Khổ thay cho cái nước Ta. Lại đem kiểm điểm thụt ra thụt vào.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cô em gái của bạn tôi nỗi tiếng là một thị MẦU mê trai và thật lẳng lơ, là cán bộ của công đoàn, bất cứ chàng nào lọt mắt xanh của cô ta th́ y như rằng cô ta gà cho được mới chịu. Tai tiếng này bị báo cáo lên Đảng Uỷ và cô bị đưa ra kiểm điểm.

Thủ trưởng xét hỏi cô xem có thật lăng loàn như báo cáo không?
Cô trả lời : Xin lỗi Công Đoàn và Đảng Uỷ trước đây tôi cho rằng nó là thuộc về tôi và tôi muốn cho ai là quyền của tôi, nhưng nay CD và ĐU muôn quản lư th́ sau này tôi muôn cho ai th́ tôi sẽ xin phep CD và ĐU trước.
V́ câu chuyện này mà dân Hà Nôi nhại thơ của cụ Nguyễn Du như sau đây :

Trăm năm trong cỏi người ta.
Sướng nhứt là cái thụt ra thụt vào.
Văn minh như cái nước Tàu
Sướng nhứt cũng chỉ thụt vào thụt ra.
Hiện đại như cái nước Nga
Sướng nhứt là cái thụt ra thụt vào
Hậu tiến như cái nước Lào
Sướng nhứt cũng chỉ thụt vào thụt ra.
Khổ thay cho cái nước Ta.
Lại đem kiểm điểm thụt ra thụt vào.-- Dương Dê Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), July 15, 2004

Answers

Response to Khổ thay cho cĂ¡i nước Ta. Lại đem kiểm điểm thụt ra thụt v?o.

Do thang ngu dau cut cho di copy lai cai chuyen cu rich ca trieu nguoi biet roi cai bien di thanh "co can bo cong doan". Ma cha bon nguy tac nha chung may dau oc chang co gi khac ngoai cac giai voi him kham, cut dai voi chui rua cs. Het truyen roi thi bay tro noi tuc danh ram khan giet thoi gian

-- Ma Cha Nguy Tac Nhan Cu Vi Bat Thien (VNCH@Lungubasaocho.com), July 15, 2004.

Response to Khổ thay cho cái nước Ta. Lại đem kiểm điểm thụt ra thụt vào.

 


-- Dương Dê Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), July 15, 2004.

Response to Khổ thay cho cĂ¡i nước Ta. Lại đem kiểm điểm thụt ra thụt vĂ o.

Hồi đó ở một đơn vị kia có một hộ lư nọ rất "rộng răi",vẹm vẩu nào thụt vào thị cũng không thấy vừa nên càng ngày thị lại càng rộng răi hơn với các đồng chí. Để rồi một ngày kia đưa đến kết quả không thể tránh, một tác phẩm ra đời mà không biết ai là tác giả, từ đảng uỷ,công đoàn cho tới thằng vẩu quèn trong đơn vị đều có khả năng... Cả đơn vị coi đó là thành quả của tập thể nên rất trân quư "tác phẩm" này và v́ là của chung, xài chung nên từ "Đồng Chí" được gọi để chỉ những người cùng chung 1 hộ lư. Đứa con chung này v́ các đồng chí Nông mạnh qúa nên bị "Đức", chẳng biết bị đứt cái giống ǵ nên trân trọng gọi nó là "Nông Đứt Mạnh" .Trải qua bao năm tháng với biết bao nhiêu công cuộc sửa sai với đổi mới của đảng cái tên gọi thân thương này vẫn c̣n được ǵn giữ tới ngày hôm nay .

-- Dương Dê Cụ (Duong_De_Cu@yahoo.com), July 16, 2004.

Response to Khổ thay cho cĂ¡i nước Ta. Lại đem kiểm điểm thụt ra thụt vĂ o.

Thang Decu nay benh hoan qua. Me no thi la ho ly, con bo no la thang Vau chu con ai nen no moi thich ke chuyen bo me no ra. Lai them mot bang chu ve su hen mat, do day cua lu VNCH phan dong.

-- yeutoquoc (datnuocthanyeu@yahoo.com), July 16, 2004.

Response to Khổ thay cho cĂ¡i nước Ta. Lại đem kiểm điểm thụt ra thụt vĂ o.

Ê cái thằng yeutoquoc, tao hỏi mày->tao đâu có đụng chạm ǵ đến má mày làm hộ lư đâu mà mày mở miệng, có phải má mày làm hộ lư rồi đẻ ra mày là thằng con hoang ?. Mày lấy tên là yêu tổ quốc, tổ quốc của mày là đảng cộng sản ?. Quê hương của mày là cộng sản quốc tế?.

Nếu mày không tin lời tao nói về thằng Nông đứt Mạnh là thằng con hoang của cả đảng viên cs th́ mày cứ hỏi thẳng thằng Mạnh đó.

-- Dương Dê Cụ (Duong_De_Cu@yahoo.com), July 16, 2004.Response to Khổ thay cho cĂ¡i nước Ta. Lại đem kiểm điểm thụt ra thụt vĂ o.

hey co' ai biet thang` Nong Duc Manh. la` con cua ai khong dzay???

ba ma' no' ten gi` hen' ???

-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), July 16, 2004.


Response to Khổ thay cho cĂ¡i nước Ta. Lại đem kiểm điểm thụt ra thụt vĂ o.

Tới má nó c̣n không biết ba nó là ai nữa th́ nói ǵ là nó!!!

-- Dam Tac Ho Chi Minh (damtachochiminh@yahoo.com), July 16, 2004.

Response to Khổ thay cho cĂ¡i nước Ta. Lại đem kiểm điểm thụt ra thụt vĂ o.

Chu cong san co nghia la moi nguoi co tai san thi cong vao va sai chung,chi co cai nay ,toi co cai kia cung chung ma huong,cac can ngo cha thi thich cac can gai mam non de lai nhung can gai mam gia cho can ngo con do do san pham cua ho loan cao cao, thanh ra ho phai goi nhau la dong chi,trong khi nguoi Viet co thu tu Cha con chu bac co di. Nguoi cong san la con cua Bac va dang,bac thi toi biet roi the dang la gi? ho ly chang?

-- thich du thu (toollover@comcast.net), July 16, 2004.

Response to Khổ thay cho cĂ¡i nước Ta. Lại đem kiểm điểm thụt ra thụt vĂ o.

đúng đó Má nó địt tùm lum trong chiến khu " D "ịt nên ngay că Má nó c̣n không biết nổi ba nó là ai huống ǵ nó , cho nên có hỏi . nó chỉ nói được , Cha nó là Cha chung thôi

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), July 17, 2004.

Moderation questions? read the FAQ