CSVN Công Bố Danh Mục Được Xếp Vào Hàng Tuyệt Mật Và Tối Mật Của Nhà Nước

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

CSVN Công Bố Danh Mục Được Xếp Vào Hàng Tuyệt Mật Và Tối Mật Của Nhà Nước

ngày 13/07/2004

(Hà Nội - VNN) Ngày 7/7 vừa qua, Phan Văn Khải, Thủ tướng CSVN đă ban hành Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Chính phủ, Văn pḥng chính phủ CSVN.

Theo đó, độ Tuyệt Mật gồm: Tin, tài liệu, đề án thực hiện chiến lược an ninh quốc gia, kế hoạch chiến lược pḥng thủ đất nước, động viên đối phó với chiến tranh. Tin, tài liệu liên quan đến chủ trương, chính sách quan trọng về đối nội, đối ngoại, dự trữ chiến lược quốc gia, kế hoạch và t́nh h́nh tổng hợp cung ứng tiền, phương án thu đổi tiền. Các báo cáo về đối ngoại, an ninh quốc pḥng, tổ chức bộ máy, nhân sự, các văn bản bản sử dụng tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của các cơ quan khác.

C̣n về độ Tối Mật gồm: Tin, tài liệu về cuộc đàm phán, kư kết với nước ngoài, tổ chức quốc tế về chính trị, quốc pḥng, an ninh quốc gia, kinh tế, khoa học công nghệ. Báo cáo thực trạng t́nh h́nh kinh tế- xă hội tài chính, ngân hàng, đối ngoại và an ninh quốc pḥng. Các số liệu về dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước; số liệu tuyệt đối về thu chi ngân sách nhà nước; tiền tệ in, phát hành, dự trữ; phương án giá nhà nước. Kế hoạch xuất nhập khẩu vũ khí, quân cụ. Tin tài liệu liên quan đến hồ sơ, tài liệu, biên bản họp Chính phủ. Văn bản sử dụng tin, tài liệu Tối mật của các cơ quan khác.

Xem như vậy th́ hầu hết các tin tức liên quan đến các lĩnh vực về chính trị, ngoại giao, kinh tế, tài chánh, ngân hàng, an ninh, quốc pḥng... đều xếp vào hàng tối mật và tuyệt mật cả.

Theo bộ luật h́nh sự của CSVN, th́ người nào bị buộc tội gián điệp, nghĩa là cung cấp tin tức mật của quốc gia cho nước ngoài đều có thể bị chế độ kết án từ tù chung thân đến tử h́nh.

 


Tui VC bây giờ cái ǵ cũng bí mật, tuyệt mật. Dâng đất cho Tàu cũng tuyệt mật, trùm mafia buôn bán x́ ke ma túy của các thằng đảng viên cao cấp thuộc loại tối mật, những bằng chứng tham nhủng hối lộ thuộc loại "bí mật quốc pḥng".

Sẽ có ngày Đảng CSVN Bị Dập Mật.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 13, 2004

Answers

Response to CSVN CĂ´ng Bố Danh Mục Được Xếp VĂ o HĂ ng Tuyệt Mật VĂ  Tối Mật Của NhĂ  Nước

đối với Việt cộng tất cả việc ǵ khi bị phanh phui mà làm chúng bị quê

là kẽ phanh phui đă vi phạm bí mật quốc gia thôi , coi chừng cái bản thông báo này nếu bị mọi người chê cười th́ người công bố dám củng lảnh búa tài sồi lắm

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), July 13, 2004.


Response to CSVN CĂ´ng Bố Danh Mục Được Xếp VĂ o HĂ ng Tuyệt Mật VĂ  Tối Mật Của NhĂ  Nước

hehehe cai ba?n tin phia´tre^n cua~ KE SI BAC HA ddu*a ra cu~ng thuô.c loai tôi´ mât ( tiêt lô nhu*ng cai gi ddu*o+.c liêt vao` tôi´hay tuyêt mâ.t )ddêu` bi giâ.p mâ.t ....... coi chu*`ng nha´ bro ...hihihihi

-- BACLIEU 2002 ( paltalk) (thomasph75@hotmail.com), July 14, 2004.

Response to CSVN CĂ´ng Bố Danh Mục Được Xếp VĂ o HĂ ng Tuyệt Mật VĂ  Tối Mật Của NhĂ  Nước

Cũng tại "TUYỆT TỐI MẬT" này mà XHCNVN đă bị từ chối dài dài khi xin gia nhập vào WTO.

Tôi cũng nghe nói vừa qua CSVN đă quyết định không tranh thủ vào WTO vào 2005 hay 2006 nữa là v́ đi theo chân của CSTQ cố t́nh t́m cách kiềm hăm sự "tăng vọt" kinh tế của VN. Nên nhớ đây là hàng chử "TĂNG VỌT" chứ không phải hàng chử "HỒI PHỤC".

CSTQ th́ không muốn kinh tế ḿnh tăng cao quá là v́ sợ nhân dân càng khá giả th́ sẽ càng văn minh tự do dân chủ hơn... CSVN cũng đang làm y chang. Khi VN vào được WTO th́ chắc chắn kinh tế VN sẽ khá hơn nhiều hơn hiện nay. Thế th́ sự giàu mạnh sẽ làm con người càng văn minh càng chống đối nhà nước nhiều hơn..

