Xoa đói giảm nghèo...

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Theo nguồn tin từ Tân Tây Lan, Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ) CSVN đă thông qua toà đại sứ, gởi hai lá thơ đến từng nhà người Việt tại Tân Tây Lan, với mục đích kêu gọi đồng hương Tỵ Nạn đóng góp quỹ “xoá đói, giảm nghèo” ....Một lá của Phạm thế Duyệt (Chủ tịch MTTQ) và một lá của Phạm Hùng Tâm (Đệ tam sứ quán CS tại tân Tây Lan) để tạo thêm phần lừa bịp và hù dọa những người yếu bóng vía trước bóng ma CS. Nội dung hai lá thơ tương tự như nhau, tựu chung cho biết sự đóng góp của “Kiều bào” trên khắp thế giới từ ba năm qua rất khả quan với số tiền là 421 tỷ. Nhà nước đă xử dụng số tiền một cách chính xác với một kết qủa cao...và kêu gọi “Kiều bào” tích cực tiếp tục tham gia chiến dịch đóng góp này.

Tuy nhiên, cũng theo tin từ Phong Trào Thanh Niên Sinh Viên VN Tự Do(PTTNSVVNTD) tại Tân Tây Lan cho biết, đă có một phụ nữ VN được làm nạn nhân đầu tiên của kế hoạch kiều vận này. Bản tin cho biết người phụ nữ này v́ có việc liên quan một số giấy tờ với sứ quán. Chúng đă buộc bà phải cầm hai lá thơ nêu trên để đi vận động quyên góp, sau đó họ mới giải quyết những yêu cầu....Sự việc này đă được PTTNSVVNTD khiếu nại lên bộ nghoại giao Tân Tây Lan...

Giờ đă điểm Cáo, Hồ trực diện
Tạo b́nh phong hút máu đồng hương
Mượn đám ngợm “Hoạt đầu chính trị”
Đọa muôn dân thêm nỗi đoạn trường

Trước sự việc sánh nhiễu nêu trên, cũng cho chúng ta thấy được đây là một trận “Tổng công kích” qua cái gọi là nghị quyết 36 của chúng đă ban hành vào cuối tháng ba vừa qua.... Thực sự không phải là vấn đề CSVN thực sự muốn “xóa đói giảm nghèo” mà chúng chỉ muốn lợi dụng t́nh nhân loại, nghĩa đồng bào của người Việt Hải Ngoại, tạo tấm b́nh phong b́nh thừơng hoá quan hệ nhằm triệt tiêu các phong trào, mặt trận đấu tranh trong cũng như ngoài nước, để chứng tỏ trước nhăn quan Quốc Tế là nhà nước CSVN đă có đầy đủ dân chủ, tự do và nhân quyền, đồng thời kiểm soát và khống chế được CĐNVTD Hải Ngoại như một bộ phận ngoại vi của Bắc Bộ Phủ. Như vậy, bọn lănh đạo CS sẽ ung dung vơ vét và tiếp tục thực thi chính sách buôn dân bán nước theo lệnh đàn anh Trung Cộng....

Có lẽ chúng ta ai cũng biết, hàng năm số tiền “kiều bào” gởi về nước tương đương 1/3 ngân sách của nhà nước CS. Nhưng người dân vẫn nghèo khổ, lạc hậu, xă hội càng ngày càng thối nát, băng hoại....Vậy thử hỏi bọn lănh đạo CSVN đă làm ǵ cho Đất Nước hay chỉ lợi dụng t́nh cảm của các “con ḅ sữa” từ ngàn dặm để lấy tiền bỏ túi phè phỡn trên xương máu của dân tộc...

Theo dư luận chung, đây chỉ là đ̣n giáo đầu dùng làm thí điểm cho chiến dịch, sau đó sẽ lan rộng hơn tại những nơi khác trên khắp thế giới, nhất là nơi có nhiều người Việt sinh sống như Mỹ, Úc, Canada, v,v,...Lúc đó mục tiêu sẽ lớn hơn như cải tạo môi sinh, giáo dục, y tế chẳng hạn...Mặỳt khác sẽ cho những thành phần ṇng cốt xâm nhập vào CĐNVTD để lũng loạn....

Để chứng minh cho cái “thiện chí” của bọn CSVN, chúng ta phải nhắc đến trường hợp HT Thích Quảng Độ, ngài chỉ muốn cứu trợ nạn nhân băo lụt, nhưng không muốn qua tay nhà nước mà ngài đă bị bắt giam và quản chế..v.v...

Trên thực tế, CĐNVTD tại Hải Hoại đă có rất nhiều tổ chức nhân đạo về giúp dân như phái đoàn Y Tế về chữa mắt, giúp đỡ học sinh nghèo, chùa, nhà thờ, nạn nhân thiên tai, hỏa hoạn , v,v, Tuy nhiên, những hiện tượng ấy cũng chưa đạt yêu cầu của nhà nuớÔc CSVN trong vấn đề tạo dựng “tấm b́nh phong” Dân chủ, Tự do và Nhân Quyền trước Quốc Tế...Bởi thế chúng muốn phát động rộng răi hơn xuyên qua các phong trào, hội đoàn đoàn thể và CĐNVTD trên khắp thế giới để tạo thế liên minh từ quảng đại quần chúng Hải Ngoại. Từ đó mọi viêc bang giao sẽ dàng hơn, và mộng ước gia nhập WTO sẽ có nhiều hy vọng.

Trước âm mưu điếm đàng này của CSVN, những người Ty Nạn chúng ta, nên suy nghĩ kỹ sự việc, t́m cho chính ḿnh một hành xử chính xác , để khỏi vướng vào cái bẫy “tiền mất, tật mang” vỗ béo cho đám lănh đạo CSVN và phá hoại mục tiêu đấu tranh Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền cho Quê Hương và dân tộc....

Muốn thực sự giúp dân, giúp nước
Phải đấu tranh giành lại Nhân Quyền
Hoa dân chủ, Tự Do phải nở
Trên Quê Hương, hoá giải ưu phiền

Để kết luận, chiến dịch đă được CSVN đưa ra và cũng thi hành ngầm từ lâu. Tuy nhiên đây, là lần đầu tiên mang tính công khai. Điều quan trọng là chúng ta có thoát khỏi cạm bẫy hay không, là do chính sự sáng suốt của chúng ta. Đừng bao giờ chỉ v́ cảm tính trong ảo tưởng mà tiếp tay cho bọn gian manh hoạt đầu để phải đắc tội với Quê hương, Dân tộc.

Phạm thanh Phương

-- Dương Dê Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), July 15, 2004

Moderation questions? read the FAQ