Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật nhân quyền cho Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật nhân quyền cho Việt Nam
Jul 19, 2004

Cali Today News - Theo nguồn tin của dân biểu Hoa Kỳ Ed Royce, người bảo trợ dự luật nhân quyền cho Việt Nam do dân biểu Chris Smith đưa ra, vào hôm nay thứ Hai th́ Hạ viện Hoa Kỳ đă thông qua dự luật nhân quyền cho Việt Nam. Dự luật này kêu gọi Hà Nội quyền tự do chính trị và tôn giáo như là một điều kiện để được viện trợ của Hoa Kỳ (House Passes Vietnam Human Rights Act: Bill urges respect for political and religious freedom as condition for U.S. aid).

Cũng theo nguồn tin của dân biểu Ed Royce th́ việc Hạ Viện thông qua dự luật H.R. 1587 có ư nghĩa là “gửi một thông điệp mạnh mẽ cho việc tôn trọng quyền tự do chính trị và tôn giáo” tại Việt Nam (Sending a strong message of respect for religious and political freedom).

Bản tin của dân biểu Ed Royce c̣n viết rằng dự luật này sẽ được chuyển đến Thượng Viện Hoa Kỳ để thông qua thành luật. Dự luật này c̣n đ̣i hỏi việc gia tăng ngân quỹ cho đài Á châu tự do để chống việc phá sóng của Hà Nội.

Chúng tôi sẽ đưa tin chi tiết về dự luật này khi có được nhiều chi tiết hơn.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 19, 2004

Answers

Response to Hạ Viện Hoa Kỳ thĂ´ng qua dự luật nhĂ¢n quyền cho Việt Nam

ia vao cai mat may. May la thang phan dong nao ma dam chong doi nha nuoc Vietnam. Cai than may ben My thi cu o do cho yen phan. May ma dung den dan toc, to quoc Viet Nam va gia dinh tao thi cai mang may cung khong con. Tao noi hoi nang do nhung ban chat thi rat nhan dao_truyen thong dan toc ma. May thay tao noi vay thi may cung phai hieu: Dao luat nhan quyen do khong dung voi thuc te tai Viet Nam. Hay dem cai do ap dung cho Hoa Ky thi hay hon. Chao tinh ngo!

-- cong san! (daisy_mu_quang@yahoo.com), July 20, 2004.

Response to Hạ Viện Hoa Kỳ thĂ´ng qua dự luật nhĂ¢n quyền cho Việt Nam

Này thằng cán ngố "cong san!", nếu VN có nhân quyền thì làm đếch gì phải sợ, phải dảy nảy như đỉa phải vôi lên thế. Đúng là ma quỷ gặp phải nước Thánh.

-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), July 20, 2004.

Response to Hạ Viện Hoa Kỳ thĂ´ng qua dự luật nhĂ¢n quyền cho Việt Nam

..."May ma dung den dan toc, to quoc Viet Nam va gia dinh tao thi cai mang may cung khong con.

-- cong san! (daisy_mu_quang@yahoo.com), July 20, 2004......."

Dân tộc và tổ quốc VN là cũa toàn thể 80 triệu dân VN , không phải cũa đảng CS ăn cướp tụi mày. Mày nói đúng nếu toàn thể gia đ́nh mày thuộc thành phần nợ máu nhân dân, hút máu mủ nhân dân như mấy thằng hạm tham nhũng Vỏ văn Kiệt, Lê khả Phiêu, Phan văn Khải th́ chẳng những tao đây mà 80 triệu dân sẽ treo cổ tụi bán dân hại nước chúng mày lên.

Hảy chờ đó.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 20, 2004.


