HY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOI GIAN MANH TN C

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread


Khng một chế độ no tn nhẫn, v lương tri/v nhn đạo cho bằng chế độ Cộng-Sản Việt Nam.. .Mọi người hy coi phần mộ của một nạn nhn trẻ thơ, bị quỷ đỏ cộng sản tuyn truyền nhồi sọ & lơi dụng

Liệt Sỹ. L Trung Tường sinh 1959, nhập ngũ năm 1968, v chết năm 1971.

Một em b mới 9 tuổi , chưa chắc đ tự tắm rửa chăm lo vệ sinh được cho chnh mnh..Thế m đ bị những con quỷ đỏ cộng Sản lợi dụng, bắt cầm sng bắn giết đồng bo, v để phải chết vo ci tuổi 12..Những tn cộng sản l những con quỷ đỏ gian c sống trong xc người ,chng lợi dụng tuyn truyền gian manh xảo quỷ để li ko bắt buộc nhn dn/những trẻ thơ lm những kẻ cướp, bắn giết đồng bo cướp chiếm Nam VN cho đảng quỷ đỏ cộng sản, v đ gy ln cuộc chiến 54-75 giết chết trn 3 triệu người. Trong số trn 3 triệu sinh mạng ny đ c biết bao trẻ thơ như L-Trung-Trường, m đảng quỷ đỏ cộng sản đ lợi dụng xương mu họ, bắt phải cầm sung bắn giết anh em? Để rồi chng by ra ru rao tuỹn truyền xảo quỷ tuyn dương những b thơ vắt mũi chưa sạch, như L-Văn-Tm, L-Văn- Trường .v.v..l những trẻ thơ đ bị chng lơi dụng l anh hng thần đồng để nhồi sọ, lơi dụng li ko những tuổi thơ khc chui vo ci chết, lm những kẻ cướp cho đảng. M ngy nay những con quỷ đỏ cộng sản gian manh tn c kia đang lộng hnh tham nhũng, rc rỉa của cải nhn dn/ moi mc ti nguyn quốc gia lm của ring mnh, vui hưởng xương mu nhn dn, trn xc chết những trẻ thơ/ đồng bo mnh đ bị chng lợi dụng..

CHNG TA PHẢI TỰ HỎI . TẠI SAO SỰ CỐ MỸ-LAI XẢY RA TRONG CUỘC CHIẾN VN..? ..

< Trong chiến tranh khng thể no trnh khỏi những bắn giết NHẦM đồng bo v tội. Nhưng ni về cuộc chiến VN, th phải ni đến sự tn c man rợ cuả b lũ tay sai cộng sản quốc tế. Khi b lũ ny xua qun cướp chiếm nam VN.. CSVN lơi dụng/đm p bắt buộc mọi người. MỌI NGƯỜI nghi l gi trẻ/lớn b , trong vng kiểm sot cuả chng đều phải cầm sng bắn giết Khi quận đội VNCH & Đồng minh đụng trận với CSVN tr trộn với những thnh phần dn chng bị bắt phải cầm sng ny, th thật kh cho QdVNCH& đồng minh. Chả nhẽ họ thấy một b gi hay một đứa b m sung bắn họ, m họ khng bắn trả để tự vệ ? ..M khi họ bắn chết những b gi/đứa b kia th CS lơi dụng tuyn truyền xuyn tạc l QDVNCH & đồng minh chem. giết nhn dn v tội..

Nghĩ cho kỹ đi..AI L NHỮNG KẺ Đ GY LN CUỘC CHIẾN VN 54-75 ?

AI L NHỮNG KẺ LỢI DỤNG/ ĐN P V CHM GIẾT NHN DN V TỘI NHƯ CUỘC TN ST DN Ở HUẾ XUN MẬU-THN 68 V NHỮNG CUỘC MƯA PHO VO NHỮNG VNG DN CƯ/ PHỐ THỊ NAM VN ??..

AI Đ XUA QUN CƯỚP CHIẾM NAM VN ĐỂ GY RA NHỮNG CUỘC MƯA BOM NGOI MIỀN BẮC ?

V NHỮNG AI ĐANG HT RIẢ MU MỦ NHN DN/DNG DẤT ĐAI/SNG BIỂN MỒ MẢ TỔ TIN DN TỘC TA CHO NGOẠI BANG TRUNG-QUỐC ?

AI L NHỮNG KẺ ĐANG BAN HNH NHỮNG LUẬT LỆ BP CỔ NHN DN & NHỮNG LUẬT LỆ XIẾT HỌNG CC TN GIO ?

AI L NHỮNG KẺ PHẢN QUỐC, PHẢN TỔ TIN, PHẢN DN TỘC ?

Đ CHNH L B LŨ QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN

M sao lắm kẻ cn ngu xuẩn tn sung, thờ phụng ci b lũ quỷ đỏ cộng sản tam v v thần, v tổ quốc, v gia đnh .Một chủ thuyết gian t qui c, đin rồ lạc hậu ngoại lai vong bản CS ny đ bị nhn dn Lien-X & đng u quăng vo bi rc từ lu rồi..

DN TỘC VIỆT VỚI GẦN 5000NĂM LỊCH SỬ KIU HNG..NHƯNG TẠI SAO DN TỘC VIỆT NAM NGY NAY PHẢI GỤC MẶT TN THỜ NHỮNG GIO ĐIỀU BI RC NƯỚC NGƯỜI ????

==================
Đảng CSVN l lũ ti đi của b lũ CS Trung-Quốc/lũ bun dn bn nước. Đảng Cộng-Sản l những lũ tham nhũng thối nt/gian manh bịt bợm/tn c phi nhn/nhưng lũ giết người cướp của trắng trợn, l những lũ qủy đỏ nhai xương uống mu nhn dn..CẦN PHẢI TẬN DIỆT...

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA L TẬN DIỆT GIAN MANH TN C

L TẬN DIỆT THAM NHŨNG THỐI NT

L TẬN DIỆT NGU XUẨN DỐT NT

L TẬN DIỆT ĐI NGHO LẠC HẬU

L TẬN DIỆT BƯNG BT BỊT BỢM

L TẬN DIỆT ĐN P PHI NHN

L TẬN DIỆT BUN DN BN NƯỚC

L TẬN DIỆT BN RT TI TIỆN

L TẬN DIỆT XUYN TẠC XẢO TR

L TẬN DIỆT THỦ ĐOẠN Đ HN

L TẬN DIỆT TN C MAN RỢ

TẬN DIỆT CỘNG-SẢN NGHĨA L CỨU DN-TỘC THOT KHỎI NGỤC T GIAN MANH BƯNG BT, THOT KHỎI NỌC ĐỘC TỪ NHỮNG NANH VUỐT TUYN TRUYỀN XUYN TẠC/ NHỒI SỌ LO KHOT CUẢ LOI QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN.