Ví dụ như những trẽ con khi lớn lên. Trong lứa tuổi trưởng thành th́ hiểu biết nhiều và càng có những năng động RESILIENCE phản kháng tự nhiên trong GROWTH đối với cha mẹ mọi người chung quạnh

Cuối cùng chính trị VN cũng sẽ đi tiến tới một thời điểm mà chính chính quyền VN không c̣n hiểu rỏ cái ǵ là "TUYỆT MẬT" hay "TỐI MẬT" là v́ mọi thứ đều "TUYỆT MẬT" và "TỐI MẬT" khi mọi đăng viên sẽ đấu tố lẫn nhau và dùng luật "TUYỆT TỐI MẬT" mà hành quyết lẫn nhạu. Đó là thời điểm "KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ".

"KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ" có đi chung hay đi trước sau với "KHỦNG HOĂNG KINH TẾ" không?. Tôi để cho các bạn tự suy nghĩ điễm này. Chỉ có một điễm chung mà tôi thấy CSTQ cũng như CSVN nói chung sẽ tiến tới một điễm chung khi chính quyền t́m mọi cách giăm thiểu sự "tăng vọt kinh tế". Đó là sức mạnh đăng viên tranh giành sang giàu gia tăng mà phải mau lẹ nữa... Đó là cái "CHẾT" của chính trị khi cố ư t́m cách giảm "tăng vọt kinh tế". Tại v́ CONSUMPTION có thể giảm. Nhưng DEMAND th́ lúc nào cũng tăng càng cao theo đà văn minh của nó. Đăng viên DEMAND giàu. Nhà nước giảm "tăng vọt kinh tế" Sẽ tự chạm với sức DEMAND giàu của đăng viên CSVN.... Đó là lúc "KHỦNG HOANG CHÍNH TRỊ KINH TẾ".

Có chuyện này th́ các bạn rỏ hợn. Vừa qua CSTQ vừa đang "định" mở một công xưỡng chế tạo "XE HƠI" cho nhân dân Trung Quốc mua xài v́ demand của nhân dân TQ đ̣i xài "XE HƠI" lên cao khi thấy nhiều xe hơi nhập cảng cũng như quảng cáo tại TQ lên cao. Mở công xưỡng xe hơi này th́ chắc chắn 100% là "QUỐC DOANH" và rẽ cạnh tranh với hàng xe hơi nhập cảng ngoại quộc

Cái tôi muốn dẩn chứng là "NHÂN DÂN TQ DEMAND XÀI XE HƠI".... nói lên sự VĂN MINH của nhân dân TQ.... đưa đến điễm "KHỦNG HOĂNG DEMAND" y như thời CS Liên Xô v́ nhân dân không có tiền mua XE HƠI khi nhà nước Liên Xô chế tạo ra XE HƠI mà chỉ đăng viên cao cấp xài thôi. Nghĩa là đăng viên XÀI XE, nhà nước trả tiền xăng dầu cho XE...

NÓi tóm gọn hơn. Dục vọng DEMAND tăng trưởng càng cao mà không được đáp lại, thêm vào đó sự mất tin tưởng vào chính quyền sẽ gây ra "KHỦNG HOĂNG" trong hàng ngũ đăng viên chính quyền lẫn nhân dận

Nghĩ cũng lạ. Theo tôi nghĩ cái luật "TUYỆT TỐI MẬT" mà chính quyền CSVN đưa ra đây là để răng đe những đăng viên CSVN đang có ư định đem bàn luận về vấn đề dâng đất biễn cho TQ vừa qua hơn là răng đe những người dân VN chống đối chính quyền CSVN.

Cái tuyệt mật và cái bí mật của CSVN chỉ là cái vải che bịt miệng mà thôi ,thật sự CS không có những cái kỷ luật nào có thể khống chế lời nói của đảng viên ,chúng đang bị khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ,từ trong nội bộ đến các quốc gia láng giềng hay cả thế giới ,cho đến hôm nay sau 15 năm rút quân nhục nhă từ CPC ,chúng mới ngó đến những bộ xương khô của những thằng lính tại CPC ,tuyệt mật và bí mật chỉ xử dụng trong nước và ngày nay chúng đem cả nghị quyết 36 ra để bịt mồm dân VK ,đúng là hoang tưởng ,Chúng chỉ xoay đi quanh lại ba cái rượu củ b́nh mới ,dù sao th́ cái vị rượu vẫn giống nhau ,chúng có cái hay phải khen chúng là : bắt người th́ lầm ,nhưng thả th́ không lầm đâu.con bà nó đi kiếm gái cũng là chuyện bí mật ,nếu không th́ mang tội quan hệ nam nữ bất chính.buôn lậu th́ là tuyệt mật ,ăn cắp là chuyện bí mật ,đào ngũ là chuyện tối mật.buôn dân bán nước th́ là dập mật.

thấy đô mỹ th́ con mắt chớp chớp.... Mật ( honey )

-- TUYỆT TỐI MẬT (mat@yahoo.com), July 14, 2004.

Moderation questions? read the FAQ