toi muon tham gia nhung ngai tinh an toan

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chao cac bac. Toi thich bai cua nguoicaonien va kesibacha. Tham gia forum nay co an toan khong vi toi dang o VN?

-- nguoiviet (maymoc2000@yahoo.com), June 18, 2004

Answers

Dĩ nhin l bạn c thể tham gia tiếng ni giống như mọi người. Mức độ an ton chỉ l tương đối thi. V an ton như cc cơ quan an ninh Mỹ vẫn lu lu bị hacker đi vo. Tuy nhin bạn cũng nn yn tm v VN cc ISP sử dụng 1 IP address cho nhiều dial up v DSL v ngoi ra họ lại thường sử dụng web qua proxy cho nn d c IP address cũng kh ni l km ra từ my no trừ khi họ bắt quả tang tại trận..!

Nếu bạn muốn post những bi c tnh chất "nghim tc" bạn c thể email cho ti tại vasgatekeeper@yahoo.com. Ti sẻ post lại vo forum dm cho bạn như vậy bạn sẻ khng bị rắc rối g.

-- VAS Moderator (vasgatekeeper@yahoo.com), June 18, 2004.


Cc bạn ơ VN muốn post tin g mới lạ th v web ny .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), January 24, 2005.

đỊT MẸ MẤY CI THẰNG PHẢN ĐỘNG NY NGU BỎ MẸ. CHNG MY C MUA ĐỒ GỖ KHNG BỐ SẢN XUẤT ĐẤY. NẾU CẦN MUA TH MAIL CHO BỐ NH

-- (HUNGHA1971@YAHOO.COM), January 24, 2005.

---------------------------------------------------------------------- ----------

Response to KHÔNG BIẾT TRONG NGÂN KHỐ CỦA NƯỚC CHXHCN VN HIỆN NAY ĐÃ TÍCH LŨY ĐƯỢC 16,5 VÀNG NHƯ DƯỚI THỜI VNCH HAY CHƯA ? BỐ CN CHẾ BIẾN MẮM TM BN PH GI SANG MẼO ĐẤY, ĐỊT MẸ CHNG MY M NGU QU BỐ TRỘN LẪN CỨT VO TH CHẾT MẸ CHNG MY ĐẤY. C MUA MẮM TM KHNG TH MAIL NH. MUA NHIỀU GIẢM GI. BỐ CŨNG CHẲNG PHẢI VC ĐU NHƯNG BỐ THẤY CHNG MY NGU TH BỐ CŨNG TN LO T CHO VUI THI CHỨ BỐ THẤY CHNG MY LM TRU NGỰA BN Đ TUY C MIẾNG ĂN NGON HƠN BN NY NHƯNG M CŨNG NHỤC THẬT. BỌN BỐ TUY ĐẠP XCH L TỪ SNG ĐẾN TỐI KIẾM ĐƯỢC T TIỀN NHƯNG ĐEO ĐI ĐỊT PH NỮA . ĐỂ TIỀN CHỬI BỌN CH SĂN HẠI NƯỚC CHNG MY MỘT TẸO CN SƯỚNG HƠN THẾ NH. MAI HẾT GIỜ ĐẠP XCH L LẠI NN MẠNG CHỬI NHAU T NH- HẾT MẸ N 2 NGN

-- (HUNGHA1971@YAHOO.COM), January 24, 2005.

-- mac cuoi qua! (hahaha@haha.com), January 25, 2005.


Moderation questions? read the FAQ