Tâm Thư gởi các Bạn Trẻ tại Việt Nam 28/10/2002

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tâm Thư gởi các Bạn Trẻ tại Việt Nam 28/10/2002

Trich tu - Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường - ngày 27/10/2002.

0_Các bạn thân mến,

0_Chương V, Điều 53 Hiến Pháp của nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) quy định: #0_Công dân có quyền tham gia quản lư Nhà nước và xă hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ư dân. ° Từ quyền tham gia đóng góp vào vận mệnh chung của đất nước được quy định bởi hiến pháp đó, công dân Việt Nam, anh Lê Chí Quang (32 tuổi, cử nhân luật), đă viết các bài "Cải Cách Thủ Tục Hành Chính, "Góp Ư với Đại Hội Đảng Lần Thứ IX", "Hiệp Định Thương Mại và Quan Hệ Việt Nam - Hoa Kỳ"... Các bài viết bày tỏ sự quan tâm tích cực đến các vấn đề chung của đất nước với những đề nghị giải quyết chân thành và đầy nhiệt huyết.

Chương V, Điều 69 Hiến Pháp của nước CHXHCNVN quy định: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu t́nh theo quy định của pháp luật.° Dựa vào các quyền cơ bản đó, anh Lê Chí Quang đă phổ biến những bài viết của ḿnh công khai, tham gia thành lập "Hội Nhân Dân Việt Nam Giúp Đảng Chống Tham Nhũng" để tích cực đóng góp việc giải quyết những vấn nạn chung đang c̣n tồn đọng của đất nước.

0_Chương V, Điều 76, 77 Hiến Pháp của nước CHXHCNVN quy định:

#0_Công dân phải trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quư của công dân0_. ° Từ ḷng trung thành với tổ quốc, từ nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ giang sơn gấm vóc của tiền nhân, anh Lê Chí Quang đă viết bài "Hăy Cảnh giác với Bắc triều" nêu lên hiểm họa bành trướng của Trung Quốc trong các lănh vực ngoại giao, quân sự, kinh tế, đầu tư... đồng thời đặt vấn đề nhượng đất và biển cho Trung Quốc của đảng CSVN với những thiệt tḥi và bất lợi về phía Việt Nam. 0_Chương V, Điều 72 Hiến Pháp của nước CHXHCNVN quy định: #0_Không ai bị coi là có tội và phải chịu h́nh phạt khi chưa có bản án kết tội của Ṭa án đă có hiệu lực pháp luật. Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lư nghiêm minh. ° Việc thực thi các quyền hạn và nghĩa vụ công dân được quy định bởi hiến pháp qua các điều 53, 69, 76 và 77 nói trên của anh Lê Chí Quang dẫn đến hậu quả là ngày 21 tháng 2 năm 2002, tại Hà Nội, công an đă bắt giam anh sau khi khám nhà, tịch thu nhiều bài viết, sổ điện thoại và ổ cứng máy computer. Bị bắt mà không có lệnh bắt, bị khám nhà mà không có giấy khám hợp lệ, anh Lê Chí Quang đă bị giam cầm phi pháp kể từ ngày 21 tháng 2 năm 2002 và măi cho đến ngày 28 tháng 10, 2002 mới bị truy tố ra ṭa với "tội trạng" tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN.0_° ° Chương V, Điều 82 0_Hiến Pháp của nước CHXHCNVN quy định: #0_Người nước ngoài đấu tranh v́ tự do và độc lập dân tộc, v́ chủ nghĩa xă hội, dân chủ và hoà b́nh, hoặc v́ sự nghiệp khoa học mà bị bức hại th́ được Nhà nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét việc cho cư trú. ° Trong khi hiến pháp nói lên tinh thần sẳn sàng hỗ trợ những nỗ lực đấu tranh cho tự do, dân chủ và phát triển của bè bạn khắp năm châu, th́ tại Việt Nam công dân Lê Chí Quang lại bị giam giữ trái phép bởi chính nhà cầm quyền Việt Nam khi anh làm một chuyện tương tự: góp ư xây dựng tự do, dân chủ và phát triển của chính đất nước ḿnh.

