Xin hỏi đảng và nhà nước Việt Nam.??????

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ở VN bây giờ không ai vỗ ngực bảo là người CS cả, cùng lắm là trong học chi bộ Đảng, là một cuộc họp cho có lệ, bản kiểm điểm đã có Word template thường thì copy-paste của nhau hoặc có dịch vụ “làm hộ”. Ngược lại, chính các sĩ quan QĐ, các Đảng Viên, các quan chức nhà nước, cán bộ C/A, các giảng viên học Viện chính trị Quốc gia đều biết rõ tỏng cái vỏ CS và XHCN, biết rõ tình trạng ô uế bên trong mà lúc nào họ cũng có thể nói ra cho người khác trong lúc thân mật chén tạc chén thù. Còn nhân dân thì đã “quên béng” CNCS và CNXH rồi, trước đây không ai hiểu nó là cái gì, bây giờ càng không. Ở VN bây giời chỉ có chủ nghĩa US$. Thiện nghĩ đây là cơ hội để tôi hỏi Đảng và Nhà nước VN vài ba câu trong vài trăm câu hỏi của tôi ung ấp đã lâu nay. Tôi hỏi các vị ở đây là vì ở nơi đáng hỏi, ĐSQ hay tại VN thì tôi BỊ BẮT DỮ NGAY. 1) Tại sao các anh vẫn dương khẩu hiệu XHCN và CSCN? trong khi đất nước đang trong cảnh ANTI-XHCN và ngày càng sâu vào ANTI-XHCN. XHCN ở đây là tôi hiểu xã hội bình đẳng cơm no áo ấm và hạnh phúc cho mọi người, là nơi mà Nhà nước cung cấp các dịch vụ xã hội cho dân như giáo dục, y tế, văn hóa, tiện ích giao thông. Nhưng ngược lại tôi là người chứng kiến cảnh xã hội bất công trong nhiều mặt, người nghèo đói nhiều (các anh nằm ngủ điều hòa có biết là trong đợt nóng vừa rồi ở miền Bắc có bao nhiêu trẻ con và người già chết không, các anh có biết là người ốm đau bệnh tật phải nằm trong cái bênh viện xây dựng theo đỉnh cao trí tuệ của XHCN, dưới nhiệt độ 38 độ C, mất nước mất điện không? Các anh đã nghe câu “địa ngục trần gian chưa”?). XHCN tại sao mà người dân không có tiền khám chữa bệnh thì chịu chờ chết, tại sao trẻ con không có tiền đóng học thì phải đi làm tôi tớ cho nhà giàu? Và tại sao các anh đi máy bay hay xe máy lạnh trong khi đó không cung cấp dịch vụ giao thông cho dân chúng (trừ tàu hỏa cho 1 vài tuyến đường với giá cắt cổ), mà lại “KHOÁN” cho đầu trâu mặt ngựa và lưa manh thầu các dịch vụ vận tải chở khách, phục vụ bến bãi làm cho dân cơ cực (tôi cũng bị cơ cực vài lần đi xe dịch vụ của lưu manh) 2) Lấy căn cứ gì mà Đảng và Nhà nước (2 cái này là 1, có chứng cớ rõ ràng) sử hữu toàn bộ 327,000km2 đất đai của VN? Và vì là đất đai của các anh nên trong các cuộc đàm phán với TQ, các anh cũng chả thèm thông báo cho nhân dân biết vì đất đai của các anh các anh muốn làm gì thì làm có đúng không, các anh phá trọc trùi rừng núi thiên nhiên, hệ thống động thực vật, đất đai cây cỏ và cả tài nguyên biển. Có phải là vì đất đai là của các anh các anh muốn làm gì thì làm phải không? Thế còn chúng tôi? Nô lệ cho các anh chắc? Các anh bảo tôi là phải bỏ ra US$100,000 ngàn để có được 100m2 đất để ở trong khi thu nhập của chúng tôi một năm là US$400. 3) Tại sao toàn dân ghét công an? chỗ nào ai cũng ghét và tôi chưa thấy ngoại lệ trên đất VN. Vì thế toàn dân cùng giúp đỡ che chở cho nhau để làm trái pháp luật. Hay là vì nhân dân chỉ thấy sự hiện diện của Nhà nước qua công an. Tức là toàn dân ghét nhà nước phải không? 4) Tại sao là một công dân VN, mà tôi không được phép đăng trên báo trong nước hay gửi cho các cơ quan thẩm quyền các câu hỏi này? (Nếu các anh bảo là được thì xin các anh cho tôi cái giấy bảo đảm của ĐSQ hay của Đảng có đóng dấu XHCN để nhữ vợ con tôi hay tôi bị bắt thì có cái giấy để xin nhẹ tội.) 5) Câu hỏi này liên quan đến nghề kiếm cơm của tôi: Tại sao các anh bóp nghẹt Internet và dịch vụ BCVT để tôi tịt đường làm ăn? (Các anh có thể nói là VNPT có dịch vụ, nhưng tại sao là thuê đường truyền đắt gấp 15 lần Singapore và các nước trong khu vực, trong khi đó thu nhập của nhà tôi chỉ bằng 1/50 của người dân bên Singapore.). Và tại sao chế độ của các anh đã ưu việt rồi thì cớ gì anh cấm tôi với tư cách là người lớn đến các website khác trên thế giới để giao lưu hay tìm kiếm thông tin? Đây là một trong số vài trăm câu hỏi tôi muốn gửi lên Đảng và Nhà nước nhưng vì tôi còn có vợ con và mẹ già không ai nuôi nên tôi chưa giám hỏi. Xin cảm ơn các anh. -- Dương Dê Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), July 11, 2004 Answers Response to Xin hỏi