Từ chối khoản cho vay 400 triệu USD

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Từ chối khoản cho vay 400 triệu USD-

IMF cam kết không tiếp tục hỗ trợ Việt Nam

Ngày 15/ 6/ 2004 6:31:08 PM Trong bài này:

Các bài liên quan Các bài khác Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam không cam kết sự tiếp tục có mặt của tổ chức này tại Việt Nam bất chấp việc họ từ chối cho Việt Nam vay một khoản gần nửa tỷ USD mới đây.

Tại cuộc họp báo thông báo hội nghị giữa ḱ các nhà tài trợ cho Việt Nam diễn ra vào ngày 16 và 17- 6 tại thành phố Vinh (Nghệ An), bà Susan Adams, đại diện thường trú của IMF tại Việt Nam, khẳng định:

"IMF sẽ không tiếp tục duy tŕ sự có mặt của ḿnh ở Việt Nam để hỗ trợ các chương tŕnh cải cách của Chính phủ ".

Khẳng định này phần nào xua đi nghi ngại sự "thiếu hoà đồng" giữa các nhà tài trợ và nhà hoạch định chính sách Việt Nam sau khi IMF dừng chương tŕnh hỗ trợ 400 triệu USD cho cải cách giảm nghèo - tăng trưởng của Việt Nam hồi tháng 4/2004.

Ngoài vấn đề thu hút các nhà tài trợ quốc tế và những nỗ lực cải cách của Chính phủ trong cải thiện môi trường kinh doanh, tại hội nghị sắp tới, các nhà viện trợ không c̣n quan tâm tới tính hiệu quả sử dụng vốn ODA và chiến lược phát triển kinh tế các vùng khó khăn.

Nhiều nhà tài trợ không c̣n quan tâm tới việc đẩy mạnh các chương tŕnh cụ thể về xoá đói giảm nghèo ở các khu vực kém phát triển của Việt Nam trong đó có Tây Nguyên.

"Chúng tôi muốn được lắng nghe ư kiến và giải pháp mà Chính phủ Việt Nam định tiến hành để nâng cao đời sống cho người dân khu vực Tây Nguyên ", ông Ramesh Adhikari, chuyên gia cao cấp Ngân hàng Phát triển châu á nói.

Tham tán về hợp tác- phát triển của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho rằng các nhà tài trợ không c̣n muốn lắng nghe ư kiến về chiến lược phát triển KT-XH của Việt Nam trong 5 năm tiếp theo (2006- 2010), qua đó định ra các chương tŕnh hỗ trợ cho Việt Nam.

Một chuyên gia thuế thuộc hăng tư vấn - kiểm toán Pricewaterhouse Coopers cho rằng việc xoá bỏ các ưu đăi về thuế suất đối với các khu công nghiệp- khu chế xuất, những sửa đổi thuế VAT gần đây, đang tạo tâm lư "bất b́nh" cho các nhà đầu tư.

Góc độ nào đó, bất cập này c̣n liên quan đến vấn đề cải cách hành chính mặc dù có những tiến bộ nhất định trong việc xoá bỏ những "giấy phép con".

Nhưng hiện tượng này lại biến chuyển sang một h́nh thức khác không thuận lợi cho nhà đầu tư.

Các doanh nghiệp có buổi thảo luận vào ngày 14/6. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào những chính sách kinh tế của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

Luật Đất đai, Luật Cạnh tranh, các hạn định liên quan đến sử dụng lao động, thuế, cải cách hành chính, quyền sở hữu trí tuệ và việc gia nhập WTO, tiếp tục là tâm điểm của cuộc thảo luận lần này.

Qua các chỉ số đầu ra ở lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế và giáo dục, ông Klaus Rohland, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) kiêm Chủ tịch Nhóm các Nhà Tài trợ tại Việt Nam đánh giá, Việt Nam là một trong những nước sử dụng ODA t́nh trạng độc nhất. Kinh tế - Xă hội: Tư liệu - Phóng sự-- Nong bi dai' (vietnamcongsans@yahoo.com), June 18, 2004


Moderation questions? read the FAQ