Response to Hạ Viện Hoa Kỳ thĂ´ng qua dự luật nhân quyền cho Việt Nam

KI´TTTTTTTTTT ( kid )..thua tao 1 châu` ca´cu*o*.c rui` nha´ ....HA NGHI VIEN MY DDA THONG QUA LUAT NHAN QUYEN ... mây´ anh em nao`` o*? MY~ la`m o*n kiê´m vai`` luât su* gioi? ;;CHU´NG TA KÊU GOI CAC NAN NHÂN CUA~ CÔNG SA?N VN KIÊN BAO QUYEN HANOI ....tui no´ kiên tui my~ vi agent orange ... thi minh kiên tui no´ vu. ma^.u thân o+? HUE va suô´t may mu*o*i na(m chiê´n tranh chu´ng ba(´t co´c va` giêt dân .ca´n ,chi´nh ......

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 20, 2004.

Response to Hạ Viện Hoa Kỳ thĂ´ng qua dự luật nhĂ¢n quyền cho Việt Nam

Thang CongSAN vietnam hien gio Con cuc cut kho thoi chu con gi nua?..

Bao dam voi ba con la thang my xo Mui thang CongSan nay mai thoi ..

Thang congSan Het duong Chay roi ...Thang my Da cho Vao Chuong roi khong chay thoat duoc dau......anh Em Gan Chong mat ma xem ,,,

Toi nghi la no nghong nua ,,Tui no bi loi ..No se dong cua lai ..nhu kieu thang bac-han .chu no khong chiu buong tha cai mark CS thua cua tui no'''....

Luc do anh em tinh sao ? danh no hay ne no yen ???

-- Nong Duc Manh (vietnamcongsans@yahoo.com), July 20, 2004.Response to Hạ Viện Hoa Kỳ thĂ´ng qua dự luật nhĂ¢n quyền cho Việt Nam

" ia vao cai mat may " (daisy_mu_quang@yahoo.com),

câu đầu tiên là thấy mất dạy rồi thằng Bố hay con Mẹ mày dạy mày như thế đó thằng việt cộng con ? hay thằng Bác với thằng Đảng CSVN dạy mày như vậy , hay về mà iă vào mặt tổ tịên nhà mày đi

" May la thang phan dong nao ma dam chong doi nha nuoc Vietnam " (daisy_mu_quang@yahoo.com),

nhà nước Việt Nam th́ là cái quái ǵ mà không dám chống đối , lật đỗ nó , chặt đầu mấy thằng trong t ư đảng cũng c̣n được nửa đó , mày là thằng vô danh tiểu tốt nào mà dám hỏi các Bố mày như vậy

" May ma dung den dan toc, to quoc Viet Nam va gia dinh tao thi cai mang may cung khong con. "

Tao đụng đến cái đám Việt cộng gỉa danh dân tộc tổ quốc đồng bào như tụi bay và gia đ́nh tụi bay gần cả mấy chục năm nay tụi bay đă có làm cái con C...ǵ tao được không ? yên tâm đi không bao lâu những " biệt đội tử thần " sẽ được đưa vào VN để chặt đầu gia đ́nh mày

" Tao noi hoi nang do nhung ban chat thi rat nhan dao_truyen thong dan toc ma "

tao nói c̣n nặng và độc hơn mày nữa nhưng bản chất th́ rất nhân hậu trung thực không lắc léo như việt cộng tụi bay _ truyền thống chống cộng khao khát tự do cũa dân tộc mà

" May thay tao noi vay thi may cung phai hieu:"

đương nhiên là qúa hiểu tụi bay trước sau ǵ cũng sũa ong ỏng khi dự luật này được thông qua

" Dao luat nhan quyen do khong dung voi thuc te tai Viet Nam. "

đúng hay không thời gian sẽ trả lời , trước mắt nó đụng chạm đến quyền lợi của cái đám việt cộng từ trung ương đảng cộng săn Việt Nam cho đến các cấp thấp hơn , những kẽ có qúa nhiều nợ máu với nhân dân VN

" Hay dem cai do ap dung cho Hoa Ky thi hay hon. Chao tinh ngo! "