0_Chương X, Điều 132 Hiến Pháp của nước CHXHCNVN quy định: #0_Quyền bào chữa của bị cáo được bảo đảm. Bị cáo có thể tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho ḿnh. Tổ chức luật sư được thành lập để giúp bị cáo và các đương sự khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ḿnh. ° Dựa trên những quy định của Hiến Pháp đó, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR) với trụ sở tại Đức Quốc đă yêu cầu hai ngoại trưởng Đức và Việt Nam (Joschka Fischer, Nguyễn Dy Niên) giúp đỡ cho luật sư Wolfgang Tuecks đến Việt Nam để bào chữa cho anh Lê Chí Quang. Tổ Hợp Luật Sư Inter-Pacific Law tại Hoa Kỳ cũng bày tỏ thiện chí đứng ra bào chữa. Tại Pháp Luật sư Emmanuel DEWEES và tại Úc các luật sư Ian Spry và Sir Ninian Stephen cũng đă ngỏ ư biện hộ cho anh Lê Chí Quang. Những thiện chí này đă gặp sự im lặng của nhà nước. Sự kiện này nói lên sự quan tâm của thế giới trước t́nh trạng quyền làm người bị vi phạm trầm trọng tại đất nước của chúng ta.

Trường hợp của Lê Chí Quang chỉ là một trường hợp điển h́nh. Trong cùng một mối quan tâm, các bạn trẻ khác cũng đă lên tiếng nói. Đó là các anh Phạm Hồng Sơn (35 tuổi, bác sĩ y khoa, thạc sĩ kinh tế), Nguyễn Vũ B́nh (34 tuổi, nhà báo, cựu phóng viên Tạp Chí Cộng Sản), Nguyễn Khắc Toàn (47 tuổi, tốt nghiệp sư phạm). Tiếng nói và hành động của các anh xuất phát từ ḷng yêu nước thương dân, từ nỗi thao thức, bức xúc của tuổi trẻ Việt Nam thiết tha với tiền đồ của tổ quốc. Các anh đă nói lên trách nhiệm, vai tṛ của công dân được và thể hiện tư tưởng của ḿnh trong khuôn khổ của Hiến Pháp, vốn là một văn bản pháp lư cao nhất của nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Lời kêu gọi, góp ư của các anh không phải chỉ là tiếng kêu lạc điệu của một vài cá nhân mà c̣n thể hiện được hoài băo của đại khối dân tộc. 0_Quan trọng hơn hết, tiếng nói và hành động của các anh là sự thể hiện "không thể không có" của một con người: T DO, là sự thể hiện "không thể không có" của một xă hội: DÂN CHỦ.

0_Các bạn thân mến,

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền b́nh đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". "Người ta sinh ra tự do và b́nh đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và b́nh đẳng về quyền lợi". ° Những câu nói bất hủ ấy từ Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ và Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Cách Mạng Pháp năm 1789 đă được trang trọng dùng mở đầu cho Tuyên Ngôn của nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Từ đó, giá trị của Tự Do đă được chính bản tuyên ngôn của CHXHCNVN xác định nguyên văn: "#0_Đó là những lẽ phải không ai chối cải được". Chính v́ là lẽ phải không thể chối bỏ được nên Quyền Tự Do Con Người đă được cả nhân loại công nhận, được bảo vệ bởi Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, bởi hiến pháp của các quốc gia và bởi chính hiến pháp của nước CHXHCNVN. Anh Lê Chí Quang và các bạn khác đă theo đúng lẽ phải không ai chối bỏ được đó, theo đúng tinh thần của hiến pháp để thực hiện quyền tự do của ḿnh.

0_Tự Do không những chỉ là lẽ phải không ai chối cải được mà c̣n là lẽ sống của con người. Chính v́ thế mà Tự Do không là một đặc ân được ban phát bởi một chế độ, một chính quyền. Tự Do tự nó là một phần quan trọng của đời sống con người. Tự Do hiện hữu trong sự hiện hữu của con người. Bảo vệ Tự Do là bảo vệ con người. Tước đoạt Tự Do là hủy diệt con người. Chính v́ Tự Do là lẽ sống của mọi người nên sự lên tiếng của anh Lê Chí Quang không chỉ là nỗi bức xúc của một cá nhân muốn thực thi quyền tự do của riêng ḿnh mà c̣n là một đ̣i hỏi chấm dứt t́nh trạng kềm hảm tự do của cả một dân tộc. Anh và các bạn khác chỉ thể hiện một quyền phổ quát của con người vốn đă được cả nhân loại công nhận.

Dân chủ là một tập hợp những tư tưởng và nguyên tắc về tự do song song với tập hợp các thông lệ, thủ tục đă được đúc kết lại từ quá tŕnh lâu dài của lịch sử. Nói cách khác, Dân Chủ là sự thể chế hóa của Tự Do. Kết quả của sự thể chế hóa này là một chính quyền của dân, do dân và v́ dân trong đó nhân dân cùng nhau quyết định vận mệnh của đất nước bằng những tham gia trực tiếp vào sinh hoạt xă hội và chính trị. Trái với dân chủ là độc tài. Một xă hội độc tài là một xă hội nằm trong tay một thiểu số người có toàn quyền nhân danh mọi thứ để toàn quyền quyết định vận mệnh của quốc gia. Xă hội độc tài đó là đất nước của chúng ta ngày hôm nay.

