Xin cho cc Mod,hy nhắn gim,ai theo CHXHCN Viet Nam thi qua www.nuocvietnam.dk3.com dung vao day,nuacac ong khong dan chu khi gi het

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cac ban Thanh nien yuey nuoc CHXHCN VN hay vao www.nuocvietnam.dk3.com

-- hsvn (kidfriendct@yahoo.com), June 22, 2004

Answers

Response to Xin chào các Mod,hãy nhắn giùm,ai theo CHXHCN Viet Nam thi qua www.nuocvietnam.dk3.com dung vao day,nuacac ong khong dan chu khi gi het

Để tớ gip cho 1 tay: Mời cc đồng ch thch ca ngợi bc v đảng vo forum ny xy dựng đất nước. www.nuocvietnam.dk3.com Xin đừng vo forum "phản động" ny v nếu cc đồng ch mang 1 bộ c con b đỉnh cao tr tuệ, cc đồng ch chẳng hiểu v chẳng biết người khc ni g đu.

-- VAS Moderator (vasgatekeeper@yahoo.com), June 22, 2004.

Response to Xin chào các Mod,hãy nhắn giùm,ai theo CHXHCN Viet Nam thi qua www.nuocvietnam.dk3.com dung vao day,nuacac ong khong dan chu khi gi het

Trich tu ykien.net 27.04.2004

ng Đặng Quốc Bảo, một "lo thnh cch mạng", đ chất vấn ng chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương, về cc điểm sau đy: Sở hữu 5 khch sạn năm sao nằm dọc từ Bắc tới Nam. Sở hữu 6 ha đất ở khu du lịch Đồng M, H Ty. Sở hữu 2000 m2 đất ở khu du lịch Tuần Chu, Quảng Ninh. Sở hữu hng triệu USD đang gửi ngn hng nước ngoi. Sửa nh hết 3 tỉ đồng. Sau khi nghe chất vấn, ng Lương đ cười v ni: Đảng ta khuyến khch đảng vin lm kinh tế, ti cũng muốn trước khi về hưu, kiếm lấy một cht lm vốn cho vợ con sau ny.

Yeu nuoc nhu chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương ?

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), June 22, 2004.


Response to Xin chào các Mod,hãy nhắn giùm,ai theo CHXHCN Viet Nam thi qua www.nuocvietnam.dk3.com dung vao day,nuacac ong khong dan chu khi gi het

***

Cc Vẹm nh ta cứ vo VAS rồi phn nn nhăng cuội, nơi ny l thin đường Tư Bản chứ O phải thin Đường XHCN-CongSan m đi mơ ước :)

Đy nh, xin mời Vẹm v chỗ ny của Vẹm ONLY, chng ti v họ cũng O cho post, trong ci LINKs dưới th c cả cch chế tạo tn lửa từ thuốc đạn do Mỹ/Ngụy để lai.

http://tintuc.vnn.vn/forum/

http://tintuc.vnn.vn/forum/viewtopics.cfm?f=E2

http://tintuc.vnn.vn/forum/viewmessages.cfm?m=42785

http://tintuc.vnn.vn/forum/

http://tintuc.vnn.vn/forum/viewtopics.cfm?f=E2

http://tintuc.vnn.vn/forum/viewmessages.cfm?m=42785

-- :) Kh kh, Vẹm quả l văn ming, xin bi fục ... (ChuyenTriHOINACH@aol.com), June 22, 2004.


Response to Xin chào các Mod,hãy nhắn giùm,ai theo CHXHCN Viet Nam thi qua www.nuocvietnam.dk3.com dung vao day,nuacac ong khong dan chu khi gi het

Ha ha cc ng xem đ l g cc chuyn gia kt qun sự VN???đ1ung l ngu vẫn han ngu,ci forum đ1o qu qquen thuộc rồi m ch Ngụy ni g,trang forum giaolưu kh của tn vn,ti cũng c bi trong đ đ,giỏi th tm xem ti l ai,m c nghe ni g tới MỹNgụy đu tại saolại ni ln>>qu qu ng ngụy ngu ơi

-- (kidfriendct@yahoo.com), June 23, 2004.

Response to Xin chào các Mod,hãy nhắn giùm,ai theo CHXHCN Viet Nam thi qua www.nuocvietnam.dk3.com dung vao day,nuacac ong khong dan chu khi gi het

Ha ha , ai ghet' nghe bọn VNCH n sủa m chỉ thch vui vẻ học hnh th qua forum kia . bọn ny n sủa mi nghe cũng nhm rồi . Để sau ny ti sửa lại forum ny thnh chuồng nui heo cho mọi người giải tr . Tổ cha my Vas .

-- Vas Moderator (vasgatekeeper @yaho.com), November 30, 2004.


Moderation questions? read the FAQ