đến Đồng bào, sinh viên Việt Nam trong nước và khắp năm châu bốn bễ mỗi tuần.

 • 2/Phát động phong trào dùng bong bóng bay kéo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lên mạnh mẽ hơn. Hàng triệu lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lớn hơn gấp trăm lần so với lá Cờ như trên mà đại học đă thả lên trong những ngày vừa qua như ông bà đă thấy trên. Độ lớn của những lá Cờ này có thể bao trùm phi trường Tân Sơn Nhất.v.v...

 • 3/ Phát động thêm luận án dùng đèn Khổng Minh đễ thả truyền đơn. Các ông, bà có c̣n nhớ Anh hùng Lư Tống đă lái máy bay từ Thái Lan về Việt Nam đễ thả truyền đơn năm nào không? Vâng, những chiếc đèn Khổng Minh này cũng làm được những việc tương tự trong khả năng của sinh viên chúng tôi, tuy có khác hơn một tí là đèn Khổng Minh sẽ được thả lên ngày đêm chứ không phải chỉ có một lần, và mỗi chiếc đèn này sẽ thả xuống vài chục ngàn lá truyền đơn đễ kêu gọi Đồng Bào đứng lên làm một cuộc tổng khởi nghĩa vĩnh viễn chấm hết chế độ cộng sản trên bờ cơi Việt Nam, đễ cộng sản không c̣n béo mỡ trên sự nghèo đói của dân tộc cùng cắt đất dâng biển cho Trung cộng nữa.

 • 4/ Nói đến hai chữ đại học là nói đến sinh viên và luận án. Các ông, bà hăy nh́n những đồ vật xung quanh ông, bà từ cái điện thoại, cái ly uống nước.v.v.... có cái nào tự nó có không? Tất cả đều phải qua một quá tŕnh nghiên cứu và nó được gọi là luận án và kế hoạch. Sự ra đời của đại học Phục Quốc không chỉ đễ viết luận án mà c̣n là vận động Đồng bào khắp năm châu bốn bễ viết luận án phục quốc và vĩnh viễn chấm hết chế độ cộng sản Việt Nam, bằng con tim và ḷng yêu nước dưới ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

 • Có nghĩa là không chỉ luận án dùng bong bóng bay đễ kéo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trên khắp các nẽo đường Quê Hương đễ ông, bà ăn không ngon ngủ không yên, hoặc đèn Khổng Minh để thả truyền đơn hay phát thanh mà c̣n hàng ngàn luận án khác âm thầm khắp thế giới và đang ở ngay trong nước đễ làm chỉ có một việc. Đó là kết thúc chế độ cộng sản, một chế độ dùng thủ đoạn đễ nghèo nàn hoá đất nước về mọi mặt từ tâm linh đến cái ăn, cái mặc và c̣n lừa gạt Đồng bào cùng thế giới.

 • 5/ Đại học sẽ đăng Anh ngữ ở đây và báo cho cộng đồng thế giới biết tội ác của cộng sản bằng cách gởi đi hàng triệu email giới thiệu họ đến đại học này. Giải thích cho thế giới biết về cộng sản Việt Nam rơ hơn và chắc chắn họ sẽ hiểu rằng (end all Communist regime is the right thing to do) có nghĩa là chấm dứt sự tồn tại của độc tài cộng sản trên thế giới là việc làm chân lư.

 • 6/ Viết thư, luận án gởi đến cho Tổng thống và Quốc hội Mỹ cùng với báo chí nói cho họ biết cái về ngày sinh nhật đẫm máu của họ Nông tên Mạnh 09/11/1940 vs 09/11/2001 đễ nhắc nhở cho người Mỹ biết rằng cái ngày chết chóc v́ khủng bố và đẩm máu trên quê hương họ lại là ngày ra đời một lănh đạo cộng sản cũng có một lịch sử đẫm máu giết người trong đó có hàng triệu người Việt Nam và năm mươi tám ngàn lính Mỹ.

 • Họ Nông là một người lănh đạo của chế độ độc tài và giết người c̣n tinh vi hơn cả chế độ Sadam và Taileban. Người Mỹ họ đă và c̣n đang nghiên cứu cái ngày đẫm máu này và bây giờ họ lại có thêm tài liệu cho việc nghiên cứu của họ, và khi họ t́m ra những sự đẫm máu trùng hợp của cái ngày này th́ chế độ cộng sản sẽ được nước Mỹ đặc biệt quan tâm hơn về sự bạo tàn của chế độ cộng sản và cái ngày tàn của chế độ cộng sản chắc cũng chẳng xa.

 • Ghi chú: Bây giờ không phải là lúc ông Nông đức mạnh và các đảng viên của ông có sự lựa chọn mà là hăy nh́n chế độ độc tài Sadam và Taileban đễ thi hành mệnh lệnh của Đồng bào Việt Nam đang đói khát tự do và nghèo đói.

 • Ông Nông, làm lănh đạo th́ phải đặc hai chữ đạo nghĩa vào việc làm và quyết định của ḿnh đễ tránh hậu quả về sau. Đại học mong rằng quyết định và thi hành hai mệnh lệnh trên của ông không phải là quyết định đẫm máu như cái ngày sinh của ông 9/11/1940 v́ nó là một ngày chết chóc và đẫm máu của nhân loại nói chung và cho người Mỹ nói riêng. Một lần nữa, mong rằng Iraq và Afgan không phải là nơi kết thúc của chế độ cộng sản Việt Nam.

  *

 • Trong những ngày tới đại học sẽ thông báo thêm những luận án và kế hoạch mới đễ chế độ cộng sản biết thêm và rơ hơn hậu quả nếu lệnh trên không được thực hiện.

 • Theo: Dai Hoc Phuc Quoc

  -- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), July 23, 2004

 • Moderation questions? read the FAQ