Note pjesme Svet` Ivane o moga Trogira

greenspun.com : LUSENET : Dalmatian culture : One Thread

Ako Imate notni zapis pjesme a spremni ste dijeliti molila bi vas da se javite!!! Hvala(:

-- Ana Vila (ana06032003@yahoo.com), July 09, 2004

Answers

ja nemam nikakvih nota ali molio bih vas ako možete poslati mi note od hrvatskih pjesama,za klavijaturu,inače odnedavno vježbam samo harmoiku,pa bi mi trebalo za klasičnu harmoniku,šta god imate , molim vas

-- Ivan (profesional@net.hr), October 25, 2004.

Moderation questions? read the FAQ