Đêm nay bác mất ngủ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 01, 2004

Answers

Response to ĐĂªm nay bĂ¡c mất ngủ-- Dương Dê Cụ (Duong_De_Cu@yahoo.com), July 01, 2004.

Response to ĐĂªm nay bĂ¡c mất ngủ

ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ

Đêm nay không ngủ bác đắn đo

Hai ḥn dái ngứa cứ phải ṃ Găi ngang sồn sột thằng cu lơ

Nằm gác bên đùi ngáy ngo ngo

Gặp gái làng chơi bác giả ho

Tằng hắng tênh hênh bác giở tṛ

“Cách mạng bao năm đầy gian khổ

Phục vụ miễn phí bác đi cô!”

-- (tosu_cs@yahoo.com), July 01, 2004.


Response to ĐĂªm nay bĂ¡c mất ngủ

ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ

=Anh đội viên thức dậy

Thấy quần jean mất rồi

Mà sao Bác vẫn ngồi ,

Cḥm râu im phăng phắc .

=Anh đội viên nh́n Bác,

Càng nh́n lại càng nghi ,

Bỗng Bác cười kh́ kh́,

"Làm ǵ mày nh́n Bác ?"

=Anh vội vàng nằng nặc :

"Cháu nghèo lắm Bác ơi !

Quần của cháu mất rồi ,

Bác ơi , thương lấy cháu !"

=Bác Hồ liền nổi cáu :

"Quần mày mất th́thôi !

Việc của tao, tao ngồi,

Quần mày tao đâu biết !"

=Anh đội viên điên tiết ,

Đá một cú song phi,

Bác phẩy tay cười kh́:

"Thằng này cao thủ thật ."

=Anh đội viên cười ngất :

"Khen cháu, khen cả ngày !"

Bác vội vàng ra tay ,

Một đ̣n lưu vân cước.

=Anh đội viên trợn ngược,

Lăn ra đất mấy ṿng.

Bác bảo : " Thế là xong !

Quần mày, tao đem bán !"

=Anh đội viên hết choáng

Chụp cổ Bác la làng:

"Tôi bắt được quả tang

Cái thằng ăn cắp vặt"

=Bác Hồ liền đỏ mặt

"Tại mày quá ngây thơ,

Hồi xưa đến bây giờ,

Có ai mà không biết."

=Anh đội viên điên tiết

Giở hết ngón gia truyền

Tung ra mấy chưởng liền

Bác liền văng khỏi ghế

=A thằng này giỏi thế

Dám đánh vào chim ông

Bác gọi Duẩn, Chinh, Đồng

Hăy mau mau cứu Bác.

=Anh đội viên liền quát

Thằng nào ngon vô đây

Cho chúng mày biết tay

Tất cả lũ ngu dốt.

=Thấy vậy Bác hoảng hốt

Chạy thẳng vô Ba Đ́nh

Mang theo chiếc quần gin

Chuyến này tao không trả.

-- (tosu_cs@yahoo.com), July 01, 2004.


Response to ĐĂªm nay bĂ¡c mất ngủ

Que Huong Cua toi oi-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), July 03, 2004.

Response to ĐĂªm nay bĂ¡c mất ngủ

dem nay bac thieu ngu vi bac choi chua du bac ngoi bac dung thu tay bac dinh day mu nen bac lai that ngu

-- thich du thu (toollover@comcast.net), July 10, 2004.


Moderation questions? read the FAQ