Tosu CS ng l ai?????????????? ch VC tm gip nh.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Lc đầu ti cứ tưởng tosucs l VK,ai ngờ l Việt gian Made in HANOI,cng qu với Việt Cường,vậy ch VC ơi,hy tm ng tosu cs thật sự ở ngoi đời nh,nhớ xem thử coi ng ấy l người thế no nh.VC v tosu điều ở HN,cn ti ở CT,nn ko thể gặp ng tosu được,m ng tổ sư ni dc cũng c biệt ti lm thơ "con ch",m mấy bi thơ đ đọc xm thấy b lun,vậy m lm hoi,bi thơ đ con kid học lớp 2 cn c thể make nữa .

-- (kidfriendct@yahoo.com), July 22, 2004

Answers

Response to Tosu CS ông là ai?????????????? chú VC tìm giúp nhé.

Cho kidfriendct.

kidfriendct@yahoo.com ơi, bạn l ai vậy, ti c thể gặp bạn được chăng? Nếu được xin cho ti địa chỉ nh.

Thn cho Tuấn Anh Phạm

-- Tuấn Anh Phạm (tt3sta@yahoo.com), July 22, 2004.


Response to Tosu CS ông là ai?????????????? chú VC tìm giúp nhé.

thang ket phen nay no o? ben ninh kieu can tho do'' ..Dem dem no dung duong ..anh nao muon thot dich no thi tim no''' ...chu thang nay la qua xa binh roi ,,khong hieu noi no noi gi nua ?

-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), July 23, 2004.

Response to Tosu CS ông là ai?????????????? chú VC tìm giúp nhé.

Ong nbd nay ni chuyen Mat day,vo van hoa nhu bon dau gau o trong TU vay,ong ko xung dang noi chuyen voi toi va Tuan Anh Pham.Nhung nguoi co hoc thuc,lich su noi chuyen con duoc,lu VO VAN HOA chi dang noi chuyen voi Dog thoi.

-- (kid@yahoo.co), July 24, 2004.

Response to Tosu CS ông là ai?????????????? chú VC tìm giúp nhé.

oi gioi may co noi lon khong vay ket phen ?..cho may noi lai 20 lan nua do'',,,,Chua Thot Dich may la hen roi

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 24, 2004.

Response to Tosu CS ông là ai?????????????? chú VC tìm giúp nhé.

CS MỌI RỢ L LOI ĐANG TRN Đ DIỆT CHỦNG MAU CHNG NHẤT TRONG LỊCH SỬ, V CŨNG L LOI GIAN MANH XẢO QUỶ, XUYN TẠC BIP BỢM & TN C NHẤT, KỂ TỪ NGY C SỰ SỐNG TRN TRẦN GIAN..


-- (tosu_cs@yahoo.com), July 24, 2004.


Response to Tosu CS ông là ai?????????????? chú VC tìm giúp nhé.-- (tosu_cs@yahoo.com), July 24, 2004.

Moderation questions? read the FAQ