Ă°ảng vĂ nhĂ nĂ½ớc Việt Nam.?????? Ở VN bây giờ không ai vỗ ngực bảo là người CS cả, cùng lắm là trong học chi bộ Đảng, là một cuộc họp cho có lệ, bản kiểm điểm đã có Word template thường thì copy-paste của nhau hoặc có dịch vụ “làm hộ”. Ngược lại, chính các sĩ quan QĐ, các Đảng Viên, các quan chức nhà nước, cán bộ C/A, các giảng viên học Viện chính trị Quốc gia đều biết rõ tỏng cái vỏ CS và XHCN, biết rõ tình trạng ô uế bên trong mà lúc nào họ cũng có thể nói ra cho người khác trong lúc thân mật chén tạc chén thù. Còn nhân dân thì đã “quên béng” CNCS và CNXH rồi, trước đây không ai hiểu nó là cái gì, bây giờ càng không. Ở VN bây giời chỉ có chủ nghĩa US$. Thiện nghĩ đây là cơ hội để tôi hỏi Đảng và Nhà nước VN vài ba câu trong vài trăm câu hỏi của tôi ung ấp đã lâu nay. Tôi hỏi các vị ở đây là vì ở nơi đáng hỏi, ĐSQ hay tại VN thì tôi BỊ BẮT DỮ NGAY. 1) Tại sao các anh vẫn dương khẩu hiệu XHCN và CSCN? trong khi đất nước đang trong cảnh ANTI-XHCN và ngày càng sâu vào ANTI-XHCN. XHCN ở đây là tôi hiểu xã hội bình đẳng cơm no áo ấm và hạnh phúc cho mọi người, là nơi mà Nhà nước cung cấp các dịch vụ xã hội cho dân như giáo dục, y tế, văn hóa, tiện ích giao thông. Nhưng ngược lại tôi là người chứng kiến cảnh xã hội bất công trong nhiều mặt, người nghèo đói nhiều (các anh nằm ngủ điều hòa có biết là trong đợt nóng vừa rồi ở miền Bắc có bao nhiêu trẻ con và người già chết không, các anh có biết là người ốm đau bệnh tật phải nằm trong cái bênh viện xây dựng theo đỉnh cao trí tuệ của XHCN, dưới nhiệt độ 38 độ C, mất nước mất điện không? Các anh đã nghe câu “địa ngục trần gian chưa”?). XHCN tại sao mà người dân không có tiền khám chữa bệnh thì chịu chờ chết, tại sao trẻ con không có tiền đóng học thì phải đi làm tôi tớ cho nhà giàu? Và tại sao các anh đi máy bay hay xe máy lạnh trong khi đó không cung cấp dịch vụ giao thông cho dân chúng (trừ tàu hỏa cho 1 vài tuyến đường với giá cắt cổ), mà lại “KHOÁN” cho đầu trâu mặt ngựa và lưa manh thầu các dịch vụ vận tải chở khách, phục vụ bến bãi làm cho dân cơ cực (tôi cũng bị cơ cực vài lần đi xe dịch vụ của lưu manh) 2) Lấy căn cứ gì mà Đảng và Nhà nước (2 cái này là 1, có chứng cớ rõ ràng) sử hữu toàn bộ 327,000km2 đất đai của VN? Và vì là đất đai của các anh nên trong các cuộc đàm phán với TQ, các anh cũng chả thèm thông báo cho nhân dân biết vì đất đai của các anh các anh muốn làm gì thì làm có đúng không, các anh phá trọc trùi rừng núi thiên nhiên, hệ thống động thực vật, đất đai cây cỏ và cả tài nguyên biển. Có phải là vì đất đai là của các anh các anh muốn làm gì thì làm phải không? Thế còn chúng tôi? Nô lệ cho các anh chắc? Các anh bảo tôi là phải bỏ ra US$100,000 ngàn để có được 100m2 đất để ở trong khi thu nhập của chúng tôi một năm là US$400. 3) Tại sao toàn dân ghét công an? chỗ nào ai cũng ghét và tôi chưa thấy ngoại lệ trên đất VN. Vì thế toàn dân cùng giúp đỡ che chở cho nhau để làm trái pháp luật. Hay là vì nhân dân chỉ thấy sự hiện diện của Nhà nước qua công an. Tức là toàn dân ghét nhà nước phải không? 4) Tại sao là một công dân VN, mà tôi không được phép đăng trên báo trong nước hay gửi cho các cơ quan thẩm quyền các câu hỏi này? (Nếu các anh bảo là được thì xin các anh cho tôi cái giấy bảo đảm của ĐSQ hay của Đảng có đóng dấu XHCN để nhữ vợ con tôi hay tôi bị bắt thì có cái giấy để xin nhẹ tội.) 5) Câu hỏi này liên quan đến nghề kiếm cơm của tôi: Tại sao các anh bóp nghẹt Internet và dịch vụ BCVT để tôi tịt đường làm ăn? (Các anh có thể nói là VNPT có dịch vụ, nhưng tại sao là thuê đường truyền đắt gấp 15 lần Singapore và các nước trong khu vực, trong khi đó thu nhập của nhà tôi chỉ bằng 1/50 của người dân bên Singapore.). Và tại sao chế độ của các anh đã ưu việt rồi thì cớ gì anh cấm tôi với tư cách là người lớn đến các website khác trên thế giới để giao lưu hay tìm kiếm thông tin? Đây là một trong số vài trăm câu hỏi tôi muốn gửi lên Đảng và Nhà nước nhưng vì tôi còn có vợ con và mẹ già không ai nuôi nên tôi chưa giám hỏi. Xin cảm ơn các anh. -- Dương Dê Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), July 11, 2004.

-- Dương Dê Cụ (DuongDeCu@yahoo.com), July 11, 2004

Moderation questions? read the FAQ