ĐNG U & NGA L NƠI Đ PHT SINH RA THUYẾT CỘNG-SẢN, NN NHỮNG DN TỘC NY Đ HIỂU ĐƯỢC SỰ THẬT BẢN CHẤT THẾ NO L CỘNG-SẢN SỚN HƠN TẤT CẢ NHỮNG DN TỘC KHC. V KHI NHN DN Đ HIỂU R BỘ MẶT THẬT CỦA CỘNG-SẢN RỒI, TH PHẢN ỨNG CỦA NHỮNG DN-TỘC Đ RA SAO?.

Thưa l. ĐỒNG LNG ĐỨNG LN TẬN DIỆT QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN

V NHỮNG DN TỘC NY Đ TIU DỆT ĐƯỢC LOI QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN TRN ĐẤT NƯỚC HỌ, ĐỂ CỨU DN TỘC HỌ ..

ĐẾN NGY NO NGƯỜI DN VIỆT-NAM MỚI CỨU ĐƯỢC CHNH MNH????

HY VNG LN..TỰ-DO DN-CHỦ SẼ TON THẮNG. 
 
 
 
 
 
 
 
 


-- Nguyễn-Việt-Nam (Tosu_cs@yahoo.com), June 22, 2004

Answers

Response to HĂY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOĂI GIAN MANH TĂN ĂC

Qua post nay cung hinh anh tren day. Toi san sang VOTE cho anh -- Nguyễn-Việt-Nam (Tosu_cs@yahoo.com), June 22, 2004 ....la

anh hung cua VAS forum

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 22, 2004.


Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

thang Lu Doi Bo khong co loi bao chua nao cho tam hinh duoc anh Tosu CS dang len u ?

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), June 22, 2004.

Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

vote 1 for to su cong san

-- te thien dai thanh (dainao3dinh@com.au), June 22, 2004.

Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

TổSư_cs thnh thật cảm ơn cc Bc/Ch

Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com)

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com)

-- te thien dai thanh (dainao3dinh@com.au) Đ ủng hộ Tscs..

V Tscs xin gửi thm tấm hnh nữa để mọi người thấy . Khng th lũ con bc/chu đảng laị oang ln l Tscs VẼ ra ..-- (Tosu_cs@yahoo.com), June 23, 2004.


Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

boi vay se khong ai ngac nhien neu 1 ngay` nao` do' thang` Vem kidfriend giet ba ma' no' de duoc. lam` bi' thu Dang~ hay duoc. 1 tam bang liet si~

-- HO CHI MINH MA CO (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), June 23, 2004.


Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

So di VC thang cuoc chien va bon khung bo hoanh hanh khap the gioi hien nay la do bon no tan dung dan ba va con nit di lam bia do dan.

VNCH va quan doi dong Minh neu dung den dan ba va con nit thi ca the gioi nhao nhao len chui , roi chup hinh quay phim len bao chi TV. The la thua.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 23, 2004.


Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

Sanh Bac Tu Nam

Thay chua VEm

-- Nong Bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 23, 2004.

Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

Chào Mâ'y Huynh, Tui râ't thi'ch ma^'y tâm' hinh` tài liê.u này, nhu*ng không thê? Save Target no' ddu*o*.c.

Xin mâ'y Huynh làm o*n chi? gia'o gium` ddu*o*.c không ?. Chân thành ca'm o*n Quy' Vi. Thân ki'nh

-- vietcongkhùng (hochomanh@vnn.vn), June 23, 2004.


Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

Quả l cngụy clắm,

-- (kidfriendct@yahoo.com), June 23, 2004.

Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

Ông anh hảy bấm vào đây....

www.vietfun.com/vf/attachment.php? s=c025be9d92b68b620623b08a34e57e50&postid=1420350

www.vietfun.com/vf/attachment.php? s=&postid=1412592

www.vietfun.com/vf/attachment.php? s=&postid=1462698

photo.bdqvn.org/data/media/5/VC_Mauthan.jpg

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 23, 2004.Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

Toi khong co cuon Toi muon song '' chi co toi VEM muon chet thoi KSBH Can khong ?))

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 23, 2004.

Response to HĂY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOĂI GIAN MANH TĂN ĂC

Khakhakhakhăa... "Ti Vẹm muốn chết " hả cũng được, gửi đi.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 23, 2004.

Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

Có cuốn Ngụy thua bỏ chạy này,ai cần hông

-- (kidfriendct@yahoo.com), June 23, 2004.

Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

Luc truoc kia thi cong san loi dung be trai lam bia do dan.

By gio thi loi dung be gai di lam diem o kampuchea .

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), June 24, 2004.


Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

Ngụy ngu qu.

-- (sdsd@sdffds.sd), June 24, 2004.


Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

Chinh phu VNCH ngay xua " ngu " la vi khong bieet cat dat cat bien dang cho ngoai bang?

hay la tai vi khong dua dat nuoc tro thanh 1 trong 11 nuoc ngheo nhat the giaoi ?

Hay la tai vi khong san xuat cu li ra nuoc ngoai ?

Hay la vi khong san xuat em be gai lam diem tai kampuchea ?

hay la tai vi khong dung cac be trai 9 tuoi lam bia do dan ?

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), June 25, 2004.


Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

Anh chng > Viet Cuong ( VN cuong thinh) (ta_viettien@yahoo.com)Viết February 16, 2004 "thanh nin MB trch tay lấy mu lm đơn xin đi đnh Mỹ Cứu nước ( nhiều trường hợp bị từ chối v khng đủ tuổi, hoặc sức khỏe).""TổSư_cs hỏi anh.. C phải Liệt Sỹ L-Trung-Trường "ngi mộ trn" l một trong hằng ngn 10-100ngn "THANH NIN TỰ NGUYỆN" đnh Mỹ cư nước đỏ hả.. Hay đại đa số b đội CS v bị mũi AK d vo gy ? Hoạc khng c đường no để lựa chọn đnh phải nhắm mắt đưa chn.?

-- (tosu_cs@yahoo.com), June 28, 2004.

Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

Tin Congsan la tu sat 100%

-- Nong bi dai' (vietnamcongsan@yahoo.com), June 28, 2004.

Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHÔNG THỂ NÀO THOÁT KHỎI SỰ ĐÀO THẢI CỦA THỜI ĐẠI VĂN MINH TỰ-DO DÂN-CHỦ ĐANG BỪNG BỪNG PHÁT TRIỂN MẠNH MẺ VÀ LAN TOẢ KHẮP NĂM CHÂU NHÂN LOẠI NHƯ NGÀY NAY..

