TP HCM giúp người mù sử dụng Internet

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

TP HCM giúp người mù sử dụng Internet.

Hôm qua, Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đ́nh Chiểu và Đại học Sư phạm TP HCM đă phối hợp giới thiệu người khiếm thị lướt web. Phần mềm này sẽ được cung cấp cho những đơn vị có nhu cầu khuyết tật.

Đây là sản phẩm thuộc dự án Ánh Dương được Ngân hàng Thế giới tài trợ 10.000 USD với mục đích hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận thông tin tiếng Việt trên máy tính, chủ yếu là từ Internet.

Nhờ phần mềm này, người khiếm thị có thể "đọc" bằng cách quét qua từng từ trong trang web và có thể t́m kiếm, mô tả các thành phần phi văn bản như h́nh ảnh, ô nhập liệu, nút bấm...

Quyết định 71 của Bộ Công an và công văn số 1929/VHTT-BC của Bộ Văn hóa - thông tin về việc tăng cường quản lư thông tin tại các điểm Internet công cộng đều quy định chủ đại lư Internet sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để khách hàng truy cập, khai thác và truyền đi trên Internet các trang tin có nội dung xấu. Đồng thời các cửa hàng cũng có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ và các trang tin đă khai thác trong 30 ngày và phải cung cấp ngay khi cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Theo ghi nhận của phóng viên VnExpress Cho thông tin về việc tăng cường quản lư thông tin tại các điểm Internet công cộng, người khiếm thị khó cơ thể "đọc" đầy đủ thông tin liên quan đến các trang tin đă khai thác nhà nước cấm

-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), July 21, 2004

Answers

Response to TP HCM giĂºp người mĂ¹ sử dụng Internet

Chet me roi cai ong nha nuoc nay tuong cam ai ,,ai ve thi ra cam thang mu mat' ?Mu ma cam thi cung co thay dau ? oi gioi tin dong troi cho nha nuoc ta .lam chuyen ruoi bu dau cac ngua..

-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), July 21, 2004.

Moderation questions? read the FAQ