Tự Do là quyền thiêng liêng của mỗi cá nhân th́ Dân Chủ là giềng mối để bảo đảm tự do cá nhân trong khuôn khổ quyền lợi và phát triển chung tập thể. Dân Chủ là nền tảng căn bản để bảo vệ Quyền Làm Người hay là Nhân Quyền. Nó gồm ba thứ bậc: Quyền Được Sống, Quyền Được Ấm No, và Quyền Tự Do Dân Chủ. Từ thời phong kiến lạc hậu, con người đă phấn đấu tranh đấu cho quyền được sống, quyền được ấm no. Ngày nay, khi nhân loại đang tiến bước phi mă vào thế kỷ mới, quyền tự do dân chủ đang được bảo đảm và phát triển th́ tại Việt Nam chúng ta vẫn c̣n loay hoay với quyền được ấm no c̣n thể hiện hoặc đ̣i hỏi cho tự do dân chủ th́ vẫn đồng nghĩa với tù đày.

0_Các bạn thân mến,° ° Thế giới đang sống trong thời đại Tự Do mà nền văn minh tin học cho phép con người đón nhận, học hỏi, tŕnh bày và trao đổi những kiến thức, quan niệm sống trên tầm vóc toàn cầu. Đây chính là nhu cầu cần thiết cho sự tiến hóa của con người, không những không nên bị ngăn cấm mà c̣n được cổ vũ, được hỗ trợ bằng những phương tiện thông tin hiện đại. Sự cổ vũ và hỗ trợ này c̣n dựa vào niềm tin rằng mọi người đều có trí tuệ để thu thập những điều hay, loại bỏ những điều xấu để mỗi cá nhân tự thăng tiến và góp phần vào thịnh vượng chung của xă hội. Thế nhưng tại Việt Nam, xă hội chúng ta lại bị bao phủ bởi một màn bưng bít thông tin có hệ thống. Bưng bít bằng thế đứng độc quyền của đảng, bằng phương tiện của nhà nước, bằng bạo lực của công an, bằng khủng bố của nhà tù.

Thế giới đang sống trong thời đại Dân Chủ mà mỗi người đều có quyền quyết định vận mạng của ḿnh và góp phần vào việc quyết định vận mạng chung của đất nước. Người dân hành xử quyền công dân của ḿnh bằng lá phiếu trong bối cảnh dân chủ đa nguyên với sự tham gia chính trị của nhiều khuynh hướng, đảng phái. Tại Việt Nam "tất cả đă có đảng và nhà nước lo". Bằng khẩu hiệu đó, chúng ta đă bị tước mất quyền tự do, đất nước không có dân chủ và nhân dân Việt Nam không c̣n làm chủ vận mạng của ḿnh và của đất nước. V́ khẩu hiệu đó, ai làm ngược lại sẽ bị đàn áp, bắt bớ, tù đày. "Tất cả đă có đảng và nhà nước lo" là một thái độ cư xử độc tài, đặt những "đầy tớ của nhân dân" lên trên hiến pháp, pháp luật và trở thành một tập đoàn tư sản đỏ với hành xử không khác ǵ những lănh chúa phong kiến.

Chính v́ thế mà tại đất nước chúng ta, chúng ta đă sống "trật thời đại". Chúng ta đang sống trong một thời đại, một hoàn cảnh đất nước mà nền tảng pháp lư căn bản nhất là Hiến Pháp bị chính những người tự nhận là đại diện nhân dân để thực thi Hiến Pháp vi phạm, những công dân thiện chí có ḷng muốn đóng góp theo đứng khuôn khổ của hiến pháp lại bị cầm tù. Chúng ta đang sống không có Tự Do và Dân Chủ.

