qui´vi co´biê´t tha(`ng" cu*o*´p ngay` " nây` no´ noi´ gi không ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thứ tư, 21/7/2004, 19:57 GMT+7 Bộ trưởng Thương mại: 'Vẫn giữ cách phân bổ quota cũ'

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển. Ảnh: Lê Thanh Chiều nay, khi trả lời phỏng vấn của VnExpress về việc phân bổ quota dệt may sang Mỹ 2005, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển cho biết, về cơ bản sẽ tiếp tục giữ phương án phân phối như hiện nay, chứ không hoàn toàn theo phương án 2 như ông đã đưa ra trong lá thư cách đây hai tuần.

- Ông có thể nói rõ hơn quyết định cuối cùng của Bộ và lúc nào thì sẽ bắt đầu thông báo cho các doanh nghiệp dệt may biết?

- Bộ không áp đặt một cơ chế cụ thể mà doanh nghiệp tự chọn theo phương thức nào mà họ cho là có hiệu quả. Về cơ bản Bộ vẫn giữ các nguyên tắc phân phối như hiện nay tất nhiên là dựa trên thành tích nhưng phải điều chỉnh về hệ số. Doanh nghiệp nhỏ có năng suất cao thì vẫn được giao quota. Ngược lại các doanh nghiệp lớn được phân quota mà không sản xuất đủ tiêu chuẩn vẫn có thể bán lại cho các doanh nghiệp khác. Nếu các doanh nghịêp hình thành được chuỗi liên kết trình lên bộ phương án và chuỗi vận hành cụ thể thì Bộ sẽ xem xét ưu tiên quota.

Chúng tôi đang bàn luận về vấn đề cải tiến phương án một và có thể sẽ bắt đầu đưa vào thực hiện vào đầu tháng 8 hoặc cuối tháng 7 này.

- Quay trở lại nội dung lá thư trước đây bộ trưởng đã gửi doanh nghiệp dệt may, dựa vào kinh nghiệm nước nào ông đã đưa ra gợi ư cho phương án 2 là tập trung phân quota có khả năng xuất khẩu vào các doanh nghiệp nhập khẩu lớn?

- Tôi không lấy kinh nghiệm từ một nước nào mà là do tôi tự nghĩ ra. Vì theo tôi nếu thực hiện theo phương án hai thì giữa các doanh nghiệp có sự cạnh tranh với nhau dẫn đến chất lượng sản phẩm sẽ cao hơn. Tôi muốn tạo thành cơ chế chuỗi về quota giữa các doanh nghiệp với nhau.

- Ông nghĩ thế nào khi các doanh nghiệp đều phản đối gợi ư của ông?

- Tôi đưa ra phương án hai là nhằm cảnh báo các doanh nghiệp, vì nếu các doanh nghiệp nhỏ không thay đổi công nghệ, không đổi mới về quản lư và không tiết kiệm chi phí thì sẽ giao quota cho các doanh nghiệp khác. Đưa ra phương án 2 là nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chứ không phải gạt bỏ doanh nghiệp nhỏ. Tôi không bắt các doanh nghiệp phải làm theo và cũng không áp đặt một cơ chế cụ thể nào mà để các doanh nghiệp tự chọn. Phương án hai rất hay nhưng tôi biết là rất khó mà thực hiện được, vì cách hợp tác của người Việt Nam quá kém.

- Vậy nếu theo phương án 2, theo ông, doanh nghiệp như thế nào thì được gọi là lớn, thế nào là nhỏ?

- Lớn nhỏ là khái niệm ước lệ. Theo tôi doanh nghiệp lớn là những doanh nghiệp có tổng chỉ tiêu về chất lượng tốt, số lượng sản xuất lớn chứ không phải có quy mô lớn. Còn doanh nghiệp nhỏ là các doanh nghiệp không đạt về chỉ tiêu và chất lượng sản phẩm. Vì thế nếu các doanh nghiệp có quy mô nhỏ tổng chỉ tiêu sản xuất lớn vẫn được phân bổ quota.

Theo tôi nếu làm ăn lâu dài giữ uy tín, nếu chất lượng sản phẩm tốt các đối tác Mỹ sẽ làm ăn lâu dài với mình. Còn chất lượng kém thì Mỹ sẽ quay sang bán quota cho các nước khác như Ấn Độ, Brazil, Pakistan, nên chúng ta phải cần tạo ra một cơ chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp để về chất lượng sản phẩm để thu hút thị trường nước ngoài.

Trong Hội thảo Thương mại toàn quốc diễn ra tại TP HCM hôm nay, ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã bày tỏ rõ sự không đồng tình phương án 2 mà Bộ trưởng Tuyển đưa ra. Ông cho rằng, phương án này có thể gây bất lợi cho ngành dệt may Việt Nam nhất là khi vào năm 2005 Mỹ bỏ quota hàng dệt may cho các nước khác, nhưng vẫn áp đặt quota với Việt Nam.

Thùy Vinh thực hiện-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 21, 2004

Answers

Response to qui´vi co´biê´t tha(`ng" cu*o*´p ngay` " nây` no´ noi´ gi khĂ´ng ?

công ty to co´nghia~ la` co´ phong bi` to ,se~ ddu*o*.c chia quota bu*. ........ công ty be´co nghia~ la` phong bi` be´ se~ ddu*o*.c chia quota i´t i´t ........ công ty ngheo` ( không ddu*o+.c nêu ra trong bai` viê´t trên ) thi` ho?ng ddu*o*.c chia quota ( ngheo` ra´ng ma` chi.u )muô´n la`m a(n thi phai? bo? tiê`n ra mua lai cua~ ca´c công ty to ...... thê´la chi phi´ lên cao lo*i` i´t thi` lu*o*ng công nhân i´t .....ca´c anh,chi ,em ,công nhân phai? ngôi` may ddê´n ru.ng buô`ng tru*´ng mo*i´ co´ ddu? tiên ddê? sinh sô´ng ....nhu*ng nha` cua~ mây´ tha(`ng bô. tru*o*?ng ca`ng ngay` ca`ng cao ...... kinh tê´ VN pha´t triê?n nhanh la(´m la(´m ...ông bô. tru*o*?ng lu*o*ng tha´ng chi? du* ddu? mua ddu*o*.c 3 cu.c gac.h ......nhu*ng chi? câ`n phân pha´t quota la na(m sau se~ co´ nha` lâu`,xe ho*i .......... tui cha(´c phai? ba(´t chu*o*´c la`m nghe^`phân phôi´ quota ..........qui´ vi nao` thi´ch xem mat cai´ tha(`ng gian xao? thi` vao` ddây http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh- doanh/2004/07/3B9D4B5E/ bao~ dda?m so sa´nh vo*i 5 CAM thi ma(t 5 CAM hiê`n va` dde.p trai ho*n nhiêu`....

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 21, 2004.

Moderation questions? read the FAQ