ĐẠI KHỐI CỘNG-SẢN LIÊN-XÔ VÀ ĐÔNG ÂU, MỚI NGÀY NÀO ĐƯỢC CỘNG SẢN THẾ GIỚI TUNG HÔ LÀ THÀNH TRÌ THÉP, LÀ NGỌN ĐUỐC SÁNG SOI NHÂN LOẠI. NHƯNG THÀNH TRÌ THÉP ẤY ĐÃ BỊ SỤP ĐỔ KHÔNG MỘT BÁO HIỆU TRƯỚC, NGỌN ĐUỐC SÁNG CHƯA KỊP SOI TOẢ ĐÃ BỊ TẮP NGỤM.

CÁCH NAY CHỪNG HƠN 10 NĂM, TRÊN THẾ GIỚI CÓ HẰNG MẤY CHỤC NƯỚC THUỘC CỘNG-SẢN. NGÀY NAY NHỮNG QUỐC GIA CỘNG-SẢN CÒN LẠI CHỈ VỎN VẸN TRÊN 3 ĐỐT NGÓN TAY. VÀ NHỮNG TÀN DƯ CÔNG-SẢN NGÀY NAY ĐỀU ĐANG PHẢI TỰ LỘT DA LỘT MẶT NẠ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI THEO TƯ BẢN ĐỂ SỐNG CÒN. LÝ THUYẾT CỘNG SẢN ĐÃ QUÁ ĐỘ LỖI THỜI, NÓ NHƯ CON BÒ GIÀ ,LÀM SAO CÓ THỂ TRANH ĐUA VỚI NHỮNG MÁY MÓC TỐI TÂN HIỆN ĐẠI CỦA THỜI ĐẠI VĂN MINH TIẾN NGÀY NAY. NÊN CHÚNG TA HÃY CHO CON BÒ GIÀ CHỦ NGHĨA CỘNG-SẢN ĐƯỢC AN NGHỈ TRONG HUYỆT MỘ ÊM ẤM, MÀ QUYỀN SỐNG CON NGƯỜI VÀ NỀN TỰ-DO DÂN- CHỦ+THỜI ĐẠI VĂN MINH TIẾN BỘ NÀY ĐÃ ĐÀO SẴN CHO NÓ...

================

bỏ đi cái chủ nghĩa cộng sản gian tà đói nghèo lạc hậu,là phá tan mọi gian manh ác hĩểm của chủ nghĩa phi nhân mọi rợ cộng sản, là đem lại tự do no ấm cho nhân loại, là trả lại quyền sống cho con người, là đem đất nước lên phồn vinh thịnh vượng thực sự, là con người được thực sự làm chủ chính vận mang mình và dân tộc đất nước mình..

====Kéo sập chủ nghĩa Cộng sản, là đem lại sự hồn nhiên trong trẻ thơ, đem lại an vui cho mọi người====


-- (tosu_cs@yahoo.com), July 08, 2004.


Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

Thnh tch khủng bố, giết người của qun Cộng-Sản Bắc Việt tay sai Nga Tu & v b lũ ti đi chng.

The Vietnamese Communist Leaders, have a wellđefined and recorded history as a black-hearted war criminal. Vietnamese Communist Party recruited young Vietnamese men and women (children included) and trained them as terrorists for terrorism acts against the civilian population of South Vietnam .

The following is a partial chronological list of terrorist acts which were a part of VCP's campaign of terror against the civilian population of South Vietnam.

Feb. 2, 1960: Terrorists sack and burn the Buđhist temple at Phuoc Thanh, Tay Ninh provincẹ They stab to death 17-year old Phan Van Ngoc, who tries to stop them.

April 22, 1960: Some 30 armed communists raid Thoi Long, An Xuyen provincẹ They attempt to take away villager Cao Van Nanh, 45. Villagers protest en massẹ Farmer Pham Van Bai, 56, is particularly argumentativẹ The communists, angered, seize him. This arouses the villagers who swarm toward the Viet Cong and their prisoner. The communists fire into the crowd. A 16-year old boy is shot dead.

August 23, 1960: Two school teachers, Nguyen Khoa Ngon and Miss Nguyen Thi Thiet, are preparing lessons at home when communists arrive and force them at gun point to go to their school, Rau Ran, in Phong Dinh provincẹ There they find two men tied to the school verandạ The communists read the death order of the two men, named Canh and Van. They are executed, presumable to intimidate the school teachers.

September 24, 1960: An armed band sacks a school in An Lac. An Gian provincẹ It piles seats and desks together and fires them and the school. All that remains is four bare walls.

September 28, 1960: Father Hoang Ngoc Minh, much beloved priest of Kontum parish, is riding from Tan Canh to Kondelạ A communist road block halts his car. A bullet smashes into him. The guerrillas drive bamboo spears into Father Minh's body, then one fires a submachine gun point blank, killing him. The driver Huynh Huu, his nephew, is seriously wounded.

September 30, 1960: A band of ten armed communists kidnap farmer Truong Van Dang, 67, from Long Tri, Long An provincẹ They take him before what they call a "peopls tribunal." He is condemned to death for purchasing two hectares of rice land and ignoring communist orders to turn the land over to another farmer. After the "trial" he is shot dead in his rice field.

December 6, 1960: Terrorists dynamite the kitchen at the Saigon Golf Club, killing a Vietnamese kitchen helper and injuring two Vietnamese cooks.

December 1960: The GVN reports to the ICC that during the year the communists destroyed or damaged 284 bridges, burned 60 medical aid stations and, through destruction of schools, deprived some 25,000 children of schooling.

March 22, 1961: A truck carrying 20 girls is dynamited on the Saigon- Vung Tau road. The girls are returning from Saigon where they have taken part in a Trung Sisters Day celebration. After the explosion terrorists open fire on survivors. Two of the girls are killed and ten wounded. The girls are unarmed and traveling without escort.

May 15, 1961: Twelve Catholic nuns from La Providence order are traveling on Highway One toward Saigon. Their bus is stopped by communists who ransack their luggagẹ Sister Theophile protests and is shot dead on the spot. The vehicle is sprayed with bullets seriously wounding Sister Phan Thi Nọ The ambush takes place near Tram Van, Tay Ninh Provincẹ

July 26, 1961: Two Vietnamese National Assemblymen Rmah Pok and Yet Nic Bounrit, both Montagnards, are shot and killed by terrorists near Dalat. A schoolteacher, traveling with them on their visit to a Montagnard resettlement village, is also killed.

September 20, 1961: One thousand main force communist soldiers storm Phuoc Vinh, capital of (then) Phuoc Thanh province, sac and burn government buildings, behead virtually the entire administrative staff. They hold the capital for 24 hours before withdrawing.

October, 1961: A ỤS. State Department study estimates that the communists are killing Vietnamese at rate of 1,500 per month. December 13, 1961: Father Bonnet, a French parish priest from Konkala, Kontum is killed by a terrorist while visiting parishioners at Ngok Rongeị

December 20, 1961: S. Fuka, a Japanese engineer at the Da Nhim dam, a Japanese government war reparations project to supply electric power to Viet-Nam, is kidnaped after being stopped at a road block. His fate is never learned.