Các bạn thân mến,

Đă qua rồi những khẩu hiệu, những xách động tuyên truyền. Thế hệ chúng ta sinh ra, lớn lên và chán chường đến chai đá với những môn học chính trị nhồi nhét trong trường lớp, những khẩu hiệu tuyên truyền chính trị trong xă hội. Do đó, những ǵ bạn vừa đọc mong được coi là chia sẻ những thao thức, bức xúc của tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại trước những vấn nạn của quê hương. Có những điều chúng ta suy nghĩ giống nhau và không có ǵ mới. Có những điều chúng ta suy nghĩ khác nhau và t́m thấy ở nhau một số khác lạ. Điều đó b́nh thường khi hoàn cảnh sống của chúng ta khác nhau. Nhưng dù sống trong môi trường nào th́: chúng ta vẫn giống nhau trong cùng nỗi băn khoăn thường trực của cuộc sống về miếng cơm manh áo, về trách nhiệm cho cá nhân và gia đ́nh; Chúng ta giống nhau trong nỗ lực xây dựng cho ḿnh một cuộc sống luôn thăng tiến trong việc học hành, phát huy kiến thức, công ăn việc làm, sự nghiệp cá nhân, hay địa vị xă hội; Chúng ta giống nhau trong hoài băo xây dựng cho ḿnh những ước mơ và biến những ước mơ đó thành sự thật, ước mơ được tự do nhận, nghĩ, nói và làm những ǵ chúng ta thích, ước mơ được sống trọn vẹn con người của ḿnh trong hài ḥa với xă hội dân chủ chung quanh, ước mơ được toàn quyền quyết định vận mệnh, tương lai cá nhân dựa trên khả năng, ư chí và nỗ lực của ḿnh; Chúng ta giống nhau trong sự b́nh thường của kiếp người là được sống cuộc đời an lành, hạnh phúc cho riêng cá nhân, cho t́nh yêu, cho gia đ́nh đầm ấm mà không phải hy sinh, gian khổ v́ những mộng ước đội đá vá trời. 0_Chúng ta giống nhau trong những cái riêng đó của mỗi người.

Trong những cái riêng tương đồng đó chúng ta có những cái chung tương đồng. Cái chung tương đồng đó là Tổ Quốc Việt Nam, là gịng máu Tiên Rồng đang không ngừng nghĩ luân lưu, là con tim Lạc Hồng không ngừng nghĩ đập, là niềm hănh diện về lịch sử và t́nh yêu thương đất nước vô bờ. Miếng cơm manh áo sẽ không c̣n là một nỗi lo ám ảnh nếu ta có được 0_Dân Giàu Nước Mạnh. Cuộc sống của chúng ta sẽ thăng tiến vượt bực nếu đất nước chúng ta có 0_Công Bằng Xă Hội. Ước mơ của chúng ta sẽ thăng hoa nếu đất nước của chúng ta thực sự có 0_Tự Do Dân Chủ. Dân Giàu Nước Mạnh, Công Bằng Xă Hội, Tự Do Dân Chủ không phải là những khẩu hiệu mà là lẻ sống c̣n của đất nước. Đất có tốt th́ cây mới mạnh. Cây có mạnh th́ lá mới xanh. Có lẽ nào chúng ta măi măi là những chiếc lá úa vàng hay chỉ ước mơ cho riêng ḿnh được thành một chiếc lá xanh lẻ loi trên cành cây héo tàn, mọc trên mảnh đất khô cằn sỏi đá và sâu bọ đục khoét khắp nơi?

Trong những cái riêng tương đồng chúng ta có những cái chung tương đồng. Đó là niềm tin Thiện phải thắng Ác. Tin rằng không một thể chế nào có thể tồn tại nếu không đáp ứng nguyện vọng của toàn dân. Tin rằng cuộc đổi thay nào cũng được thay đổi bởi một thiểu số người có ḷng và can đảm. Lịch sử ngh́n đời và sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết, của Đông Âu, của các chính quyền độc tài In-Đô-Nê-Xia-A, Phi-Líp-Pin... đă chứng minh điều đó. Ngày hôm nay Thiện Chân vẫn nằm trong ḷng mỗi người Việt Nam. Cả đại khối dân tộc đều bất măn hệ thống công quyền. May mắn nhất là đất nước vẫn luôn có những người công dân can đảm. Đó là tuổi trẻ Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn. Đó là các bậc chân tu như Ḥa Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lư, Phan Văn Lợi. Đó là các nhà trí thức như Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Giáo sư Trần Khuê. Đó là những cán bộ cách mạng lăo thành như cố cựu tướng Trần Độ, cựu đại tá Phạm Quế Dương. Đó là những văn sĩ không chịu bẻ cong ng̣i bút như Dương Thu Hương, Hoàng Tiến, Tiêu Dao Bảo Cự, Bùi Minh Quốc... Họ và nhiều người khác là những hạt mầm của đất mẹ, đang đâm chồi nảy lộc cho cây Tự Do, Dân Chủ ngày mai xanh lá.

