Cac bai binh luan trich tu cac website o Hai Ngoai (05-07-2004)

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

VIỆT NAM : MIẾNG MỒI VÀ CÁI BẪY

Trich tu www.conong.com - Kế hoạch “nhuộm đỏ” Cộng đồng người Việt đă rơ như ban ngày - Phạm Trần

Hoa Thịnh Đốn.- Tục ngữ Việt Nam có câu : “ Muốn ăn cá lớn phải thả câu dài”, nhưng trong trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài, đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đă không chỉ thả mồi mà c̣n giăng cả bẫy nữa.

Việc làm này được chứng minh vào ngày 23-6-2004 khi Phan Văn Khải, Thủ tướng chính phủ công bố Quyết định ấn định “Chương tŕnh hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt ở nước ngoài.”

Nội dung 33 công tác của Nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) có mục đích triển khai Nghị quyết 36 ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị đảng CSVN nhằm lôi kéo khối người Việt ở nước ngoài tham gia và ủng hộ chính sách được gọi là “ phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc” và “ góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh”

Nếu chỉ nghe qua những chữ nghĩa hào nhoáng này, không ít người sẽ thấy chủ trương của CSVN không có ǵ sai trái v́ có ai, đă là người Việt Nam, lại không yêu Tổ quốc ḿnh và muốn cho đất nước giàu mạnh, đồng bào được sống hạnh phúc trong cơm no áo ấm ?

Nhưng trước khi tiếp nhận bất kỳ đề nghị nào của đảng Cộng sản Việt Nam, những người Việt sống ở nước ngoài, nhất là những người đă phải bỏ trốn ra nước ngoài, cũng cần phải thận trọng.

Trước hết , Chương tŕnh hành động của Nhà nước CSVN không quan tâm nhiều vào thế hệ thứ Nhất v́ Hà Nội biết rơ không thể nào chiêu dụ được tập thể đă từng là nạn nhân của họ.

V́ vậy đảng CSVN đă t́m mọi cách, dù phải nhân nhượng để mồi chài và nắm bắt thế hệ thứ Hai là thành phần trí thức có nhiều nghị lực và khả năng chuyên môn mà Việt Nam đang cần để xây dựng đất nước. Hà Nội cho rằng thế hệ này, khoảng 300 ngàn người ở tuổi trên dưới 40 , không bị ràng buộc bởi quá khứ ê chề, bất măn và tính cực đoan của lớp cha anh trong cuộc chiến. Lớp thanh niên này sống thực tế, luôn luôn hướng về tương lai và không mang nhiều mặc cảm chính trị của quá khứ như nhiều người trong thế hệ cha anh. Họ cũng sẵn sàng dấn thân hy sinh cho lư tưởng khi được sử dụng đúng chỗ và trong một môi trường hợp lư.

Nhưng CSVN không chỉ dừng ở đây. Qua Chương tŕnh hành động của Phan Văn Khải, Hà Nội đă có kế hoạch bắt sang thế hệ thứ Ba, con của thế hệ thứ Hai và cháu của thế hệ thứ Nhất. Lớp thiếu niên này, hầu như không biết ǵ về người CSVN và đă hoàn toàn sống theo văn hoá Tây phương từ cách suy nghĩ đến hành động.

Chủ trương của CSVN rất rơ rệt: Hóa giải để tê liệt sự chống phá của thế hệ thứ Nhất; Mua chuộc thế hệ thứ Hai; và Nắm bắt thế hệ thứ Ba và kế tiếp bằng chủ trương văn hóa về nguồn, giao lưu, văn nghệ, thể thao, du lịch , cắm trại và t́m hiểu về lịch sử vàng son giữ nước và dựng nước của dân tộc.

Tất nhiên trong điều được gọi là “giữ nước và dựng nước” th́, như đă được chứng minh trong đường lối tuyên truyền từ trước đến nay của Hà Nội, vai tṛ của đảng CSVN do Hồ Chí Minh thành lập và lănh đạo luôn luôn được đặt ở vị trí cao nhất !

Ngoài mục tiêu chính trị, sự triển khai Nghị quyết 36 c̣n nhắm vào lĩnh vực kinh tế và tài chính với mối lợi trước mắt là số tiền trên 4 tỹ Mỹ kim của người Việt ở nước ngoài gửi về cho gia đ́nh hàng năm. Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu thay đổi chính sách để chiêu dụ người Việt bỏ tiền đầu tư nhiều hơn nữa vào các kế hoạch phát triển kinh tế trong nước.

CSVN cũng sẽ mời gọi các thương gia người Việt ở nước ngoài tiếp tay làm “môi giới, cầu nối thiết lập các mối quan hệ cho việc mở rộng hợp tác, đầu tư và xúc tiến thương mại với các công ty, các tổ chức và cá nhân bên ngoài...”

Các thủ tục hành chính đi về Việt Nam thăm thân nhân, du lịch, cưới hỏi, ma chay, di chuyển hài cốt về mai táng ở trong nước hay mua tài sản, mua nhà, làm chủ đất đai v.v... cũng sẽ được giản dị tối đa.

V́ vậy, Quyết định của Khải đă tự phong cho Nghị quyết 36 “Có ư nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, liên quan tới tất cả các ngành, các cấp, các địa phương, các đoàn thể và tổ chức, là định hướng cho việc xây dựng chính sách về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới.”

CHI TIẾT

Giống như Nghị quyết 36, Quyết định ngày 23-6-2004 của Khải cũng đă nhập nhằng tự khoác cho đảng CSVN quyền “làm chủ” cả những người không bao giờ có thể “hoà hợp” được với đảng CSVN chừng nào đảng này chưa từ bỏ chính sách cai trị độc tài, độc đảng và c̣n duy tŕ chủ nghĩa Cộng sản lỗi thời như trong điều 4 của Hiến pháp đương thời. Điều này viết: “ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác ố Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lănh đạo Nhà nước và xă hội...”

Lập trường phi dân chủ, lỗi thời và tự phong tự diễn này của đảng CSVN đă đi ngược lại tất cả những cam kết của Hiến pháp liên quan đến các quyền tự do của người dân.

Nhưng Khải vẫn nghênh ngang như đi vào chỗ không người để đưa toàn bộ Đảng và guồng máy cai trị của Nhà nước tấn công khối gần 3 triệu người Việt ở nước ngoài, kể cả những cựu công nhân do Hà Nội gửi đi làm việc ở Nga và các nước Đông Âu trước 1975.

Theo Quyết định 110/2004/QĐ-TTg của Khải th́ Bộ Ngọai giao sẽ đứng đầu việc phối hợp với Ban Tư tưởng ố Văn hoá Trung ương, Ban Cán sự Đảng ngoài nước, Ban Khoa giáo Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương và các đoàn thể quần chúng làm công tác tuyên truyền rộng răi trong và ngoài nước về nội dung của Nghị quyết 36 và Chương tŕnh hành động của Chính phủ đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Việc bàn thảo, ḍ xét lại toàn bộ chính sách và các thủ tục pháp lư, hành chính nhằm đạt kết quả tối đa trong công tác chiêu dụ “Việt kiều” sẽ bắt đầu vào 3 tháng cuối năm nay (Qúy IV/2004) để kịp thời thi hành vào đầu năm 2005.

