VC tuyên truyền : chi 1 nhúm hoang tưởng chống cộng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

 


Mấy thằng Viêt Cộng thường tuyên truyền là mấy ông già chống cộng tay chân run rẫy rồi nên chẳng làm nên cơm cháo ǵ cả. Đă thế mấy ông này c̣n xúi dục vài đám NVHN chống cộng nhóc tỳ.

Vào ngày 02 đến 04 tháng 7, 2004 này ở Boston có tổ chức Đại-hội Sinh-viên Bắc Mỹ mà chỉ vài mống ruồi bu thôi, đây là cái list của "vài nhúm" "hoang tưởng" đă đến dự :

Organizations who already registered

Asian Pacific American Law Students Association
Asian Pacific Americans for Social Action
Emory University/UVSA
Ilinois Vietnamese Student Union
Inter-Collegiate Vietnamese Student Associations of New England
Mang Luoi Tuoi Tre Vietnam Len Duong/International Vietnamese Youth Network
Phan Boi Chau Massachusetts
Union of Vietnamese Student Associations of Southern California
Vietnamese American High School Alliance (Southern California)
Vietnamese Americans for Community Development of San Diego
Vietnamese Youth of Denver
VPAC Boston Viet-Vote Boston
VSA - Cal Poly Pomona
VSA - Cal State University, Long Beach
VSA - George Mason University
VSA - George Washington University
VSA - Rice University
VSA - San Jose State Univeristy
VSA - Suny at Stony Brook
VSA - Unifersity of Connecticut
VSA - Univerisity of California, Berkeley
VSA - Univeristy of California, Irvine
VSA - University of California, Riverside
VSA - University of California, San Diego
VSA - University of California, Santa Barbara
VSA - Yale University
VSU - University of California, Los Angeles
VSA - Northweatern University
VSA - York Memorial
VSA - University of Mass. Boston
VSA - George Mason University
VSA - University of Louisville
VSA - University of Georgia
VSA - University of Massachusetts at Amherst
VSA - University of llionois
VSA - Tufts University
VSA - University of Louisville
VSA - Brown University
VSA - UT Arlington
VSA - WPI
VSA - UMass Lowell
VSA - Suffolf Univerisity
Su Viet
Doan Thanh Nien Phan Boi Chau - Southern California
Wellesley College
Phu Dong Youth
more...

và....Đoàn Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh với tư cách dự khán để HỌC HỎI.

Purpose and Goals

The Union of Vietnamese Student Associations of Southern California (UVSA) and the New England Inter-Collegiate Vietnamese Student Associations (IVSA) proudly presents the 1st Annual North American Vietnamese Student Associations (NAVSA) Conference. The goals of the conference are to:

- Establish a Network of Vietnamese Student Associations throughout North America for the purposes of connecting resources, information, experience and support.

- Bring together Vietnamese youths to build unity and solidarity in order to promote an awareness of Vietnamese social justice advocacy issues as well as Vietnamese cultural consciousness issues.

- Represent the diverse and dynamic Vietnamese youth population by encouraging interaction, participation, and activism in respective regional Vietnamese communities and a growth of leadership and service amongst Vietnamese youths on a global level

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 08, 2004

Answers

Response to VC tuyĂªn truyền : chi 1 nhĂºm hoang tưởng chống cộng

Cơ Hội Mới Để Xây Dựng Cho Việt Nam Một Thời Đại Mới

http://people.freenet.de/skdccvn/thanh.htm

Bài của Trần Ngọc Thanh, Mühlhausen

Trước t́nnh h́nh thế giới đă hoàn toàn thay đổi và nguy cơ tan ra của chế độ cộng sản toàn cầu, đảng cộng sảnm Việt Nam đă phải chấp nhận từ bỏ nền kinh tế chỉ huy và họ cũng nhận ra rằng nề kinh tế thị trường tất yếu sẽ dẫn đếen sự sụp đổ của chế độ chuyên chính cộng sản. Do đó họ chỉ đổi mới nửa vời về kinh tế mà không chấp nhận thay đổi về chính trị. Họ đă đặt sự tồn tại của đảng lên trên hạnh phúc và tự do của nhân dân, lên trên quyền lợi của dân tộc.

Hậu qủa là đời sống người dân chỉ được cải thiện tạm thời về bề mặt, c̣n đất nước vẫn nằm trong ṿng bế tắc, chưa có cơ hội phát triển bền vững và ổn định.

