TON GIAO VA QUOC GIA .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Mot thang Viet Cong con tuyen bo Thien Chua Giao ( Cong Giao; Tin lanh ) la dao cua bon xam luoc mui lo da trang. 99% tin do Thien Chua Giua la phan dong .

Noi nhu vay la nhin ton giao tren quan diem chinh tri, hay dung hon la nhin ton giao tren quan diem Quoc gia, Dan toc VN khong chap nhan Dao cua bon Xam luoc tu nuoc ngoai.

Dai da so dan toc VN hien nay la tin do Phat Giao ( ke ca Phat Giao Hoa Hao ).Neu dung tren quan diem Quoc Gia chong ngoai xam; khong chap nhan ngoai xam, Thi nguon goc cua ton giao Phat Giao la tu Quoc Gia nao ?

Xin thua: Phat Giao vao Viet nam theo doan chan xam luoc cua cac trieu dai phong kien Trung Hoa. Va ton giao cua bon xam luoc tau phu nay da phat trien tai VN duoi trieu dai nha Ly.

Tai sao dan VN lai ua chuong ton giao cua bon Tau phu nhu vay ?

La vi Phat Giao chu truong tu bi hy xa, cuu do chung sinh; rat phu hop voi quan diem cua dai da so nhan dan VN , Phat Phap khong chu truong do ky chinh tri hay sac toc; quoc gia nen duoc pho bien kha rong rai.

Vay thi co nen dung tren quan diem co chap quoc gia dan toc de loai tru Phat Giao ra khoi VN hay khong ?

Con tai sao co nhieu nguoi VN theo dao cua bon xam luoc mui lo da trang qua vay ?

Vi Thien Chua Giao la dao co vo cho long bac ai; yeu thuong va giup do tha nhan, Thien Chua Giao khong bao gio chap nhan long han thu. Cac co quan tu thien cua Thien Chua Giao co mat rai rac khap VN de giup do nhung nguoi ngheo kho va benh tat, Cac tu si nam nu cua Thien Chua Giao van hang say lam nhung cong vien tu thien tai cac benh vien phong cui. noi ma khong co mot dang vien cong san nao dam mo toi.

Boi vi le do; van co nguoi theo dao Thien Chua Giao de thuc hien cong viec giup do tha nhan. Thien Chua Giao khong phan biet chinh tri hay Quoc Gia dan toc.

Con Dao Cao Dai tai Tay Ninh ? Co bao nhieu can ngo Cong San biet rang Dao Cao Dai co mat tai VN la do theo ban chan xam luoc cua bon Phat Xit Nhat ? Co bao nhieu can ngo cong san biet Dao Cao Dai la cua Nhat Ban ?

Neu dung tren quan diem quoc gia dan toc. co nen loai tru dao Cao Dai ra khoi VN hay khong ?

Dao Cao Dai co chu truong phan biet chinh tri hay quoc gia khong nhi ?

Neu Thien Chua Giao; Phat Giao ( ke ca Phat Giao Hoa Hao ); Cao Dai bi truc xuat ra khoi VN, Thi ton giao nao tuong trung thuan tuy cho dan toc VN ?

Ta Giao Cong San duoc Phat Sinh ra tu nuoc Duc; Duoc Le Nin o Nuoc Nga pho Bien, khong phai la cua dan toc VN.

Neu dung tren quan diem quoc gia dan toc, thi chi nen truc xuat moi mot ta giao ra khoi VN ma thoi..

Tai sao chi nen truc xuat ta giao cong san ra khoi dan toc va lanh tho VN, ma khong nen truc xuat cac ton giao khac?

Vi cong san khong chu truong tu bi bac ai; khong chu truong giup do tha nhan.

Cong san chu truong cam thu; vo vet tai san cua nguoi khac. Ta thuyet cong san chi gay dau kho cho nhan loai; ta giao cong san khong dem lai su binh an cho xa hoi, cho tam hon.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), July 14, 2004

Answers

Qủa thật cộng sản VN là một tà giáo du nhập từ châu âu , do hồ chó minh làm giáo chủ

ban chính trị trung ương đảng chính là hội đồng giáo hội nơi đây chúng đă bàn luận và t́m cách triệt phá tất cả những chính giáo như Thiên chúa , Tin lành , Phật Giáo , Cao đài Ḥa hảo thậm chí đến đạo thờ cúng ông bà chúng cũng không tha vvvv..vv

chúng điên cuồng bắt mọi người lập bàn thờ thờ giáo chủ của chúng ngay cả khi hắn ta c̣n sống , bắt tất cả người già , người lớn tuổi hơn gọi giáo chủ của chúng là bác

chúng không khác ǵ ma quỷ hiện h́nh , ngày nay một số nơi chúng đă bắt người dân lập những cốc qủy để thờ giáo chủ của chúng , đêm đêm nghe tiếng vọng từ những nơi đó người xung quanh cảm thấy kinh hoàng như có ma qủy xắp hiện về để đ̣i nợ máu của nhân dân

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), July 14, 2004.


Đạo giáo vnch là lũ đầu trâu mặt ngựa có từ thời Pháp.

-- (kid@yahoo.com), July 17, 2004.

Kep phen a chong khu ra ong dich cho 1 cai ne``....sao may ngu vay ket phen...? ..ve hoi cha me may coi la loai dan gi ? nhu the nao hay noi toi chuyen nay ok....dung lam giong giong man di moi ro ngu dot'' ...chang ra he thong gi ca....chong khu chua ong dich cho 1 cai' .....bot ngu...

-- nong bi dich'' (Congsansvietnam@yahoo.com), July 17, 2004.

Kid hom nay lai sua bay roi.

VNCH ma la mot dao giao u ?

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), July 17, 2004.


chung ta nen dong tam hiep luc va ket hop ba the , vo tri- vo ly- va vo luc . de day manh cong cuoc chien dau cua chung ra , bao ve nem dan chu va tu do cho dan toc viet cung nhu cac ton giao duoc tu do hanh dao . chung ta lat do cai che do phi nhan ban nuoc ma dan toc ta da chiu dung gan 30 nam qua .chung toi cung keu goi qui anh em chien huu ,nen dung chung mot chien tuyen de gay suc manh . thua cac ban day la lan dau tien chung toi tham gia voi chuong trinh, chung toi rat la vui thich ,rat mong duoc nhieu su thanh cong den voi chung ta.

-- Ngoc Hiep Tu (hieptu@hotmail.com), July 29, 2004.


Xin than ai chao Ngoc Hiep Tu gop mat voi Forum.

Hy vong su gop mat cua ban se tang them hieu qua cua tieng noi tu do dan chu trong cong cuoc giai the dang cong san dang doc tai cai tri tai que huong chung ta.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), July 29, 2004.


toan nhung ke vo cong roi nghe hay sao ma cu thich chi trich lung tung ke ca cho luon che do chinh tri XHCN la mot thu dao. That thieu hieu biet.

-- (Tkc8302@yahoo.com), August 01, 2004.

Chua nhan ra ta thuyet cong san la mot ta dao ( paganism )chung to la kem coi va thieu hieu biet lam lam.

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), August 01, 2004.

Moderation questions? read the FAQ