Theo Quyết định của Khải th́ Bộ Ngọai giao có nhiệm vụ :

- “Đề xuất nội dung, phương thức vận động chính quyền các nước sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam làm ăn sinh sống, khảo sát và nắm bắt về t́nh h́nh người Việt Nam ở nước ngoài để có cơ sở kiến nghị các chính sách, biện pháp phù hợp trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.”

- Kư kết các điều ước quốc tế song phương và đa phương, hiệp định “nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào hội nhập vào xă hội nước sở tại, bảo vệ lợi ích chính đáng của bà con khi bị xâm phạm, đấu tranh với các biểu hiện kỳ thị, các hoạt động chống lại người Việt Nam ở nước ngoài, chống lại Nhà nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam...”

Hai khoản thừa thăi này không “ăn nhậu” ǵ đến những người Việt Nam không muốn có quan hệ với chế độ. Tập thể người Việt tị nạn cộng sản không cần cái nghĩa cử chào hàng vô duyên này. Có ảnh hưởng chăng là đối với những công nhân của Hà Nội gửi đi lao động ở nước ngoài và thiểu số “Việt kiều yêu nước” đang sống đó đây.

Quyết định của Khải c̣n ra lệnh cho các cơ quan Nhà nước từ cấp Bộ trở xuống nghiên cứu và phổ biến rộng răi “chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, giới thiệu phong tục, tập quán, luật pháp của một số nước có đông người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động, cơ cấu tổ chức hiện có của cộng đồng người Việt Nam ở một số nước.”

Các thủ tục xuất, nhập cảnh, cư trú, hồi hương sẽ được sửa đổi cùng với việc “giải quyềt nhanh chóng, thoả đáng yêu cầu xin thôi hoặc xin trở lại quốc tịch Việt Nam của kiều bào...”

Quyền mua và sỡ hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trong nước cũng sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của “Việt kiều”.

Riêng công tác chiêu dụ trí thức th́ Khải ra lệnh cho Bộ Ngọai giao phối hợp với các bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ ngành, địa phương liên quan : “Nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đăi thỏa đáng đối với những chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài có tŕnh độ chuyên môn cao, có khả năng phát minh sáng chế, tư vấn về quản lư, điều hành và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao cho đất nước... mở rộng quan hệ hợp tác, sử dụng chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học ố công nghệ, sản xuất, giảng dậy, tư vấn và điều phối trong các quan hệ với đối tác nước ngoài....”

Như vậy là ngoài việc chiêu dụ về nước làm việc trong các kế hoạch của chính phủ, nhà nước CSVN c̣n muốn thuyết phục các chuyên gia con cháu người tị nạn về nước làm việc trong các chương tŕnh có hợp tác của nước ngoài và tham gia truyền tải kinh nghiệm và giảng dậy cho sinh viên.

Mỗi năm, Việt Nam đă mất toi hàng trăm triệu Mỹ kim cho việc đài thọ sinh viên đi du học ở nước ngoài, kể cả du học tự túc, v́ trong nước thiếu trường, thiếu phương tiện nghiên cứu, chương tŕnh giáo dục lạc hậu và thiếu thầy.

Nếu Hà Nội chiêu dụ được các Giáo sư người Việt ở nước ngoài về nước giảng dậy th́ họ sẽ tiết kiệm được ngoại tệ và không sợ mất đi chất xám v́ hiện nay có tới 40% số sinh viên đi du học tốt nghiệp đă t́m cách trốn ở lại làm việc ở nước ngoài.

VĂN HOÁ VĂN NGHỆ

Trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền và văn hoá, văn nghệ Khải ra lệnh cho Bộ Ngọai giao cùng với Ban Cán sự Đảng ngoài nước phối hợp với Đài Truyền h́nh Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam “đánh giá, cải tiến, hoàn thiện và nâng cao chất lượng chương tŕnh truyền h́nh, truyền thanh” dành cho người Việt và “có biện pháp hiệu quả đưa chương tŕnh đến với đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại các nước.”

Ban Tư tưởng ố Văn hoá Trung ương của Đảng và Bộ Văn hoá ố Thông tin có nhiệm vụ: “Nghiên cứu, kiến nghị khả năng xuất bản báo viết, báo điện tử ở một số nước có đông người Việt Nam sinh sống”.

Ngoài ra các cơ quan này cũng có nhiệm vụ :“ Nghiên cứu, xây dựng quy chế khuyến khích các đoàn nghệ thuật, các ca sĩ, nghệ sĩ trong nước tổ chức các chuyến biểu diễn nghệ thuật phục vụ kiều bào; các ca sĩ, nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài về biểu diễn ở trong nước; xuất bản, phát hành ở trong nước một số sản phẩm văn hoá của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp các quy định về xuất bản...”

Các kế hoạch được gọi là “bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Việt” và “hỗ trợ việc dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” cũng nằm trong chỉ thị của Khải song song với việc “tổ chức các chương tŕnh giao lưu thể thao, văn hoá, văn học, nghệ thuậỳt, du lịch về nguồn, trại hè nói tiếng Việt giữa thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.”

Riêng trong lĩnh vực Thể thao, Khải yêu cầu Ủy ban Thể dục Thể thao phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ chiêu dụ nhân tài bằng cách :“Giải quyết các thủ tục cần thiết để người Việt Nam ở nước ngoài được về nước tham gia các hoạt động thể dục, thể thao trong nước và làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho những vận động viên là người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc và có nguyện vọng tham gia đoàn thể thao Việt Nam tham dự các kỳ đại hội và giải vô địch thể thao khu vực và thế giới...”

Cuối cùng, Quyết định của Khải đă yêu cầu Bộ Ngọai giao phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Bộ Chính trị cầm đầu “nghiên cứu, đề ra và hỗ trợ các phương thức vận động mới, động viên, khuyến khích mọi h́nh thức tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt chú trọng đến hoạt động của các thế hệ trẻ...” và “hỗ trợ các dự án của người Việt Nam ở nước ngoài có mục tiêu trên.”

Như vậy là kế hoạch “chiếm” lấy cộng đồng người Việt ở nước ngoài của Hà Nội đă được phơi ra trước mắt mọi người. Qua Quyết định của Phan Văn Khải, Đảng CSVN đă công khai thách thức các Cộng đồng người Việt trên thế giới bằng việc chi tiết hoá những bước đi trong từng lĩnh vực của Nghị quyết 36.

V́ vậy cho đến bây giờ, không người Việt Nam nào ở nước ngoài chưa biết Hà Nội sẽ làm ǵ để “nhuộm đỏ” Cộng đồng của ḿnh . Nhưng biết rồi th́ có ai làm ǵ không hay cứ lặng thinh để cho Hà Nội mặc sức “cáp duồn” con cháu chúng ta ?

