TUONG NIEM Ngay Quan Luc 19-06-04

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 20, 2004

AnswersMặc cho mưa nắng bão bùng
Ngồi lì trên đá anh hùng kiên gan.
Súng anh hạ xuống trên đùi,
Anh ngồi thư thả ngậm ngùi tiếc thương !
Mắt anh hướng ở trời xa...
Như là tiếc nhớ một thời liệt oanh?
Anh là đại diện bao người,
Hy sinh gục ngã tan thành bụi tro.
Ghi ơn giử nước giữ nhà,
Người đời tạc tượng anh ngồi nghỉ ngơi,
Đến nay thế cuộc đổ dời,
Tượng anh giật xuống xóa ta một thời !
Dù rằng nơi ây trống không,
Người người vẫ nhớ Tượng Người Tiếc Thương!!!

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 20, 2004.-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 20, 2004.


-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 20, 2004.

Cảm Ơn Các Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 20, 2004.-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 20, 2004.


An adolescent boy scout, fighting on the side of the Buddhist rebels, stands in the street during the Da Nang Buddhist Insurrection, 1966.

The Buddhist uprising against Prime Minister Nguyen Cao Ky's government was assisted by ARVN troops. Ky declared the city to be under communist control despite the presence of a US Marine battalion that was stationed there. 1000 South Vietnamese Marines were sent in to crush the uprising.

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 20, 2004.


A special forces soldier with protective headgear. Duc Hue, 1968.

The US Special Forces helped train the South Vietnamese Special Forces of the so called Luc Luong Dac Biet (LLDB). These soldiers remained outside the ARVN chain of command.

Instead the LLDB's groups existed as operational components within the Presidential Liaison Office (PLO) and were accountable only to President Diem.

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 20, 2004.


A militiaman carrying an M16 rifle over his shoulder heads along a road towards the Cambodian border. The M16 rifle was the infantryman's principal weapon after 1965, when it replaced the M14.

The weapon was infamous for its tendency to foul and jam. The cynical phrase was "You're OK as long as you don't get wet", easy to say in the jungle.

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 20, 2004.


MOI BAN BAM VAO LINK !...http://www.d avidpye.com/tourofduty71/slidshow.htm

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 20, 2004.

MOI BAN BAM VAO LINK !...http:// community.webshots.com/album/22456441uvdpqlCoyA

-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 22, 2004.


bắt trẻ nhỏ đánh giặc vậy,vậy mà cũng nói.hahaha

-- (kidfriendct@yahoo.com), June 23, 2004.

HA !!! HA !!! HA !!!!!

Cai thang kidfriend quang ga.

Hay coi lai bai " HAY TINH THUC DE TAN DIET LOAI GIAN MANH TAN AC " cua anh Nguyen Viet nam (tosu cs@yahoo.com) de thay cai mo bia " liet si " cam sung AK nam 9 tuoi va bi giet nam 12 tuoi.

Con cac tam hinh tren, tam hinh nao co " em be tu 9-12 tuoi ".

Tam hinh o tren cung khong phai la mot binh si VNCH, Ma la mot thieu nien (Adolescent ) trong luc luong phat Giao noi len chong lai Thu Tuong Nguyen Cao Ky vao nam 1966 tai Da Nang.

So tuoi toi thieu de gia nhap quan doi VNCH la 17 tuoi, khong phai la 9 tuoi.

Mot dieu quan trong nhat, tao muon nhac cho thang kidfriend nho nam long:

NEU NHUNG BINH SI 17 TUOI NAY BI TU TRAN, KHONG BAO GIO CHINH PHU VNCH LA AM I LEN RANG LA VIET CONG SAT HAI THIEU NIEN VO TOI.

Dang cong San VN khon nan cua may xu dung dan ba; nguoi gia va con nit de chien dau. Tu hao la nam duoc chia khoa cua chien tranh nhan dan. Nhung neu nhung nguoi nay bi giet do quan doi VNCH ban tra, thi lai la lang am i len la : "linh VNCH giet hai nhan dan "

Hieu chua ? Phan biet duoc chua ?

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), June 24, 2004.


Xin thân tặng mọi người nhạc phẩm CHO MỘT NGƯỜ NẰM XUỐNG và nhạc phẩm BÀI HÁT CHO NGƯỜI TUỔI TRẺ Cho một người nằm xuống Bài hát cho người tuổi trẻ


-- (tosu_cs@yahoo.com), June 25, 2004.

Moderation questions? read the FAQ