Nước Mỷ áp dụng những đạo luật tự do và nhân quyền gần mấy trăm năm rồi và nó được hoàn thiện theo thời gian , nói năng NGU vấy chú mày nên tỉnh ngộ th́ hơn

" CHU´NG TA KÊU GOI CAC NAN NHÂN CỦA CÔNG SĂN VN KIÊN BAO QUYEN HANOI ....tui no´ kiên tui mỷ vi agent orange ... thi minh kiên tui no´ vu. mậu thân ở HUE va suốt mấy mươi năm chiê´n tranh chu´ng bắt cóc va` giêt dân . cán ,chính ...... "

ư kiến hay đó lôi bọn chúng ( csvn ) ra ṭa án quốc tế v́ tội diệt chủng đi ngoài ra

tội ăn chận viện trợ quốc tế ,

tội bắt người không theo luật pháp do chính chúng đề ra ,

tội ngược đải và bỏ bê trẽ em mồ côi ,

tội đồng loả v́ đă không ngăn chận các tồ chức buôn bán nhân phẩm của phụ nữ ,

tội quan hệ nam nữ bất chính vi phạm chế độ 1 vợ một chồng do chính chúng đặt ra

ai thấy tội ǵ khác của cộng sản VN làm ơn nêu ra thêm

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), July 20, 2004.


Response to Hạ Viện Hoa Kỳ thĂ´ng qua dự luật nhĂ¢n quyền cho Việt Nam

WASHINGTON -- Hạ Viện Hoa Kỳ đă thông qua Dự Luật Nhân Quyền VN (H.R.1587) hôm Thứ Hai, trong một nhắn gửi thông điệp mạnh mẽ đ̣i hỏi tôn trọng tự do chính trị và tôn giáo.
Dự luật này, nguyên đồng tác giả bởi Dân Biểu Ed Royce (CH-Calif.), đă gây chú ư tới hồ sơ vi phạm nhân quyền tệ hại của nhà nước CSVN. Royce nói, “Dự luật này chiếu lên ánh sáng về VN, nơi từ chối hầu hết các tự do căn bản đối với công dân của họ. Các chuyện về những sinh viên Việt Nam vô tội bị bắt và bị giam chỉ v́ đơn giản t́m cách thảo lậun qua mạng Internet là không thể hiểu nổi.”
Trong một nỗ lực đề cao tự do tôn giáo và dân chủ ở VN, dự luật sẽ ngăn cấm tăng các khoản viện trợ Hoa Kỳ thuộc lĩnh vực ng̣ài-nhân- đạo không cấp cho VN, trừ phi chính phủ CSVN bắt đầu cải thiện về nhân quyền và tôn trọng quyền sắc tộc thiểu số.
Dự luật, hiện đưa lên Thượng Viện cứu xét, cũng tăng tiền ngân sách thêm cho Đài Á Châu Tự Do RFA nhằm vượt qua nỗ lực phá sóng của CSVN.

DB Royce nói, “CSVN đă xiết chặt mọi h́nh thức truyền thông trong nước và có biện pháp kềm kẹp người dân, không có tiếp cận thông tin. Với dự luật, Đài RFA bây giờ sẽ tốt hơn trong việc loan tin khách quan -- sự thực -- tới dân VN.”

Đặc biệt, Luật Sư Trần Thái Văn, ứng viên Dân Biểu tiểu bang California, khi ghé thăm ṭa soạn VB chiều Thứ Hai đă vui mừng trước tin này, và cho biết theo thủ tục, dự luật trễ lắm là trong 30 ngày sẽ chuyển lên Thượng Viện.
Luật Sư Văn nhận xét, “Dự luật này là một bài học cần thiết cho chính phủ Hà Nội. Bởi v́ nhân quyền và dân chủ phải là ch́a khóa để hội nhập vào với cộng đồng thế giới.”
Luật Sư Văn c̣n cho biết dự luật H.R.1587 hôm Thứ Hai được Hạ Viện thông qua là với tỉ phiếu: 322 phiếu thuận, 45 phiếu chống.
Luật sư Văn hiện là nghị viên Garden Grove và là người đầu tiên thực hiện các nghị quyết công nhận cờ vàng, và mới đây là nghị quyết “cấm cửa CSVN” tại thị xă này, nơi cửa ngơ Little Saigon.
(Việt báo online)

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 20, 2004.