Phạm Trần

(07-04)

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), July 05, 2004

Answers

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,
Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

--------------------------------------------------------------------- ----------------------

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIẾN HÀNH CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG CỘNG SẢN, V̀ CHÍNH NGHĨA CỦA CHÚNG TA

Trich tu www.conong.com

Cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta ngày hôm nay là cuộc đấu tranh chính nghĩa, v́ nó thuận ḷng dân, đi đúng chiều hướng tiến bộ của lịch sử nhân loại.

Chiến thắng không chỉ có nghĩa là giật thành, đoạt ải, mà chiến thắng c̣n có nghĩa là làm cho địch thủ không c̣n nhuệ khí đấu tranh. Cuộc chiến hôm nay không c̣n là súng đạn, mà là một cuộc chiến tranh chính trị và tâm lư, tranh thủ nhân tâm, ngay cả nhân tâm của địch thủ. Người xưa nói người giỏi trong những người giỏi của thiên hạ, đó là khuất phục quân địch, mà quân địch không tan ; chiếm thành người, mà thành người không bể ; lấy nước người, mà nước người không vỡ. Chúng ta đă thấy chiến thắng của Hoa Kỳ và thế giới tự do ở Liên Sô và Đông Âu, mặc dầu họ không khua chiêng, đánh trống ; nhưng đó là chiến thắng của những người giỏi trong những người giỏi.

Chúng ta hăy rút tỉa kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh chống cộng sản, v́ chính nghĩa quốc gia, dân tộc, để tiến hành nó một cách khôn ngoan.

Có người nói chúng ta đấu tranh chống cộng sản mà không có một tấc sắt trong tay, một khẩu súng, 29 năm rồi mà chúng ta chẳng làm được ǵ cộng sản. Đây chỉ là những luận điệu làm chúng ta nản ḷng, nếu không nói là luận điệu cộng sản. Cuộc chiến hôm nay không cần súng đạn. Gương dân tộc Nga và các dân tộc Đông Âu cùng nhiều dân tộc khác trên thế giới đă giật sập những chế độ độc tài c̣n đó. Họ đâu có súng dạn, họ chỉ can đảm dám hi sinh, nói lên tiếng nói của sự thật, của chính nghĩa và đồng thời vận động sự yểm trợ quốc tế. Hai mươi chín năm là lâu so với một đời người ; nhưng chẳng là bao so với ḍng dài lịch sử của một dân tộc. Dân Việt bị ngàn năm đô hộ Tàu, trăm năm đô hộ Pháp, thế mà vẫn quật cường đứng dậy, tự chủ và tự cường. Giặc cộng mới cầm quyền 29 năm. Không là bao ! Chúng ta công nhận cuộc chiến này khó khăn v́ giặc cộng cùng màu da, chủng tộc với chúng ta, và chúng đă gian manh khoác hai bộ mặt giả dối là chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa xă hội để lừa dối tất cả mọi người ; hôm nay 2 mặt nạ này đă rớt xuống. Mặc dầu chúng cùng màu da, chủng tộc với chúng ta ; nhưng chúng ta vẫn gọi chúng là giặc, v́ chúng buôn dân, bán nước, đày đọa dân Việt. Dân tộc Việt đă trải qua bao cuộc đô hộ ; nhưng chưa bao giờ dân Việt bị lầm than như hiện nay dưới đô hộ cộng sản. Cả triệu người bỏ nước ra đi, nhiều người không c̣n nước mắt để khóc, khi thấy xác cha vùi nông bên lề đường, hay xác mẹ bị ch́m xâu trong ḷng biển, hoặc vợ con bị hải tặc hăm hiếp. Đạo đức Việt chưa bao giờ bị suy đồi như ngày hôm nay. Đất nước Việt chưa bao giờ bất công như dưới thời cộng sản ! V́ vậy chúng ta không ngần ngại gọi cộng sản là giặc. Phải gọi con mèo là con mèo. Trắng đen phải rơ. Công tội phải tường. Thiện ác phải được minh định. Lập lờ đánh lận con đen là vô t́nh đồng lơa với tội ác !

Hơn thế nữa tôn trọng sự thật, phân biệt thiện ác, đó là nền tảng của văn hóa, văn minh. Văn hóa, văn minh là ǵ nếu không là hành động của con người, thế thế trao truyền, có mục đích nâng cao đời sống của nó trên 2 lănh vực vật chất và tinh thần. Về vật chất, th́ khi đói có cơm ăn, khi rét có áo mặc, khi bệnh có thuốc uống. Về tinh thần, th́ hành động đầu tiên của tinh thần là tôn trọng sự thật, biết phân biệt phải trái, thiện ác, làm điều lành tránh dữ, kéo con người xa đời sống của xúc vật, cầm thú ! Không tôn trọng sự thật, làm ác tránh thiện, vô lương tâm, vô lương tri, đó là cộng sản, như lời ông Gorbatchev, cựu Tổng Bí Thư Cộng Sản Liên Sô : « Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo ! », hay của cựu Đại tá cộng sản, cựu Chủ Biên tạp chí Nghiên cứu Lịch Sử Quân đội Nhân dân, Phạm quế Dương : « Cộng sản vừa bất tài, bất lực, vừa bất lương ! », hoặc của nhà văn Dương thu Hương : « Cộng sản là phường man dại ! » Đó cũng là suy nghĩ của thi sĩ Vũ hoàng Chương qua bài thơ sau đây :

« Từ độ người về hỡi loài man dại !
Dẫu v ô- tri sỏi đá cũng buồn đau.
Tiếng thở dài vang tận đáy sông xâu.
Màu đỏ oan cừu hành hung phố chợ. »

Thật vậy, cộng sản quả thật là giặc nước, là vô văn hóa, vô văn minh, là kẻ man dại.

Để tiến hành tốt công cuộc đấu tranh chống cộng sản, v́ chính nghĩa, chúng ta c̣n cần phải hiểu thêm cộng sản là ǵ. Có người nói thêm : Cộng sản là một con cua lớn, dùng hai cái càng của nó là bộ máy công an ḱm kẹp và bộ máy tuyên truyền xuyên tạc sự thật, để kẹp dân Việt ; hay cộng sản là con bạch tuộc dùng những cái ṿi của nó để hút máu mủ dân Việt, ở quốc nội cũng như ở hải ngoại ; quốc nội, th́ xiu cao, thuế nặng, xuất cảng lao động, buôn bán x́ ke, ma túy, tổ chức đĩ điếm ; hải ngoại th́ dụ đồng bào gửi tiền, về Việt Nam du hí, mang tiền nuôi chế độ, tiếp máu cho chúng.

