Chm ngn !

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ci ngu nhất của loi ngời l theo cộng sản.
Ci dại nhất của loi ngời l ngu m khng biết sửa.
Ci nhục nhất của ngời ời l tự họ lừa dối họ.
Ci bần tiện nhất của CS l ci g cũng xin.
Ci v lim sỉ nhất của CS l sống bằng trinh tiết phụ nữ.
Ci mất dạy nhất của CS l xử dụng mấy thằng cm lm cng cụ tuyn truyền.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 18, 2004

Answers

Response to Châm ngôn !

Anh ban KSBH chui thang vao mat bon giac cong san nhu vay ; sao khong thay ten can ngo nao bao chua ca .

Dung qua hay sao ma im het ca vay ?

-- Nhan Dan Tu Ve VNCH. (nhandantuve@VNCH.com), June 21, 2004.


Response to Châm ngôn !

***

Ke? Shy~ Ba('c Ha`n quen nhie^`u nguo+`i o+? Hanoi va` tu+`ng a(n nha^.u vo+'i ho. mo^~i khi ve^` Vietnam ne^n tu.i Ve.m -da^u gia'm chu+?i :) Chu+?i thi` ai tra? tie^`n cho uo^'ng Cafe va` bao a(n thi.t cho' :)

-- Phe ta .... phe ta bie^'t nhau cha(m pha^`n cha(m ... :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), June 21, 2004.


Response to ChĂm ngĂn !

Khong thu an thit cho lam sao biet duoc thit cho no ngon hay do.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), June 21, 2004.

Response to ChÃm ngÃn !

anh (ChuyenTriHOINACH@aol.com), viết vui ra phết nhng chữ nghĩa hi kh ọc.

-- datnuoctuoidep (datnuoctuoidep@yahoo.com), June 21, 2004.

Response to Châm ngôn !

chnh mấy tui by mới l tui bn nước, cả thế giới ưa chuộng ho bnh đều ủng hộ nước Cộng Ho X Hội Chủ Nghĩa Viet Nam, vậy m tui bay con ngoan cố hả ? Hy nhn vo hnh ảnh http://www.slna- fc.com/Diendan/forum_posts.asp?TID=3330&PN=1 để coi tội c của bọn xm lược, ta chắc by giờ tui bay đang ăn no mặc ấm nn rảnh miệng ni chuyện to lao, hy suy nghĩ về hnh động của tụi bay.

-- Trần Chiến Thắng (toi_yeu_viet_nam@hopthu.com), July 14, 2004.


Response to Châm ngôn !

eh thang` moi. ro. chien thang' .....suy cai' con Cac. thang Ho Chi Minh

-- MA CO HO CHI MINH (MoiRoHoChiMinh@damtac.net), July 14, 2004.

Moderation questions? read the FAQ