January 1, 1962: A Vietnamese labor leader, Le Van Thieu, 63, is hacked to death by terrorists wielding machetes near Bien Hoa, in the rubber plantation on which he works.

January 2, 1962: Two Vietnamese technicians working in the government's anti-malaria program, Pham Van Hai and Nguyen Van Thach, are killed by communists with machetes, 12 miles south of Saigon.

February 20, 1962: Terrorists throw four hand grenades into a crowded village theater near Can Tho, killing 24 women and children. In all, 108 persons are killed or injured.

April 8, 1962: Communists execute two wounded American prisoners of war near the village of An Chau in Central Viet-Nam. Each, hands tied, is shot in the face because he cannot keep up with the retreating captors.

May 19, 1962: A terrorist grenade is hurled into the Aterbea restaurant in Saigon, wounding a Berlin circus manager and the cultural attache from the German Embassỵ

May 20, 1962: A bomb explodes in front of the Hung Dao Hotel, Saigon, a billet for American servicemen, injuring eight Vietnamese and three Americans who are in the street at the timẹ

June 12, 1962: Communists ambush a civilian passenger bus near Le Tri, An Giang province, killing the passengers, the driver and the driver's helper, a total of five men and women.

October 20, 1962: A teenage communist hurls a grenade into a holiday crowd in downtown Saigon, killing six persons, including two children, and injuring 38 persons.

November 4, 1962: A terrorist hurls a grenade into an alley in Can Tho, killing one American serviceman and two Vietnamese children. A third Vietnamese child is seriously injured.

January 25, 1963: Communists dynamite a passenger freight train near Qui Nhon, killing eight passengers and injuring 15 others. The train is carrying only rice as freight.

March 4, 1963: Two Protestant missionaries-Elwood Forreston, an American, and Gaspart Makil, a Filipino, are shot dead at a road block between Saigon and Dalat. The Makil twin babies are shot and wounded.

March 16, 1963: Terrorists hurl a grenade into a Saigon home where and American family is having dinner, killing a French businessman and wounding four other persons, on of them a woman.

April 3, 1963: Terrorists throw two grenades into a private school near Long Xuyen, An Gian province, Killing a teacher and two other adults. Students are performing their annual variety show at the timẹ

April 4, 1963: Terrorists throw grenades into an audience attending an outdoor motion picture showing in Cao Lanh village in the Mekong Delta, killing four persons and wounding 11.

May 23, 1963: Two powerful explosions set off by terrorists on bicycles kill two Vietnamese and wound ten others in Saigon. Police believe the explosion was accidentally prematurẹ

September 12, 1963: Miss Vo Thi Lo, 26, a schoolteacher in An Phuoc, Kien Hoa province, is found near the village with her throat cut. She had been kidnaped three days earlier.

October 16, 1963: Terrorists explode mines under two civilian buses in Kien Hoa and Quang Tin provinces, killing 18 Vietnamese and wounding 23.

November 9, 1963: Three grenades are thrown in Saigon, injuring a total of 16 persons, including four children; the first is thrown in a main street, the second along the waterfront, and the third in the Chinese residential areạ

February 9, 1964: Two Americans are killed and 41 wounded, including four women and five children, when a communist bomb is set off in a sports stadium during a softball gamẹ A second portion of the bomb fails to explodẹ Officials estimate that if it had, fifty persons would have died.

February 16, 1964: Three Americans are killed and 32 injured, most of them ỤS. dependents, when terrorists bomb the Kinh Do movie theater in Saigon.

July 14, 1964: Pham Thao, chairman of the catholic Action Committee in Quang Ngai, is executed when he returns to his native village of Pho Loi, Quang Ngai provincẹ

October, 1964: ỤS. officials in Saigon report that from January to October of 1964 the communists killed 429 Vietnamese local officials and kidnapped 482 others.

December 24, 1964: A Christmas eve bomb explosion at the Brink officers' billet kills two Americans and injures 50 Americans and 13 Vietnamesẹ

February 6, 1965: Radio Liberation announces that the communists have shot two American prisoners of war as reprisals against the Vietnamese government, which had sentenced two terrorists to death.

February 10, 1965: Terrorists blow up an enlisted men's barracks in Qui Nhon, killing 23 Americans.

March 30, 1965: A bomb explodes outside the American Embassy in Saigon, killing 2 Americans, 18 Vietnamese and injuring 100 Vietnamese and 45 Americans.

June 24, 1965: Radio Liberation announces the execution of an American prisoner.

June 25, 1965: Terrorists dynamite the My Canh restaurant in Saigon, killing 27 Vietnamese, 12 Americans, two Filipinos, one Frenchman, one German; more than 80 persons are injured.

June 1965: Vietnamese officials report the rate of assassinations and kidnappings of rural officials has double din June over May and April; 224 officials were either killed or kidnaped.

August 18, 1965: A bomb at the Police Directorate office in Saigon kills six and wounds 15.

October 4, 1965: One of two planted bombs explodes at the Cong Hoa National Sports Stadium, killing eleven Vietnamese, including four children, and wounding 42 persons.

October 5, 1965: A bomb goes off, apparently prematurely, in a taxi on a main street in downtown Saigon, killing two Vietnamese and wounding ten others.

December 4, 1965: In Saigon a terrorist bomb kills eight persons when it explodes in front of a billet for ỤS. enlisted men; 137 are injured, including 72 Americans, three New Zealanders and 62 Vietnamesẹ

December 12, 1965: Two terrorist platoons kill 23 Vietnamese canal construction workers asleep in a Buđhist Pagoda in Tan Huong, Dinh Tuong province; wound seven others.

December 30, 1965: Saigon editor Tu Chung of the newspaper Chinh Luan is gunned down in point blank fire as he arrives home at noon for lunch. Earlier he had published the texts of threatening notes he had received from the communists.

January 7, 1966: A Claymore mine explodes at Tan Son Nhut gate (entrance to Saigon airport), killing two persons and injuring 12.

January 17,1966: Communists in Kien Tuong detonate a mine under a highway bus, killing 26 civilians, seven of them children. Eight persons are injured and three are listed as mission.

January 18, 1966: Communists mine a bus in Kien Tuong province, killing 26 civilians.

January 29, 1966: Terrorists kill a Catholic priest, Father Phan Khac Dau, 74, at Thanh Tri, Kien tuong provincẹ Five other civilians, including a church officer, are also killed. The marauders desecrate the church, destroying its statuary and religious artifacts.

February 2, 1966: A communist squad ambushes a jeep load of Vietnamese information workers, killing six and wounding one: in Hau Nghia provincẹ

February 14, 1966: Two mines explode beneath a bus and a three- wheeled taxi on a road near Tuy Hoa, killing 48 farm laborers and injuring seven others.