Đó là những h́nh ảnh đúng về cộng sản, để chúng ta dễ hiểu. Nhưng cộng sản c̣n có nghĩa là trăm phương ngh́n kế, để kéo dài một chế độ bạo tàn. Phương kế đó là luận điệu tuyên truyền, bưng bít, bôi bác sự thật ; đó là những kế hoặch thoát hiểm. Luận điệu di từ chỗ chụp mũ người chống cộng sản là quá khích ; nhưng thực tế cộng sản mới quá khích từ lư thuyết chủ trương bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp, đến thực tế là đánh tư bản mại sản, cho những ai bất đồng chánh kiến vào tù, cho cả một quân đội, một guồng máy hành chánh miền Nam đi « học tập cải tạo », ngụy biện cố t́nh lẫn lộn chính quyền cộng sản, đảng cộng sản với tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Không, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đang là nạn nhân của đảng cộng sản, của chính quyền cộng sản ! Cùng nhiều luận điệu khác nữa mà chúng ta cần phải bẻ găy. Kế đó là những kế hoặch thoát hiểm để tồn tại. Hiện nay cộng sản Việt Nam có 4 kế hoặch thoát hiểm : 1) Dụ người Việt hải ngoại gửi tiền về và về Việt Nam tiếp máu cho chế độ, đồng thời xuất cảng lao động để kiếm tiền nuôi chế độ ; 2) Trốn tránh trách nhiệm dâng đất, nhượng biển cho Trung cộng ; 3) Chống tham nhũng giả vờ để lôi cuốn đầu tư ngoại quốc ; 4) Vận động ngoại quốc giúp đỡ.

Chống cộng sản chính là bẻ găy mọi luận điệu tuyên truyền, vô hiệu hóa mọi kế hoặch của chúng.

Để bẻ găy mọi luận điệu tuyên truyền, chúng ta cần phải nâng cao tŕnh độ trí thức của chúng ta bằng cách đọc sách báo, suy nghĩ và trao đổi. Một nhà tư tưởng đă nói : « Trên đời có 3 cái ngu đó là không đọc sách, chẳng đọc báo và không trao đổi tranh luận. » Để vô hiệu hóa những kế hoặch, chúng ta bắt đầu bằng cách ít gửi tiền, không về Việt Nam để du hư, mua vui trên thân xác những đứa bé vị thành niên hay ăn một tô phở mà cả chục những đứa trẻ đứng chung quanh để ăn phần c̣n lại. Là những người có lương tâm, lương tri, chúng ta không thể làm những việc đó. Chúng ta cũng nên khuyên những bà con, thân thuộc chúng ta nên hi sinh. Hi sinh để đánh đổ bạo quyền bán nước, buôn dân, làm khổ đồng bào. Hi sinh một thời gian ngắn, để có một cuộc sống tươi sáng hơn trong tương lai. Hi sinh cho thế hệ mai sau, cho quốc gia, dân tộc. Bất cứ một cuộc cứu rỗi nào cũng bắt đầu bằng tự cứu. Hăy tự cứu ḿnh, rồi Thượng Đế sẽ cứu ḿnh sau. ( Aide-toi, le Ciel t'aidera .)

Ngô Khởi, một danh tướng thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu, vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, có nói : « Những các chiến quốc trong thiên hạ, năm trận thắng th́ tai vạ, bốn trận thắng th́ tồi tệ, ba trận thắng làm nên nghiệp bá, hai trận thắng làm nên nghiệp vương, một trận thắng làm nên nghiệp đế. Ấy những người năng thắng mà được thiên hạ th́ ít, mà mất th́ nhiều » Tôn Tử trước đó cũng có nói : « Việc binh kéo dài mà có lợi cho nước chưa từng có vậy ! »( Tôn Ngô binh Pháp - Ngô văn Triện dịch- trang 41 và trang 269).

Cộng sản Việt Nam từ Hồ chí Minh cho tới con cháu ngày nay kéo dài chiến tranh, nội chiến bằng cách nhập cảng lư thuyết Mác Lê chủ trương bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp là một cuộc nội chiến triền miên, nội chiến ngay trong cả gia đ́nh với cảnh con đấu cha, vợ tố chồng, anh em sát hại lẫn nhau ; ngoại chiến v́ nghe lời đế quốc cộng sản, chủ trương bành trướng, biến nước Việt thành băi chiến trường triền miên của cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản. Chính v́ vậy mà cộng sản đă bị dân oán ghét. Ngày nay lư thuyết Mác Lê đă lỗi thời bị cả thế giới vứt bỏ, ngay cả những nước sinh ra nó như Liên Sô và Đông Đức ; nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn cố bám vào. V́ vậy cộng sản Việt Nam đang đi ngược lại đà tiến bộ của lịch sử nhân loại, bị cả thế giới lên án.

Chúng ta, những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, chống cộng sản độc tài, buôn dân bán nước, mặc dầu đă thua nhiều trận, nhưng chúng ta chưa thua chiến tranh, hăy cố gắng để thắng trận chiến cuối cùng, để xây dựng thành nền dân chủ, thái b́nh, ấm no, hạnh phúc cho dân Việt, v́ chỉ có « dân chủ mới là mảnh đất mầu mỡ cho phát triển kinh tế nẩy mầm. »

Paris ngày 2/7/2004

Trực Ngôn Chu chi Nam

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), July 05, 2004.


Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,
Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

--------------------------------------------------------------------- ----------------------

CUỘC ĐẤU TRANH QUỐC GIA, DÂN TỘC, CHỐNG CỘNG SẢN LÀ CUỘC ĐẤU TRANH TIẾP NỐI VÀ KHAI GỈNG.

Trich tu www.conong.com - TRỰC NGÔN

Công cuộc đấu tranh chống cộng sản của dân Việt ngày hôm nay không phải chỉ mới bắt đầu từ sau năm 1975, mà chúng ta có thể nói ít nhất là nó bắt đầu vào những năm 20, khi cụ Phan bội Châu đă từ chối không vào Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, khi người của tổ chức này tiếp xúc với cụ, v́ khi cụ đọc những điều lệ của Đệ Tam, với chủ trương vô gia đ́nh, vô tôn giáo, vô tổ quốc, phải hoàn toàn nghe lời và lệ thuộc vào Liên Sô ; cụ đă t́m cách từ chối khéo. Trong khi đó th́ Hồ chí Minh, chưa phân biệt nổi Đệ Nhị và Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, như chính lời ông nói, trong quyển sách Cuộc Đời Hồ Chủ Tịch, tác giả Trần dân Tiên là chính Hồ chí Minh, đă không do dự gia nhập cộng sản Đệ Tam, chỉ v́ tham vọng cá nhân, thực hiện tham vọng, mục đích của ḿnh bằng bất cứ giá nào, ngay dù buôn dân bán nước, như ngày hôm nay chúng ta đă thấy hành động của họ Hồ mà con cháu của hắn vẫn c̣n tiếp tục. Hơn thế nữa, v́ cộng sản bán nước, buôn dân, nên chúng ta c̣n có thể nói cuộc đấu tranh chống cộng sản là cuộc đấu tranh giữ nước, cứu dân, nó bắt đầu từ thời xa xưa, khi Hồng Bàng dựng nước và nó tiếp nối qua những triều đại Đinh, Lê, Lư, Trần. Cuộc đấu tranh đó c̣n là cuộc đấu tranh khai ḍng, v́ Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản hiện nay là những tội đồ của dân tộc Việt, là những rác rưởi của ḍng lịch sử Việt, dân tộc cần phải vứt bỏ đi, để ḍng lịch sử đó trôi chảy điều ḥa, để những truyền thống tốt đẹp của dân tộc được phục hồi, để nước Việt có thể sánh ngang hàng cùng cường quốc năm châu, chứ không phải chịu thân phận làm tôi đ̣i cho Trung Cộng, bị coi là một trong những nước nghèo đói nhất thế giới, một nước độc đoán, độc tài, vi phạm nhân quyền nhất thế giới.