Response to Hạ Viện Hoa Kỳ thĂ´ng qua dự luật nhĂ¢n quyền cho Việt Nam

Là một người Việt tị nạn CS , tôi chân thành cám ơn Dân biểu Ed Royce đồng tác giả dự luật nhân quyền cho VN ! Dù mai đây dự luật này có được Thượng viện thông qua hay không ,th́ đây cũng là một tiếng nói lớn cho mọi người biết về t́nh trạng nhân quyền tệ hại ở VN. Cũng xin bày tỏ ḷng biết ơn đến tất cả quư vị Dân biểu đă bỏ phiếu thông qua dự luật .
Những lời nói của ông ED ROYCE phát xuất từ lương tâm trong sáng , biết nhận chân đâu là sự thật ,_ là tiếng nói đồng cảm với những người Mỹ-Việt tị nạn cs và những người dân Việt trong nước, hiện sống dưới ách csvn bị kềm kẹp , đàn áp ,mất hết các quyền tự do căn bản của con người.

Hạ viện Hoa Kỳ đă thông qua dự luật Nhân Quyền, nhưng c̣n phải chuyển qua Thượng Viện, c̣n 1 cửa ải gay go nửa mà năm rổi John Kerry đă nhẩn tâm nhận ch́m xuồng.
.... Và nếu chúng ta có 1 lực lượng cử tri đông đảo chắc chắn các vị dân cử Hoa Kỳ sẻ khó mà bỏ qua nhửng yêu cầu chính đáng của chúng ta
... Nhưng ngoài áp lực lá phiếu ra , cần phải biết vận dụng thêm áp lực truyền thông đúng lúc ,đúng nơi .
Vào TRƯỚC thời điểm Thượng viện đưa dự luật ra thảo luận vài ba tuần , các cộng đồng NV phải khuấy động dư luận mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông tiếng Việt cũng như tiếng Mỹ , vận động mọi người Việt email , gởi thư cho văn pḥng TV và cho các Thượng nghị sĩ làm sáng tỏ quan điểm hữu ích của dự luật . Sau chót là trước hoặc ngay trong ngày bỏ phiếu nên tổ chức các cuộc biểu t́nh ngồi ĺ trước Capitol để nhắc nhở các TNS.

*> Mong rằng với các hoạt động phối hợp đúng lúc đúng nơi , lần này chúng ta sẽ đạt được một đạo luật Nhân quyền cho VN.
Một khi đạo luật Nhân quyền được thực thi ,csvn sẽ bị áp lực ,phải nới lỏng kềm kẹp , đàn áp ,...dân Việt sẽ có thêm tự do , sẽ nương đà buộc csvn từ bỏ độc quyền đảng trị. Đó chính là điều quan trọng của một đạo luật cho Nhân quyền ở VN . Mong rằng quư vị lănh đạo Cộng đồng VN trên toàn thế giới hăy v́ tầm quan trọng của đạo luật mà ngay từ bây giờ xin họp lại với nhau để bàn thảo hầu sớm có được một kế hoạch chung thống nhất hành động .

-- Dương Dê Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), July 20, 2004.