March 18, 1966: Fifteen Vietnamese civilians are killed and four injured by the explosion of a homemade mine on a country road eight kilometers west of Tuy Hoa, Phu Yen provincẹ

May 22, 1966: Terrorists kill 18 sleeping men, a woman and four children during an attack on a housing center for canal workers in the Mekong Delta province of An Giang. "We are doing this to teach you a lesson," a communist cadre is reported to have said just before he pulled the trigger.

September 10, 1966: On the eve of South Vietnam's Constituent assembly elections, communists stage 166 separate incidents of intimidation, abduction and assassination, Polling places also are destroyed.

September 11, 1966: On election day, communists kill 19 voters wound 120, in fire on polling places, mining of roads, and in individual assassinations.

September 24, 1966: American troops free eleven persons from a communist "jail" in Phu Yen province who report that 70 fellow prisoners were deliberately starved to death and 20 others tortured until they died.

October 11, 1966: Acting on information from a 14-year old boy, allied forces discover a prison complex in Binh Dinh province containing the bodies of 12 Vietnamese who had been machine gunned and grenaded by fleeing guards.

October 22, 1966: A youth worker in Binh Chanh, Gia Dinh province, is shot and killed by raiders while asleep in his homẹ

October 24, 1966: The Hue-Quang Tri bus runs over a mine in Phong Dien district, Thua Thien province; 15 passengers are injured.

October 27, 1966: A grenade is thrown into a home in Ban Me Thout, Darlac province, killing a 63-year old man and a nine- month old child; seven other persons , six of them women, are wounded.

October 28, 1966: An alert policeman arrests a female communist agent who is about to place a time-bomb under the reviewing stand at a festival in Khanh Hung (Soc Trang), Ba Xuyen provincẹ

November 1, 1966: Communists direct long-range recoilless rifle fire into downtown Saigon during National Day celebration killing or wounding 51 persons.

November 2, 1966: A grenade is thrown by a terrorist at Phu Tho racetrack, Saigon, killing two persons and wounding eight others, including two children.

November 2, 1966: A squad of armed guerrillas attacks a hamlet in Chau Thanh district, Phong Dinh province, then withdraw after detonating a 10-kilogram charge which wrecks a steel bridge across the Dau Sau canal. An aged woman and two children are wounded.

November 3, 1966: Communist squads infiltrate the outskirts of Saigon, fire 24 recoilless rifle shells on the citỵ Among the buildings hit are Saigon Central Market, Grall Hospital, Saigon Cathedral, a seminary chapel and several private homes. Eight persons are killed and 37 seriously wounded.

November 4, 1966: Communists lob mortar shells into a village in Hau Nghia province, killing one civilian and wounding eight.

November 4, 1966: Communist attack an outpost in Tay Ninh province, killing six civilians and wounding Revolutionary Development team members.

November 7, 1966: A communist squad on Provincial Road 8, Quang Duc province, abducts a hamlet chief and deputy chief.

November 8, 1966: In Chau Doc province, a 53-year old woman is tortured and shot to death; a note pinned to her body accuses her of supporting the South Vietnamese government.

November 16, 1966: A terrorist bomb-laden bicycle on Nguyen Van Thoai Street, Saigon, explodes; two South Vietnamese soldiers and a civilian are wounded.

November 19, 1966: Eight mortar rounds on Can Giuoc, Long An province, kill two children; 12 civilians are wounded some 20 mortar rounds drop on Can Duoc, wounding five civilians.

November 20, 1966: Two policemen are wounded when they attempt to remove several communist banners equipped with explosive devices.

November 23, 1966: Three terrorists dressed in South Vietnamese army uniforms kill a policeman guarding a bridge at Khanh Hung (Soc Trang), Ba Xuyen provincẹ While escaping, they throw two grenades, wounding seven civilians and two soldiers.

November 26, 1966: A Claymore-type mine is set off in the playground of the Trinh Hoai Duc boys' school, An Thanh, Binh Duong provincẹ Korean troops are using adjacent area as a training sitẹ Three Koreans are killed and a Vietnamese student is wounded.

November 30, 1966: Communist shell Tan Uyen market, Bien Hoa province, killing three civilians and wounding seven.

December 4, 1966: A village chief in Gia Dinh province is abducted from his home in Phu Lam by four men and assassinated by rifle firẹ

December 7, 1966: Tran Van Van, Constituent Assemblyman, is assassinated while en route to the National Assembly building; death weapon is a .32 caliber East German pistol; his killers are captured.

December 10, 1966: A terrorist throw a grenade into the Chieu Hoi district playground, Binh Duong City, severely injuring three children.

December 10, 1966: A taxi on Highway 29, Phong Dinh province runs over a minẹ Five passengers, all women, are killed and the driver badly wounded.

December 13, 1966: Revolutionary Development personnel attend a course at the Ca Mau school, An Xuyen province; a charge explodes in the classroom, killing three and wounding ninẹ

December 20, 1966: A squad infiltrates a hamlet in Quang Tin province, kidnaps a former Viet Cong member who recently defected, carries him to another location and shoots him.

December 27, 1966: National Constituent Assemblyman, Dr. Phan Quang Dan, narrowly escapes death when his car explodes in Gia Dinh provincẹ A charge is concealed beneath the vehicle and detonates as Dr. Dan opens the door. Dan escapes with minor wounds but a woman passerby is killed and five civilians wounded. January 6, 1967: A South Vietnamese policeman kin Tan Chu, Kien Phong province, is shot and killed while members of his family look on.

January 7, 1967: An explosion destroys a school and health station in Hong Ngu district, Kien Phong provincẹ

January 8, 1967: In An Xuyen province, terrorists throw a grenade into the house of a hamlet chief. One of the children is killed and three other civilians are wounded.

January 12, 1967: Three civilians are killed and three South Vietnamese soldiers are wounded in an ambush of a truck on National Highway 14, two kilometers south of Tan Canh villagẹ

January 15, 1967: At Thanh Tho, Quang Tin province, communists shoot a merchant when he refuses to give them two oxen.

January 21, 1967: Several communists force their way into Buon Ho, Darlac province, gather the people for a propaganda lecture; kidnap six young men.

February 6, 1967: Communists raid Lieu Tri, Quang Tin province, and abduct a teacher and a local officials. The teacher is killed.

February 6, 1967: A grenade is thrown onto the porch where Kontum deputy province chief is entertaining a group of South Vietnamese officials. The provincial Chief of Education is killed instantly; the Chief of Montagnard Affairs and another official die of wounds the next daỵ Eight other are seriously wounded.