Cộng sản là ǵ ? - Chúng ta có thể định nghĩa cộng sản dưới nhiều cách ; nhưng chúng ta cũng có thể định nghĩa cộng sản là độc đoán, độc tài, như Marx chủ trương độc tài vô sản, như điều 4 của Hiến Pháp Cộng sản Việt Nam hiện nay chủ trương độc khuynh, độc đảng, chỉ chấp nhận một tư tưởng là mác xít, một đảng là đảng cộng sản. V́ vậy cuộc đấu tranh chống cộng sản c̣n là một cuộc đấu tranh chống độc đoán, độc tài, cho tự do, dân chủ, chủ trương đa khuynh, đa đảng, tôn trọng những quyền tự do căn bản của con người. Thật vậy, truyền thống văn hóa của dân Việt là một truyền thống đa khuynh, chúng ta sẵn sàng chấp nhận mọi tư tưởng tốt đẹp của thế giới, như chúng ta đă có quan niệm tam giáo đồng qui, chấp nhận Khổng giáo, Lăo giáo, Phật giáo, và ngày hôm nay chúng ta sẵn sàng chấp nhận Thiên chúa giáo và nhưng tôn giáo khác như Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Ḥa Hảo. Sự chấp nhận này là một sự chấp nhận tự nguyện, đi từ ḷng dân ; chứ không phải có tính cách áp đặt, như đảng Cộng sản đă và đang áp đặt tư tưởng Mác Lê lên đầu dân tộc Việt Nam, qua tuyên truyền giả dối, nhồi sọ, qua dọa nạt, tù đày. Truyền thống dân chủ chúng ta đă có từ lâu qua Hội nghị Diên Hồng, qua cách tổ chức làng xă « Phép vua thua lệ làng ». Thực hiện dân chủ cũng chính là trở về nguồn và đồng thời đi đúng chiều hướng tiến bộ của nhân loại, v́ chỉ có dân chủ mới có sự hợp tác, tham gia của dân, mới có phát triển kinh tế, như một nhà tư tưởng đă nói : « Dân chủ là mảnh đất mầu mỡ để cho phát triển kinh tế nẩy mầm. »

Chống cộng sản c̣n có nghĩa là chống những phường buôn dân, bán nước. Nước Việt là một giải giang sơn, gấm vóc, do bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đă dày công kiến tạo, với bao nhiêu xương máu. Chúng ta ai cũng biết giải giang sơn này chạy dài từ ải Nam quan tới mũi Cà mâu, gồm cả 2 quần đảo Trường sa và Hoàng sa. Nay Cộng sản Việt Nam đă dâng ải Nam quan, thác Bản giốc, Trường sa, Hoàng sa và 16 000 km2 vùng biển cho Trung Cộng. Cộng sản Việt Nam c̣n buôn dân qua h́nh thức xuất cảng lao động, đưa dân tộc đến chỗ nghèo khổ, nhiều người phải cam chịu cảnh lấy chồng ngoại quốc, bán thân nuôi miệng. Cảnh hơn 30 000 em bé vị thành niên phải làm măi dâm ở bên Căm Bốt là một vết nhơ vô cùng nhục nhă cho dân Việt, do đảng đoàn cán bộ cộng sản thông đồng với những mụ tú bà gây ra. V́ vậy, cuộc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta là một cuộc đấu tranh cứu dân, cứu nước, mang lại sự toàn vẹn lănh thổ, lănh hải, mang lại sự no cơm, ấm áo, tư cách và niềm hănh diện của dân tộc. Nó c̣n là một cuộc đấu tranh cho dân chủ, chủ trương đa khuynh có nghĩa là chấp nhận nhiều tư tưởng, nhiều nền triết học, quan niệm nhân sinh khác nhau ; đa đảng có nghĩa là chấp nhận nhiều tổ chức chính trị khác nhau, dể dân có toàn quyền tự do lựa chọn những chương tŕnh, kế hoặch chính trị, kinh tế, xă hội do các tổ chức này đề nghị vào mỗi kỳ bầu cử ; chủ trương chống lại mọi h́nh thức độc tài từ tả qua hữu, từ độc tài cộng sản đến độc tài phát xít, quân phiệt.

Làm thế nào để tiến hành cuộc đấu tranh chống cộng sản, tiếp nối và khai ḍng của chúng ta ?

Lịch sử đă chứng minh bất cứ một chế độ độc tài nào, từ cổ chí kim, từ Đông qua Tây, từ tả qua hữu, cũng đều dựa trên hai cột trụ chính đó là bộ máy khủng bố, công an ḱm kẹp và bộ máy thông tin, tuyên truyền, bưng bít và bóp méo sự thật. Để chống lại độc tài, chúng ta cứ nhằm đánh vào hai cột trụ đó. Nếu 2 cột trụ đó bị găy, th́ cơ cấu kiến trúc độc tài sẽ sụp đổ theo. Để duy tŕ hai cột trụ này, các chế độ độc tài cần phải có tiền bạc ; một khi không có tiền bạc, th́ chính nhân viên của 2 bộ máy này sẽ quay ra chống đối chế độ. Đó là trường hợp của Cộng sản Đông Đức, Liên Sô và Lỗ Ba Ni. Có thể nói Cộng sản Đông Đức là chế độ độc tài có bộ máy khủng bố, công an ḱm kẹp và bộ máy tuyên truyền hoàn hảo nhất thế giới. Nhưng khi viên Tổng Bí Thư cộng sản cuối cùng là Egon Krenz lên nắm quyền, nh́n vào ngân khố quốc gia thấy trống lỗng ; ông đă sang Liên Sô cầu viện, nhưng Gorbatchev lúc bấy giờ đang là Tổng bí Thư Cộng sản Liên Sô, đă t́m cách từ chối khéo. Egon Krenz đi về tay không, và chua chát tuyên bố : « Cộng Ḥa Nhân Nhân Đức là con đẻ của chiến tranh lạnh, con đẻ của Liên Sô ; nay Liên Sô không chịu giúp đỡ, th́ nó phải chết ! « Và tuần trước tuần sau, bức tường Bá Linh sụp đổ, Cộng Ḥa Nhân dân Đức chết theo. Từ đó, chúng ta có thể rút tỉa kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh chống cộng sản hiện nay của chúng ta ( Xin xem thêm bài Tại sao Cộng sản Việt Nam không sụp đổ vào những năm 80, mà có thể sụp đổ ngày hôm nay của tác gia trên www.conong.com hay www.diendandanchu.com). Hàng năm chúng ta gửi về Việt Nam hơn 3 tỷ Đô la, hơn 1/3 ngân sách quốc gia của cộng sản Việt Nam vào khoảng 9 tỷ. Nếu chúng ta ít gửi về, ít về chơi Việt Nam để tiếp máu cho chế độ bạo tàn này, th́ chúng không đủ tiền để duy tŕ hai bộ máy khủng bố, công an ḱm kẹp và bộ máy tuyền truyền xuyên tạc sự thật, th́ hai cột trụ này sẽ găy ; và chế độ sẽ sụp theo. V́ vậy cuộc đấu tranh của chúng ta là cuộc đấu tranh góp gió thành băo, toàn dân, toàn diện, mỗi người một tay, một chân, trong mọi lănh vực, người ở trong nước cũng như người ở ngoài nước, mỗi người chịu hy sinh và cố gắng thêm một chút ; mặc dù một chút nhưng nhiều người th́ sẽ có kết quả lớn.

