Gp

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tự do mun năm, con người c quyền ni ln chnh kiến của mnh

Để tiện cho việc sử dụng tiếng Việt trn trang web ny, ti c một phần mềm dng để đnh tiếng Việt, nếu ai c nhu cầu cứ lin hệ, ti sẽ gởi cho. Thn cho. Tuấn Anh Pham

-- Tuấn Anh Phạm (tt3sta@yahoo.com), July 22, 2004

Answers

Response to Góp ý

Gp với anh admin của diễn đn ny, Ti thấy ti c thể dng một cht html để chn vo bi post của mnh. Nếu ti thay đ bằng một đoạn javascript c chn cht xu "chiu độc" th diễn đn ny hơi bị gay đấy anh ạ. Mong anh c biện php xử l để chng ta vẫn c một nơi để thảo luận tự do.

Nếu cần ti sẵn sng cung cấp một forum rất đẹp viết bằng ASP.NET bảo mật gần như tuyệt đối cho cc anh.

Thn cho anh, chc anh khỏe

-- Tuấn Anh Phạm (tt3sta@yahoo.com), July 22, 2004.


Response to Góp ý

THAT A GOOD IDEAS, PLEASE CONTACT WITHS THIS FORUM ADMIN SERVICES. THANK SIR

-- tuoitrevietnam (tuoitrevietnam@yahoo..com), July 22, 2004.

Response to Góp ý

Tự do muôn năm, con người có quyền nói lên chính kiến của mình-- nong bi dich'' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 22, 2004.

Response to Góp ý

Xin có một vài lời góp ý thêm với bạn Phạm Tuấn Anh:

- Không nên nhét Javascript vào bài post, vì Javascript là nguyên nhân của spyware, virus, etc. Những người có kinh nghiệm dùng browser thường thường turn off Javascript, ActiveX, Active scripting để tránh những trò phá hoại, khi vào forum này sẽ không có effect.

- KISS (keep it simple, stupid): Forum này được truy cập nhanh vì sự giản dị của nó, rất cần thiết cho những người ở VN, vì bên đó tốc độ internet chậm như rùa bò, chậm như tốc độ tăng trường của bộ óc XHCN. Hơn nữa, không biết cái máy chủ ở đây chạy trên platform nào (Unix, Linux, Windows, etc.), ASP.NET chỉ dùng được trên Windows platform.

- Tôi muốn biết tên của phần mềm dùng đánh tiếng Việt, Tuấn Anh có thể cho biết được không? Các phần mềm đánh tiếng Việt hiện nay, thông dụng nhất là VPS, VietKey (VN), nhưng tôi thích nhất là VCatKey mà anh TSCS đả post cái link trong forum này. VCatKey cũng có một vài lổi nhỏ, nhưng đở bị khó chịu hơn các phầm mềm khác.

Chào đoàn kết.

-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), July 22, 2004.

Response to Góp ý

Tui su+? du.ng UNIkey dda'nh chu+? tie^'ng Vie^.t Nhu+ng vo^ trang na`y thi` kho^ng xa`i Unicode ddu+o+.c khi Post se? kho^ng ddo.c ddu+o+.c ne^n to^i xa`i VIQR thay vi` Unicode\. Ca'c ba.n co' ca'ch na`o kho^ng ? Hoa(.c link no+i na`o co' ca'ch hu+o+'ng da^?n download fonts

-- XTC (XTC@shotmail.com), July 22, 2004.


Response to Góp ý

Cho bạn Tuấn Anh.

Cm ơn nh của bạn nhưng forum ny đang xi cha của LUSENET network cho nn chng ta khng thể thay đổi hay sửa chửa g được. Nếu ai c ph th cũng đnh chịu thi, ti sẻ check v remove message của họ. Nếu nghim trọng th bo cho webmaster biết họ sẻ block IP address đ lại.

-- VAS Moderator (vasgatekeepers@yahoo.com), July 22, 2004.


Response to Góp ý

May ong noi la VK ,o cac nuoc co trinh do KHKT phat trien,nhieu Money,Vay tai sao phai su dung Free 100% cua greenspun????Ki vay troiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-- (kid@yheo.sao), July 23, 2004.

Response to Góp ý

Phan mem minh xai de danhtieng viet la Viet Uni. minh thay no hay.

Than chao. minh se goi cho cac ban.

-- Tuan Anh Pham (tt3sta@yahoo.com), July 25, 2004.


Response to Góp ý

[Xin nhấn vo đy]Chọn phần NHU LIỆU.. Để lấy nhu liệu VcatKey đnh tiếng việt bằng tất cả mọi Font chữ, từ Arial tới Verdana.. VcatKey rất nhỏ v rất dễ xử dụng ...

-- (tosu_cs@yahoo.com), July 25, 2004.

Moderation questions? read the FAQ