GIANG TRẠCH DÂN DẠY HÀ NỘI 4 BÀI HỌC BẢO VỆ PHE XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Sau 2 Hiệp Định hợp thức hóa mục tiêu xâm lấn đất và biển

GIANG TRẠCH DÂN DẠY HÀ NỘI 4 BÀI HỌC BẢO VỆ PHE XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Nguyễn Văn Trần

Vừa khi thiết lập xong chế độ Cộng Sản chuyên chính trên toàn lục địa, Mao Trạch Đông đã bắt đầu bày tỏ công khai tham vọng bá quyền và bành trướng của Tàu xuống phía Nam để xác định ngôi vị bá chủ Á Châu.
Năm sau, Châu Ân Lai tuyên bố biển Nam Hải là biển của Tàu và các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Tàu.
Hưởng ứng lời tuyên bố của Châu Ân Lai nhằm long trọng hóa tinh thần phe Xã Hội Chủ Nghĩa, năm 1956 Ung Văn Khiêm xác nhận chủ quyền của Tàu trên Hoàng Sa và Trường Sa.
Hai năm sau, Phạm Văn Đồng vâng lệnh Hồ Chí Minh, ký văn thư xác nhận lãnh hải của Tàu là 12 hải lý và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa thuộc chủ quyền của Tàu.
Thế là Hà Nội đã thực hiện tham vọng bành trướng của Bắc kinh cho Tàu, chấp nhận mất đất và mất biển chỉ vì tinh thần phe Xã Hội Chủ Nghĩa.
Tinh thần phe Xã Hội Chủ Nghĩa còn được, trong một trường hợp khác Hoàng Tùng Trưởng ban tư tưởng Trung ương đảng Cộng Sản VN, làm rõ nghĩa hơn: ‘’Thà đưa Hoàng Sa và Trường Sa cho đồng chí Trung Quốc phe Xã Hội Chủ Nghĩa còn hơn là để thuộc chủ quyền bọn Ngụy Sài Gòn’’.
Tinh thần ‘’phe Xã Hội Chủ Nghĩa’’ ngày nay vẫn tồn tại một cách long trọng trong các văn bản chính thức và qua các lời giáo huấn kinh điển trong các bài viết của các nhà Lãnh đạo đảng và nhà nước đăng trên tạp chí Cộng Sản các số tháng 1 và tháng 2 năm 2002: Tổ quốc Việt Nam là ‘’Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa’’.
Hai Hiệp Định về biên giới đất liền và biển chỉ có thiệt hại cho tổ quốc Việt Nam, chỉ làm đau lòng cho những người Việt Nam thương nước, chớ hoàn toàn không thương tổn đến ‘’Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa’’ của những người tim óc đặc sệt tinh thần phe Xã Hội Chủ Nghĩa !
Đối với Tàu, họ xâm lấn xuống phía Nam, họ lũng đoạn kinh tế Việt Nam là việc rất bình thường vì quyền lợi của họ. Việt Nam có biết bảo vệ quyền lợi tối thượng của đất nước, của dân tộc chỉ khi nào Việt Nam có những người lãnh đạo đất nước còn biết mình là người Việt Nam. Chỉ có người Việt Nam mới biết thương đất nước riêng của mình là đất nước Việt Nam. Người Cộng Sản đứng về phe Xã Hội Chủ Nghĩa xác nhận lập trường quốc tế, không thể ý thức được sự mất nước. Khi đất nước nằm trong tay những người cũng cùng phe Xã Hội Chủ Nghĩa.
Tham vọng lấn chiếm phía Nam của Tàu được phơi bày chính thức chẳng những qua những lời tuyên bố của Châu Ân Lai mà còn trên báo chí như Nhân Dân nhựt báo, Tạp chí Xây Dựng và nhứt là trong các sách giáo khoa từ cấp tiểu học đến Đại học, theo đó biển của Tàu chạy dài đến tận Nam Dương, vòng qua Ấn Độ Dương, bao gồm các hải đảo thuộc vùng biển ấy. Bản đồ vẽ theo qui định lãnh thổ và lãnh hải của Tàu thì từ Đà Nẳng trở xuống, Việt Nam hầu như không còn biển.
Hôm 27.02 vừa qua, Giang Trạch Dân qua Hà Nội gấp rút, bất ngờ, không cần một thời gian chuẩn bị cần thiết cho một cuộc thăm viếng chánh thức và cao cấp như vậy, gặp đầy đủ Trung Ương đảng CSViệt Nam vì Ban Chấp Hành Trung Ương đang họp.
Mục đích của cuộc viếng thăm này ? không được tiết lộ công khai. Trong cuộc viếng thăm ấy, Giang Trạch Dân đi vào Đà Nẳng và Hội An không phải viếng thăm đảng bộ Cộng Sản Việt Nam ở Đà Nẳng, mà để tắm biển Hội An.