Đây cũng chính là chính sách của Hoa Kỳ và các nước tự do đang áp dụng với Cộng sản Việt Nam.

Trong bản Cương Lĩnh đưa ra chính thức cho cuộc tranh cử chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2004 tới đây của đảng Dân Chủ, ở Californie vào cuối tháng 11/2004, tại trang 29 từ câu 57 đến 61 trong phần chính sách tại Á châu đă ghi rơ : « Hỗ trợ mạnh mẽ nguyện vọng của nhân dân Việt Nam về nhân quyền, tự do, dân chủ và tiếp tục đặt vấn đề về nhân quyền đối với Việt Nam. Đặt các điều kiện dành cho quốc gia tối huệ quốc đối với Việt Nam, khi có sự tiến bộ về t́nh trạng nhân quyền, khi có hợp tác nhiều hơn của Hà nội trong các chương tŕnh t́m kiếm người mất tích và trao trả hài cốt. » Theo lời tường thuật của tờ báo Calitoday, ngày 25/11/2004, th́ : « Đảng dân chủ đồng ư với quan niệm rằng muốn chống khủng bố, th́ phải phát triển tự do, dân chủ, nhưng hiện nay tại Việt Nam, chính Đảng CSVN và những người cai trị độc tài, độc đảng đang là khủng bố đối với người dân của họ. Nhân vật Đảng Dân Chủ này nói rằng, từ đầu năm 2003 tới nay, những người Mỹ gốc Việt tỵ nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới đă gửi về nội địa Việt Nam một khoản tiền tổng cộng 2,7 tỷ Đô la. Số tiền này đă làm rảnh tay cho những giới cầm quyền của CSVN, để họ tăng cường những nỗ lực bắt bớ, đày ải các Tu sĩ Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Phật giáo Ḥa Hảo, cũng như giam giữ không xét xử, hoặc xét xử bằng cách bịa đặt bằng chứng , để triệt hạ các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà đối lập chính kiến ở Việt Nam.(www.calitoday.com/news/ ngày 25/11/2003).

Tổng thốing G. Bush cũng đă ban hành sắc luật để hạn chế cộng đồng Cuba gửi tiền về để tiếp máu cho chế độ độc tài Castro.

Cũng không phải là t́nh cờ khi Hạ viện Hoa Kỳ chấp nhận dự thảo Luật về nhân quyên đối với Việt Nam, kết án cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền và chỉ công nhận Tổ Chức Phật giáo Thống nhất dưới sự lănh đạo của Ḥa thượng Huyền Quang và Quảng Độ, th́ mấy ngày sau Quốc Hội Âu châu đă đồng thanh bỏ phiếu một Đạo Luật tương tự, không một phiếu chống, không một phiếu trắng, của 426 nghị sĩ Âu Châu, đại diện cho 15 nước và 79 đảng, trong đó có những đảng Cộng sản, đảng Xanh, trước đây đă từng ủng hộ CSVN.

Cũng không phải là một t́nh cờ : nước Nhật là nước giúp đỡ và đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam, nay đă cúp viện trợ và giảm đầu tư.

Cuộc đấu tranh chống cộng sản độc tài, bán nước, buôn dân của chúng ta ngày hôm nay quả là một cuộc đấu tranh tiếp nối và khai gịng. Tiếp nối truyền thống của Hùng Vương, Trưng Triệu, Đinh Lê, Lư Trần, v́ trong mỗi người Việt chúng ta lúc nào cũng mang sẵn gịng máu của những anh hùng đă từng đánh Tống, bại Chiêm, kháng Nguyên, đuổi Minh ; lúc nào cũng xót thương máu xương Băi xậy, Yên thế, Thái nguyên, Yên bái. Khai gịng, dân Việt quyết đạp đổ những oan tai, chướng ngại do một lũ buôn dân, bán nước cộng sản tạo nên, để xây dựng một thành nền dân chủ thái b́nh, để cha sẽ là cha, con phải là con, để những kỷ cương, trật tự mà ông cha ta gầy công kiến tạo phải được phục hồi.

Công cuộc đấu tranh đó là một công cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện, góp gió thành băo, mỗi người một chân một tay, một cố gắng, ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Người ngoài nước hăy bắt đầu bằng ít gửi tiền về, ít về VN du hí. Người trong nước hảy cố gắng hy sinh. Thà cố gắng hy sinh để chấm dứt sớm chế độ độc đoán, độc tài, c̣n hơn là kéo dài cuộc sống đau thương, tăm tối từ đời này qua đời nọ. Hy sinh hôm nay không phải chỉ cho riêng chúng ta, mà cho cả thế hệ mai sau, cho quốc gia và dân tộc !

Paris ngày 26/06/2004

Trực Ngôn Chu chi Nam

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), July 05, 2004.


Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,
Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

--------------------------------------------------------------------- ----------------------

Tương lai Dân tộc Việt Nam

Trich tu www.conong.com

Không nghĩ rằng những người tự hào yêu nước sẽ hănh diện khi nhận thấy xứ Việt nam thuộc vào hạng một trong những xứ nghèo nhất thế giới để đi vào Thế Kỷ 21!

Thế th́ những ưu tư của mọi thành phần trong sáng đầy đủ khả nǎng tài sức cùng kiến thức không riêng ǵ giai cấp lănh đạo mà là toàn cả dân Việt dù ở trong hay ngoài nước, hăy cùng nhau chung lo cho tương lai vận mệnh nước Việt nam.

Niềm ưu tư nầy không phải là không chính đáng và không cǎn cứ : Đảng và Nhà nước đă triệt để áp dụng chủ thuyết Marx cùng tư tưởng Hồ Chí Minh để chiến thắng mọi trở ngại trong công cuộc thống nhất giang sơn lănh thổ. Đồng thời Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cũng đă tự hào chính thức an bài guồng máy chính trị. Như thế CSVN sẽ hoàn toàn trách nhiệm trước lịch sử về tương lai Việt nam!