Toàn dân Việt Nam cả trong nước lẫn hải ngoại đang có một cơ hội mới để tháo gỡ cơ chế chính trị độc đoán lạc hậu và bế tắc của cộng sản hiện nay để xây dựng một một chế độ mới dân chủ và pháp trị chân chính, khơi dậy sức sống tiềm ẩn của toàn dân, đưa đất nứơc hội nhập vào trào lưu tiến bộ chung của nhân loại, mở đường cho dân tộc phục hưng. Một trận chiến mới đang phát triển mạnh mẽ. Đó là trận chiến chống độc tài, nghèo đói và lạc hậu, đ̣i dân chủ, phú cường và tiến bộ. Trong trận chiến này có hai chiến tuyến: một bên là thiểu số độc tài thống trị, một bên là toàn dân Việt Nam bị trị. Và trận chiến này tất yếu chỉ có một bên thắng: là toàn dân Việt Nam, là lẽ phải và công lư. Đảng cộng sản Việt Nam phải thất bại bởi những giáo điều độc đoán, bởi những chính sách bất công sai lầm mà họ đă áp đặt và thực hiện. Trận tuyến đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền ngày càng được mở rộng và làm lung lay chế độ cộng sản độc tài, độc đoán. Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ của nhân dân việt Nam đă bước sang một giai đoạn mới - giai đoạn công khai, thách thức trực diện với ban lănh đạo cộng sản Việt Nam. Mặt trận dân chủ toàn dân và toàn diện đă h́nh thành. Chúng ta cần sử dụng các phương thức đấu tranh hợp với xu thế nhân bản toàn cầu hữu hiệu và khả thi để kết hợp sức mạnh toàn dân trong nước với cộng đồng người Việt hải ngoại. Sức mạnh tổng hợp này sẽ đẩy đảng công sản Việt Nam vào sự lựa chọn cuối cùng: hoặc là thực thi dân chủ, trả lại quyền quyết định vận mệnh đất nước cho nhân dân, hoặc mất quyền lực và tan ră trong bạo loạn. Chúng ta ở hải ngoại có thật nhiều thuận lợi. Trong khi ở trong nước, dưới chế độ cộng sản, nhà nước chi phối mọi hoạt động, mọi tổ chức và sinh hoạt của dân chúng, th́ ở hải ngoại chúng ta có quyền lập ra các tổ chức, hội đoàn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng. Các tổ chức cộng đồng đáp ứng nguyện vọng của hơn 3 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản sống lưu vong trên hơn 70 nước trên thế giới. Dường như có một nước Việt Nam lưu vong, một nước Việt không biên giới, quốc gia, nhưng vẫn thống nhất với nhau bằng một ngôn ngữ chung và các tổ chức, sinh hoạt chính trị có cùng một mục đích là đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền ở Việt Nam. Hiện nay, dưới sức ép của xu thế toàn cầu hoá và những khó khăn về kinh tế , chính quyền cộng sản Việt Nam buộc phải mở cửa với thế giới. Đây là cơ hội tốt cho cộng đồng người Việt hải ngoại tác động trực tiếp vào trong nước, lập nền tảng cho dân chủ phát triển. Cuộc đấu tranh đ̣i tự do, dân chủ, đ̣i tôn trọng quyền con người sẽ có kết qủa to lớn hơn khi chúng ta vận dụng được thế mạnh dân sự phi chính phủ của các tổ chức sinh hoạt chính trị, qua đó tác động vào trong nước, giúp cho phong trào trong nước mạnh dần lên, tiến tới giành thế chủ động khi thời cơ đến để gạt bỏ chế độ cộng sản hiện nay. Khi đó vận mệnh dân tộc sẽ hoàn toàn nằm trong tay nhân dân. Quyền lực chính trị sẽ được trả lại cho nhân dân. Tương lai của đất nước sẽ tuỳ thuộc vào sự tham gia tích cực của mỗi chúng ta, những người dân con cháu Lạc Hồng. Một nước Việt Nam mới phải được xây dựng bằng sự tự chủ, tự giác của mỗi người dân, mỗi thanh niên Việt Nam cả trong nước lẫn hải ngoại. Trong cuộc đấu tranh này chúng ta phải tin tưởng vào sức mạnh tiềm tàng của dân tộc, dũng cảm đương đầu với mọi trở lực đi ngược lại lợi ích tối thượng của dân tộc và những quyền căn bản của con người. Bằng tấm ḷng bao dung, ư chí chính trị dũng cảm và hành động đấu tranh quyết liệt, nhất định một thời đại mới sẽ mở ra cho dân tộc Việt Nam.

