Ket Qua Cua Y Thuc Chong Cong

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

KẾT QUẢ CỦA Ư THỨC CHỐNG CỘNG

Ư thức chống CNCS chỉ chấm dứt khi chế độ CS bị xĩa bỏ như ở Liên Xơ và các nước Đơng Âu thập niên cuối của thế kỷ 20. Trên thế giới chỉ cịn bốn nước cịn cố bám vào CNCS: Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, và Cuba v́ lo sợ cho sự sống chết của họ hơn là v́ lư tưởng. Ư thức chống CNCS của người dân Tây Tạng, Cuba, Hàn quốc, và Việt Nam vẫn tiếp tục bùng cháy ngày một lan rộng, và được nhiều nước cổ vơ. Đĩ chính là lương tâm của thời đại.

Nhiều cuộc thăm dị cho biết thế hệ trẻ Việt Nam đều thương yêu quê hương tuy phần đơng họ sinh đẻ ở ngoại quốc. Đĩ là tiếng gọi của Cội Nguồn trong tâm hồn mọi dân tộc. Nhưng h́nh ảnh những miền quê tàn tạ khơng trường, thiếu nhà thương, lại đầy những cường hào, ác bá tân thời; song song với cuộc sống chen chúc, xơ bồ, thiếu vệ sinh và an tồn của các thành phố, và đặc biệt là h́nh ảnh những người dân tỏ ra sợ hăi chính quyền như bà già sợ cọp dữ, đă làm cho những chuyến về thăm quê cha, đất mẹ đă trở thành những ám ảnh buồn nơn và càng làm cho tâm năo của giới trẻ trở thành cương định chán ghét chế độ CS

Cũng cần để ư rằng, ư thức chống Cộng hơm nay của giới trẻ chủ yếu khơng phải là do các thế hệ trước truyền lại. Thực tế cho thấy tuy cĩ nhiều thanh niên khơng mấy hưởng ứng lối chống Cộng ồn ào của cha chú, nhưng họ cĩ những suy nghĩ tích cực riêng của họ phát xuất từ những sự kiện thực tế diễn ra trên các nước khác và trong đất nước. Họ hiểu rơ rằng rằng chế độ CS khơng thể làm cho đất nước phát triển v́ nhiều những nguyên động lực cơ bản như ư thức hệ phản tiến hĩa, tư hữu bị tứơc đoạt, tư bản bị đăng chiếm hữu; giới trí thức khơng cĩ mơi trường hoạt động; dân chúng khơng hợp tác trong hầu hết các hoạt động của nhà nước; hàng xuất khẩu thiếu phẩm chất và thiếu thị trường tiêu thụ; và họ cũng nhận ra cái ǵ thực sự giúp cho thế giới khơng bị nạn độc tơn chủng tộc, nhuộm đỏ, hay kỳ thị tơn giáo. Đĩ chính là những nỗ lực phát huy lư tưởng tự do, tinh thần dân chủ, và nhân quyền nhằm tiêu diệt mọi h́nh thức chuyên quyền độc đốn nĩ vốn ngự trị trong bản tính ác của những con người quỉ ám. Tuổi trẻ đang cần cĩ những buổi họp mặt được tổ chức thường xuyên để họ nghe các thức giả nĩi chuyện và trao đổi kinh nghiệm.

Tĩm lại, nên nhớ rằng Cuộc Chiến VN chấm dứt v́ Hoa Kỳ đă sai một nước cờ trong chính sách giúp Việt Nam Cộng Hịa; Hoa Kỳ rút lui cĩ điều kiện chứ khơng hề thua trận; Quân Lực VNCH thực sự đă khơng đầu hàng, chỉ buơng súng v́ t́nh thế ép buộc; CSHN được hưởng trọn Nam VN nhưng khơng được tàn sát quân, cán chính VNCH. ư thức chống cộng sẽ tồn tại cho đến khi các chế độ CS sụp đổ. Các thế hệ sẽ nối tiếp nhau trong ư thức đĩ như những mắt xích xiết chặt và giật đổ các bức tường xă hội chủ nghĩa xuống như đă giật đổ bức tường ơ nhục Berlin phân chia Đơng và Tây Đức trước đây vậy. Cần b́nh tĩnh tin tưởng vào lương tri của con người, vào lương tâm của thời đại, và kiên nhẫn trong Cuộc Chiến Mới của Hoa Kỳ nhằm quyết định chiến thắng cuối cùng giữa chính và tà, giữa thiện và ác để thế giới cĩ thể thực sự bước vào kỷ nguyên thanh b́nh và thịnh vượng chung tồn cầu trên căn bản đa nguyên và đa văn hĩa.

*-- Nong bi dai' (vietnamcongsan@yahoo.com), June 30, 2004

Answers

Lư thuyết cộng sản là lư thuyết đi ngược lại trào lưu tiến hoá cuả nhân loại, nên nó phải chết khi con người trong xă hội CS có đủ ư thức nh́n ra những ngu xuẩn ,lạc hậu+ gian manh xảo quỷ/ bưng bít bít bợmvà ngu hoá nhân dân cuả bè lũ quỷ đỏ CS ..Cộng sản chẳng bao giờ học/sửa đổi được ǵ từ những sai lầm. Bè lũ CSVN là tôi mọi chỉ biết học theo quan thầy là CSTQ. sau khi CSLX & Đ-Âu sụp đổ, những bè lũ tàn dư không c̣n cách nào hơn để sống c̣n, nên phải gục mặt bợ đít tư bản, vốn là kẻ thù cuả bè lũ quỷ đỏ cs .. Chứ khôn ngoan chó ǵ cái lủ CS tam vô=vô thần, vô tổ quốc, vô gia đ́nh..

ĐÂY...CHUÁ CUẢ LOÀI CỘNG SẢN LUÔN TÔN THỜ CÙNG VỚI GIÁO ĐIỀU CỘNG SẢN TAM VÔ NGU XUẨN TR̀ ĐỘN Ở TRONG BẢI RÁC NÀY NÈ.. HỐT VỀ MÀ TÔN THỜ, MÀ NHỒI NHÉT VÀO ĐẦU VÀO ÓC, RỒI THA HỒ MÀ HÍ HỬNG TỰ HÀO LÀ ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ.

-- (tosu_cs@yahoo.com), June 30, 2004.


Moderation questions? read the FAQ