Trong niềm tin chung đó, chúng ta đều có những chọn lựa thích ứng và tích cực. Hoặc nuôi dưỡng và phát huy cái Thiện để Thiện sẽ lấn Ác. Hoặc chọn ḿnh là hạt mầm như anh Lê Chí Quang và đồng bạn. Hoặc trở thành những hạt nước tưới mát để nuôi dưỡng những hạt mầm can đảm ấy. Chọn lựa nào cũng ư nghĩa như một viên gạch làm nên bức tường, một ḥn sỏi làm nên con đường, một giọt nước làm mặt hồ gợn sóng. Đại đa số đồng bào không biết đến những vấn đề xảy ra ngay trên đất nước của ḿnh. Nếu các bạn biết đến trường hợp của Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ B́nh, Nguyễn Khắc Toàn... hay đang ngồi đọc bức tâm thư này, bạn là một thiểu số người may mắn. Thiểu số là v́ bạn đă vượt qua được phần nào sự bưng bít thông tin đang bao trùm bởi nhà nước. May mắn là v́ bạn hiểu được phần nào những ǵ đang xảy ra trên chính quê hương của ḿnh, biết được trong niềm khao khát tự do, dân chủ một cách im lặng của chính ḿnh đă có những người gióng lên tiếng nói. Trong cơ duyên và may mắn đó, với tấm ḷng trân trọng tinh thần yêu nước thương dân và thái độ dũng cảm của những người đang đứng thẳng trước cuờng quyền, mong bạn, mong tất cả chúng ta, một niềm mong mỏi rất chân thành, hăy chọn cho ḿnh một thái độ. Sự chọn lựa này đ̣i hỏi nhiều suy tư và trăn trở, nhiều th́ giờ và tâm huyết để quyết định.

Trong thời gian trước mắt, mong các bạn, chúng ta hăy cùng nhau chia xẻ với những bạn bè, thân quyến trường hợp của các anh Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ B́nh, Nguyễn Khắc Toàn. Hăy cùng nhau phổ biến những việc làm của các bạn ấy để nhiều người biết đến, để những người dũng cảm không cô đơn, để đồng bào chúng ta thấy được chung quanh ḿnh vẫn có những người can đảm.

Trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật, bằng sự sáng suốt và cẩn trọng, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau t́m mọi cách để cổ vũ tinh thần Tự Do, Dân Chủ nhằm giúp đất nước có một chính quyền trong sạch, một nền chính trị dân chủ đa nguyên. Có như vậy th́ nỗi thao thức về miếng cơm manh áo mới được giải quyết rốt ráo, niềm mong mỏi về công bằng xă hội mới được đáp ứng và ước vọng tự do dân chủ mới trở thành hiện thực. Tất cả sẽ là động lực đẩy mạnh sự phát triển chung của đất nước và kéo theo sự phát triển của mỗi cá nhân chúng ta.

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 23, 2004

Answers

Response to TĂ¢m Thư gởi cĂ¡c Bạn Trẻ tại Việt Nam 28/10/2002

Dung Nghe Nhung Gi CongSan Noi ....Ma Hay Nhin Ky CongSan Lam Loi TT Nguyen Van Thieu Noi 30 Nam roi .....-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 23, 2004.

Response to TĂ¢m Thư gởi cĂ¡c Bạn Trẻ tại Việt Nam 28/10/2002

MOI BAN BAM VAO LINK !...http://www.socaluvsa. org/multimedia.aspx MOI BAN BAM VAO LINK !...http://www.socaluvsa.org/thumbs.aspx?folderPath=PhotoAlbum% 2fHuman+Trafficking+Forum+(2004)

Human Trafficking Forum (2004)-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 23, 2004.

Response to TĂ¢m Thư gởi cĂ¡c Bạn Trẻ tại Việt Nam 28/10/2002

MOI BAN BAM VAO LINK !...http://www.socaluvsa.org/thumbs.aspx?folderPath=PhotoAlbum% 2fChung+Toi+Muon+Song+Screening+(2002)

Chung Toi Muon Song Screening (2002)-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 23, 2004.

Response to TĂ¢m Thư gởi cĂ¡c Bạn Trẻ tại Việt Nam 28/10/2002-- Nong Bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 24, 2004.

Response to TĂ¢m Thư gởi cĂ¡c Bạn Trẻ tại Việt Nam 28/10/2002

Hùng hồn "ghê wá" tụi bây ơi,quân lực nguch ḱa,chừng nào khởi binh vậy,cho hay trước để tui lấy vài cục đá chuẩn bị chọi vào đầu quân lực nguch cán cuốc,thua mà sạo,,sao ko chiếm bang Cali của USA làm căn cứ đi tụi bây.s

-- (kidfriendct@yahoo.com), June 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