Tháng 3-2004

Trần Ngọc Thanh, Mülhausen-- (tosu_cs@yahoo.com), July 08, 2004.


Response to VC tuyĂªn truyền : chi 1 nhĂºm hoang tưởng chống cộng

Doan` thanh nien the he Ho Chi Minh !!!!!!!!

ten nghe keu gom'.......hahahaha

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), July 08, 2004.


Response to VC tuyĂªn truyền : chi 1 nhĂºm hoang tưởng chống cộng


Trong dự án xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đ́nh, người ta đă phát hiện ra cả một khu di tích thành Thăng Long xưa, gần như c̣n nguyên vẹn. Từ đó, diện tích khai quật khảo cổ được định là 17 000 mét vuông, và công trường bắt đầu làm việc từ tháng 12- 2002.
Cho tới nay, cuộc khai quật đă cho thấy một hệ di tích và một khối lượng di vật rất lớn, với nhiều thời kỳ văn hóa khác nhau, từ thành Đại La thời Đường (thế kỷ 7-9) và thời Đinh - Tiền Lê (thế kỷ 10) cho đến Hoàng thành Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh thời Lư, Trần, Lê sơ, Lê trung hưng (thế kỷ 11-18), rồi thành Hà Nội thời Nguyễn (thế kỷ 19).
Với các di tích kiến trúc đă t́m thấy, các nhà khảo cổ bước đầu nhận định đây là một khu vực khoảng 40 000 mét vuông ở phía Tây thành Thăng Long thời Lư-Trần-Lê, và ở trung tâm thành Đại La trước đó. Có thể thời Lư-Trần là điện Càn Nguyên (c̣n gọi là Thiên An), và thời Lê là cung Trường Lạc dưới triều Lê Thánh Tông.


Ngày trứơc tàu cố vấn cho cộng sản bắc việt xây lăng già hồ ở Ba-Đ́nh, là cái độc cuả CSTQ. CSTQ muốn cái xác già hồ đè lên mồ mả/lịch sử tổ tiên dân tộc, để yếm tài dân tộc ta .. và để cái lũ đảng CSVN vâng lời muôn đời làm tôi mọi chúng..

-- (tosu_cs@yahoo.com), July 09, 2004.

Response to VC tuyĂªn truyền : chi 1 nhĂºm hoang tưởng chống cộng-- (tosu_cs@yahoo.com), July 09, 2004.

Response to VC tuyĂªn truyền : chi 1 nhĂºm hoang tưởng chống cộng


Đầu chim phụng hoàng, đầu rồng và. giếng nước vào thời nhà Trần (thế kỷthứ 13-14)

-- (tosu_cs@yahoo.com), July 09, 2004.


Response to VC tuyĂªn truyền : chi 1 nhĂºm hoang tưởng chống cộng

TOAN LA MAY THANG CHONG CONG BO DIT MY. DEM FIRE CO VANG BA SOC CUA BON CHUNG MAY DI. VNCH DA CHET ROI, CHET ROI. KHONG CO PHEP MAU NAO CUU NO SONG DAY DAU.

-- (hatevietgan@XVNCH.com), July 14, 2004.

Response to VC tuyĂªn truyền : chi 1 nhĂºm hoang tưởng chống cộng

Ca cha con cong san viet nam an cuop ( cong san co kha nang kinh te, lam ra cua cai gi ? ) dang ninh bo My de xin xo, xin xo vien tro, xin xo de duoc xuat cang...

Viet kieu o xu My phai lam lung cuc kho de kiem tien. Tu ban boc lot ma ? Xu tu ban nay phai co kha nang de lam an sinh song, chu khong nhu dang cong san an bam ngoi do lua bip, an tren xuong mau dong bao minh ?

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), July 14, 2004.


Response to VC tuyĂªn truyền : chi 1 nhĂºm hoang tưởng chống cộng

TU XUNG LA Kẻ Sĩ Bắc HĂ A, DUNG RA PHAI LA TIEU NHAN Bắc HĂ MOI PHAI CHU. CHAC O NUOC NGOAI NHIEU QUA, BON PHAN DONG BIT TAI BIT MAT HET ROI. LAN NAO VE VN XEM CS "AN THIT DONG BAO MINH NHE",NOI RA MA KO BIET NGUONG.DO NGU.

-- (hatevietgan@XVNCH.com), July 14, 2004.

Moderation questions? read the FAQ