Qua nội dung các báo cáo kiểm điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội 5 nǎm (2001-2005) vào Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IX mà đây chúng ta cần phải khách quan và tập trung suy tưởng sáng suốt thảo luận cho Tương lai dân tộc trong thế kỷ 21.

Sau chiến thắng « vẻ vang », với hơn phần tư thế kỷ gọi là thanh b́nh, an cư lạc nghiệp mà giờ đây theo thống kê quốc gia (về mọi mặt kinh tế, an sinh vv..và vv..) với những thành quả thành đạt theo tiêu chuẩn định kế kỳ hạn, chỉ có giá trị rất khiêm nhượng trên giấy tờ. Hiện trạng kinh tế, xă hội Việt nam với biết bao " tệ nạn xă hội " (Hội nghị 11-12/3/2004 kiểm điểm việc thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, chống tham nhũng, lăng phí) mà các báo cáo tường tŕnh, các nghị quyết trước quốc hội ngay đến kiến nghị cá nhân đă cho thấy Đảng không đủ khả nǎng làm chủ t́nh h́nh quốc gia, đến độ Đảng phải dựng bao phong trào mỵ dân như « nhân dân là cha mẹ », « ư dân là ư trời », đến chiêu bài « dân giàu nước mạnh » kêu gào mọi từng lớp nhân dân tham gia hy sinh đóng góp; khiến mọi người b́nh thường trong chúng ta, ai ai đều có ấn tượng rằng Đảng và toàn cơ quan chức nǎng chính phủ hoàn toàn bất lực đang bám víu v́ quyền lợi hơn là trách nhiệm xây dựng đất nước hùng mạnh!

Thực trạng đúng là thế! Không biết đă mất bao nhiêu thời gian họp đảng, cùng « chất xám » để đặt ra bao vǎn kiện cùng hiến pháp thế mà trong thực tế không thể nào áp dụng hữu hiệu. Hiển nhiên v́ nội dung hoàn toàn mâu thuẩn ! Một sự thực mâu thuẩn cơ bản khi Hội Đồng Lư Luận Chính Trị Trung ương luôn luôn đề cập đến giới tư tưởng và lư luận tân tiến và cho là « xu hướng phi tư tưởng hoá, phi giai cấp hoá các quá tŕnh vận động xă hội trên quy mô toàn cầu ... ».

Phải chǎng đây cùng quan điểm với Marx đă được phổ biến lan tràn tự bấy lâu với ư đồ tạo nền kinh tế xă hội mà trong đó nhân loại sẽ đi đến một thực trạng đại đồng không giai cấp ?!!

Marx đă chủ trương tư tưởng biểu tượng thực trạng trên quan điểm lô- gíc, tư tưởng thực trạng xă hội và thực trạng Nhà nước. Chỉ có thực tế và luôn luôn thực tế là trọng tâm của mọi triết lư chính trị. Marx phủ nhận luôn nền khoa học v́ định kiến chỉ có kinh nghiệm thực nghiệm mà thôi. Hơn nữa, Marx cho là không thể nào có lư thuyết về thực tế!

Xă hội là thực tế của hữu lư, mọi thành viên đều ư thức được cấu trúc và tri thức để định giá trị con người.

Quốc gia - Nhà nước là thành quả kết nạp của những hữu lư và trật tự trong một xứ. Giờ đây nơi quê hương thân thương Việt nam, đại đa số đồng chí lảng bỏ tri thức để làm giàu cá nhân tự phó ḿnh cho ác quỷ tham nhũng hối lộ lạm dụng chức nǎng!

Triết thuyết Marx đề cập hệ thống phân tách những xă hội con người theo hành động (tác dụng) nh́n theo duy vật sử quan, theo sự đấu tranh giai cấp và chiến thắng sau cùng phải thuộc về phái vô sản!

Cũng thế, theo diễn dịch của Lê-nin về chủ thuyết Marx cho cách sống thực tế xứ Liên xô, dung nạp nhất thiết lập sự độc tài vô sản, nhờ một lực lượng trung ương đảng để thể hiện giai đoạn chuyển biến tư bản thành cộng sản!!

Rồi luận án duy vật biện chứng khai sáng tri thức trên một thực tế cảm nhận; thực tế nầy sẽ được thành lập bởi một nhị bôi liên quan biện chứng: Người-Người và Người-Thiên nhiên.

Từ duy vật biện chứng pháp đến duy vật sử quan, Marx đă chú trọng sự khác biệt giữa trạng thái khuếch trương lực lượng sản xuất và trạng thái những liên quan sản xuất đến kết quả của sự lũng đoạn tư bản trên thặng dư của số doanh thu được diễn dịch theo kế hoạch định chế -đó chỉ là thượng tầng cơ cấu kinh tế và xă hội của một xă hội tỉ dụ mô h́nh- bằng cách tiếm quyền giai cấp bị bốc lột : giai cấp vô sản.

Chúng ta đang vào kỷ nguyên mà mọi nền tảng trí huệ, thông tin, tiêu chuẩn cấu trúc khoa học vv và vv.. đều được hợp tác liên kết chặt chẽ để cùng tiến vượt bực. Ví dụ điển h́nh mà chúng ta đă rơ : tất cả chương tŕnh không gian, các cường quốc Nga, Mỹ, Âu châu đều hợp tác mật thiết để đồng tiến và hổ tương cứu trợ.

Biết rằng Việt nam may mắn có nhân lực rất thông minh, tháo vát cầu tiến nhưng e có đủ phương tiện chǎng để lập dị theo chủ nghĩa và tư tưởng lỗi thời không c̣n thích hợp nữa và mộng lănh đạo cách mạng các xứ lân bang vùng thuộc « tam thế giới »? Đây khúc quanh lịch sử, hăy nên vận dụng mọi tri thức để tạo điều kiện thuận lợi thi hành một kế hoạch vừa thích nghi trong cách tái thiết cơ đồ Việt nam, vừa thích nghi với biến chuyển kinh tế thế giới « toàn cầu hoá » : HHHĐHGDT trong nhiệt t́nh Đại Đoàn Kết trung thực (xem HHHĐHGDT/HLS (*)).

Về tương lai xă hội chủ nghĩa dân tộc, nay không c̣n là vấn đề cần được đặt để mất thêm thời gian mà nên bàn về tương lai nhân loại. Thiết tưởng, đặc thù mỗi quốc gia dân tộc là bộ phận của đại đồng thế giới. Kỷ nguyên mới đang mang tất cả vào một hệ thống khối trục toàn bộ mà trong đó đều có liên quan giây chuyền cho sự tiến bộ khoa học cùng trách nhiệm môi trường sinh dưỡng của loài người và mọi sinh động vật. Một tác hợp hổ tương đầy trách nhiệm để an toàn cho toàn khối mà mỗi bộ phận cần phải chỉnh đốn tuyệt hảo để tǎng cường cho đại đồng thế giới.

