Hinh Anh Chong Cong

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

MOI BAN BAM VAO LINK !...http://www.socaluvsa.org/multimedia.aspx

Xin Moi Ba Con Xem Hinh Anh Chong Cong-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 11, 2004

Answers

Chống bạo quyền Mafia CSVN
can đảm, là anh hùng
thương dân, yêu tổ quốc.
 
 
 
 
 
Bám đít bưng bô cho cáo hồ và đám
CS tay sai hại dân bán nước
hèn nhát, bán rẻ lương tâm, vô liêm sỉ.
 
Đừng nghe những gì cộng sãn nói,
hãy nhìn kỷ những gì cộng sãn làm.
(Cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu)
 
 
 
 
 
Chống lại cáo Hổ dâm tặc gian ác và CSVN hại dân bán
nước không có nghĩa là chống lại tổ quốc dân tộc, vì tổ quốc
VN không là của riêng của một người, một đảng phái nào.


Mới vào link ở trên, tìm được vài hình rất lạ và hay của các sinh viên VN ở California. Đám Vẹm nhóc bị nhồi sọ, cứ bôi nhọ VK là đám bám đít Mỹ, xin xem vài tấm hình sau đây để mở mắt:

Cựu Thống Đốc California Gray Davis đứng bên cạnh cờ vàng VNCH.

Cựu Thống Đốc California Gray Davis hân hạnh mang cờ vàng VNCH và huy hiệu SVVN trên cổ.

Cựu Thống Đốc California Gray Davis mang cờ vàng VNCH trên cổ, đang chào hỏi các em bé VN; những mầm non kiến thức, tài năng và tương lai của VN.

Cựu Thống Đốc California Gray Davis mang cờ vàng VNCH trên cổ, đang trò chuyện với anh chị em SVVN, cũng là tương lai của đất nước VN.

Cựu Thống Đốc California Gray Davis mang cờ vàng VNCH trên cổ, đang phát biểu cảm tưởng với anh chị em SVVN.Những hình trên được chụp trong một buổi chợ Tết VN năm 2003 ở California.


-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), July 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