CSVN gửi thư xin tiền VK Tân Tây Lan về "qủi cứu trợ nguoi ngheo"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Vạch trần âm mưu kiều vận của Mặt Trận Tổ Quốc CSVN qua "quỹ v́ người nghèo"

(LÊN MẠNG Thứ tư 30, Tháng Sáu 2004)

Đào Minh Tri
(VNN) (trích lược)

..... Trong tuần qua Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQVN)...... thông qua toà đại sứ Việt Nam ở Tân Tây Lan đă gửi một lá thư mang chữ kư của Phạm Thế Duyệt Chủ tịch MTTQVN, đến từng nhà của người Việt sinh sống tại Tân Tây Lan nhằm mục đích kêu gọi kiều bào đóng góp tài chánh vào "quỹ v́ người nghèo" tại Việt Nam. Để hỗ trợ cho lá thư kêu gọi của Phạm Thế Duyệt, một lá thư khác của Phạm Hùng Tâm đệ tam tham vụ sứ quán cộng sản tại Tân Tây Lan cũng được gửi theo kèm, nội dung cũng rập khuôn theo đúng bài bản của Phạm Thế Duyệt. Thế là cùng một lúc người Việt tị nạn cộng sản tại Tân Tây Lan nhận được 2 lá thư từ 2 cán bộ cộng sản cao cấp (những người mà họ đă trốn chạy trong quá khứ) một ở trong nước và một ở hải ngoại.

.... Tân Tây Lan là quốc gia thí điểm cho bước đầu thăm ḍ thực hiện nghị quyết 36 của CSVN, và chỉ có Tân Tây Lan mới là địa bàn thích hợp cho công tác kiều vận thăm ḍ này v́ số lượng kiều bào tại đây ít, dễ kiểm soát. Khi làm công việc gửi thư tới tận nhà để kêu gọi, CSVN không mong đợi ǵ sự đóng góp của kiều bào tại đây, mà chỉ mong đợi từ sự hồi đáp cho dù chỉ với vài ba đồng gọi là cho có đóng góp. Mục đích chính là để qua sự hồi đáp này CSVN sẽ nắm chặt con số kiều bào đă vô t́nh rơi vào bẫy kiều vận của chúng, đồng thời họ sẽ bị khống chế và khủng bố tinh thần khi phải tiếp tục nhận những lá thư không mong đợi từ sứ quán cộng sản trong tương lai.

.............

Theo tin tức từ Phong Trào Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Tự Do (PTTNSVVNTD) tại Tân Tây Lan th́ một phụ nữ Việt Nam đă là nạn nhân đầu tiên của kế hoạch kiều vận này. Tin cho biết người phụ nữ này v́ có việc liên quan đến giấy tờ với sứ quán cộng sản Việt Nam, nên đă đến đây để làm thủ tục và đă bị sứ quán tại đây làm áp lực buộc phải cầm theo 2 lá thư của Phạm Thế Duyệt Và Phạm Hùng Tâm để đi quyên góp, sau khi được anh chị em trong phong trào giải thích về âm mưu này chị mới vỡ lẽ ra....

Việc này đang được PTTNSNVNTD khiếu nại lên Bộ Ngoại Giao Tân Tây Lan. Đây là một âm mưu được thực hiện theo lối đói ăn vụng, túng làm càn. Âm mưu này cần phải được chúng ta vạch trần và soi sáng cho đồng bào thấy rơ để ngăn chận, trước khi CSVN từng bước thực hiện ở khắp mọi nơi. Việc cứu giúp đồng bào nghèo đói tại Việt Nam trước hết phải là việc của nhà nước Việt Nam.....

.... Trong quá khứ Ngân Hàng Thế Giới (WB) đă phải duyệt xét lại chính sách giải ngân đối với CSVN qua chương tŕnh xóa đói giảm nghèo, v́ tệ nạn tham nhũng tràn lan trong chính quyền cộng sản. CSVN hăy chấm dứt hành động lợi dụng ḷng nhân đạo của thế giới và kiều bào hải ngoại cho mục tiêu sống c̣n của chế độ.

* Mở đầu lá thư, Phạm Thế Duyệt một trong những ông trùm tham nhũng tại Việt Nam ngày hôm nay đă viết, và đưa ra những con số khiến người đọc phải rụng rời như sau "Hơn 3 năm qua dưới sự lănh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ, sự nghiệp xoá đói giảm nghèo của nước ta tiếp tục đạt kết quả to lớn, cuộc vận động "ngày v́ người nghèo" do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động được nhân dân cả nước và kiều bào nước ngoài đồng t́nh và đă thu được kết quả to lớn, và triển vọng rất đáng mừng. Số tiền ủng hộ "quỹ v́ người nghèo" 04 cấp thu được 421 tỷ đồng, sự hưởng ứng của nhân dân ngày càng sâu rộng và liên tục. Đến nay đă có 53 tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh có Nghị quyết, chỉ thị hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN quyết tâm xóa nhà tranh tre dột nát cho các hộ nghèo. Trong đó có 27 Tỉnh, Thành phố, quyết tâm giải quyết xong nhà ở dột nát cho người nghèo trước năm 2005. Số nhà làm mới và sửa chữa cho người nghèo được 175.587 căn hộ, làm mới 117.093 nhà cửa, 58.494 nhà mở ra triển vọng lớn nếu quyết tâm sẽ giải quyết xong toàn bộ 700.000 căn nhà dột nát cho 70 vạn hộ c̣n lại. Quá tŕnh sử dụng "quỹ v́ người nghèo" của Trung ương và ba cấp địa phương làm nghiêm túc, chưa mắc sai phạm nào.".....

>> Một điều nghịch lư khác cũng cần phải nêu ra là: trong khi người dân trong nước đang thật sự cần được giúp đỡ từ nhà nước để vượt qua nạn nghèo vốn dĩ là do nhà nước bất lực gây ra, th́ đảng và nhà nước lại đi làm chuyện ngược đời là lập ra "Quỹ hỗ trợ cộng đồng" dùng ngân khoản nhà nước để "hỗ trợ và phát triển cộng đồng" tại hải ngoại. Một cộng đồng có tiềm năng vững mạnh về kinh tế trên 20 năm và có khả năng bơm về trong nước 3-4 tỷ Mỹ kim hàng năm, chuyện này đảng và nhà nước sẽ giải thích ra sao đối với đồng bào nghèo trong nước?

.... Vụ bắt giam Hoà Thượng Thích Quảng Độ trong công tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt vào những năm trước với lư do "không được phép nhà nước", vụ hăng Hàng Không Việt Nam tại Úc từ chối chuyên chở phẩm vật cứu trợ cho đồng bào trong nước bằng câu nói lạnh lùng "chúng tôi làm ăn, không có làm từ thiện" kết quả là hàng tấn phẩm vật cứu trợ nằm tại chỗ v́ không có tiền chuyên chở từ Úc về Việt Nam.

Đào Minh Tri
(Brisbane Australia)

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), July 03, 2004

Moderation questions? read the FAQ