NH BẰNG LỠI L MỚI Ã

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

NH BẰNG LỠI L MỚI Ã

Cha bao giờ Ban Vn ho T tởng ảng lại i một bớc ngu xuẩn , thậm ch còn xuẩn ngốc hn cả lịnh cấm ạo của vua chu nh Nguyễn ở thế kỷ 19 xa xa .
Php lịnh mới về quản lý tn gio m chủ yếu l cấm truyền ạo bằng internet , cấm truyền ạo tại gia ình sẽ gy ộng thi bất bình lan rộng trong cc cộng ồng tn gio tại Việt Nam .

Internet ngy nay m một quan iểm mới , ton cầu của giới trẻ về mọi sinh hoạt ời sống , sinh hoạt cộng ồng . Chỉ cần một ý kiến ợc sự ồng tình của cộng ồng trn diễn n internet, lập tức , ý kiến trở thnh c nối , thnh tiếng ni chung của giới trẻ ngay .

Cấm ạo pht triển thng qua cấm tụ họp , cấm thm viếng gia ình của cc bậc chn tu truyền ạo thì c khc no ngng nghnh với giới trẻ rằng quyền lực vật chất nằm trong tay kẻ mạnh vợt cả tn ngỡng con ngời.

Khng tn trọng họ , tức chấp nhận một trận chiến m nh chng ti từng ni : trận chiến gip l c giữa t v chnh . Chiến sĩ hai phe nhiều khi nằm trong chnh một nhm bạn, họ sẽ tranh cãi, ấu khẩu, luận bn, ể rồi, sau cht, chnh sẽ thắng t, tức lỡi l xung thin của chnh nghiã phải thắng.

Từ qu nh , chng ti hoan h tất cả cc bạn trẻ ang ging l ln trong trận chiến thầm lặng , c liệt hng pht , hng giy ở mọi miền trong v ngoi nớc . Khng một thế lực hủ lậu , ợc che chở bằng vng , la , phn biệt giai cấp no c thể ứng vững nổi trớc hng triệu lỡi l gip chiến ny.

Vững tin i cc bạn .

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 21, 2004

Answers

Response to ÐÁNH BẰNG LÝỠI LÊ MỚI ÐÃ

***

Gớm, ti đy cũng thch cc anh/chị Vẹm no c l lẽ phải tri cho r rng chứ m theo ti hiểu th dĩ nhin Vẹm no cũng như nhau. Khng chỉ l by giờ m khi HCM cn sống cũng đ c những bất bnh trong Đảng v trong cc thn xọm

Trong Đảng th bị thanh trừng ngay cn nơi lng mạc th người dn chỉ cắn răng nhịn , ngy nay c nhiều dấu hiệu cc phần tử Đảng vin cũng chống đối nhưng cũng chỉ l bất bnh m thi, chưa 1 ai trong họ đi vứt bỏ HCM hay xa bỏ chủ nghĩa McLe m nơi no đu đ lại c người đi xa lun cả VNCH.

-- Ke? Shy~ Nam Ha` ... :) ... (ChuyenTriHOINACH@aol.com), June 21, 2004.


Response to ÐÁNH BẰNG LÝỠI LÊ MỚI ÐÃ

Viet nam da co tu do bao chi; tu do ngon luan dau ma noi : " khong nghe ai doi xoa bo ca.."

Cu cho tu do bao chi; tu do ngon luan di roi biet.

Khi nao co nen tu phap doc lap; va tu do bao chi that su ..thi moi co nhan xet chinh dang duoc.

Khi con o VN. Toi da tung nghe cac can bo cong san huyenh hoang tuyen bo: " Tong thong nao o cac nuoc tu ban nao cung co khuyet diem; con Ho chu tit thi toi chua bao gio nghe noi co khuyet diem gi ca; Ho chu tit khong bao gio sai lam, khong co sai trai. "

Bay gio qua duoc ngoai quoc roi, doc nhung cuon sach ve mat trai cua Ho chi Minh, moi thay han ta qua troi qua dat, nhu mot con cao gia; nhu mot con cho soi vay.

-- Nhan Dan tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), June 22, 2004.


Moderation questions? read the FAQ