March 4, 1967: Only two badly wounded prisoners survive as communist prison guards near Can Tho tie 12 South Vietnamese captives together, shoot and stab them before fleeing from advancing South Vietnamese troops; both survivors live despite having their throats cut.

March 5, 1976: In an nocturnal raid, terrorists murder two young Revolutionary Development workers in Vinh Phu, Phu Yen provincẹ Seven ađitional Revolutionary Development team members are killed in the ensuing gunfight and four are wounded. The raid is the 113th attach on Revolutionary Development workers since the first of the year.

March 30, 1967: Recoilless rifle fire directed at homes of families of South Vietnamese troops demolishes 200 houses and kills 32 men, women and children in the capital city of Bac Lieu provincẹ

April 13, 1967: A South Vietnamese entertainment troupe is the target of nocturnal raid in Lu Song hamlet, near Da Nang. The team chief and his deputy are killed; two team members are wounded.

April 14, 1967: Terrorists kidnap Nguyen Van Son in Binh Chanh district, Gia Dinh province; he is a candidate inthe elections for village council.

April 16, 1967: A squad enters Cam Ha, Quang Nam province and murders an election candidatẹ One child is killed and three civilians are wounded.

April 18, 1967: Sui Chon hamlet northeast of Saigon is attacked by assassins and arsonists who slay five Revolutionary Development team members, wound three, abduct seven; three of those slain are young girls, whose hands are tied behind their backs before they are shot in the head. One-third of the hamlet's dwelling is destroyed by firẹ

April 26, 1967: Nguyen Cam, chief of Ba Dan hamlet, Quang Nam province, is shot and killed by a terrorist. Cam had been a candidate in recent elections.

May 10, 1967: A bus loaded with South Vietnamese civilians runs over a land mine near Than Bach Thach, Phu Bon provincẹ One passenger is killed; the driver and five passengers are wounded.

May 11, 1967: More than 200 doctors and medical workers of the Republic of South Viet-Nam have been victims of the communists in the past 10 years, State Health Secretary Dr. Tran Van Lu-Y tells the World Health Organization in Genevạ He says 211 members of his staff have been killed or kidnaped; 174 dispensaries, maternity homes and hospitals destroyed; 40 ambulance mined or machine-gunned.

May 16, 1967: In two separate attacks in Quang Tin and Quang Tri provinces, communists kill eight Revolutionary Development team members and injure fivẹ

May 24, 1967: The information officer of Phu Thanh, Bien Hoa province, and his two children are killed by grenades thrown into their home at 3 ạm.

May 29, 1967: Frogmen emerge from the Perfume River in Hue to blow up a hotel housing members of the International Control Commission. No member of the Indian-Canadian-Polish team is hurt, but five South Vietnamese civilians are killed and 15 wounded. The hotel is 80 percent destroyed.

June 2, 1967: Armed with automatic weapons, two platoons make a post- midnight raid on a Chieu Hoi camp in Long An. they injure five South Vietnamese soldiers and five civilians.

June 27, 1967: Twenty-three civilians are killed when their bus strikes a mine in Binh Duong province, southeast of Lai Khẹ

July 6, 1967: Several children walking on the road to a pagoda at Cam Pho hamlet, Quang Nam province, are wounded when a passing truck explodes a Viet-Cong antitank minẹ One child dies of wounds.

July 13, 1967: An explosion in a Hue restaurant kills two Vietnamesẹ Twelve Vietnamese, seven Americans and one Filipino are injured.

July 14, 1967: Terrorists dressed in Vietnamese Army uniforms capture a prison in Quang Nam province, releasing about 1,000 of the 1,200 inmates; they execute 30 in the prison yard. Ten civilians are killed and 29 wounded as the terrorists fight their way out of the areạ

July 25, 1967: Communists appear at homes in Binh Trieu, Long An province and kidnap four men, a woman and the woman's 16-year-old son. All six are found the following morning along Highway 13, hands tied behind their backs, a bullet in each head.

August 5, 1967: During a special devices class in a secondary school in An Xuyen province, part of the September election "get out the vote" campaign, a terrorist gives a small girl a hand grenade with the pin extracted and tells her to carry it carefully to her teacher. At the classroom door the child drops the grenade, killing herself and injuring nine children.

August 24, 1967: Terrorists kill one and wound four when they detonate a charge at the home of a Vietnamese policeman in Can Tho, Phong Dinh provincẹ

August 26, 1967: Twenty-two civilians die and six are injured when their bus strikes a mine in Kien Hoa provincẹ

August 27, 1967: A week before presidential and senate elections, terrorists step up their activities. A recoilless rifle and mortar attack on Can Tho kills 46 and injures 227. Ten die and ten are injured in an attack on a Revolutionary Development team in Phuoc Long provincẹ Fourteen civilians, including five children, are wounded by mortar fire southeast of Ban Me Thuot, Darlac provincẹ Two civilians die and one is wounded in an attack on a hamlet in Binh Long provincẹ Six civilians are kidnaped from Phuoc Hung village in Thua Thien provincẹ

August 29, 1967: Groups of communists infiltrate four hamlets in Thanh Binh district, Quang Nam province, kill two civilians and abduct six, including an inter-family chief.

September 1, 1967: Terrorist explosives blast six craters in National Route 4 in Dinh Tuong province, stopping all vehicular traffic except a South Vietnamese army ambulance bus which runs over a pressure mine, killing 13 passengers, injuring 23.

September 3, 1967: Shortly after polls open in Tuy Hoa, Phu Yen province, communists detonate a bomb hiđen in a polling placẹ Three voters are killed and 42 are wounded. Election morning attacks, including long-range shellings, claim 48 lives.

November 8, 1967: The Ky Chanh refugee center in Quang Tin province is infiltrated by terrorists who kill four persons, wound nine others and kidnap nine more; they also fire the camp's school.

December 5, 1967: A name that should be remembered as long as Lidice is Dak Son, a Montagnard village of some 2,000 in Phuoc Long province, the scene of what in some ways remains the worst atrocity in the entire atrocity-riđen war. Some 300 communists stage a reprisal raid on Dak Son. The chief weapon: the flame thrower, 60 of them. The purpose: purely to terrorizẹ The result: a Carhaginian solution, all but sowing of the salt. After breaking through the flimsy hamlet militia defense, the communists set about systematically to destroy the village and the people in it. Families are incinerated alive in their grass-roofed huts or in the shelters dug beneath their beds. Everything combustible is put to the torch: houses, recently harvested grain on the ground, livestock, fences, trees, peoplẹ One of the first Americans to approach the scene the following day: "As we approached the place I thought I saw charred cordwood piled up the way you pile up logs neatly beside the road. When we got closer I could see it was burned bodies of several dozen babies. The odor of burned flesh, which really is an unforgettable smell, reached us outside the village and of course got stronger at the center. People were trying to breath through cabbage leaves . . . I saw a small boy a smaller girl, probably his sister, sort of melted together in a charred embracẹ I saw a mother burned black still hiding two children, also burned black. Everything was burned and black. The worst was the wail of the survivors who were picking through the smoldering ruins. One man kept screaming and screaming at the top of his lungs. For an hour he kept it up. He wasn't hurt that I could tell. He just kept screaming until a doctor gave him a shot of morphine or something . . . Fire bloats bodies I learned, and after a few hours the skin splits and peels and curls . . . The far end of the village wasn't burned; the communists ran out of flamethrower fuel before they got to it . . ." Estimated toll: 252 dead, about two-thirds of them women and children; 200 abducted, never to return.

