dantoc_viet

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

That dung la nhuc nha cho bon ban nuoc cau vinh.Tui bay khong cam thay nhu the la bat luong sao?Hoi chien tranh xay ra,ca dan toc Viet phai chiu kho so trong khi bon bay bam vao quan xam lang de duoc sung suong yen on,den bay gio,nhan duoc tro cap cua chung lai gio tro chong pha VN.Bay khong biet la dan toc Viet du gi van con la noi bay sinh ra va lon len a?Khong biet do la noi to tien bay duoc giao duc de biet yeu nuoc a?Bay khong phai la nguoi.Con cho con trung thanh hon bay do,biet khong?Roi bon do se dung nhung con cho chu khong dung bay nua dau.Roi bay se khong con noi de di nua dau.Co the To Quoc se dung tha cho bon bay.Nhung bon tao thi khong! Hay nho:"Sau khi chet di,linh hon cua bon bay se khong duoc sieu thoat,khong co chon de di dau,vi bay da tu choi to quoc,nen Thien Duong se khong co loi cho ban bay vao"!!!

-- vietnam (dantoc_viet@yahoo.com), July 03, 2004

Answers

Thật đúng là nhục nhă cho bọn bán nước cầu vinh.Tụi bay không cảm thấy như thế là bất lương sao?Hồi chiến tranh xảy ra,cả dân tộc Việt phải chịu áp bức khổ sở, trong khi bọn bay bám vào quân xâm lăng để được sung sướng yên ổn,đến bây giờ,nhận được chút bố thí của chúng lại giở tṛ chống phá dân tộc của chính ḿnh.Bay không biết là dân tộc Việt dù ǵ vẫn c̣n là nơi bay sinh ra va lớn lên à?Không biết đó là nơi tổ tiên bay được giáo dục để biết yêu nước à?Bay không phải là người,Bố mẹ ông bà bay đang bi đày đoạ dưới địa ngục v́ đă sinh ra bay.Rồi bay sẽ không c̣n nơi để đi nữa đâu.Có thể Tổ Quốc sẽ dung tha cho bọn bay.Nhưng bọn tao và các linh hồn th́ không! Hăy nhớ:"Sau khi chết đi, bọn bay sẽ không được siêu thoát,không có chốn để đi đâu,v́ bay đă từ chối tổ quốc,nên Thiên Đường sẽ không có lối cho bọn bay vào"!!!

-- vietnam (dantoc_viet@yahoo.com), July 03, 2004.

Thang (hay con) ve.m na`y ho't y het bai ban da duoc nho^i` so. Me. ma`y! Tui tao CHO^'NG CHE^' DO^. CO^.NG SA?N DOC TAI LOI THO+`I cho khong he chong to quoc, dan toc Viet Nam.

Ma`y NGU qua' troi! Bao quyen CS khong bao gio dai dien cho to quoc het. Co`n chuyen o*? dia nguc, ma`y ne^n lo lang cho tha(`ng Ho^` chu? tie^.m cu?a ma`y thi` to^'t ho*n!

-- Ve.m NGU NGO^'C (VCNgo^'c@hotmail.com), July 03, 2004.


"Phong" là nền nếp đă lan truyền rộng răi, 'Tục" là thói quen lâu đời. Nội dung phong tục bao hàm mọi mặt sinh hoạt xă hội....

Phong tục có thứ trở thành luật tục, ăn sâu, bén rễ trong nhân dân rât bền chặt, có sức mạnh hơn cả những đạo luật. Trong truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam, có nhiều thuần phong mỹ tục cần cho đạo lư làm người, kỷ cương xă hội.

Phong tục có thứ trở thành luật tục, ăn sâu, bén rễ trong nhân dân rất bền chặt, có sức mạnh hơn cả những đạo luật. Trong truyền thống văn hoá của dân tộc ta, có nhiều thuần phong mỹ tục cần cho đạo lư làm người, kỷ cương xă hội.

Một cuộc cách mạng có thể thay đổi chính thể nhanh chóng, tiếp theo sau hàng loạt hệ thống pháp luật được thay đổi. Phong tục cũng không ngừng biến đổi theo trào lưu biến đổi văn hoá xă hội, nhưng dai dẳng hơn và có quy luật riêng của nó, không dễ ǵ một sớm một chiều đă được mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp tuân theo. V́ tục hay th́ nhiều người bắt chước nhau làm, tục dở nhiều người cũng sẽ bắt chước nhau bỏ dần.

Bản thân các phong tục cũng nằm trong cuộc đấu tranh xă hội đă, đang và sẽ tiếp diễn măi giữa cái cũ và cái mới. Ngay như quan niệm về thẩm mỹ cũng luôn biến đổi. Ví dụ, cái búi tóc của nam giới rơ ràng là lạc hậu song cũng phải qua quá tŕnh đấu tranh lâu dài mới mất đi, nhưng bộ răng đen của nữ giới ngày xưa được ca tụng là đẹp, là duyên dáng, mấy năm sau Cách mạng Tháng Tám chẳng ai bắt buộc g̣ ép mà tự nhiên biến mất nhường chỗ cho hàm răng trắng.

Phong trào xây dựng nếp sống văn hoá mới hiện nay, không phải chỉ đơn thuần dựa vào ư nghĩ chủ quan mà phải biết vận dụng thuần phong mỹ tục vào nếp sống, nếp suy nghĩ, hành động, cách đối nhân xử thế, hợp với trào lưu tiến hoá. Có những phong tục cổ truyền xuất xứ từ kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống thời xưa, đến nay không hợp thời nữa, trở thành đồi phong bại tục, ta cũng cần nghiên cứu để biết nguyên do, từ đó mới vận dụng cho thích hợp với hiện tại và tương lai, hoặc t́mnhững phong tục hay để bổ kết mà loại trừ dần những cái dở.

Tất nhiên, bản chất mỗi cá nhân cũng phải sống, giao tiếp, hoà nhập với cộng đồng xă hội, những kiểu cách rởm, trái với phong tục, bản sắc dân tộc, trái với con mắt của đông đảo quần chúng sẽ tự đào thải và bị loại trừ dần. Suy rộng ra phong tục cũng vậy, phục hồi và phát huy thuần phong tục, chắc chắn sẽ được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ, hoan nghênh; phục hồi làm sống lại những đồi phong bại tục sẽ bị xă hội lên án.

Những nội dung tŕnh bày dưới dạng hỏi đáp trong cuốn sách này chỉ nhằm giải đáp phần nào xuất xứ của các phong tục đă tồn tại ở nước ta, để các bạn tham khảo, tự phân tích, cái nào hay nên theo, cái nào dở nên bỏ, cái nào c̣n hạn chế những xét thấy chưa thể bỏ ngay th́ tuỳ hoàn cảnh cụ thể mà châm chước vận dụng cho thích hợp...

Bản thân tác giả cũng mong góp được một phần nhỏ trong cuộc đấu tranh nói trên. Rất mong nhận được sự thông cảm, ủng hộ cũng như sự góp ư chân t́nh của đông đảo bạn đọc gần xa.

Tân Việt

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 04, 2004.


Moderation questions? read the FAQ