Hàn Lâm Viện New York Tặng BS Quế Giải Nhân Quyền

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bắc Bộ Phủ toàn những tên Đầu Gấu, Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu,

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ, Ta đứng dậy - Cộng sụp đỗ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hàn Lâm Viện New York Tặng BS Quế Giải Nhân Quyền

Trich tu www.vietbao.com

Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, người đă bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bắt lần thứ ba trong 25 năm và đang bị biệt giam từ ngày 17-3 năm 2003, đă được Hàn Lâm Viện Hoa Học Nữu Ước chọn để tặng giải nhân quyền năm 2004.

Qua văn thư ngày 8-6-2004, ông Ellis Rubinstein, chủ tịch Hàn Lâm Viện Khoa Học Nữu Ước (New York Academy of Sciences), đă thông báo cho Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân biết bào đệ của ông là Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế đă được Hàn Lâm Viện Khoa Học Nữu Ước chọn để nhận giải Heinz R. Pagels về Nhân Quyền dành cho Khoa Học Gia năm 2004. Văn thư cho biết Bác Sĩ Quế đă được chọn nhận giải này "để ghi nhận ḷng can đảm và tinh thần trách nhiệm nổi bật của ông với tư cách một bác sĩ y khoa đă hy sinh phục vụ cho phúc lợi và sức khỏe của nhân dân Việt Nam và đă tranh đấu bất bạo động để cải thiện nhân quyền tại Việt Nam.". Giải thưởng sẽ được trao tặng tại buổi họp thường niên của Hàn Lâm Viện tại Nữu Ước vào ngày 13-9-2004.

Hàn Lâm Viện Khoa Học Nữu Ước được thành lập từ năm 1817, là một trong những Hàn Lâm Viện lâu đời nhất tại Hoa Kỳ và là một tổ chức độc lập, vô vị lợi, hiện có gần 25 ngàn thành viên trong giới khoa học, kỹ thuật và xă hội, rải rác trên 150 quốc gia trên thế giới. Ủy Ban Nhân Quyền của Hàn Lâm Viện được thành lập năm 1978 để ủng hộ và cổ vơ nhân quyền trong giới khoa học, y tế, kỹ sư và giáo dục trên thế giới. Ủy Ban chú tâm tới các đồng nghiệp trong giới khoa khọc bị bắt, bị tù đầy hoặc không được quyền theo đuổi khoa học, trao đổi những kết quả t́m ṭi với đồng nghiệp và đại chúng, hoặc bị giới hạn tự do di chuyển.

Ủy Ban hoạt động dựa trên chính sách căn bản của Hội Đồng Khoa Học Quốc Tế (International Council for Science) và bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc (United Nations Universal Declaration of Human Rights). Hàng năm, Hàn Lâm Viện vinh danh những khoa học gia đă đóng góp vào lănh vực nhân quyền bằng giải thưởng Heinz R. Pagels. Giải này mang tên Tiến Sĩ Heinz R. Pagels (1939-1988), ông từng là nhà vật lư học và một tác giả nổi tiếng, vốn là Giám Đốc Điều Hành của Hàn Lâm Viện Khoa Học Nữu Ước, và là Chủ Tịch Liên Minh Quốc Tế Nhân Quyền (International League for Human Rights). Nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới trong lănh vực vận động nhân quyền đă có tên trong danh sách những người được Hàn Lâm Viện Khoa Học Nữu Ước tặng giải Nhân Quyền, như bác học Nga Andrei Sakharov, khôi nguyên giải Nobel về Hoà B́nh, là người đầu tiên được tặng giải năm 1979, và nhà vật lư học Trung Quốc Fang Li-Zhi, vào năm 1988...

Đây là lần thứ tư Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế được tặng giải thưởng cao quư về nhân quyền: Năm 1994, ông được Tổ Chức Nhân Quyền của Quốc Hội Hoa Kỳ (Congressional Human Rights Foundation) tặng giải Raoul Wallenberg; Năm 1995, được Tổ Chức Tưởng Niệm Robert Kennedy tặng giải Robert Kennedy; năm 2002, được Tổ Chức Human Rights Watch tặng giải Hellman/Hammett. Ngoài ra, kể từ hơn mười năm qua, năm nào Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế cũng được một số dân biểu nghị sĩ thuộc Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ đề cử nhận giải Nobel về Ḥa B́nh./.

(Tin của Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản)

Dưới đây là bản dịch văn thư Hàn Lâm Viên Khoa Học Nữu Ước gửi Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân

Kính thưa Bác Sĩ Nguyễn,

Tôi rất vui mừng báo tin để Bác Sĩ hay, bào đệ của ông là Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, người đă từng bị giam trong t́nh trạng cô lập kể từ khi bị bắt lần chót vào ngày 17-3-2003, đă được Hàn Lâm Viện Khoa Học Nữu Ước trao tặng giải Heinz R. Pagels về Nhân Quyền dành cho các Khoa Học Gia năm 2004. Bác Sĩ Quế đă được chọn tặng giải này để ghi nhận ḷng can đảm và tinh thần trách nhiệm nổi bật của một y sĩ đă hy sinh phục vụ cho phúc lợi và sức khỏe của người dân Việt Nam và tranh đấu bất bạo động để cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại cuộc họp thường niên của Hàn Lâm Viện vào ngày 13-9-2004 tại trụ sở trung ương của Hàn Lâm Viện ở 2E đường 63 thành phố Nữu Ước. Chúng tôi sẽ rất mừng nếu ông có thể tham dự cuộc họp của chúng tôi và nhận giải thưởng thay mặt cho bào đệ ông. Thiệp mời với những chi tiết về việc này sẽ được gửi tới ông sau.

Chúng tôi thành thật hy vọng rằng Bác Sĩ Quế sẽ được trả tự do ngay tức khắc dựa trên lư do nhân đạo. Chúng tôi mong đợi sẽ được gặp Bác Sĩ tại cuộc họp.

Ellis Rubinstein, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành Hàn Lâm Viện Khoa Học Nữu Ước

Joseph L. Birman, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền

-- Khao Khat Cho VN Duoc TU DO (Khao_Khat_Cho_VN_Duoc_TU_DO@hn.vnn.vn), June 18, 2004


Moderation questions? read the FAQ