SỰ THẬT GH TỞM !!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

SỰ THẬT GH TỞM !!!

Sau khi chiếm ợc miền Nam Việt Nam, tờ bo Si Gòn Giải Phng vo thng 5 nm 1976 ã ng một bi xã luận lin quan tới quần ảo Hong Sa, trong c những cu nịnh bợ Trung Cộng rất ngớ ngẩn nh sau:

"Trung quốc vĩ ại ối với chng ta khng chỉ l ngời ồng ch m còn l ngời thầy tin cẩn, ã cu mang chng ta nhiệt tình ể chng ta c ợc ngy hm nay, thì chủ quyền Hong Sa thuộc Trung quốc hay thuộc ta cũng vậy thi (Việt Nam, Trung Quốc, sng liền sng, ni liền ni). Khi no chng ta muốn nhận lại quần ảo ny, Trung quốc sẽ sẵn sng giao lại."

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 25, 2004

Answers

Response to SỰ THẬT GHÊ TỞM !!!

Co Trạng Ðảng CSVN Bn Nớc

Php Liệu Hiệp ớc Thin Tn 1885, Cng ớc 1887 v 1895 ký giữa Php v Thanh triều xc ịnh bin giới pha bắc cũng nh lãnh hải của Việt Nam l 63% diện tch Vịnh Bắc Bộ (formant la frontire). Cng php quốc tế cho php VN hủy bỏ tất cả cc hiệp ớc bất lợi giữa Php v Thanh triều ể òi lại vng bin giới m Ba L nhợng cho TQ nh 750 cy số vung của tổng Tụ Long ở Vn Nam, mũi Bắc Lun ở Quảng Ðng v khu vực ngời Việt nằm trong lãnh thổ Trung Hoa.

1958 Ðảng CSVN qua Phạm Vn Ðồng chấp nhận sự bnh trớng bin giới của TQ bao gồm cả Hong Sa v một phần Trờng Sa của Việt Nam. TQ dựa vo vn th của PVÐ ể chiếm cc ảo Cam Tuyền, Duy Mộng, Quang Ho thuộc quần ảo Hong Sa. Ngy 21-2-1959, qun lực Việt Nam Cộng Hòa nh uổi qun TQ ra khỏi cc hải ảo .

1982 Nh nớc CSVN xc ịnh bin giới lãnh hải của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ theo Cng ớc 1887 tức l 63% diện tch vịnh, v thờng xuyn tuyn bố ờng bin giới trong vịnh giữa VN v TQ ã ợc phn ịnh rõ rng theo Cng ớc 1887.

1987 Nh nớc CSVN tố co TQ dời 100 mốc bin giới vo su trong nội ịa VN.

1991 Lin S tổ quốc xã hội chủ nghĩa của ảng CSVN - sụp ổ. Ðảng CSVN xoay qua thần phục b quyền phng bắc ể chống lại tro lu dn chủ ha ất nớc. Vo nm 1992, qun TQ ốt nh v xua uổi dn VN ra khỏi cc vng chiếm ng ặc biệc l ở Lạng Sn.

30-12-1999 Ðảng CSVN qua Hiệp ớc bin giới trn ất liền ã dng một nửa thc Bản Giốc nổi tiếng v t nhất 100 mt bề ngang Ải Nam Quan cho TQ thay vì dựa vo cng php quốc tế ể òi lại cc vng bin giới m Php nhợng cho TQ.

Ti liệu v bản ồ Bắc phần chứng minh thc Bản Giốc lun lun l của VN v ợc ghi nhận trong ti liệu gio dục cũng nh ợc H Nội cho in trn tem kỷ niệm. Ngoi ti liệu v bản ồ Bắc phần, nguyn tắc estoppel v acquisitive prescription trong cng php quốc tế cũng cng nhận chủ quyền của VN ối với thc Bản Giốc bởi vì sự im lặng của TQ trong hng trm nm qua ồng nghĩa với sự cng nhận v chứng minh chủ quyền của VN ối với thc ny. Ðảng CSVN ã bỏ qua cc nguyn tắc luật php quốc tế cũng nh ti liệu v bản ồ bin giới cận ại ể cống hiến một nửa thc Bản Giốc cho TQ vốn nằm su trong nội ịa VN.

25-12-2000 Ðảng CSVN qua Hiệp ịnh phn ịnh lãnh hải ã dng cho TQ 9% diện tch hay 11.163 cy số vung Vịnh Bắc Bộ. Lãnh hải VN từ 63% tụt xuống còn chỉ 54% diện tch vịnh. Mặc dầu Cng ớc 1887 xc nhận rõ rng lãnh hải của VN l 63% diện tch Vịnh Bắc Bộ (frontiere) v H Nội nhiều lần tuyn bố ờng bin giới trong vịnh (maritime frontier) giữa VN v TQ ã ợc phn ịnh rõ rng theo Cng ớc 1887 (Statement of 12 Nov. 1982), ảng CSVN thay ổi chnh sch ể bn nớc cho TQ do lý luận ngợc ngạo trở lại l từ trớc tới nay cha c ờng bin giới trn Vịnh Bắc Bộ giữa VN v TQ (L Cng Phụng, 28/1/2002).

Còn rất nhiều bằng chứng khc xc ịnh hnh ộng v dã tm bn nớc của ảng CSVN (xin nghin cứu Quốc Hận Th v ti liệu của Vietnam Policy Research Institute) nhng chỉ bấy nhiu dữ kiện kể trn cũng ủ chứng minh trọng tội dng ất nhợng biển cho TQ của ảng CSVN. Nớc sng Hồng, sng Cửu Long, Vịnh Bắc Bộ v cả vng biển Ðng rộng lớn vẫn khng thể no rửa sạch hnh ộng phản bội Tổ Quốc Dn Tộc nhục nhã v hn của ảng CSVN!

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 26, 2004.

Response to SỰ THẬT GHÊ TỞM !!!

Cu ni ny nghe thấy quạo qu,thử gởi bản gốc Scan vo Email tui xem thử xem.

-- (kidfriendct@yahoo.com), June 26, 2004.

Response to SỰ THẬT GHÊ TỞM !!!

Đề nghị anh KSBH scan v Post ln nh, Thanks

-- datnuoctuoidep (datnuoctuoidep@yahoo.com), June 26, 2004.

Response to SỰ THẬT GHÊ TỞM !!!

Knh mời mấy anh hảy vo đy sẻ c rất nhiều ti liệu cho mấy anh tham khảo. Chn thnh cảm ơn mấy anh. TBT

Da vượt bức tường lủa của nh cầm quyền VN roi

http://www.d anchu.net/TaiLieuTuyenCao/TAILIEU.HTM

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