GOI CAC BANG HUU

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

GOI CAC BANG HUU

XIN CAC BANG HUU DE CAO CANH GIAC

NHUNG SU LAM DUNG, GIA MAO DANG NGHIA, TEN TUOI CUA NHUNG NGUOI QUOC GIA KHI CHUNG VIET VA CHO THREAD BAI VO TAI FORUM NAY TRONG NHUNG NGAY VUA QUA.

HANH DONG CUA BON TAY SAI DANG CUOP NGAY CUA NHUNG TEN NUA NGUOI NUA NGOM NUA DUOI UOI NAY

THEM MOT LAN NUA CHUNG TO HIEU LUC CUA CAC BANG HUU KHI NGHIEM CHINH CHI TRICH, PHAN KHANG,VACH TRAN BO MAT THUC CUA BE DANG KHI DOT PAC PO'DOI LOT NGUOI VA DANG LAM CHUNG PHAI RUN SO

LU CHO CS XU DUNG NHUNG PHUONG PHAP LUU MANH RE TIEN NHU CHUNG THUONG XU DUNG DUNG THEO SACH VO CUA LENINE, STALINE, KHU XET CU, HCM...

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), June 19, 2004.

TO-QUOC DANH DU TRACH NHIEM-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 19, 2004

Answers

***

Toi day tu` sa'ng to+'i gio+` la.i cu~ng gan sa'ng ro`i, chi? co' 1 ly Cafe' :) ne^n bi' da'i

Hảy dẹp bỏ VNCH và Việt Cộng. O^'I GIO+`I O+I the' la` de.p ca? nuo+'c :)

-- -- nguoicaoma'u va` cung caonien 90T + 3 tua^`n ... :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), June 19, 2004.


Ủa ChuyênTriHôiNách qủa thật 90 tuổi + 3 tuần thiệt hả.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 19, 2004.

XEM NHỮNG HÀNG CHỮ NGHĨA " ĐẦY ĐỈNH KAO CHÍ RẬN " CUA CÁI ANH CHANG " CHUYÊN BI HÔI NÁCH " NÀY TA CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC LÀ ANH ĐÃ HỌC TỪ MỘT HỌC VIỆN " KAO HỌC " NÀO ĐÓ Ở VN : MỘT TÊN CÔNG AN HAY TAY SAI CỦA ĐẢNG CƯỚP TA .

TRẦN-BẤT-LƯƠNG CHỦ TỊT

-- tran bat luong (tranbatluong@yahơ.com), June 20, 2004.


***

" Chủ nghĩa VietNam bất diệt" MUÔN NĂM..... Bravo...chlap clap chap chap... :)

Cứ trát -dầy phân vào là Bất Diệt....

Ôi, 1 IDEOLOGY chu? nghi~a mới lại bắt đầu ra ḷ từ cái mồm thối..... Bác Hồ và bác MaoXe'ng Sáng từng nói " Trí thức O bằng 1 cục phân"

Đúng là loại ăn Kứt nên mở mồm thối như Kứt :).....

-- Vi` ba'c Ho^` va` MaoXi` Tung no'i ba^.y ne^n thuo+`ng hay NHO^? xuo^'ng ro^`i LIE^'M le^n ... :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), June 20, 2004.


Gởi anh Chàng Chuyên Bị Hôi Nách ,

Anh có biết CHỦ NGHĨA VIỆT NAM là gì không ?

Nếu Không Biết, Chưa Biết Hảy Nên Đi Tìm Hiếu và Học Hỏi Trước Khi Chỉ Trích Kiểu Đá Cá Lăn Dưa Thất Học Xã Hội Chủ Nghiã cuả anh nhé đừng nên để kẻ khác bị lây bệnh hôi nách như anh.

-- nguoicaonien (xuanhutraídất@yahoo.com), June 21, 2004.hahah dung la ma quy .thiet gia kho hieu

-- khong hieu noi (congsan -vietnam@yahoo.com), June 21, 2004.

***

Chủ nghĩa VietNam BA^'T DIE^.T là ǵ?

Please, nói đi... mà

-- nguoicaogio/caoco^?, cao ma'u nhu+ng O caoky` ... :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), June 21, 2004.


hey men,that's enough crap

-- hahaha (cs an cam heo @dinhcaotritue.net), June 21, 2004.

Mêt mấy anh wá tôi ngày cải nhau hoài.CS có giỏi thi đi wa nước khác giet hêt bon chung đi.Con CH giỏi thi đêm người về đây đánh một trân cho vui

-- bi mat (giaitri1234@yahoo.com), June 22, 2004.

Duoi danh xung thich du thu toi xac dinh toi la cuu quan nhan QLVNCH ,tu truoc toi nay khong tham gia bat cu mot hoi doan nao vi toi khong muon bi loi dung mac dau trong tham tam toi uoc mo mot nuoc Vietnam tu do ma quyen lam nguoi phai duoc tat ca moi nguoi ton trong.Neu ai dung ten toi ma chui boi nguoi khac do khong phai toi. Neu host server co the dung SW feedback de kiem soat nhung nguoi dung e-mail gia de khong cho ho post len trang la dieu tot.

-- thich du thu (toollover@comcast.net), July 10, 2004.


Moderation questions? read the FAQ