....H Nội 2 day..... 2004....

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

***

Thề phanh thy v uống mu qun th, chơ`i ơi, Vẹm Hanoi ơi, cc ăn cứt chứ m thề ci b dz g?

NGY NAY, trn dưới 5 năm, H Nội cũng cn nằm trong vũng cứt của chnh mnh ỉa dza :) v vần như ngy no thời Php Đ hộ nhưng họ c văn mnh hơn Vẹm :)

CŨNG THẾ, ngy nay, SAIGON Hn Ngọc Viễn Đng O phải l do Communist đặt ra m l nền văn minh Tư Bản đổ vo, thế nhưng thằng Hồ De Mother Fucker n SHIT ngay vo mả bố n nn n phải nằm trơ gan cng tuế nguyệt

Nhn bc nằm phơi Ku, cứ tưởng bc l Thienthan :) The Devil PigSatan ...

-- ..... SAIGON 2 day... :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), July 14, 2004

Answers

Response to ....Hà Nội 2 day..... 2004....Em b gi Hồ Ty
Mắt em trong như gương
Tuổi chưa trn mười lăm
Em đn khch bn đường
Tc rối đi vai gầy
Người em gi Hồ Ty
Bờ mi hồng nhợt nhạt
n cần em mời mọc
Trong em l Qu Hương
Đnh mất tuổi thơ ngy
Bng đn đường vng vọt
Em chợt thấy xt xa
Trn bầu trời su thẵm
nh trăng soi lng em
Như vết dao sắt bn
Cắt cuộc đời trinh trắng
Theo tiếng cười thu đm
Hồ Ty i Hồ Ty
Ti đi giữa đường thương
M mi ti mm chặt
Mắt ti mờ hơi sương

Hơn 20 năm lưu lạc
Ti t m về thăm
Qu ti chừ thế đ
Ti đi từng bước thầm

Tn Thất Ph Sĩ

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 14, 2004.

Response to ....Hà Nội 2 day..... 2004....

Hà nội như thế à .... Thất vọng quá .....


-- test hinh (XTC@shotmail.com), July 15, 2004.

Response to ....Hà Nội 2 day..... 2004....

***

Hanoi ? Cyclo-- VC don't like My~ Nguy. ... :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), July 17, 2004.


Response to ....Hà Nội 2 day..... 2004....-- Hmmm ... :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), July 17, 2004.

Response to ....Hà Nội 2 day..... 2004....

Dich Me ...Noi thi nghe hay lam' Nhin Vao Thanh pho thi muon oi'''....Dubng la 1 lu ngu Dot''...Noi chuyen tren troi...Khon nan that....

-- nong bi dich'' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 17, 2004.


Response to ....Hà Nội 2 day..... 2004....

DANH NGÔN :

Tư cách làm biến dạng tự ái, tự phụ.

 • BẮC KỲ
 • Muốn ăn gap bỏ cho ngườI
 • Vòng vo tam quốc kiểu ngườI b¡c xưa
 • Thích muốn chết vẫn giả vờ
 • Làm ra cái vẻ chẳng ưa chút nào
 • Đứng đường đứng chợ không sao
 • Có ngườI hỏi tớI thách cao đá vàng
 • Ra đường chưng diện thật sang
 • Về nhà m¡m muốI xuyềng xoàng cũng qua
 • Cái gì tốt thích khoe ra
 • Xấu xa đậy điệm thốI tha bao trùm
 • Trăm nhát cuốc giựt vào lòng
 • MốI thù truyền kiếp mẹ chồng nàng dâu
 • Thực thà cũng kể lái trâu
 • Thương nhau cũng kể nàng dâu mẹ chồng
 • Trách cô hàng trứng hai lòng
 • Dương suy được phép một ông mấy bà
 • Yêu nhau cau sáu bổ ba
 • Ghét nhau cau sáu chẻ ra làm mườI
 • Đãi bôi đưa đẩy miệng mờI
 • Miệng mờI nhưng bụng vái trờI đừng ăn

  -- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 17, 2004.

 • Response to ....Hà Nội 2 day..... 2004....

  Dich Me May thang VEm thui Coi di may ....Phai Tui may ngu nhu Bo khong ?  -- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 17, 2004.

  Moderation questions? read the FAQ