Tại sao Giang Trạch Dân chọn biển vùng Đà Nẳng để tắm?
Một sự chọn lựa phải mang một ý nghĩa sâu sắc nào đó ? Theo cái nhìn của Tàu thì Hoàng Sa là đất của Tàu và biển vùng Đà Nẳng là biển của Tàu.
Giang Trạch Dân đi đến Đà Nẳng và Hội An là đi thăm viếng vùng đất thuộc chủ quyền của Bắc Kinh, chớ không phải đi thăm viếng một địa phương của một nước Xã Hội Chủ Nghĩa anh em. Tắm biển là tắm biển Trung Quốc Ềta về ta tắm ao taỀ Sự viếng thăm chánh thức Đà Nẳng của Giang Trạch Dân và phơi mình trên biển Hội An mang ý nghĩa rõ ràng là Giang Trạch Dân muốn long trọng hóa chủ quyền của Bắc triều trước chư hầu Hà Nội.
Một nhà ngoại giao Hà Nội có mặt tại Âu Châu đã mô tả ‘’phong thái’’ của Giang Trạch Dân trong lúc tắm biển Hội An: ‘’trông thấy Giang Trạch Dân tắm biển ở Hội An và phơi mình mà lấy làm căm giận. Nó làm như đang tắm biển và biển đó là biển của nó vậy.’’
Và cũng chính nhà ngoại giao này đã tiết lộ thêm những điều vẫn được giữ kín, là nội dung chủ yếu của cuộc viếng thăm Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam của Giang Trạch Dân.
Tại Hà Nội, Giang Trạch Dân yêu cầu, có tính cách cưởng hành gần như là chỉ thị, nhà nước Hà Nội phải chấp nhận, trong việc thi hành Hiệp Định về vùng đánh cá, để cho tàu đánh cá Trung Quốc mổi ngày 900 chiếc vào hoạt động tại vùng vịnh Bắc Việt. Về mặt lịch sử, Việt Nam phải hủy bỏ tất cả các sách giáo khoa nói về chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhất là chiến tranh giũa Việt Nam và Trung Quốc gần đây hồi năm 1979 để xóa bỏ tận gốc sự hiềm khích giữa hai dân tộc gieo rắc trong đầu óc trẻ con nhằm xây dựng tình hữu nghị thắm thiết lâu dài , bền vững giữa hai nước.
Giang Trạch Dân rất quan tâm và lo ngại trước phản ứng chống đối hai Hiệp Định về biên giới và lãnh hải của nhân dân Việt Nam, trong nước,trong hàng ngủ đảng viên Cộng sản, người Việt ngoài nước. Giang Trạch Dân yêu cầu chánh quyền Việt Nam phải khẩn trương tìm mọi cách dập tắt những chống đối ấy.
Vụ xét xử Khờ me đỏ ở Miên trước tòa án quốc tế đã làm Bắc Kinh đến đầu. Nay vụ lấn chiếm đất và biển ở Việt Nam, nếu bị phản ứng mạnh của nhân dân Việt Nam, nhất là người Việt hải ngoại, sẽ làm Bắc Kinh lo sợ thêm vì bộ mặt đầy màu xâm lược của Tàu trước thế giới. Trước nhứt, các quốc gia trong khối ASIAN sẽ lo sợ và phải đề phòng vì số phận của họ sẽ là số phận của Việt Nam ngày hôm nay.
Về điểm chiến lược quân sự Giang Trạch Dân nghiêm chỉnh chỉ thị cho Hà Nội là không được để cho bất kỳ quốc gia nào xử dụng Cam Ranh trong ý đồ có thể biến Cam Ranh trở thành một căn cứ quân sự có khả năng xâm phạm đến an ninh lãnh thổ và lãnh hải của Trung Quốc.
Bốn bài học chết sống này chắc chắn nhà cầm quyền Xã Hội Chủ Nghĩa ở Hà Nội sẽ học thuộc và sẽ thi hành nghiêm túc.
Chỉ có nhân dân Việt Nam thương nước, và những đảng viên đảng Cộng Sản còn thương nước vì còn biết mình là người Việt Nam quyết liệt, kiên cường chống đối mà thôi.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 30, 2004

Answers

Response to GIANG TRẠCH DĂ‚N DẠY HĂ€ NỘI 4 BĂ€I HỌC BẢO VỆ PHE XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Hảy đón nghe bài viết của ông cựu luật sư Lâm Lễ Trinh về v/d Việt Trung, hai đồng chí răng hở môi lạnh một thời đă đấu đá nhau nè anh em.

Kính mời anh em gần xa bấm vào cái link này để nghe Tài Liệu Giải Mật Về Cuộc Chiến Hoa Việt 1979.

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 30, 2004.


Moderation questions? read the FAQ