Response to Hạ Viện Hoa Kỳ thĂ´ng qua dự luật nhĂ¢n quyền cho Việt Nam

VN kiên quyết phản đối, bác bỏ Dự luật Nhân quyền VN
16:47' 20/07/2004 (GMT+7)
(VietNamNet) - Trả lời câu hỏi của VietNamNet và một số cơ quan báo chí về phản ứng của Việt Nam trước việc Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam H.R.1587, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng khẳng định: Chính phủ và nhân dân Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ cái gọi là "Dự luật nhân quyền Việt Nam 2004".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, ông Lê Dũng
Bày tỏ thái độ của Việt Nam trước việc làm vô lư của Hạ viện Hoa Kỳ, ông Lê Dũng nhấn mạnh: Dự luật này chứa đựng những nội dung xuyên tạc và bóp méo t́nh h́nh ở Việt Nam. Chúng tôi coi dự luật nói trên là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, làm tổn thương t́nh cảm và ḷng tự trọng của nhân dân Việt Nam. Việc làm này đi ngược lại xu hướng cải thiện và phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hoàn toàn trái với lợi ích của nhân dân hai nước.

Người phát ngôn nói rơ: "Chúng tôi kêu gọi Chính phủ, các Thượng nghị sỹ, các tổ chức và cá nhân Hoa Kỳ có các biện pháp thích hợp ngăn chặn không để dự luật trên được thông qua tại Thượng viện Hoa Kỳ".

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 20, 2004.

Response to Hạ Viện Hoa Kỳ thĂ´ng qua dự luật nhĂ¢n quyền cho Việt Nam

Trong những năm qua, Việt Nam đă đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tạo ra những tiền đề và điều kiện vật chất tốt hơn để thực hiện và phát huy các quyền và quyền tự do cơ bản của người dân. Việt Nam đă được quốc tế ghi nhận là một trong những quốc gia hàng đầu về xoá đói, giảm nghèo, là nơi có môi trường an ninh chính trị, xă hội ổn định cao và quyền con người được bảo đảm.

Hệ thống luật pháp của Việt Nam đang dần được hoàn chỉnh để bảo đảm tốt hơn các quyền và quyền tự do cơ bản của người dân. Từ năm 1986 đến nay, trên 40 bộ luật, hơn 100 pháp lệnh và hàng ngh́n văn bản pháp luật khác, trong đó có những văn bản quan trọng liên quan đến quyền con người đă được ban hành. Các văn bản pháp luật trên đă thể chế hoá các quyền con người, trở thành công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xă hội trong một Nhà nước pháp quyền mà mục tiêu cốt lơi là v́ con người.

Việt Lâm

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 20, 2004.


Response to Hạ Viện Hoa Kỳ thĂ´ng qua dự luật nhĂ¢n quyền cho Việt Nam

Hạ Viện Hoa Kỳ biểu quyết đ́nh chỉ mọi viện trợ không có tính cách nhân đạo cho Việt Nam
Date: 2004-07-20, 13:10:51

Hạ Viện Hoa Kỳ đă biểu quyết đ́nh chỉ mọi viện trợ không có tính cách nhân đạo cho Việt Nam và cung cấp sự trợ giúp cho các thành phần bất đồng chính kiến để đáp lại điều mà hạ viện mô tả là một chính sách ngược đăi, kỳ thị và đe dọa những người dám lên tiếng chống lại chính phủ.

Với tỷ lệ 323 phiếu thuận và 45 phiếu chống, hạ viện đă thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam ngăn cấm chính phủ tăng viện trợ không có tính cách nhân đạo cho Việt Nam vượt quá mức khoảng 40 triệu đôla trong năm nay trừ phi tổng thống Hoa Kỳ xác nhận là Hà Nội phóng thích các tù nhân chính trị và thi hành các biện pháp cải thiện toàn bộ thành tích nhân quyền của họ.

Dự luật cũng cho phép Toà Bạch Ốc chi 4 triệu đôla trong tài khóa 2004 và 2005 để cung cấp sự hỗ trợ cho các thành phần bất đồng chính kiến và các tổ chức quảng bá cho nhân quyền được quốc tế thừa nhận.