Dec. 14, 1967: Bui Quang San, member of South Viet-Nam's lower house, is gunned down in his home near Saigon. Two days before his murder, San told friends of receiving a letter from the communists threatening his lifẹ His mother, first wife and six children were killed in an earlier Vietnamese Communist raid the city of Hoi An.

December 14, 1967: Saigon reports a total of 232 civilians killed by acts of terrorism in one week.

December 16, 1967: During the intermission at a classical drama at the University of Saigon, a communist appears on stage and begins a propaganda speech about the NLF. A student attempts to climb to the stage and is shot in the stomach. Two other students are shot in the melee that follows.

January 20, 1968: An armed propaganda team enters Tam Quan, Binh Dinh province, gathers 100 people for a propaganda session; one prominent village elder objects and is shot to death.

January 30, 1968: On the night of the new moon marking the new lunar year during a negotiated truce, a Vietnamese communist force of approximately 12,000 invaded Hue quickly turned it into one of the sađest cities on Earth.

The communists stayed for 26 days, during which time they executed nearly 6,000 Hue civilians who the National Liberation Front Central Committee had blacklisted as enemies of Communism. After being forced to withdraw from Hue, South Vietnamese officials found the bodies of over 3,000 men and women buried in a river bed with their hands tied behind them. Many had been buried alivẹ

April 6, 1968: A band of communists enters That Vinh Dong, Tay Ninh province; they sell several thousand piasters worth of "war bonds" and then depart, taking with them a school teacher, the hamlet chief's two daughters and nephew and six other males age 15 or 16.

May 5 - June 22, 1968: Some 417 rockets are fired indiscriminately into Saigon, chiefly in the densely-populated Fourth District. The rockets are 107mm Chinese-made and 122mm Soviet-madẹ Result: 115 dead, 528 hospitalized.

May 29, 1968: A band of communists stops all traffic on Route 155 in Vinh Binh province; 50 civilians are kidnaped, including a Protestant minister; 2 buses and 28 three-wheeled taxis are burned.

June 28, 1968: A major attack is made against the refugee center and fishing village of Son Tra, south of Da Nang. In all, 88 persons are killed and 103 are wounded by mortar and machine gun fire, grenades and explosive charges. Some 450 homes are destroyed leaving 3,000 of the 5,000 persons there homeless. Later, villagers gathering bamboo to rebuild the center are fired on from ambush.

July 28, 1968: Four gun-wielding terrorists, two of them women, detonate a 60-pound plastique charge in city room of Cholon Daily News, most prominent of cits seven Chinese-language newspapers, after ordering workers out of building; the four escape before police arrivẹ

September 1, 1968: Doctors at the American Division's 27th Surgical Hospital report two Montagnard women have been brought in for treatment for advanced anemiạ It is determined that the North Vietnamese had been systematically draining them of blood for treating their own wounded.

September 12, 1968: A communist report (captured in Binh Duong province) from the Chau Thanh district Security Section to the provincial party Central Committee says that seven prisoners in the district's custody were shot prior to an expected enemy sweep operation: "we killed them to make possible our safe escape," the report says.

September 26, 1968: A grenade is thrown into the crowded Saigon central market, killing one person and wounding 11.

December 11, 1968: A band of terrorists appears at the home of the provincial Peopls SelfĐefense Force chief in Tri Ton, Chau Doc province; they bind his arms with rope and lead him 50 yards from his home where they fire a burst from a submachine gun into his bodỵ

January 6, 1969: The Vietnamese Minister of Education, Dr. Le Minh Tri, is killed when two terrorists on a motorcycle hurl a hand grenade through the window of the car in which he is riding.

February 7, 1969: A satchel charge is exploded in the Can Tho market place, killing one and wounding threẹ

February 16, 1969: Communists invade and occupy Phuoc My village, Quang Tin province, for several days. Later, survivors describe a series of brutal acts: a 78-year old villager shot for refusing to cut down a tree for a fortification; a 73-year old man killed when he could not or would not leave his home, pleading that infirmities prevented him from walking; an 11-year old boy stabbed; several families grenaded in their homes.

January 19, 1969: A bicycle bomb explodes in a shop in Kien Hoa province (Truc Giang), killing six civilians and wounding 16.

February 24, 1969: Terrorists enter the Catholic Church in Quang Ngai province, assassinate the priest and an altar boỵ

February 26, 1969: A bicycle bomb explodes in a shop in Kien Hoa province, killing a child and wounding three other persons.

March 4, 1969: Rector of saigon University, Professor Tran Anh, is shot by motorcycle-riding terrorists; previously he had been notified that he was on the "death list" of something called the "Suicide Regiment of the Saigon Youth Guard."

March 5, 1969: An attempt is made to assassinate Prime Minister Tran Van Huong by hurling a satchel charge against the automobile in which he is riding. The attempt fails and most of the terrorists are captured.

March 6, 1969: An explosive charge explodes next to a wall at Quang Ngai city hospital, killing a maternity patient and destroying two ambulances.

March 9, 1969: Terrorists enter Xom Lang, Go Cong province, take Mrs. Phan Thi Tri from her home to a nearby rice field where they behead her, explaining that her husband had defected from the communists.

March 9, 1969: A band of communists attack Loc An, Loc My and Loc Hung villages in Quang Nam province, killing two adults and kidnaping ten teenage boys.

March 13, 1969: Kon Sitiu and Kon Bobanh, two Montagnard villages in Kontum province, are raided by terrorists; 15 persons killed; 23 kidnaped, two of whom are later executed; three long-houses, a church and a school burned. A hamlet chief is beaten to death. Survivors say the communists' explanation is: "We are teaching you not to cooperate with the government."

March 21, 1969: A Kontum province refugee center is attacked for the second time by a PAVN battalion using mortars and B-40 rockets. Seventeen civilians are killed and 36 wounded, many of them women and children. A third of the center is destroyed.

April 4, 1969: A pagoda in Quang Nam province is dynamited, killing four persons, wounding 14.

April 9, 1969: Terrorists attack the Phu Binh refugee center, Quang Ngai province and fire 70 houses, leaving 200 homeless. Four persons are kidnaped.

