Thich nghi voi moi truong song

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hôm nay, ngồi bên cạnh anh bạn cùng trường, thấy tôi vào forum này và mở một bài post để xem, anh ấy nói rằng "thằng viết bài post này nhảm thật, không biết thích nghi với môi trường" tôi nói rằng, ḿnh có quyền nói lên những ǵ ḿnh không đồng ư.

Nội dung thảo luận của tôi và anh bạn:

Tôi: nếu chính quyền hiện tại làm một điều ǵ đó sai, vậy chẳng lẽ ḿnh không có quyền nói sao? Ḿnh cứ ngồi chờ để họ sửa từ từ sao

Anh bạn: Chứ sao, chứ ḿnh nói là bị bỏ tù. Phải biết thích nghi với môi trừờng chứ. Tôi nói thật, nếu không nhờ giải phóng sao chúng ta có ngày hôm nay (??)

Tôi: Nếu thấy việc ǵ sai mà không dám nói th́ thà chết đi c̣n hơn.

Anh ấy: Sống phải biết thích nghi.

Tôi: Vậy th́ làm sao tiến bộ được, làm sao dám mơ ước, Tôi có quyền chửi Bush khi Bush làm sai.

Anh bạn: Đừng mơ ước cao quá. thằng Bush th́ ai cũng chửi.

Tôi: Tôi cũng có quyền chửi Mạnh (tổng bí thư hiện tại) khi hắn làm sai.

Anh bạn : coi chừng bị bỏi tù đấy.

Thảo luận một hồi anh ấy nói với tôi rằng, đừng dùng những lời lẽ để ép anh ấy, kẻo anh ấy sẽ nổi nóng. Chúng tôi kết thúc cấu chuyện bằng việc im lặng.

Mong nhận được ư kiến từ phía các bạn Thân chào. Tuấn Anh Phạm

-- Tuấn Anh Phạm (tt3sta@yahoo.com), July 21, 2004

Answers

Tôi biết giới trẻ VN bây giờ rất sợ nói chuyện chính trị. Không khí sợ hải, khủng bố bắt bở bởi công an việt cộng bao trùm từ Nam chí Bắc. Tôi hoàn toàn thông cảm cho anh bạn của Tuấn Anh.

Cách đây 1 tháng TA có yahoo Messenger MSG cho tôi nhưng tôi kh có chat trên nick đó. Xin lổi nghe

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 21, 2004.


hic sô´ng phai? biê´t thi´ch nghi di.ch ra tiê´ng VIET NAM la` thây´ tha(`ng to ho*n mi`nh ma` muô´n dda´nh mi`nh thi` mi`nh quy` xuô´ng la.y no´.....thây´ tha(`ng nao`la`m quan to ,ca´n bô. lo*´n ba(´t oan ngu*o*i` vô tô.i thi câm cai´ mo~m cho´ không thi ddi tu` ...thây´ tha(`ng nao` câm AK ,câ`m con dâu´ ddo? trên tay a(n ca (´p cua~ dân thi im miêng ,noi thi` o*? tu` ....... thây´ 19 tha (`ng ,con a(n ma(c veston ky´ giây´ ba´n ddâ´t cua~ tô? tiên thi ddu*`ng co´ noi´ kheo? bi mo` tôm ..... thây´ tha(`ng nao` câ`m chu*´c quyê`n ha~m con ni´t, gai´vi tha`nh niên thi ddu*`ng co´ xia´vao` ,no´ co chu*´c co´ quy^e`n ,kho^ng thi no´ ddô´t nha` minh` ..... thây´ tha(`ng nao` ddeo huy chu*o*ng du~ng si? ddiê.n biên thi nên ^tra´nh xa ,kho^ng thi no´ ba(´n mi`nh que` chân ma` no không ddi tu`....... thây´tha(`ng nao` ddô´n cây ru*`ng ba´n thi` ddu*`ng ddu*´ng ngo´ keo~ no´cho a(n ru*a. .......co`n nhiêu la (´m ....noi´to´m lai thây´ ai co´ the? dda?ng viên thi nên tra´nh ddi cho thât xa ....co´ nhu* vây. mo*i´yên ddu*o*.c cai thân ...co´co*m no va` bo` ddê? co*i? nhu* vây la`SO^´NG BIÊT THI´CH NGHI :::::::: chao` TUAN ANH

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 21, 2004.

Ông thom MÁT viết ko đọc được.Muốn chửi ai th́ chửi,miễn chửi đúng,sợ ǵ,ông đó` sạo quá,tôi cũng ở vn đây....CHXHCNVN muon nam.

-- (kidfriend@yahoo.com), July 22, 2004.

Kid o VN ha? the co quen may thang cong an dau trau mat ngua nao khong? lam on cho dia chi toi se tra tien cho tui no danh Kid cho den luc nao Kid sang mat ra moi thoi . Kid cu noi guong Tran Do ,tuoi dang cua Kid chua bang nhung ngay ong ta dau binh lau ,binh mu vi sai chung ho ly ,the ma van bi cong an tham hoi cho toi luc chet Kid thi nham nho gi ma an noi lang nhang.

-- thich du thu (toollover@comcast.net), July 30, 2004.

Moderation questions? read the FAQ