Hơn 10 triệu đôla cũng được dành trong khoảng thời gian này để khắc phục việc Việt Nam phá sóng đài Á Châu Tự Do, một đài phát thanh được Quốc Hội Hoa Kỳ tài trợ cho các chương tŕnh phát thanh đến khu vực này. Phần mở đầu dự luật nói rằng chính phủ Việt Nam liên tục theo đuổi một chính sách ngược đăi, kỳ thị và dọa nạt, đôi khi bỏ tù và sử dụng các h́nh thức khác của sự giam giữ nhắm vào những người bầy tỏ ư kiến bất đồng một cách ôn ḥa chống lại chính sách của đảng hay nhà nước.

Các nhà lập pháp Mỹ cũng nêu ra rằng những người bị chính phủ cộng sản đàn áp, trong đó có các nhân vật tranh đấu cho nhân quyền như Nguyễn Đan Quế và Nguyễn Thanh Giang, các hoà thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Đô, kư giả Nguyễn Vũ B́nh, Lê Chí Quang, và nhà viết quân sử Phạm Quế Dương.

Tuy nhiên, dự luật cũng dành cho tổng thống quyền miễn trừ rộng răi để ông có thể cứu xét các điều khoản được xem là cần thiết cho các quyền lợi về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Dân biểu Chris Smith, thuộc đảng Cộng Hoà, phó chủ tịch ủy ban đối ngoại hạ viện và là người bảo trợ cho dự luật nói rằng, "Chúng ta không thể thờ ơ trong khi t́nh h́nh nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tệ hại thêm."

Ông cam kết sẽ làm hết sức trong phạm vi quyền hạn của ḿnh để khắc phục sự chống đối dự luật tại Thượng Viện, là cơ quan mà dự luật sẽ được đệ tŕnh để được chấp thuận.

Dự luật đă được thông qua tại Hạ Viện cách đây 3 năm, nhưng đă bị bác ở thượng viện, mà theo dân biểu Smith, thượng nghị sĩ John Kerry, đại diện tiểu bang Massachusetts và hiện là ứng viên ra tranh cử tổng thống, đă ngăn chặn không đưa dự luật ra biểu quyết.

Kỳ này, những người chống đối dự luật cảnh báo rằng dự luật có thể gây trở ngại nền bang giao tế nhị và đang nẩy nở giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và đẩy hai bên vào vị thế chống đối nhau.

Tuy thừa nhận là Hà Nội cần phải cải thiện thành tích nhân quyền, dân biểu Lane Evans thuộc đảng dân chủ lập luận rằng Việt Nam đă cung cấp cho Hoa Kỳ sự trợ giúp tối đa trong việc t́m kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến tranh Việt Nam và đang cố gắng cải thiện bầu không khí đầu tư nước ngoài.

Sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đă gắng sức vận động chống lại dự luật, nhưng rơ ràng là đă không đạt được kết quả.

Trong khi đó, hôm thứ ba, Việt Nam đă dả kích dự luật này và gọi đó là một hành động thiếu thân thiện, xét theo các nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Trong một bài xă luận của báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản này gọi dự luật là một hành động thiếu thân thiện đi ngược lại các nỗ lực và cam kết của hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm hoàn tất việc b́nh thường hóa các quan hệ ngoại giao chính trị và kinh tế.

Báo Nhân Dân nói rằng Washington không có quyền phán xét t́nh h́nh nhân quyền tại Việt Nam v́ thành tích của chính Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Báo này nói rằng chính Hoa Kỳ có trách nhiệm đạo đức phải khắc phục các tội ác chiến tranh đă vi phạm đối với nhân dân Việt Nam. Theo báo này th́ cuộc chiến tranh xâm lược chống lại Việt Nam thực sự là mức độ cao nhất của việc vi phạm nhân quyền và quyền tự quyết dân tộc.

Việt Nam vẫn liên tục bị các tổ chức nhân quyền cũng như Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ trích về việc đàn áp các thành phần bất đồng chính trị hay tôn giáo. Chính phủ Việt Nam th́ nhất mực nói rằng họ không có tù nhân chính trị hay tôn giáo mà chỉ có những người vi phạm luật pháp.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 21, 2004.

Moderation questions? read the FAQ