Phải chǎng với « toàn cầu hóa », hiện tượng bốc lột giai cấp sẽ không c̣n nữa? Biết rằng khái niệm giai cấp đă lỗi thời v́ mỗi bộ phận (tùy thành phần thuộc không gian hay môi trường nào cũng chỉ là cơ phận tranh đấu chung cho tập thể) cần có khả nǎng ư thức sáng tạo để củng cố đặc thái hiện hữu của nó để có tác dụng theo tư cách chung của toàn khối. Không như duy vật sử quan: lịch sử con người là lịch sử đấu tranh giữa những giai cấp với nhau, sự lưu trữ phương tiện sản xuất tạo thành giai cấp mà sự đấu tranh là duyên do chính đáng của giai cấp vô sản bị bốc lột.

Cũng thế, giai cấp xă hội -nhóm xă hội- khác biệt nhau bởi tính chất, mực độ sống, cách sống, uy thế, cảm giác tùy thuộc sẽ không là trạng thái sau cùng của xă hội tư bản mà trong đó chỉ liên hữu của 2 giai cấp : giai cấp tư sản và giai cấp thợ thuyền. Giờ đây, thứ giai cấp ấy được xem như nhị biến số mà Marx có khuynh hướng định giai cấp xă hội như một h́nh thức cǎn bản để suy tính, để lập luận cho ra một quan niệm khái quát -phạm trù xă hội- là giai cấp lănh đạo mỵ dân.

Không có truyền thuyết hay chủ nghĩa nào hoàn toàn và vĩnh hằng, khi nội dung thực trạng cơ bản của thời đại đă thay đổi : lịch sử con người là lịch sử của sự tiến bộ khoa học đại đồng nhất là trước thời kỳ thiên nhiên giao động đổi thay bất thường một cách tai họa và cũng cần ư thức với nền khoa học hiện đại, sự hiểu biết c̣n giới hạn, con người chưa đủ khả nǎng để tiên đoán và dự trù một cách chính xác những diễn biến thiên nhiên tạo vật.

Với nhận thức khoa học cận đại, chúng ta không thể đánh giá thực trạng nếu không có một lập trường khách quan về khái niệm tiến bộ mà khoa học là một yếu tố, một nǎng lực chính yếu. Gọi quan điểm khách quan « vô trách nhiệm » khi một xă hội -nhóm xă hội- đặt trọng tâm tư lợi lên trên tất cả mọi quyền lợi tối cao, tiên thiên đặt ra cho bước tiến toàn diện của khối. Điều cần nên biết, mọi tư lợi chỉ đem đến một sự tự hoại tập thể của toàn nhóm mà ảnh hưởng tai hại có thể cực kỳ xáo trộn sự hiện hữu của loài người cùng tất cả sinh động vật sống trên quả địa cầu bé nhỏ nầy!

Trở về khung diện Việt nam -quá tŕnh lịch sử với cả ngàn nǎm vǎn hiến-, kết quả thực tại không cho phép tiếp tục tổng quát rằng chủ nghĩa Marx - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đă đúng hơn cả tiền đồ quốc gia dân tộc!!

Khi thực trạng không hẳn trắng hoặc đen hay đen hoặc trắng toàn diện, tại sao bắt buộc mọi tư tưởng phải nghĩ rằng thực trạng cần phân biệt trắng đen? Hăy chính chắn suy luận một cách khách quan đừng bị ám ảnh bởi hệ thống lư thuyết ba phải : phải trên phương diện triết lư, phải trên kinh tế và phải trên xă hội, gồm các trích đoạn theo luồng tư tưởng Hegel, kế tới Smith, Ricardo và sau cùng là Fourier, Proudhon mà Marx đă gôm mượn rất nhiều. Cũng đừng như Marx « lên án triệt để các triết gia, các nhà suy luận tương lai là chỉ làm có một điều duy nhất là xét đoán thế giới theo nhiều phương cách khác nhau mà điều quan hệ bây giờ là biến đổi thế giới! ».

Tại sao Marx chỉ trích duy tâm chủ nghĩa nhưng lại giữ biện chứng pháp của Hegel để có Phương pháp diễn dịch lịch sử : Duy vật sử quan ?

Theo Marx, « phương thức sản xuất cho đời sống vật chất, một cách tổng quát, chế ngự sự khuếch trương đời sống xă hội, chính trị và lư trí ». Những dạng và những điều kiện sản xuất quyết định cấu trúc xă hội :

Hạ tầng cơ sở (kinh tế) quyết định thượng tầng cơ sở (xă hội, chính trị, tôn giáo, nghệ thuật). Cơ khí tay chân nảy sinh xă hội phong kiến, cơ khí hơi nước nảy sinh xă hội tư bản vv..vv, và trong thế kỷ nầy, nhất là trong khung diện Việt nam, chúng ta khẳng định: « Cơ khí vi điện tử nảy sinh Xă hội dân chủ cần tiến trách nhiệm tự điều » .

Cũng thế, một lư thuyết về giá trị trao đổi do Marx xướng đặt ra là định lư cổ điển: giá trị trao đổi của một vật dụng được định theo công lượng cần thiết trong xă hội để có được vật dụng ấy.

Theo công lực cần thiết xă hội mà Marx hiểu là, trong những điều kiện hiện hữu, công lực hữu ích của một công nhân trung b́nh cần tiêu thụ để chế tạo vật dụng ấy. Khái niệm « công lực cần thiết xă hội » cho phép Marx phủ nhận rằng một người lười biếng làm việc lâu hơn, chậm chạp hơn, tạo vật dụng giá trị hơn. Phải chǎng không v́ lư luận ấy nhân dân Việt nam, bị áp đặt dưới chế độ độc đảng, tự hào thông-minh chǎm-chỉ cần-mẫn siêng-nǎng nhanh-nhẹn, sẽ tạo vật dụng giá trị kém hơn để rồi luôn bị xếp hạng nghèo đói nhất thế giới?!

Thực trạng xă hội Việt nam ngày nay không c̣n ǵ để định giá trị đứng đắn chủ thuyết đang được áp dụng cho nên chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận « Giai cấp nào có phương tiện để sản xuất vật dụng cùng lúc có phương tiện để sản xuất tri thức sẽ luôn luôn là giai cấp quyết định quyền sồng chết của giai cấp bị trị ». « Không phải ở bất cứ thời đại nào, tri thức của giai cấp thống trị (chiến thắng) là tri thức của giai cấp bị trị (chiến bại) ».

V́ thế Việt nam không thể nào có tương lai nếu giai cấp lănh đạo không đủ can đảm chấp nhận trước tiên những sai lầm dân tộc kế đến sai lầm chính trị và thay v́ « bàn về tương lai xă hội chủ nghĩa dân tộc » như Ban Chấp hành Trung Ương đảng luôn luôn đề cập, chúng ta nên khẳng định lại vấn đề :

“ Thế kỷ 21! kể từ nay chủ nghĩa MARX và tư tưởng Hồ chí Minh không c̣n là ư tưởng độc nhất để cưỡng định Tương lai Dân tộc Việt Nam ”.

HạngLiệtSĩ

(*)Chú thich: Tài liệu ghi chú hoàn toàn khả dụng nếu yêu cầu.

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), July 05, 2004.


Moderation questions? read the FAQ