Lập hội Việt Kiều hải ngoại

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Vũ Khoan, Phó Thủ Tướng Việt Cọng vừa ra thông tư yêu cầu các "Bộ, Ngành" chấp hành nghiêm chỉnh Nghị Quyết 36 và báo cáo đầy đủ trước cuối năm nay, theo lời Vũ Khoan th́ "Việt Kiều" là một bộ phận không thể tách rời. Trong khi đó, Phạm Thế Ruyệt th́ lại chỉ thị cho các cán bộ Việt cọng ở hải ngoại phải thành lập gấp rút những Hội Đoàn Kiều Bào Hải Ngoại tại những nơi có đông người Việt cư ngụ.

-------------

Không biết mấy ông lảnh đạo Việt cọng đang muốn bày tṛ ǵ đây nhể?. Đương nhiên là người Việt hải ngoại không bao giờ muốn tách rời khỏi đất nước VN thân yêu, bằng chứng là người Việt hải ngoại luôn luôn lo cho những người nghèo khó trong nước bằng cách gởi tiền về giúp đở, những phái đoàn y tế từ hải ngoại về những vùng thôn quê phát thuốc, chửa bịnh cho những bệnh nhân người cùi, người tàn tật, bệnh hoạn mà chính quyền CSVN không bao giờ để ư đến. Ngoài ra, người Việt hải ngoại nhận thấy CSVN đàn áp người dân trong nước, bắt bớ tù đày người dân vô tội và những người tranh đấu đ̣i dân chủ cho Việt Nam th́ người Việt hải ngoại đă không ngừng tranh đấu để đ̣i CSVN thực thi dân chủ và tự do.

Người Việt đông nhất ở hải ngoại là ở tại Hoa Kỳ đă có trên 70 thành phố và 6 Tiểu bang đă vinh danh cờ vàng 3 sọc đỏ, 2 thành phố đông người Việt nhất tại Hoa Kỳ là Garden Grove và Westminster th́ đă có 2 Nghị Quyết không welcome bất kỳ phái đoàn Việt cọng nào đến 2 thành phố đó, như thế Nghị Quyết 36 của CSVN đă "ngủm tù t́" rồi c̣n đâu mà báo cáo với lập hội đoàn?, nếu có th́ chắc chắn là mấy hội đoàn ma do mấy ông cán cọng ở trong Ṭa Tổng Lảnh Sự và Ṭa Đại Sứ thủ diễn mà thôi.

-- Dương Dê Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), July 21, 2004

Answers

Nghe noi dau thu tuong DUNG se bi tui no choi ,xap tieu roi .....co thang moi xap len thu tuong '''con pham hung bi xu tu phu quoc'

-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), July 22, 2004.

Ha ha muốn lập hội đoàn ǵ th́ cứ lập cái hội đó mà dám treo cờ đỏ th́ khốn nạn ngay ( LOL )

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), July 23, 2004.

Theo nghị quyết của các thành phố và tiểu bang đă thông qua, các trụ sở của tổ chức của người việt hăi ngoại phải dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ làm biểu tượng tượng trưng cho họ có phải không? V́ đó là lá cờ được các thành phố và tiểu bang công nhận. Ha ha ha như vậy vẹm muốn liên lạc với những khúc ruột thừa này, phải vào trụ sở và chào cờ vàng có phải không?

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), July 23, 2004.

Moderation questions? read the FAQ