April 11, 1969: A satchel charge explodes in the Dinh Thanh temple, Long Thanh village, Phong Dinh province, wounding four children.

April 15, 1969: An armed propaganda team invades An Ky refugee center, Quang Ngai province, and attempts to force out the people living there; nine are killed and ten others wounded.

April 16, 1969: The Hoa Dai refugee center in Binh Dinh province is invaded by an armed propaganda team. The refugees are urged to return to their former (communist dominated) village, but refuse; the communists burn 146 houses.

April 19, 1969: Hieu Duc district refugee center, Quang Nam province, is invaded and ten persons kidnaped.

April 23, 1969: Son Tinh district refugee center, Quang Ngai province, is invaded; two women are shot and 10 persons kidnaped.

May 6, 1969: Le Van Gio, 37, is kidnaped and later shot for refusing to pay "taxes" to a communist agent who entered his village of Vinh Phu, An Giang provincẹ

May 8, 1969: Communist sappers detonate a charge outside the Postal- Telephone Building in Saigon's Kennedy Square, killing four civilians and wounding 19.

May 10, 1969: Sappers explode a charge of plastique in Duong Hong, Quang Nam province, killing eight civilians and wounding four.

May 12, 1969: A communist sapper squad attacks Phu My, Binh Dinh province, with satchel charges, rockets and grenades; 10 civilians ar killed, 19 wounded; 87 homes are destroyed.

May 14, 1969: Five communist 122mm rockets land in the residential area of Da Nang, killing five civilians and wounding 18.

June 18, 1969: Three children are wounded when they step on a communist mine while playing near their home in Quan Long (Ca Mau) city, An Xuyen provincẹ

June 19, 1969: In Phu My, Thua Thien province, communists assassinate a 54-year old man and his 70-year old mother.

June 24, 1969: A 122mm communists rocket strikes the Thanh Tam hospital in Ho Nai, Bien Hoa province, killing one patient.

June 30, 1969: Communist mortar shells destroy the Phuoc Long pagoda in Chanh Hiep, Binh Duong province; one Buđhist monk is killed and ten persons wounded.

June 30, 1969: Three members of the Peopls SelfĐefense Force are kidnaped from Phu My, Bien Hoa provincẹ

July 2, 1969: Two communist assassins enter a hamlet office in Thai Phu, Tay Ninh province, shoot and wound the hamlet chief and his deputỵ

July 17, 1969: A grenade is thrown into Cho Con market, Da Nang, wounding 13 civilians, most of them women.

April 22, 1960: A communist unit attacks the chieu Hoi center in Vinh Binh province killing five persons, including two women and a youth, and wounding 11 civilians.

July 18, 1979: Police report two incidents of B-40 rockets being fired into trucks on the highway, one in Quang Duc province in which three civilians were wounded and one in Darlac province which killed the driver.

July 19, 1969: Communist seize and shoot Luong Van Thanh, a Peopls SelfĐefense Force member, Tan Hoi Dong, Dinh Tuong provincẹ

July 30, 1969: Communists rocket the refugee center of Hung My, Binh Duong, wounding 76 persons.

August 5, 1969: Two grenades are thrown into the elementary school in Vinh Chau, Quang Nam province, where a school board meeting is taking placẹ Five persons re killed and 21 are wounded.

August 7, 1969: Communist sappers set off some 30 separate plastique charges in the ỤS. Sixth Evacuation Hospital compound, Cam Ranh Bay, killing two and wounding 57 patients.

August 13, 1969: Officials in Saigon report a total of 17 communist terror attacks on refugee centers in Quang Nam and Thua Thien provinces, leaving 23 persons dead, 75 injured and a large number of homes destroyed or damaged.

August 26, 1969: A nine-month-old baby in his mother's arms is shot in the head by terrorists outside Hoa Phat, Quang Nam province; also found dead are three children between ages six and ten, an elderly man, a miđle-aged man and a miđle-aged woman, a total of seven, all shot at least once in the back of the head.

September 6, 1969: Communists rocket and mortar the trainingcenter of the National Police Field Force in Dalat, Killing fivetrainees and wounding 26.

September 9, 1969: South Vietnamese officials report that nearly 5,000 South Vietnamese civilians have been killed by communist terror during 1969.

September 20, 1969: Communists attack Tu Van refugee center in Quang Ngai province, killing 8 persons and wounding two, all families of local Peopls SelfĐefense Force members. In nearby Binh Son, eight members of a police official's family are killed.

September 24, 1969: A bus hits a mine on Highway 1, north of Duc Tho, Quang Ngai province; 12 passengers are killed.

October 13, 1969: A grenade is thrown in the Vi Thanh City Chieu Hoi center, killing three civilians and wounding 46; about half those wounded are dependents.

October 13, 1969: Communists kidnap a Catholic priest and a lay assistant from the church at Phu Hoi, Bien Hoa provincẹ

October 27, 1969: Communists booby trap the body of a Peopls SelfĐefense Force member whom they have killed. When relatives come to retrieve the body the subsequent explosion kills for of them.-- (tosu_cs@yahoo.com), July 10, 2004.


Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

cac chu cu ngoi sua bay sua ba di . Cha me nguoi ta ko noi gi, vay cac chu lay quyen gi ma sua lang nhang chu ?? hay la ko chui thien ha ko biet ta la ai ??? ko biet ta hieu doi , hieu nguoi , cao kien thong minh ?? vay thi khoi noi nua , nghe cac chu noi vay , mo cung da biet het roi . Nguoi nhu cac chu tren doi hiem lam , hiem lam ,boi phuc , that boi phuc

-- ranh_roi_ngoi_chui_cho (chan_ lu_dan@yahoo.com), July 11, 2004.

Response to HÃY TỈNH THỨC ĐỂ TẬN DIỆT LOÀI GIAN MANH TÀN ÁC

Nếu muốn biết

Muốn biết qu mnh khổ ra sao ?
Cứ hỏi ng lo đi th tho
Nh tan cửa nt khng con chu
Đm nằm than thở, mắt thao thao

Hay l hỏi chị bn ma lau
Chồng đi cải tạo chết năm no
Một bầy con nhỏ, hai bữa cho
Ốm yếu xanh l, khc lao xao

Ka anh bộ đội ngồi bn cao
Hai chn để lại nơi chiến ho
Phế tật c đơn khng hoi bảo
Vết hằn năm thng c buồn đau !

Hay hỏi thằng b đang cầm bao
Trường sao khng đến lại đi vo
Bi rc nhặt lon, tờ giấy bo
Chn trần khng dp dng lao đao

Hỏi đi hỏi nữa hỏi v sao ?
Để biết dn ta khổ thế no
Đừng nghe lũ cộng hay ni lo
X hội chủ nghĩa thứ to lao

-- (tosu_cs@yahoo.com), August 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